Loading...

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ngày này năm xưa - Tập 1

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ngày này năm xưa - Tập 1
Tác giả:
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Liên hệ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Với một cách tiếp cận mới, định vị theo thời gian mỗi ngày trong năm, xuyên suốt “79 Mùa Xuân” của cuộc đời Bác Hồ, cuốn sách này hy vọng mang lại một cảm xúc mới đối với người đọc.
  Hồ Chí Minh là một nhân vật lớn của lịch sử thế kỷ XX đối với dân tộc Việt Nam cũng như với nhân loại. Tên tuổi Hồ Chí Minh trước hết gắn với công cuộc tiêu diệt chủ nghĩa thực dân và giải phóng các dân tộc thuộc địa. Đó là một nhân vật lịch sử có một cuộc đời hoạt động rất phong phú và trên một bình diện rộng lớn trong một thời đoạn lịch sử sôi động của nhân loại. Bình chọn của tờ Times vào thời điểm bước sang thế kỷ mới - thế kỷ XXI, đã chọn Chủ tịch Hồ Chí Minh là một trong 100 khuôn mặt nói chung, một trong 25 chính khách nói riêng (trong đó châu Á chỉ có 5 nhân vật) đã “làm thay đổi bộ mặt của hành tinh chúng ta trong thế kỷ XX”.Nhưng bao trùm lên tất cả, Hồ Chí Minh là một phần của lịch sử dân tộc Việt Nam. Là con người để lại nhiều dấu ấn trong lòng các tầng lớp nhân dân thuộc thế hệ đương thời và một tấm gương cùng nhiều bài học sâu sắc như một giá trị di sản của ký ức dân tộc.Đã có nhiều tác phẩm nghiên cứu về Chủ tịch Hồ Chí Minh, với nhiều chuyên đề có nội dung phong phú do các tác giả trong và ngoài nước viết. Đã có nhiều hồi ức của nhiều tầng lớp xã hội ghi lại những kỷ niệm về Bác Hồ. Đã có nhiều bộ sách tập hợp thành tổng tập hay tuyển tập các tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh và một bộ Hồ Chí Minh Biên niên tiểu sử công phu do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia biên tập và không ngừng bổ sung... Tuy nhiên, với một cách tiếp cận mới, định vị theo thời gian mỗi ngày trong năm, xuyên suốt “79 Mùa Xuân” của cuộc đời Bác Hồ, cuốn sách này hy vọng mang lại một cảm xúc mới đối với người đọc. Đây là sự tập hợp theo hệ thống về thời gian của từng ngày trong một năm (có lựa chọn cho phù hợp với khuôn khổ của sách) những hoạt động, những câu chuyện, những câu nói hoặc đoạn viết hay của Bác Hồ, có giá trị đọng lại trong ký ức nhân dân. Cuốn sách này thừa hưởng những người đi trước trong công việc sưu tập, nghiên cứu hay sáng tác liên quan đến nhân vật lịch sử Hồ Chí Minh, nhưng được trình bày, dẫn dắt theo cách sắp đặt “Ngày này năm xưa” đã khá quen thuộc trong các xuất bản phẩm và truyền thông hiện nay.
  Sách gồm 408 trang, giá: 75.000đ

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: PGS.TS. Võ Văn Lộc
  Giá tiền: 145.000 đ
  Tác giả: Tập thể tác giả (biên soạn)
  Giá tiền: 175.000 đ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương - Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo
  Giá tiền: 151.000 đ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Thép Mới
  Giá tiền: 66.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Anh Minh (Sưu tầm và tuyển chọn)
  Giá tiền: 95.000 đ
  Tác giả: Nguyễn Khắc Nho
  Giá tiền: 57.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Đức Tài, TS. Võ Văn Bé, Đinh Thị Mỹ Vân (Sưu tầm, tuyển chọn)
  Giá tiền: 62.000 đ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Yên Ngọc Trung
  Giá tiền: 86.000 đ