Trang chủ Chủ tịch Hồ Chí Minh Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng

Nhằm giúp cho cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên nhận thức đúng, đầy đủ về vị trí, vai trò, mục đích của công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng góp phần thực hiện tốt công tác này và thúc đẩy thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh thiết thực góp phần thực hiện Cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia xuất bản cuốn sách Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác kiểm tra,, giám sát và kỷ luật đảng, do đồng chí Phạm Thị Hải Chuyền, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm chủ biên.
Nội dung cuốn sách gồm ba chương:
Chương I: Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng
Chương II: Tình hình vận dung tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng thời gian qua
Chương III: Yêu cầu và một số giải pháp nhằm tiếp tục vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng trong giai đoạn hiện nay
Cuốn sách là tài liệu tham khảo thiết thực đối với ủy ban kiểm tra các cấp và đội ngũ cán bộ kiểm tra, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của toàn Đảng.
Sách gồm 200 trang, giá 25.000 đồng
 

Sách sắp xuất bản

SÁCH SẮP XUẤT BẢN THÁNG 11-2014

 

 1. Lịch sử Đoàn và phong trào thanh niên huyện Thạch Hà (1930 - 2014)
 2. Luật hôn nhân và gia đình
 3. Luật khiếu nại
 4. Luật tố tụng hành chính
 5. Sổ tay về luật hợp tác xã năm 2012 và văn bản hướng dẫn...
 6. Quy định pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất ...
 7. Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013 và văn bản hướng dẫn...
 8. Những vấn đề lý luận về phát triển văn hoá trong công cuộc đổi mới...
 9. Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo Việt Nam
 10. Luật kinh doanh bảo hiểm năm 2000 được sửa đổi, bổ sung năm 2010
 11. Lương Định Của - Nhà nông học vì dân, vì nước
 12. Tư tưởng của V.I. Lênin về xây dựng đảng
 13. Về một số xu hướng chính trị chủ yếu trên thế giới hiện nay
 14. Giáo trình học thuyết sứ mệnh lcịh sử của giai cấp công nhân
 15. Xây dựng con người Việt Nam theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
 16. Những bài học nhỏ từ tư tưởng lớn Hồ Chí Minh
 17. Ban Đối ngoại TW Đảng - 65 năm chặng đường vẻ vang (1949 - 2014)
 18. Ngân hàng câu hỏi…. môn tư tưởng Hồ Chí Minh
 19. Lịch sử đấu tranh… xã Đình Cao - tập 1
 20. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
 21. Lịch sử Đoàn và phong trào thanh niên huyện Thạch Hà (1930-2014)
 22. Luật tiếp công dân
 23. Luật giao thông đường bộ
 24. QĐPL về giá đất theo luật đất đai năm 2013
 25. Xây dựng cơ quan lãnh đạo cấp TW, Xứ ủy của Đảng thời kỳ 1930-1945
 26. Tập đoàn công nghiệp hóa chất Việt Nam - 45 năm xây dựng và phát triển (1969-2014)
 27. Bàn về hệ thống pháp luật
 28. Bộ luật dân sự
 29. Hồ Chí Minh - Anh hùng dân tộc và tầm thời đại của người
 30. Trung tâm thể dục thể thao Quốc phòng II (1976-2014)
 31. Chiến trường Đông Nam Bộ với Điện Biên Phủ.

 


SÁCH SẮP XUẤT BẢN THÁNG 10-2014
 1. Văn hoá giữ nước Việt Nam - Những giá trị đặc trưng
 2. Văn hoá, nghệ thuật với việc nâng cao đời sống tinh thần bộ đội...
 3. Một thời để nhớ
 4. Ngôn ngữ báo chí và biên tập báo
 5. Gương sáng học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
 6. Luật phòng, chống thiên tai năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 7. Quy định pháp luật về thu tiền sử dụng đất theo Luật đất đai năm 2013
 8. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
 9. Luật tiếp công dân
 10. Tài liệu học tập dành cho lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ lãnh đạo quản lý tỉnh Lào Cai
 11. Tài liệu nghiên cứu Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ IX...
 12. Tài liệu hỏi - đáp Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ chín...
 13. Quy định pháp luật về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, hồ sơ địa chính...
 14. Lịch sử đấu tranh cách mạng huyện Tiên Phước (1858 - 1975)
 15. Lịch sử Đảng bộ huyện Tiên Phước (1975 - 2010)
 16. Cẩm nang người đứng đầu cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài
 17. Nỗi đau da cam
 18. Luật hợp tác xã
 19. Luật Salic của Vương quốc Phrăng
 20. Chủ nghĩa xã hội và quyền con người
 21. Nguyễn Duy Trinh - Tác phẩm (Tập II)
 22. Luật cư trú năm 2006 sửa đổi, bổ sung năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 23. Tài liệu tham khảo bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở
 24. Luật tố tụng hành chính
 25. Lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân thị trấn Trần Cao - Tập I (1930 - 2010)
 26. Luật phòng, chống thiên tai
 27. Giáo trình Luật hình sự Việt Nam (Phần chung)
 28. Luật thanh tra
 29. Lịch sử đảng bộ và nhân dân xã Tây An (1930-2010)
 30. Giáo trình Luật hành chính Việt Nam
 31. Giáo trình Luật dân sự Việt Nam  (tập 1)
 32. Quyền con người trong Hiến pháp năm 2013 - Quan điểm mới, cách tiếp cận mới ...
 33. Luật trọng tài thương mại và văn bản hướng dẫn thi hành
 34. Hỏi - đáp về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo Bộ luật lao động năm 2012
 35. Luật cán bộ, công chức
 36. Luật tiếp công dân
 37. Luật phòng, chống thiên tai năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 38. Sổ họp chi bộ.

