Trang chủ Xây dựng Đảng, Nhà nước Đảng Cộng sản cầm quyền nội dung và phương thức cầm quyền của Đảng

Đảng Cộng sản cầm quyền nội dung và phương thức cầm quyền của Đảng

alt

Tác giả: GS, TS. Nguyễn Văn Huyên (Chủ biên)
Số trang:  420 trang
Trong bối cảnh xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa thì yêu cầu cần phải đổi mới về nội dung và phương thức cầm quyền của Đảng là hết sức quan trọng.
Nhưng một vấn đề đặt ra là nội dung và phương thức cầm quyền của Đảng cần được xác định như thế nào để không trái với Hiến pháp và pháp luật của Nhà nước, không trái với nguyên tắc toàn bộ quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân.
Nhằm góp phần giải quyết những vấn đề trên, cuốn sách Đảng Cộng sản cầm quyền nội dung và phương thức cầm quyền của Đảng đã làm rõ những luận cứ khoa học về Đảng Cộng sản cầm quyền, về nội dung và phương thức cầm quyền của Đảng trong bối cảnh hiện nay trong đó chú trọng đến quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; thực trạng sự cầm quyền của Đảng… Đồng thời đưa ra những phương hướng, giải pháp nhằm nâng cao vai trò lãnh đạo và cầm quyền của Đảng. Đặc biệt, cuốn sách còn bàn đến kinh nghiệm cầm quyền của một số Đảng chính trị tiêu biểu trên thế giới như: Liên Xô, Trung Quốc, các nước phương Tây. Ngoài ra, cuốn sách còn đi sâu vào phân tích khái niệm mà bấy lâu nay hầu như chưa được bàn đến với một cách lập luận rõ ràng ở nước ta như vấn đề “tính chính đáng của sự cầm quyền duy nhất của Đảng Cộng sản”.
Cuốn sách được kết cấu gồm 12 chương với ba phần:          
Phần thứ nhất: Tổng quát những vấn đề lý luận chung về Đảng cầm quyền và Đảng Cộng sản cầm quyền
Phần thứ hai: Nội dung và phương thức cầm quyền của Đảng - Thực trạng và những vấn đề đặt ra
Phần thứ ba: Những điều kiện và yêu cầu đảm bảo sự cầm quyền của Đảng và những giải pháp đổi mới nội dung và phương thức cầm quyền của Đảng
Với cách viết khúc chiết, mang tính lý luận khoa học, đây sẽ là tài liệu tham khảo bổ ích, có giá trị cho các nhà nghiên cứu chính trị học và là những gợi mở quan trọng, có tính định hướng giúp các nhà lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong việc nhận thức để đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội trong điều kiện hiện nay.
 

Sách sắp xuất bản

SÁCH SẮP XUẤT BẢN THÁNG 11-2014

 

 1. Lịch sử Đoàn và phong trào thanh niên huyện Thạch Hà (1930 - 2014)
 2. Luật hôn nhân và gia đình
 3. Luật khiếu nại
 4. Luật tố tụng hành chính
 5. Sổ tay về luật hợp tác xã năm 2012 và văn bản hướng dẫn...
 6. Quy định pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất ...
 7. Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013 và văn bản hướng dẫn...
 8. Những vấn đề lý luận về phát triển văn hoá trong công cuộc đổi mới...
 9. Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo Việt Nam
 10. Luật kinh doanh bảo hiểm năm 2000 được sửa đổi, bổ sung năm 2010
 11. Lương Định Của - Nhà nông học vì dân, vì nước
 12. Tư tưởng của V.I. Lênin về xây dựng đảng
 13. Về một số xu hướng chính trị chủ yếu trên thế giới hiện nay
 14. Giáo trình học thuyết sứ mệnh lcịh sử của giai cấp công nhân
 15. Xây dựng con người Việt Nam theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
 16. Những bài học nhỏ từ tư tưởng lớn Hồ Chí Minh
 17. Ban Đối ngoại TW Đảng - 65 năm chặng đường vẻ vang (1949 - 2014)
 18. Ngân hàng câu hỏi…. môn tư tưởng Hồ Chí Minh
 19. Lịch sử đấu tranh… xã Đình Cao - tập 1
 20. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
 21. Lịch sử Đoàn và phong trào thanh niên huyện Thạch Hà (1930-2014)
 22. Luật tiếp công dân
 23. Luật giao thông đường bộ
 24. QĐPL về giá đất theo luật đất đai năm 2013
 25. Xây dựng cơ quan lãnh đạo cấp TW, Xứ ủy của Đảng thời kỳ 1930-1945
 26. Tập đoàn công nghiệp hóa chất Việt Nam - 45 năm xây dựng và phát triển (1969-2014)
 27. Bàn về hệ thống pháp luật
 28. Bộ luật dân sự
 29. Hồ Chí Minh - Anh hùng dân tộc và tầm thời đại của người
 30. Trung tâm thể dục thể thao Quốc phòng II (1976-2014)
 31. Chiến trường Đông Nam Bộ với Điện Biên Phủ.

