Khát vọng phát triển Việt Nam hùng cường, tập I

Khát vọng phát triển Việt Nam hùng cường, tập I
Tác giả: Nguyễn Xuân Phúc
Số trang: 819 trang
Giá tiền: 740.000 đ
Xuất bản: 6/2023
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nhằm giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu sâu sắc đường lối, quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản bộ sách Khát vọng phát triển Việt Nam hùng cường, được tuyển chọn từ những bài viết, bài nói, báo cáo giải trình, trả lời chất vấn trước Quốc hội, các diễn văn trên diễn đàn quốc tế… của đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đồng chí nguyên là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng các khóa X, XI, XII, XIII; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị các khóa XI, XII, XIII; nguyên Đại biểu Quốc hội các khóa XI, XIII, XIV, XV; nguyên Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương; nguyên Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương; nguyên Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh…

  Tập I của bộ sách Khát vọng phát triển Việt Nam hùng cường gồm những bài viết, bài nói, báo cáo, giải trình, trả lời chất vấn trước Quốc hội, các diễn văn trên diễn đàn quốc tế, thư, trả lời báo chí của đồng chí Nguyễn Xuân Phúc,... đã đăng trên Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, Báo Quảng Nam, sách của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật từ khi đồng chí là cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt của tỉnh Quảng Nam đến khi giữ những trọng trách ở Trung ương, ở cương vị Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

  Cuốn sách được kết cấu thành 6 phần, các bài trong mỗi phần được sắp xếp theo thứ tự thời gian:

  Phần I: Đất nước hùng cường và thịnh vượng là khát vọng của cả dân tộc Việt Nam.

  Phần II: Kinh tế - xã hội phát triển nhanh và bền vững.

  Phần III: Phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam.

  Phần IV: Không để Tổ quốc bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

  Phần V: Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, có hiệu quả.

  Phần VI: Xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Văn phòng Chính phủ, Tỉnh ủy Bến Tre
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Chương trình sưu tầm tài liệu, viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Chương trình sưu tầm tài liệu, viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Chương trình sưu tầm tài liệu, viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Chương trình sưu tầm tài liệu, viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Chương trình sưu tầm tài liệu, viết về tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam.
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Lê Thanh Nghị
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Lê Thị Thu Hồng
  Giá tiền: 168.000 đ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng (Tuyển chọn)
  Giá tiền: 250.000 đ
  Tác giả: Tập thể tác giả
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Chương trình sưu tầm tài liệu, viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiền bối của Đảng và cách mạng Việt Nam.
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước - Trung tâm Lưu trữ quốc gia III
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Nguyễn Xuân Phúc
  Giá tiền: Liên hệ