SÁCH SẮP XUẤT BẢN THÁNG 9-2014
 1. Luật phòng, chống tham nhũng năm 2005 sđ, bs năm 2007, 2012
 2. Luật thanh tra
 3. Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học
 4. Về thi hành PL thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn năm 2007
 5. TCXH truyền thống của người Cơ tu ở huyện Nam Đông...
 6. Các hiệp định phân định biển giữa VN và các nước láng giềng
 7. Luật doanh nghiệp năm 2005 sđ, bs năm 2009, 2013
 8. Tài liệu nghiên cứu Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ chín
 9. Tài liệu tham khảo bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ các cấp...
 10. Tài liệu hỏi - đáp Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ chín...
 11. Sổ tay công tác cán bộ, đảng viên
 12. Biên bản chiến tranh 1-2-3-4. 75
 13. Luật đất đai năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 14. Tàiliệu tham khảo bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên
 15. Tài liệu học tập NQ và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ chín...
 16. Luật biển Việt Nam năm 2012 và văn bản hướng dẫn thi hành
 17. Phân phối bình đẳng các nguồn lực kinh tế - Tiếp cận lý luận và...
 18. Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh (Dành cho sinh viện đại học, cao đẳng...)
 19. Giáo trình đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản VN (Dành cho sinh viên ...
 20. Cơ chế pháp lý bảo đảm thực hiện quyền khiếu nại hành chính...
 21. Luật tiếp công dân
 22. Luật tố cáo
 23. Luật khiếu nại
 24. Luật hôn nhân và gia đình
 25. Luật đất đai
 26. Luật xử lý vi phạm hành chính
 27. Cơ sở lý luận và thực tiễn về hành chính nhà nước
 28. Quản lý học đại cương
 29. Giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin
 30. Tăng trưởng kinh tế với giảm nghèo ở Việt Nam hiện nay
 31. Luật hợp tác xã
 32. Logic học đại cương - Hướng dẫn học và ôn tập qua các câu hỏi...
 33. Hỏi - đáp luật tiếp công dân năm 2013
 34. Phân tích chính sách công ở VN (qua khảo sát một số quận huyện của TP Đà Nẵng)
 35. Đền Thượng - Cổ Loa và những di sản trong lòng đất
 36. Phát triển năng lực tư duy biện chứng cho sinh viên VN hiện nay
 37. Văn hóa dân gian Khánh Hòa (tuyển tập)
 38. Quy định xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, các quy chế giám sát, chất vấn trong Đảng...

SÁCH SẮP XUẤT BẢN THÁNG 8-2014

 