 


SÁCH SẮP XUẤT BẢN THÁNG 10-2014
 1. Văn hoá giữ nước Việt Nam - Những giá trị đặc trưng
 2. Văn hoá, nghệ thuật với việc nâng cao đời sống tinh thần bộ đội...
 3. Một thời để nhớ
 4. Ngôn ngữ báo chí và biên tập báo
 5. Gương sáng học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
 6. Luật phòng, chống thiên tai năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 7. Quy định pháp luật về thu tiền sử dụng đất theo Luật đất đai năm 2013
 8. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
 9. Luật tiếp công dân
 10. Tài liệu học tập dành cho lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ lãnh đạo quản lý tỉnh Lào Cai
 11. Tài liệu nghiên cứu Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ IX...
 12. Tài liệu hỏi - đáp Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ chín...
 13. Quy định pháp luật về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, hồ sơ địa chính...
 14. Lịch sử đấu tranh cách mạng huyện Tiên Phước (1858 - 1975)
 15. Lịch sử Đảng bộ huyện Tiên Phước (1975 - 2010)
 16. Cẩm nang người đứng đầu cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài
 17. Nỗi đau da cam
 18. Luật hợp tác xã
 19. Luật Salic của Vương quốc Phrăng
 20. Chủ nghĩa xã hội và quyền con người
 21. Nguyễn Duy Trinh - Tác phẩm (Tập II)
 22. Luật cư trú năm 2006 sửa đổi, bổ sung năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 23. Tài liệu tham khảo bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở
 24. Luật tố tụng hành chính
 25. Lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân thị trấn Trần Cao - Tập I (1930 - 2010)
 26. Luật phòng, chống thiên tai
 27. Giáo trình Luật hình sự Việt Nam (Phần chung)
 28. Luật thanh tra
 29. Lịch sử đảng bộ và nhân dân xã Tây An (1930-2010)
 30. Giáo trình Luật hành chính Việt Nam
 31. Giáo trình Luật dân sự Việt Nam  (tập 1)
 32. Quyền con người trong Hiến pháp năm 2013 - Quan điểm mới, cách tiếp cận mới ...
 33. Luật trọng tài thương mại và văn bản hướng dẫn thi hành
 34. Hỏi - đáp về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo Bộ luật lao động năm 2012
 35. Luật cán bộ, công chức
 36. Luật tiếp công dân
 37. Luật phòng, chống thiên tai năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 38. Sổ họp chi bộ.

