Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, tập I (1930 - 1954)

Ngày đăng: 26/05/2021 - 14:05

Cuốn sách Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, tập I (1930 - 1954) gồm quyển 1 (1930 - 1945)quyển 2 (1945 - 1954) được thực hiện dưới chỉ đạo của Bộ Chính trị, do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Viện Lịch sử Đảng chủ trì biên soạn, Giáo sư Trịnh Nhu chủ biên và được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản lần đầu vào tháng 12/2018.

Cuốn sách  Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Namtập I (1930 - 1954)

Ngoài Lời mở đầuTổng luận, tập sách được chia làm 2 quyển với 9 chương, các chương được kết cấu theo phân kỳ lịch sử với những cột mốc quan trọng trong tiến trình lịch sử Đảng - lịch sử dân tộc từ năm 1930 đến năm 1954. Với khối lượng nội dung phong phú, được nghiên cứu, trình bày dựa trên những tư liệu mới, những kết quả nghiên cứu mới và những nhận định, đánh giá mang tính khoa học, tập sách đã tái hiện giai đoạn lịch sử đầy khó khăn, thử thách và vô cùng vẻ vang, oanh liệt của Đảng và nhân dân Việt Nam. Đảng ra đời đã lãnh đạo cách mạng trên một chặng đường vẻ vang (1930 - 1954), kiên cường vượt qua những cuộc đánh phá ác liệt của các thế lực thực dân; anh dũng, bền bỉ lãnh đạo nhân dân kiên trì xây dựng lực lượng, tập dượt đấu tranh, chủ động tạo thời cơ và chớp đúng thời cơ, kiên quyết vùng lên Tổng khởi nghĩa Tháng Tám thành công năm 1945, giành chính quyền trong cả nước; lãnh đạo kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược thắng lợi (1945 - 1954).

Cuốn sách thể hiện tầm quan trọng và ý nghĩa to lớn trong việc góp phần tổng kết những bài học kinh nghiệm trong quá trình lãnh đạo cách mạng của Đảng ta; giáo dục truyền thống, bồi dưỡng ý chí và tình cảm cách mạng của cán bộ, đảng viên và nhân dân; chống lại những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. Đây cũng là tài liệu chính thống, có giá trị, hữu ích đối với các nhà nghiên cứu, giảng dạy các học viên, sinh viên, cán bộ, đảng viên và đông đảo bạn đọc trong việc nghiên cứu, tìm hiểu, học tập lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.

Bình luận