 1. Tập bài giảng về công tác dân vận
 2. Logic học Phật giáo
 3. Quy định pháp luật về hoạt động kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính của quản lý thị trường
 4. Cẩm nang pháp luật về thuế nhà thầu nước ngoài và Hiệp định tránh đánh thuế hai lần
 5. Phát huy vốn văn hoá dân gian trong phát triển du lịch Cao Bằng
 6. Giáo trình kế toán tài chính (Quyển 1)
 7. Lược sử vùng đất Nam Bộ Việt Nam
 8. Quy định pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt
 9. Quy định pháp luật về lao động là người giúp việc gia đình
 10. Triết học cổ đại
 11. Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Thái Hoà (1930-2005)
 12. Cẩm nang công tác dân vận
 13. Truyền thông quốc tế
 14. Nguyễn Hoàng - Người mở cõi
 15. Môi trường toàn cầu và tương lai nhân loại...
 16. Tổ chức quản lý thực hiện dự án đầu tư
 17. Lịch sử Đảng bộ huyện Khánh Vĩnh (1975-2010)
 18. Tài liệu nghiên cứu Nghị quyết và một số chủ trương...
 19. Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Việt Nam
 20. Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào
 21. Sức sống của chủ nghĩa Mác-Lênin trong thời đại ngày nay
 22. Tổng kết thực hiện Nghị quyết 01-NQ/TW của Bộ Chính trị...
 23. Những vấn đề cơ bản và cấp bách của triết học Mácxít
 24. Bộ luật hình sự năm 1999 được sửa đổi, bổ sung năm 2009
 25. Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004 sửa đổi, bổ sung năm 2011
 26. Quy định pháp luật về tổ chức và hoạt động của kiểm ngư
 27. Thực hiện dân chủ trong các trường đại học ở nước ta hiện nay
 28. Tài liệu hỏi - đáp Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị...
 29. Tài liệu học tập Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị...
 30. Luật hôn nhân và gia đình
 31. Luật công chứng
 32. Luật giao thông đường thuỷ nội địa năm 2004 sửa đổi, bổ sung năm 2014
 33. Luật hải quan
 34. Luật đầu tư công
 35. Luật bảo vệ môi trường
 36. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giao thông đường thuỷ nội địa
 37. Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài...
 38. Luật hoà giải ở cơ sở
 39. Luật tiếp công dân.

 

 


Sách mới

 

Lich su trong giao tiep tieng Viet

Tác giả: TS. Đào Nguyên Phúc

Số trang: 252

Giá tiền: 43.000đ

Trong các mối quan hệ xã hội đa dạng và phức tạp như hiện nay thì một con người có khả năng giao tiếp tốt sẽ biết cách để dung hòa các mối quan hệ, đồng thời lại khẳng định được vị thế, trình độ học vấn của mình trong xã hội cũng như trong môi trường mà người đó sinh sống và làm việc.  Giao tiếp là một nhu cầu cần thiết trong mối quan hệ giữa người với người, việc giao tiếp diễn ra từng ngày, từng giờ mà không phụ thuộc vào bất kì môi trường hay hoàn cảnh nào song lại luôn đòi hỏi sự khéo léo, lịch sự của các bên tham gia giao tiếp, mà ngôn ngữ chính là phương tiện quan trọng nhất để thể hiện điều này.

Xuất phát từ những vấn đề trên, cuốn Lịch sự trong giao tiếp tiếng Việt của T.S Đào Nguyên Phúc là một cuốn sách cần thiết và thú vị đối với độc giả ở mọi lứa tuổi. Xuyên suốt bốn chương của cuốn sách từ những vấn đề lý thuyết như đặc điểm cấu trúc của ngôn ngữ, các nguyên tố đóng vai trò chi phối tới việc xây dựng các chiến lược lịch sự trong hành vi xin phép, các tác tử ngôn ngữ làm gia tăng hiệu quả giao tiếp. Tác giả đã đi sâu vào phân tích,  đưa ra những đoạn hội thoại Việt ngữ có áp dụng các thành tựu của lý thuyết ngôn ngữ về lịch sự và đoạn thoại có sử dụng hành vi ngôn ngữ xin phép, hành vi hồi đáp.  Cuốn sách sẽ giúp cho độc giả phát huy được những khả năng tiềm ẩn của mình cũng như khắc phục mặt hạn chế trong khi giao tiếp.

Bạn đọc đón đọc cuốn sách này và tự mình trải nghiệm về khả năng giao tiếp của bản thân!

Hải Lý


phat trien doanh nghiepTác giả: PGS. TS. Nguyễn Trường Sơn

Số trang: 368 trang

Giá tiền: 60.000đ

Cuốn sách tổng hợp những vấn đề lý luận chung về doanh nghiệp nhỏ và vừa, đặc biệt là sự phát triển lý luận và các nghiên cứu chuyên sâu về các đặc trưng của doanh nghiệp nhỏ và vừa xuất phát từ cấu trúc bên trong của doanh nghiệp; các nghiên cứu phát hiện và lượng hóa các nhân tố tác động đến quá trình tăng trưởng và phát triển của doanh nghiệp thông qua việc khảo sát thực tiễn các doanh nghiệp hiện tại. Bên cạnh đó, tác giả cũng đề cập và đi sâu phân tích, giải quyết các vấn đề đặc thù của doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập như vấn đề áp dụng quản trị công ty, việc tạo lập quan hệ lao động lành mạnh trong doanh nghiệp, vấn đề đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, vấn đề tiếp cận nguồn lực kinh doanh, đặc biệt là nguồn tài chính của doanh nghiệp. Cuốn sách cũng đi sâu bàn luận và giải quyết vấn đề quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Nội dung cuốn sách gồm 9 chương:

-  Chương I: Đặc điểm, vai trò của doanh nghiệp nhỏ và vừa trong nền kinh tế

-  Chương II: Phân tích các nhân tố tác động đến quá trình phát triển của doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam

-  Chương III: Những khó khăn của doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam hiện nay

- Chương IV: Vận dụng khoa học quản trị công ty nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam

- Chương V: Tạo lập quan hệ lao động lành mạnh trong doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Namhiện nay

- Chương VI: Phát triển dịch vụ ngân hàng nhằm tăng cường khả năng hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam

- Chương VII: Dịch vụ phát triển kinh doanh cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam

- Chương VIII: Hoàn thiện công tác quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa trong bối cảnh hội nhập

-  Chương IX: Nâng cao tính minh bạch trong điều hành kinh tế vĩ mô của chính quyền cấp tỉnh nhằm phát triển các doanh nghiệp nhỏ và vừa hiện nay


Xuat ban bo sach LS Khang chien2

Một cuộc đụng đầu không cân sức - đó là suy nghĩ, đánh giá có thể nói là của cả thế giới khi theo dõi cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam của đế quốc Mỹ. Sự không cân sức ấy dường như là điều hiển nhiên bởi một bên là cường quốc số 1 thế giới đã huy động tối đa sức mạnh quân sự tham chiến, cùng một quá khứ “đáng nể”: tham gia 8 cuộc chiến tranh lớn và chưa lần nào bại trận; còn một bên là đất nước Việt Nam nhỏ bé về địa lý, nghèo về kinh tế và lạc hậu về phương tiện chiến tranh, lại bị tàn phá trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, chưa kịp phục hồi.

Tuy nhiên, kết quả của cuộc chiến tranh ấy lại khiến cả thế giới “sửng sốt” khi “người tý hon” đã đánh bại hoàn toàn “gã khổng lồ” to xác. Ngay cả giới cầm quyền Mỹ cũng không thể tưởng tượng ra nổi thất bại thảm hại này. Không chỉ những người trong cuộc, cả thế giới “đổ xô” đi tìm nguyên nhân, bí quyết giành thắng lợi của đất nước nhỏ bé mà anh hùng ấy.

Ở Việt Nam, ngay sau đại thắng mùa Xuân năm 1975, việc tổng kết, đánh giá và rút ra những bài học, kinh nghiệm của cuộc kháng chiến đã được các cấp, các ngành triển khai thực hiện, với nhiều công trình, bài viết được công bố.

 Trong hai năm 1990, 1991, Nhà xuất bản Sự thật (tiền thân của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật) đã xuất bản lần đầu bộ Lịch sử kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-1975) gồm 2 tập. Trên cơ sở đó, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ Quốc phòng, một bộ sách mới với quy mô lớn hơn, nghiên cứu sâu sắc, đầy đủ hơn, xứng đáng hơn với tầm vóc của cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc vĩ đại, đã được Viện Lịch sử quân sự Việt Nam triển khai nghiên cứu, biên soạn, với sự góp ý, cung cấp tư liệu của nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, quân đội qua các thời kỳ chiến tranh, cùng sự đóng góp trí tuệ của nhiều nhà khoa học, được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật lần lượt công bố từ năm 1996 đến năm 2012, gồm 9 tập:

Tập I: Nguyên nhân chiến tranh

Tập II: Chuyển chiến lược

Tập III: Đánh thắng chiến tranh đặc biệt

Tập IV: Cuộc đụng đầu lịch sử

Tập V: Tổng tiến công và nổi dậy năm 1968

Tập VI: Thắng Mỹ trên chiến trường ba nước Đông Dương

Tập VII: Thắng lợi quyết định

Tập VIII: Toàn thắng

Tập IX: Nguyên nhân thắng lợi, bài học lịch sử

Có thể nói, đây là một bộ sách hết sức có giá trị, đồ sộ về cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước vĩ đại của dân tộc. Dù tái hiện lịch sử một cuộc chiến tranh lớn một cách đầy đủ từ mọi chiều cạnh là không hề đơn giản, nhưng với tinh thần tôn trọng sự thật và ý thức trách nhiệm đối với lịch sử, tập thể các tác giả đã phản ánh tương đối toàn diện, sâu sắc toàn bộ cuộc kháng chiến, đồng thời làm nổi bật một số sự kiện trọng yếu, đánh giá những ưu, nhược điểm chính, phân tích làm rõ nguồn gốc chiến tranh, nguyên nhân thắng lợi, bài học kinh nghiệm, những thành công, cũng như chưa thành công qua từng giai đoạn của cuộc chiến nhằm giúp bạn đọc hiểu rõ và có cái nhìn đúng đắn, khoa học về một thời kỳ lịch sử hào hùng của dân tộc ta.

Nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu, nghiên cứu, học tập của đông đảo bạn đọc trong cả nước, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật tổ chức xuất bản lần thứ hai bộ sách Lịch sử kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-1975). So với lần xuất bản trước, trong lần xuất bản này các tác giả đã sửa chữa, hiệu chỉnh một số sự kiện, nhân vật, bảo đảm sự chính xác, khách quan của lịch sử.

Giao Linhvai-tro-cua-cac-tap-doan

Tác giả: Phan Thị Anh Thư

Số trang: 160 trang

Giá: 41.000 đ  

Cuốn sách đáp ứng một phần yêu cầu đặt ra trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh công cuộc đổi mới và hội nhập, từng bước xây dựng, cải tổ và phát triển các tập đoàn kinh doanh lớn nhằm phục vụ hiệu quả hơn nữa cho quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.


Nội dung cuốn sách gồm ba chương.Trên cơ sở hệ thống hóa và khái quát hóa các tư liệu liên quan đến các vấn đề nghiên cứu, cuốn sách đã khắc họa cho người đọc một bức tranh hiện thực sinh động, toàn diện và khá sâu sắc về các Chaebol của Hàn Quốc, đi từ việc trình bày khái niệm, sự phân tích vai trò quan trọng của các tập đoàn này trong quá trình phát triển kinh tế của Hàn Quốc qua các thời kỳ lịch sử khác nhau. Trên cơ sở đó, bước đầu rút ra một số kinh nghiệm đối với các tập đoàn kinh tế ở Việt Nam từ việc nghiên cứu cách thức quản lý và cải tổ doanh nghiệp của Chaebol, phục vụ hiệu quả hơn cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước hiện nay.

Chương I: Khái quát về lịch sử hình thành và những đặc điểm cơ bản của các Chaebol;

Chương II: Vai trò của các

Chaebol trong quá trình phát triển kinh tế ở Hàn Quốc giai đoạn 1961-2010; Chương III: Một số kinh nghiệm đối với các tập đoàn kinh tế Việt Nam từ việc nghiên cứu cách thức quản lý và cải tổ doanh nghiệp của các Chaebol ở Hàn Quốc giai đoạn 1961-2010.

Cuốn sách là tài liệu tham khảo bổ ích cho các nhà kinh tế, các nhà hoạch định chính sách và mang lại nhiều kiến thức cho những bạn đọc quan tâm, tìm hiểu vấn đề này.


Chinh tri hoc so sanh - tu cach tiep can

Tác giả: Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh (Viện Chính trị học)

Số trang: 468

Giá: 74.000đ

Được biên soạn chủ yếu dành cho học viên cao học chuyên ngành chính trị học, song cuốn sách Chính trị học so sánh từ cách tiếp cận hệ thống cấu trúc - chức năng, do TS. Ngô Huy Đức và TS. Trịnh Thị Xuyến đồng chủ biên, cũng là tài liệu hữu ích đáp ứng nhu cầu tìm hiểu của đông đảo bạn đọc. Thông qua việc phân tích, so sánh sự tương đồng và những khác biệt, thậm chí là tương phản giữa các hệ thống chính trị khác nhau, sẽ cho phép chúng ta rút ra những kết luận mang giá trị chung, toàn cục về từng hệ thống chính trị của các nước qua những thời kỳ, giai đoạn phát triển khác nhau. Từ đó, có thể lý giải được những hoạt động thực tiễn của mỗi nền chính trị và xác định vai trò của nó đối với sự phát triển toàn diện của đời sống xã hội, đồng thời giúp mỗi nước tự hoàn thiện các hệ thống, thể chế chính trị của mình.

Tùy thuộc vào điều kiện lịch sử, chính trị, tự nhiên, xã hội…, mỗi nước lựa chọn cho mình một mô hình chính trị với cấu trúc quyền lực và các thiết chế chính trị riêng, phù hợp. Có nước lựa chọn mô hình đại nghị, có nước theo mô hình tổng thống hoặc có những nước lại chọn mô hình hỗn hợp của hai mô hình trên… Mặc dù vậy, ngay cả giữa các nước có cùng mô hình hệ thống chính trị vẫn có những điểm khác nhau.