SÁCH SẮP XUẤT BẢN THÁNG 9-2014
 1. Luật phòng, chống tham nhũng năm 2005 sđ, bs năm 2007, 2012
 2. Luật thanh tra
 3. Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học
 4. Về thi hành PL thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn năm 2007
 5. TCXH truyền thống của người Cơ tu ở huyện Nam Đông...
 6. Các hiệp định phân định biển giữa VN và các nước láng giềng
 7. Luật doanh nghiệp năm 2005 sđ, bs năm 2009, 2013
 8. Tài liệu nghiên cứu Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ chín
 9. Tài liệu tham khảo bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ các cấp...
 10. Tài liệu hỏi - đáp Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ chín...
 11. Sổ tay công tác cán bộ, đảng viên
 12. Biên bản chiến tranh 1-2-3-4. 75
 13. Luật đất đai năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 14. Tàiliệu tham khảo bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên
 15. Tài liệu học tập NQ và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ chín...
 16. Luật biển Việt Nam năm 2012 và văn bản hướng dẫn thi hành
 17. Phân phối bình đẳng các nguồn lực kinh tế - Tiếp cận lý luận và...
 18. Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh (Dành cho sinh viện đại học, cao đẳng...)
 19. Giáo trình đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản VN (Dành cho sinh viên ...
 20. Cơ chế pháp lý bảo đảm thực hiện quyền khiếu nại hành chính...
 21. Luật tiếp công dân
 22. Luật tố cáo
 23. Luật khiếu nại
 24. Luật hôn nhân và gia đình
 25. Luật đất đai
 26. Luật xử lý vi phạm hành chính
 27. Cơ sở lý luận và thực tiễn về hành chính nhà nước
 28. Quản lý học đại cương
 29. Giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin
 30. Tăng trưởng kinh tế với giảm nghèo ở Việt Nam hiện nay
 31. Luật hợp tác xã
 32. Logic học đại cương - Hướng dẫn học và ôn tập qua các câu hỏi...
 33. Hỏi - đáp luật tiếp công dân năm 2013
 34. Phân tích chính sách công ở VN (qua khảo sát một số quận huyện của TP Đà Nẵng)
 35. Đền Thượng - Cổ Loa và những di sản trong lòng đất
 36. Phát triển năng lực tư duy biện chứng cho sinh viên VN hiện nay
 37. Văn hóa dân gian Khánh Hòa (tuyển tập)
 38. Quy định xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, các quy chế giám sát, chất vấn trong Đảng...

SÁCH SẮP XUẤT BẢN THÁNG 8-2014

 

 1. Tập bài giảng về công tác dân vận
 2. Logic học Phật giáo
 3. Quy định pháp luật về hoạt động kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính của quản lý thị trường
 4. Cẩm nang pháp luật về thuế nhà thầu nước ngoài và Hiệp định tránh đánh thuế hai lần
 5. Phát huy vốn văn hoá dân gian trong phát triển du lịch Cao Bằng
 6. Giáo trình kế toán tài chính (Quyển 1)
 7. Lược sử vùng đất Nam Bộ Việt Nam
 8. Quy định pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt
 9. Quy định pháp luật về lao động là người giúp việc gia đình
 10. Triết học cổ đại
 11. Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Thái Hoà (1930-2005)
 12. Cẩm nang công tác dân vận
 13. Truyền thông quốc tế
 14. Nguyễn Hoàng - Người mở cõi
 15. Môi trường toàn cầu và tương lai nhân loại...
 16. Tổ chức quản lý thực hiện dự án đầu tư
 17. Lịch sử Đảng bộ huyện Khánh Vĩnh (1975-2010)
 18. Tài liệu nghiên cứu Nghị quyết và một số chủ trương...
 19. Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Việt Nam
 20. Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào
 21. Sức sống của chủ nghĩa Mác-Lênin trong thời đại ngày nay
 22. Tổng kết thực hiện Nghị quyết 01-NQ/TW của Bộ Chính trị...
 23. Những vấn đề cơ bản và cấp bách của triết học Mácxít
 24. Bộ luật hình sự năm 1999 được sửa đổi, bổ sung năm 2009
 25. Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004 sửa đổi, bổ sung năm 2011
 26. Quy định pháp luật về tổ chức và hoạt động của kiểm ngư
 27. Thực hiện dân chủ trong các trường đại học ở nước ta hiện nay
 28. Tài liệu hỏi - đáp Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị...
 29. Tài liệu học tập Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị...
 30. Luật hôn nhân và gia đình
 31. Luật công chứng
 32. Luật giao thông đường thuỷ nội địa năm 2004 sửa đổi, bổ sung năm 2014
 33. Luật hải quan
 34. Luật đầu tư công
 35. Luật bảo vệ môi trường
 36. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giao thông đường thuỷ nội địa
 37. Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài...
 38. Luật hoà giải ở cơ sở
 39. Luật tiếp công dân.

