Nguyễn Thị Minh Khai (Tiểu sử)

Ngày đăng: 19/01/2021 - 14:01

Nguyễn Thị Minh Khai là một trong những nữ chiến sĩ cách mạng thế hệ đầu tiên của cách mạng Việt Nam, là tấm gương, niềm cảm hứng cách mạng của nhiều thế hệ thanh niên Việt Nam. Sinh ra và lớn lên ở quê hương Nghệ An giàu truyền thống, Nguyễn Thị Minh Khai sớm trở thành một trong những học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Được rèn luyện qua nhiều phong trào đấu tranh, tôi luyện trong thực tiễn, bồi dưỡng về lý luận, Nguyễn Thị Minh Khai từ một thanh niên yêu nước trở thành một người đảng viên chân chính, đấu tranh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc. Với tài năng và bản lĩnh chính trị của mình, Nguyễn Thị Minh Khai đã đảm nhận nhiều vị trí công tác như Ủy viên Xứ ủy Nam Kỳ, Bí thư Thành ủy Sài Gòn - Chợ Lớn… Ở mọi vị trí công tác, đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Khi bị địch bắt, tra tấn dã man, đồng chí đã giữ vững khí tiết của một chiến sĩ cộng sản kiên cường. Hy sinh ở tuổi đời rất trẻ - 31 tuổi, đồng chí trở thành biểu tượng của ý chí tuổi trẻ, hy sinh hết mình vì sự nghiệp cách mạng. Cuộc đời chiến đấu không biết mệt mỏi vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng quần chúng nhân dân lao động, giải phóng phụ nữ, trở thành tấm gương lớn cho nhiều thế hệ thanh niên Việt Nam.

Cuốn sách Nguyễn Thị Minh Khai - Tiểu sử

Nhằm giúp độc giả hiểu biết sâu sắc hơn về cuộc đời và những đóng góp quan trọng của đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn Nguyễn Thị Minh Khai - Tiểu sử. Cuốn sách là sản phẩm của Chương trình sưu tầm tài liệu, viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam do PGS.TS. Lý Việt Quang, Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (Chủ biên). Cuốn sách có cấu trúc gồm 5 chương,

Chương 1: Quê hương, gia đình, thời niên thiếu và những hoạt động yêu nước đầu tiên (1910 - 1927). Ở chương này, độc giả thấy được bức chân dung đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai, những ảnh hưởng của quê hương, của những biến động lịch sử dân tộc thời cận đại tới cuộc sống, phẩm hạnh của Nguyễn Thị Minh Khai: tinh thần yêu nước, hiếu học, lịch thiệp, mến khách và tình yêu thương con người. Đây cũng là cơ sở góp phần hình thành lý tưởng cách mạng từ thời niên thiếu của Nguyễn Thị Minh Khai.

Chương 2: Trưởng thành trong quá trình hoạt động cách mạng (1927 - 1930). Đây là quá trình hoạt động và trưởng thành của Nguyễn Thị Minh Khai về tư tưởng và chính trị từ khi tham gia phụ trách công tác vận động phụ nữ của Tân Việt Cách mạng Đảng ở Nghệ An (1927), đến khi trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam (1930). Đó là quá trình Nguyễn Thị Minh Khai từ tư tưởng yêu nước, tiếp thu lý tưởng cộng sản, tích cực vận động thành lập các tổ chức cộng sản và trở thành đảng viên Đảng Cộng sản.

Chương 3 và chương 4, tập trung mô tả, tái hiện quá trình hoạt động cách mạng sôi nổi, đầy tâm huyết và nhiều đóng góp của Nguyễn Thị Minh Khai từ năm 1930 đến năm 1941. Trong đó có thời gian hoạt động ở nước ngoài (1930 - 1936) và thời gian hoạt động cách mạng ở trong nước (1937 - 1941). Nguyễn Thị Minh Khai có nhiều đóng góp lớn đối với việc gắn cách mạng Việt Nam với cách mạng thế giới, tham gia vào các hoạt động của Quốc tế Cộng sản, tiếp tục học tập và rèn luyện ở Quốc tế Cộng sản. Khi trở về nước hoạt động, đồng chí tham gia một số vị trí quan trọng của Đảng, có nhiều đóng góp vào sự phát triển của cách mạng cho đến khi bị bắt và kết án tử hình (1941). Nguyễn Thị Minh Khai được tái hiện với hình ảnh của một chiến sĩ cách mạng tài năng, kiên trung, bất khuất và có nhiều đóng góp to lớn đối với cách mạng Việt Nam về nhiều khía cạnh như xây dựng đường lối, xây dựng tổ chức và lãnh đạo hoạt động,…

Chương 5: Tấm gương nữ chiến sĩ cộng sản tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam. Người đọc được tiếp cận với những đánh giá khá đầy đủ và sâu sắc về cuộc đời hoạt động và những cống hiến của Nguyễn Thị Minh Khai đối với dân tộc, với Đảng, với cách mạng Việt Nam. Những đánh giá tập trung làm rõ hình ảnh của đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai với tấm gương của người chiến sĩ cộng sản kiên trung, bất khuất; nữ cán bộ lãnh đạo tài năng của Đảng và cách mạng Việt Nam; người liệt nữ của một gia đình cách mạng tiêu biểu.

Cuốn sách là nguồn tài liệu tham khảo hữu ích cho các nhà nghiên cứu, giảng dạy về các lãnh đạo tiền bối của Đảng, về lịch sử cách mạng Việt Nam, lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, về quê hương và truyền thống xứ Nghệ…

Bình luận