cmnsvn

Trang chủ Chủ tịch Hồ Chí Minh Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng

Nhằm giúp cho cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên nhận thức đúng, đầy đủ về vị trí, vai trò, mục đích của công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng góp phần thực hiện tốt công tác này và thúc đẩy thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh thiết thực góp phần thực hiện Cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia xuất bản cuốn sách Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác kiểm tra,, giám sát và kỷ luật đảng, do đồng chí Phạm Thị Hải Chuyền, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm chủ biên.
Nội dung cuốn sách gồm ba chương:
Chương I: Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng
Chương II: Tình hình vận dung tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng thời gian qua
Chương III: Yêu cầu và một số giải pháp nhằm tiếp tục vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng trong giai đoạn hiện nay
Cuốn sách là tài liệu tham khảo thiết thực đối với ủy ban kiểm tra các cấp và đội ngũ cán bộ kiểm tra, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của toàn Đảng.
Sách gồm 200 trang, giá 25.000 đồng