 

 


Sách mới

 

1. Quan hệ Mỹ - Trung: Hợp tác cà cạnh tranh, luận giải dưới góc độ cân bằng quyền lực; Tác giả: PGS,TS. Nguyễn Thái Yên Hương (Chủ biên)

2. Hỏi - đáp về tình hình thế giới và chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta; Tác giả: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn

3. Giải pháp thay thế sự im lặng - Bảo vệ người tố cáo ở 10 quốc gia châu Âu; Tác giả: Transparency International (Tổ chức minh bạch quốc tế)

4. Việt Nam trong thế giới Đông Á - Một cách tiếp cận liên ngành và khu vực học; Tác giả: Nguyễn Văn Kim

5. Giáo trình Lôgíc học (Tài liệu hướng dẫn nghiên cứu và ứng dụng thực tiễn); Tác giả: GS,TS. Lê Hữu Nghĩa - GS,TS. Lê Ngọc Hùng (Đồng chủ biên)

6. Cẩm nang công tác Hội Cựu chiến binh ở cơ sở; Tác giả: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn (Hội CCB Việt Nam)

7. Định hướng xã hội chủ nghĩa tiến tới chủ nghĩa nhân đạo hoàn bị; Tác giả: GS,TS. Lưu Văn Sùng

8. Đại biểu Quốc hội khóa XIII 2011 – 2016; Tác giả: Quốc hội

9. Văn phòng Interpol Việt Nam - Lịch sử biên niên ( 1991 - 2011 ); Tác giả: Bộ Công an - TCCS phòng, chống tội phạm

10. Lịch sử triết học

11. Hỏi - đáp về tình hình thế giới và chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta; Tác giả: Bộ Ngoại giao Học viện Ngoại giao

12. Tôn giáo và quan hệ quốc tế; Tác giả: PGS,TS. Lê Thanh Bình - ThS. Đỗ Thanh Hải (Đồng chủ biên)

13. Kinh doanh ở Việt Nam và Mianma: Những điều cần biết (Sách tham khảo)(Doing Business in Vietnam and Myanmar: Information and Experiences (Reference book)); Tác giả: ĐSQ Việt Nam tại Mianma Vietnam Embassy in Myanmar

14. Luật nghĩa vụ quân sự ( Đã được sửa đổi, bổ sung các năm 1990, 1994 và 2005 ); Tác giả: Quốc hội

15. Luật tương trợ tư pháp năm 2007 và văn bản hướng dẫn thi hành; Tác giả: Quốc hội, Chính phủ

16. Đường lối, chính sách đối ngoại Việt Nam trong giai đoạn mới; Tác giả: Phạm Bình Minh (Chủ biên)

17.Tư tưởng Hồ Chí Minh về kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; Tác giả: Cao Văn Thống (Chủ biên)

18. Tác động của dư luận xã hội đối với ý thức pháp luật của đội ngũ cán bộ cấp cơ sở - Lý luận và thực tiễn; Tác giả: TS. Ngọ Văn Nhân

19. Đổi mới phương thức kiểm tra, giám sát của Đảng giai đoạn hiện nay; Tác giả: Cao Văn Thống

20. Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh; Tác giả: Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn

21. Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Những chặng đường vẻ vang; Tác giả: UBTWMTTQVN

22. Các kỹ năng cần thiết dành cho cán bộ chính quyền cơ sở; Tác giả: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn (Tập thể TG)

23. Về nguyên tắc tranh tụng trong tố tụng hình sự; Tác giả: TS. Nguyễn Văn Hiển

24. Câu hỏi và trả lời về môn Thể chế chính trị thế giới đương đại  (Sách tham khảo); Tác giả: TS. Nguyễn Thị Phượng

25. Pháp luật đại cương (Dùng trong các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp); Tác giả: TS. Lê Minh Toàn (Chủ biên)