Trong cuốn sách Chính trị học so sánh từ cách tiếp cận hệ thống cấu trúc - chức năng, các tác giả lựa chọn 9 nước thuộc các vùng địa lý khác nhau, có trình độ phát triển và cấu trúc quyền lực khác nhau để nghiên cứu trên cơ sở phân tích những điểm mạnh, yếu của từng mô hình hệ thống chính trị mà các nước lựa chọn. Hệ thống nghị viện của Anh thường được coi là hình mẫu đầu tiên của các hệ thống chính trị nghị viện khác, với các luật cơ bản có tính hiến pháp mà không có một bản hiến pháp thành văn, thể hiện tính tối cao của Nghị viện và tính pháp trị. Ở Mỹ, dù xuất phát cùng một gốc văn hóa với Anh, nhưng mô hình chính trị của Mỹ là mô hình tổng thống và có nhiều khác biệt như: tổng thống là cá nhân nắm giữ quyền lực lớn nhất trong toàn bộ hệ thống chính trị hay sự phân chia triệt để giữa các nhánh quyền lực. Còn ở Pháp, nhà nước pháp quyền là trung tâm của hệ thống chính trị và tất cả các yếu tố cấu thành hệ thống chính trị đều được điều chỉnh bởi hiến pháp và các đạo luật. Mô hình thể chế chính trị Đức là mô hình “dân chủ thủ tướng” bởi quyền hành pháp nằm trong tay thủ tướng, mặc dù vẫn có chế định tổng thống. Trong khi hệ thống chính trị Nhật Bản đương đại tuy chưa có bề dày như các nước tư bản phát triển Âu - Mỹ, nhưng vẫn được đánh giá là một hệ thống chính trị hiện đại, cơ bản thể hiện được tính dân chủ, tất cả các hoạt động của các bộ phận cấu thành hệ thống đều tuân thủ nghiêm ngặt hiến pháp và pháp luật…

Giao Linh


atrattuthegioimoi

Tác giả: Nhicolai Zlobin

Số trang: 356 trang

Số tiền: 134.000 đồng

Với mong muốn giúp bạn đọc tiếp cận và nghiên cứu về quá trình địa - chính trị phân chia lại thế giới dưới tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản cuốn sách Trật tự thế giới mới thứ hai - Những vấn đề địa - chính trị nan giải từ nguyên bản tiếng Nga do Nhà xuất bản Eksmo xuất bản.

Bằng ngòi bút sắc sảo, tác giả Nhicolai Zlobin, một nhà chính trị nổi tiếng, chuyên gia về các vấn đề trong quan hệ Nga - Mỹ (Cộng hòa liên bang Nga) đã tập trung phân tích sự đối đầu giữa các quốc gia, luận giải sự biến mất một cách căn bản trên thực tiễn các khối chính trị trên thế giới, đưa ra những dự đoán về một kỷ nguyên mới của thế giới được đánh dấu bằng một cuộc cạnh tranh khốc liệt trên nhiều mức độ khác nhau… Tác giả cũng đã cố gắng luận giải đối với hàng loạt câu hỏi: Ai là người có lợi nếu xảy ra thảm họa kinh tế toàn cầu? Ai sẽ tháo gỡ những bế tắc về chính trị và kinh tế thế kỷ XXI? Sự sụp đổ của giới cầm quyền chính trị thế giới sẽ dẫn đến điều gì? Thế giới sẽ đi về đâu? Có diễn ra trật tự thế giới mới không và trật tự thế giới mới sẽ như thế nào? Ai sẽ là người thiết lập nên trật tự thế giới mới? Nga sẽ chiếm vị trí nào trong trật tự thế giới mới đó? Không gian hậu Xôviết sẽ thuộc về ai?

Với gần 400 trang sách, nội dung cuốn sách đặc biệt hữu ích với các nhà hoạch định chính sách, các nhà nghiên cứu, học giả, các chính trị gia, giảng viên, sinh viên chuyên ngành lịch sử, quan hệ quốc tế và những ai quan tâm đến vấn đề này.


Quan ly NN ve BCVT va CNTT

Tác giả: TS. Lê Minh Toàn

Số trang: 356

Giá tiền: 58.000 đồng

Trong những năm qua, ngành bưu chính, viễn thông đã liên tục phát triển, trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, ngành công nghệ cao đóng vai trò động lực cho việc thúc đẩy các ngành khác. Tổ chức và quản lý của ngành cũng từng bước được đổi mới: tách quản lý nhà nước và sản xuất kinh doanh, mở rộng các ngành dịch vụ nhằm đáp ứng yêu cầu của hội nhập quốc tế. Bên cạnh đó là quá trình hội nhập, toàn cầu hóa và sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ đã tác động mạnh đến bưu chính, viễn thông. Tất cả  những tác động đó đặt ra yêu cầu phải đổi mới mô hình quản lý, hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách để nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực bưu chính, viễn thông.

