Nam Bộ - Tiến trình hội nhập khu vực và quốc tế

Nam Bộ - Tiến trình hội nhập khu vực và quốc tế
Tác giả: Võ Văn Sen (Chủ biên), Hà Minh Hồng, Trần Thuận, Trần Nam Tiến, Phạm Ngọc Trâm
Số trang: 952 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: 12/2023
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nam Bộ là vùng đất có điều kiện to lớn để phát triển kinh tế, là nguồn lực mạnh mẽ về địa lý, sinh thái và nhân văn không chỉ của Việt Nam mà còn của cả khu vực. Việc nghiên cứu vị thế, vai trò của vùng đất Nam Bộ trong tiến trình hội nhập khu vực và thế giới của Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử là điều cần thiết, mang ý nghĩa khoa học và thực tiễn to lớn.

  Cuốn sách Nam Bộ - Tiến trình hội nhập khu vực và quốc tế tập trung phác họa lại toàn bộ tiến trình giao thoa và tiếp biến văn hóa của vùng đất Nam Bộ trong tiến trình hội nhập khu vực và thế giới của dân tộc Việt Nam.

  Giá trị to lớn của cuốn sách chính là cung cấp những thông tin phong phú về lịch sử, kinh tế, xã hội, văn hóa của cả vùng Nam Bộ qua các thời kỳ lịch sử của đất nước; những luận giải khoa học và dự báo xu hướng phát triển của vùng đất Nam Bộ làm cơ sở khoa học cho các chính sách, biện pháp mới của Đảng và Nhà nước ta trong việc xác định vị thế, vai trò của vùng đất này trong tiến trình hội nhập khu vực và thế giới của Việt Nam.

  Cuốn sách là tài liệu tham khảo hữu ích, thiết thực phục vụ công tác hoạch định chiến lược, xây dựng chủ trương, ban hành chính sách, giúp nghiên cứu chuyên sâu về lịch sử, văn hóa, kinh tế - xã hội của đất nước nói chung và về vùng đất Nam Bộ nói riêng.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Phong Lê
  Giá tiền: 136.000 đ
  Tác giả: TS. Vũ Dương Thúy Ngà (chủ biên)
  Giá tiền: 144.000 đ
  Tác giả: Nhiều tác giả
  Giá tiền: 127.000 đ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Hội đồng Lý luận Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Tập thể tác giả
  Giá tiền: 436.900 đ
  Tác giả: GS.TS. Tạ Ngọc Tấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Nguyễn Đình Thuận
  Giá tiền: 274.000 đ
  Tác giả: Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội; Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tỉnh Bắc Ninh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Việt Phương
  Giá tiền: 102.000 đ