26. Lịch sử Đảng bộ huyện Nga Sơn Tập 1 (1945 - 1975); Tác giả: BCHĐB huyện Nga Sơn

27. Lịch sử Đảng bộ huyện Nga Sơn Tập 2 (1975 - 2010); Tác giả: BCHĐB huyện Nga Sơn

28. Hỏi - đáp về " Diễn biến hòa bình " và " Cách mạng màu "; Tác giả: GS,TS. Phạm Ngọc Hiền (Chủ biên)

29. Hỏi - đáp về chế độ quản lý đầu tư xây dựng cơ bản; Tác giả: Bích Loan

30. Lịch sử Đảng bộ thị trấn Nam Ban (1976 - 2011); Tác giả: BCHĐB thị trấn Nam Ban

31. Chủ thuyết cách mạng và phát triển Việt Nam; Tác giả: GS,NGND. Nguyễn Đức Bình

32. Tiếp tục đổi mới hoạt động của Quốc hội từ thực tiễn hoạt động của Quốc hội khóa XII; Tác giả: TS. Đinh Xuân Thảo (Chủ biên)

33. Festival lúa gạo Việt Nam lần thứ II - 2011 tại Sóc Trăng; Tác giả: UBND tỉnh Sóc Trăng

34. Nâng cao chất lượng công tác tham mưu của Uỷ ban Kiểm tra trong tình hình hiện nay; Tác giả: Cao Văn Thống (Chủ biên)

35. Phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở thành phố Đà Nẵng; Tác giả: TS. Dương Anh Hoàng

36. Ổn định kinh tế vĩ mô dưới góc nhìn doanh nghiệp; Tác giả: Đặng Đức Thành

37. Việt Nam gia nhập ASEAN từ năm 1995 đến nay: Thành tựu, vấn đề đặt ra và triển vọng; Tác giả: PGS,TS. Nguyễn Thị Quế - PGS,TS. Nguyễn Hoàng Giáp (Đồng chủ biên)

38. Con người qua lăng kính triết gia; Tác giả: TS. Lê Công Sự

39. Hỏi - đáp về chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; Tác giả: Bích Loan

40. Đảng bộ công ty lưới điện cao thế miền Bắc nhiệm kỳ 2010 – 2015; Tác giả: Công ty lưới điện cao thế miền Bắc

41. Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa dưới ánh sáng Đại hội XI của Đảng; Tác giả: Tập thể TG

42. Hỏi - đáp về dinh dưỡng; Tác giả: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn

(Tập thể TG)

43. Đại hội II của Đảng tại Tuyên Quang - Thủ đô kháng chiến (Kỷ yếu Hội thảo); Tác giả: Ban TGTW Tỉnh ủy Tuyên Quang

44. Quan hệ giữa nhà nước và xã hội: Lý thuyết và thực tiễn ở nước ta trong bối cảnh hiện nay; Tác giả: TS. Vũ Văn Hậu

45. Quy định pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực báo chí, xuất bản và viễn thông; Tác giả: Chính phủ

46. Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 2004 và văn bản hướng dẫn thi hành; Tác giả: Quốc hội, Chính phủ


Chinh sach xh doi voi di dan nong thon thanh thi o VNTác giả: GS. TS. Mai Ngọc Cường (Chủ biên)

Số trang: 414 trang

Giá tiền: 67.000đ

Quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và đô thị hóa đất nước đã làm cho bộ mặt nông thôn nước ta có nhiều biến đổi sâu sắc, trong đó, vấn đề di dân nông thôn - thành thị có xu hướng ngày càng gia tăng và đang tác động nhiều mặt đến sự phát triển kinh tế - xã hội nói chung. Sự di dân nông thôn - thành thị đã làm thay đổi cơ cấu thị trường lao động, bảo đảm nhu cầu lao động cho các khu công nghiệp, khu kinh tế; tạo thêm việc làm cho lao động nông thôn, giúp cho các gia đình có người di cư tăng thu nhập, cải thiện điều kiện sinh hoạt; tuy nhiên, điều này cũng làm giảm tỷ lệ lao động trẻ, lao động có kỹ thuật, tăng số lượng người già và trẻ em trong nông thôn; tăng sức ép về cung ứng các dịch vụ xã hội cơ bản cho lao động và dân cư tại các thành phố lớn, các khu công nghiệp, khu kinh tế. Để giải quyết những mặt hạn chế do di dân nông thôn - thành thị gây nên đòi hỏi Nhà nước phải có chính sách xã hội phù hợp, tạo sự cân bằng lao động giữa nông thôn và thành thị nhằm hướng tới sự phát triển bền vững cho các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội nói chung.