Quản lý nhà nước về bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin là một trong các nội dung quan trọng được đưa vào “Chương trình triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin” của Bộ Thông tin và Truyền thông nhằm góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, nâng cao vai trò và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác thông tin và truyền thông, đưa pháp luật chuyên ngành đến với mọi tầng lớp nhân dân.

Xuất phát từ yêu cầu trên, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn sách Quản lý nhà nước về bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin (Dùng cho đào tạo cán bộ quản lý và quản trị kinh doanh) do TS. Lê Minh Toàn biên soạn.

Nội dung cuốn sách cung cấp các kiến thức cơ bản có liên quan đến quản lý nhà nước về bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin bao gồm: hệ thống cơ quan quản lý, quản lý nhà nước về bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, tần số vô tuyến điện, internet, thanh tra và xử lý vi phạm về thông tin và truyền thông.

Cuốn sách không chỉ là tài liệu tham khảo hữu ích phục vụ công tác quản lý nhà nước về bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin, đặc biệt là các cán bộ quản lý, viên chức đang làm việc tại các sở thông tin và truyền thông, phòng văn hóa và thông tin tại các tỉnh, thành phố; mà còn góp phần phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng những kiến thức cơ bản về bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin cho các học viên, sinh viên đang theo học các hệ đào tạo tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, các trung tâm đào tạo của ngành và các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này.


the-gioi---mot-thap-nien

Tác giả: Đại tá Lê Thế Mẫu

Số trang: 482 trang

Giá tiền: 70.000 đ

Trong cuốn Thập niên tới (The Next Decade) của mình, George Friedman, tác giả của cuốn sách trứ danh Một trăm năm tới: Dự báo cho thế kỷ XXI mà Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật đã có dịp giới thiệu với bạn đọc, có đưa ra lời dự đoán: “Mười năm tới sẽ là khoảng thời gian diễn ra sự chuyển hóa to lớn và rộng khắp. Những cuộc chiến trong thế giới Hồi giáo sẽ dần giảm bớt và chủ nghĩa khủng bố là cái gì đó mà chúng ta cần học cách chung sống. Trung Quốc sẽ phải đối mặt với khủng hoảng. Chúng ta sẽ chuyển tiếp từ một thời kỳ mà khủng hoảng tài chính ngự trị thế giới sang một thời kỳ mà sự thiếu thốn lao động bắt đầu trở thành vấn đề bức xúc. Thế kỷ tới sẽ được định hình chỉ trong một thập kỷ tới mà thôi” (George Friedman, The Next Decade, Knopf Doubleday Publishing Group, tháng 1-2011). Mười năm tới là như thế, vậy 10 năm qua thì sao? Đâu là cơ sở cho những dự đoán của George Friedman?

Thập niên đầu của thế kỷ XXI đã trôi qua với những sự kiện có tác động làm rung chuyển thế giới. Đó là sự lung lay, chao đảo của trật tự thế giới đơn cực do Mỹ theo đuổi và xây dựng, mở đầu kỷ nguyên hình thành trật tự thế giới mới; cuộc khủng hoảng tài chính – kinh tế thế giới tồi tệ nhất trong hơn 50 năm qua; sự cạnh tranh và hợp tác giữa các mô hình phát triển đang nổi lên; sự cạnh tranh và xung đột địa - chính trị đang diễn ra ngày một gay gắt; sự trỗi dậy mạnh mẽ của các nền kinh tế mới nổi; “cuộc chiến toàn cầu chống khủng bố” đưa nước Mỹ và thế giới đối mặt với bài toán chưa tìm ra lời giải; các cuộc bạo động chính trị bùng phát ở châu Phi và Trung Đông vào những ngày cuối cùng kết thúc thập niên đầu thế kỷ XXI đang có nguy cơ lan rộng; sự biến đổi khí hậu trên quy mô toàn cầu dẫn tới những thảm họa môi trường sinh thái tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ qua; những thành tựu khoa học và công nghệ có tính đột phá, v.v.. Đây chính là cơ sở, là dấu hiệu của những thay đổi và tiềm ẩn sự phát triển khó có thể dự báo trước trong tiến trình phát triển của thế giới trong thập niên tới.