Cuốn sách Chính sách xã hội đối với di dân nông thôn - thành thị ở Việt Nam hiện nay do GS. TS. Mai Ngọc Cường làm chủ biên sẽ giúp bạn đọc thấy được bức tranh di dân từ nông thôn ra thành thị hiện nay ở Việt Nam cùng những chính sách xã hội đối với vấn đề này.

Được biên soạn trên cơ sở kết quả nghiên cứu chủ đề “Chính sách xã hội đối với di dân nông thôn - thành thị: kinh nghiệm Hàn Quốc và vận dụng cho Việt Nam” trong chương trình hợp tác giữa Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và Trường Đại học Quốc gia Mokpo (Hàn Quốc), cuốn sách giúp bạn đọc thấy được thực trạng việc làm, thu nhập, đời sống, an sinh xã hội đối với người lao động trong điều kiện di dân nông thôn - thành thị, những vấn đề nhức nhối về mặt kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục do quá trình di dân gây nên; những tác động của môi trường pháp luật, chính sách và tổ chức vấn đề này cũng như phương hướng, giải pháp hoàn thiện chính sách đối với vấn đề di dân từ nông thôn ra thành thị ở Việt Nam trong thời gian tới.

Cuốn sách sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho các nhà lãnh đạo, nhà nghiên cứu, nhà hoạch định chính sách, nhà kinh tế và những người quan tâm đến sự phát triển bền vững của đất nước nói chung và các hoạt động liên quan đến vấn đề di dân nông thôn - thành thị của Việt Nam nói riêng.


ghi-nhan-nhung-hoat-dong

Tác giả: TS. Bùi Ngọc Thanh

Số trang: 456 trang

Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trong các khóa họp gần đây, Quốc hội đã có những đổi mới khá cơ bản về tổ chức bộ máy và về các hoạt động, do đó đã đưa lại hiệu quả ngày càng cao, được cử tri thừa nhận. Đồng chí Bùi Ngọc Thanh, đại biểu Quốc hội khóa IX, X, XI đã có nhiều bài viết về tổ chức bộ máy, hoạt động của Quốc hội. Năm 2011 - kỷ niệm 65 năm Quốc hội Việt Nam, tác giả đã tập hợp một số bài được viết chủ yếu từ 2008 đến 2011 để in thành sách với tựa đề Ghi nhận những hoạt động của Quốc hội.

Cuốn sách bao gồm các bài viết vừa mang tính phân tích, nghiên cứu, vừa đúc rút trực tiếp từ kinh nghiệm công tác của tác giả về các vấn đề như:  vận dụng đường lối, chủ trương của Đảng trong hoạt động của Quốc hội, mối quan hệ phối hợp giữa các cơ quan, Hội đồng, Ủy ban và các Ban của Quốc hội, các hoạt động trong kỳ họp Quốc hội như tiếp xúc cử tri, chất vấn đại biểu Quốc hội... Cuốn sách còn dành một số trang nói về việc thực hiện các chính sách kinh tế, xã hội; việc tổ chức phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữa các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Qua quá trình nghiên cứu, khảo sát, tác giả đã phân tích làm sáng tỏ những thành tựu quan trọng của Quốc hội, các cơ quan Quốc hội nhưng đồng thời cũng chỉ ra những thiếu sót cũng như cách khắc phục để nâng cao chất lượng các hoạt động này.

Cuốn sách là công trình nghiên cứu nghiêm túc, là tài liệu tham khảo thiết thực cho các đại biểu Quốc hội và cho những ai quan tâm đến vấn đề này.


nhan-thuc-va-thuc-hien


Tác giả: PGS, TS. Nguyễn Cảnh Quý (Chủ biên)

Số trang: 204 trang

Giá tiền: 36.000 đồng

Đất đai có vai trò vô cùng quan trọng đối với đời sống kinh tế, chính trị, xã hội của mỗi đất nước. Nhiều nước trên thế giới đã đưa vấn đề đất đai vào Hiến pháp của mình nhằm bảo vệ, quản lý và sử dụng đất đai có hiệu quả. Ở Việt Nam, đất đai, được xác định là tài nguyên quý giá của quốc gia; là tư liệu sản xuất đặc biệt, nguồn nội lực quan trọng nhất để phát triền kinh tế - xã hội; là bộ phận cơ bản của lãnh thổ quốc gia; là thành phần quan trọng của môi trường sống; là thành quả đấu tranh cách mạng của nhiều thế hệ,… Do đó, đất đai luôn là vấn đề được Đảng và Nhà nước ta hết sức quan tâm.

Trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay, các quan hệ xã hội về đất đai phát sinh tồn tại và phát triền rất đa dạng và phong phú, như: quan hệ về giao đất, thu hồi đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lập bản đồ địa chính, lập sổ địa chính đăng ký về đất đai, quan hệ về chuyền đổi, chuyển nhượng, cho thuê, thừa kế, thế chấp, tặng, cho quyền sử dụng đất, v.v.. Để điều chỉnh các quan hệ về đất đai nói trên, Nhà nước đã ban hành nhiều quy phạm pháp luật đất đai để làm căn cứ pháp lý.

Đặc biệt hiện nay, ở nước ta, đất đai được xem là một tài sản quý giá của quốc gia, là nguồn lực nội sinh quan trọng để phát triển xã hội trong thời kỳ đổi mới. Vì vậy, Nhà nước đã ban hành nhiều quy phạm pháp luật để bảo vệ đất đai là những quy tắc xử sự do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành, trên cơ sở phản ánh các quy luật phát triển khách quan của tự nhiên, xã hội và ý chí của giai cấp công nhân và nhân dân lao động trong lĩnh vực đất đai, để điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình quản lý sử dụng đất đai.

Thể chế hóa  đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng  về đất đai, Nhà nước ta đã ban hành Luật đất đai năm 2003 và nhiều văn bản hướng dẫn thi hành, tạo thành hệ thống văn bản quy phạm pháp luật đất đai, điều chỉnh có hiệu quả nhiều quan hệ đất đai đang tồn tại phát sinh, phát triển ở Việt Nam hiện nay.

Trong hơn 25 năm đổi mới, nhiều cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp chính quyền đã nhận thức được những nội dung cơ bản của pháp luật đất đai, nên đã quản lý đất đai có hiệu quả, thúc đẩy nền kinh tế pháp triển, nhất là trong sản xuất nông nghiệp, góp phần giữ vững ổn định xã hội, phục vụ đắc lực cho sự phát triển của đất nước. Tuy vậy, hiện nay, vẫn còn một số cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc các cấp chính quyền nhận thức và thực hiện chưa đầy đủ pháp luật đất đai, đặc biệt là các quy định về giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng, đất, lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất giải quyết tranh chấp  đất đai,… Có một số cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc các cấp chính quyền còn vi phạm pháp luật đất đai, làm giảm hiệu lực, hiệu quả trong quản lý nhà nước về đất đai.

Xuất phát từ những đòi hỏi lý luận và thực tiễn, cũng như để đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, học tập, tìm hiểu của đông đảo học viên, sinh viên và bạn đọc Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản cuốn sách Nhận thức và thực hiện pháp luật đất đai của cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp chính quyền ở Việt Nam hiện nay do PGS, TS. Nguyễn Cảnh Quý, Phó Viện trưởng Viện Nhà nước và Pháp luật, Học viện Chính trị Hành chính quốc gia chủ biên.