Nhằm cung cấp cho bạn đọc thêm một tài liệu nghiên cứu, tham khảo về tình hình thế giới trong những năm đầu thế kỷ XXI, cũng như xây dựng cơ sở cho những dự báo chiến lược về tình hình thế giới trong những thập niên tới, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn sách Thế giới: một thập niên nhìn lại của Đại tá Lê Thế Mẫu, chuyên viên nghiên cứu chiến lược thuộc Viện Chiến lược quân sự (Bộ Quốc phòng), cơ quan nghiên cứu và tư vấn cho Đảng ủy Quân sự Trung ương và Bộ Quốc phòng về những vấn đề chiến lược trong công tác quốc phòng. Cuốn sách gồm những bài viết được chọn lọc của các tác giả đã được đăng tải trên một số tạp chí, báo của các cơ quan Trung ương.

Nội dung cuốn sách được chia thành 3 phần:

Phần I: Thế giới: một thập niên rung chuyển;

Phần II: Thế giới: một thập niên lo âu;

Phần III: Thế giới: một thập niên hy vọng.

Cuốn sách sẽ là nguồn tài liệu nghiên cứu, tham khảo rất hữu ích đối với nhiều đối tượng độc giả khác nhau.


 1

Điều lệ Hội Xã hội học Việt Nam

2

Sổ tay làm theo gương Bác

3

Đánh giá chính sách về bình đẳng giới dựa trên bằng chứng

4

Luật hình sự Việt Nam - Quyển 1 (Phần chung)

5

Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Vũ Đoài

6

Phản biện xã hội trong hoạt động lập pháp, hoạt động quyết định...

7

Lịch Blốc trung màu 2014

8

Lịch Blốc siêu đại 2014

9

Lịch sử ngành giáo dục và đào tạo huyện Phụng Hiệp

10

Tài liệu bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới

11

Chương trình sơ cấp lý luận chính trị (Tài liệu học tập)

12

Luật hoà giải ở cơ sở

13

Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam

14

Bộ luật lao động

15

Phong cách Bác Hồ đến cơ sở

16

Hỏi - đáp về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động, ...

17

Giáo trình kinh tế học chính trị Mác - Lênin

18

Luật bảo hiểm xã hội

19

Luật tố tụng hành chính

20

Di dân quốc tế - Bản chất, xu hướng vận động và định hướng...

21

Tư tưởng của C. Mác, Ph.Ăngghen, V.I.Lênin về công tác tổ chức...

22

Sức cảm hoá Hồ Chí Minh

23

Đại cương về phân tích chính sách công

24

Một số vấn đề về trí thức và nhân tài

25

Lịch sử cách mạng của Đảng bộ và nhân dân xã Ninh Sở

26

Đạo đức nghề báo - Những vấn đề lý luận và thực tiễn

27

Giáo trình quản lý nhà nước về lâm nghiệp

28

Hỏi - đáp môn học quản lý nhà nước về lâm nghiệp

29

Một số vấn đề lý luận - thực tiễn chủ yếu... đổi mới ở Việt Nam và Lào (Tiếng Lào)

30

Chùa Pháp Hoa với phong trào phật giáo yêu nước Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh...

31

Lịch sử Đảng bộ xã Cam Chính (1930-2010)

32

Luật tố cáo năm 2011 và văn bản hướng dẫn thi hành

33

Những vấn đề lý luận và thực tiễn cấp bách của việc đổi mới thủ tục tố tụng hình sự...


 

cong-bang-trong


Tác giả: TS. Bùi Đại Dũng

Số trang: 176 trang

Giá tiền: 32.000đ

Phát triển bền vững là một trong những vấn đề được toàn nhân loại quan tâm trong 2-3 thập kỷ gần đây. Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020 được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng thông qua đã xác định quan điểm phát triển của nước ta trong thời kỳ tới là: "Phát triển nhanh gắn liền với phát triển bền vững, phát triển bền vững là yêu cầu xuyên suốt trong Chiến lược". Phát triển bền vững về mặt xã hội, tăng trưởng kinh tế phải kết hợp hài hòa với phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Để giúp bạn đọc có thêm tài liệu tham khảo về vấn đề phát triển bền vững, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn sách Công bằng trong phân phối cơ sở để phát triển bền vững.

Trong phần đầu, cuốn sách trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn về mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội, trong đó tập trung vào mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và công bằng trong thu nhập, Ở phần tiếp theo, tác giả phân tích, đánh giá thực trạng tăng trưởng kinh tế và vấn đề bình đẳng trong thu nhập ở nước ta trong giai đoạn năm 1986 đến nay. Một trong những đóng góp quý báu của cuốn sách là đề xuất các định hướng và giải pháp điều chỉnh phân phối thu nhập nhằm bảo đảm phát triển bền vững.


 

Văn kiện Đảng

Untitled document VANKIENDANG2

Hệ thống văn bản

Untitled document van ban phap luat

thiet ke biet thu-- thiet ke kien truc-- điện thoại sky

sky a820l-- sky a830l