Cuốn sách trình bày một số vấn đề lý luận về nhận thức và thực hiện pháp luật đất đai của cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp chính quyền ở Việt Nam; phân tích, đánh giá các kết quả điều tra, khảo sát về nhận thức và thực hiện pháp luật đất đai của cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp chính quyền thuộc 9 tỉnh, thành trong cả nước, v.v., nêu lên những thành tựu đạt được, những hạn chế yếu kém và nguyên nhân của nó; đồng thời đề xuất các giải pháp có tính khả thi nhằm tăng cường nhận thức và thực hiện pháp luật  đất đai của cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp chính quyền ở Việt Nam hiện nay.

 


thuc hien chuc nang giam sat

Tác giả: TS. Nguyễn Thọ Ánh

Số trang: 260

Giá: 44.000 đ

Giám sát và phản biện xã hội là yêu cầu khách quan, mang tính phổ biến trong việc tổ chức và vận hành quyền lực chính trị của các nhà nước dân chủ. Nó là một trong những bộ phận cấu thành hệ thống kiểm soát quyền lực nhằm khắc phục xu hướng lạm quyền, tha hóa quyền lực nhà nước và là một phần tất yếu của quá trình xây dựng nhà nước pháp quyền và thực thi dân chủ.

Hoạt động giám sát ở nước ta, cho đến nay, về thực chất, chủ yếu nằm trong hoạt động của các cơ quan quyền lực nhà nước mà cụ thể là của Quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp. Hoạt động này cùng với hoạt động kiểm tra của Đảng, hoạt động thanh tra của chính quyền làm thành hệ thống kiểm soát quyền lực từ “bên trong” hệ thống chính trị. Hoạt động giám sát và phản biện xã hội tuy đã được các văn kiện của Đảng và pháp luật của Nhà nước quy định, nhưng nhìn chung chưa phát huy tác dụng góp phần kiểm soát quyền lực. Đây là một trong những lý do chủ yếu khiến cho nền chính trị ở nước ta tồn tại dai dẳng nhiều vấn đề bức xúc như nạn tham nhũng, tệ quan liêu cửa quyền của các cơ quan và công chức hành chính, tình trạng lãng phí ngân sách và tài nguyên quốc gia, tình trạng vi phạm dân chủ… Tình trạng này đặt ra yêu cầu cần tiếp tục nghiên cứu hệ thống kiểm soát quyền lực trong đó có vấn đề giám sát và phản biện xã hội.

Hệ thống giám sát và phản biện xã hội ở nước ta gồm nhiều chủ thể, trong đó Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có vai trò quan trọng đặc biệt. Hoạt động giám sát của Mặt trận và các đoàn thể được ghi nhận từ Hiến pháp năm 1992 (bổ sung, sửa đổi năm 2001), sau đó là Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (1999) và trong nhiều văn bản pháp luật khác. Cho đến nay, nhìn chung hoạt động này vẫn rất hạn chế về hiệu quả, thậm chí có nhiều ý kiến cho rằng nó còn mang tính hình thức, chưa đi vào thực chất và là nội dung yếu nhất trong phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Mặt trận còn tỏ ra lúng túng về nội dung, phương pháp thực hiện, dẫn đến hiệu quả rất hạn chế, chưa ngang tầm vị trí pháp lý – chính trị của mình.

Hoạt động giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là công cụ kiểm soát quyền lực của nhân dân. Thực hiện tốt hoạt động giám sát và phản biện xã hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ góp phần vào việc giải quyết nhiều vấn đề bức xúc vi phạm quyền lực của nhân dân hiện nay. Giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội mà Nghị quyết Đại hội X của Đảng nêu ra “là nhiệm vụ mới, rất quan trọng và nhạy cảm, cần được nghiên cứu thận trọng và tổ chức triển khai có hiệu quả” như Nhận định của Bộ Chính trị tại Thông báo số 73, ngày 10-5-2007.

Để giúp bạn đọc hiểu thêm về hoạt động giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn sách Thực hiện chức năng giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hiện nay của TS. Nguyễn Thọ Ánh.

Nội dung cuốn sách gồm 3 chương:

Chương I: Giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: Một số vấn đề lý luận

Chương II: Thực trạng và những vấn đề thực tiễn đang đặt ra trong quá trình thực hiện chức năng giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hiện nay

Chương III: Quan điểm và giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện chức năng giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Cuốn sách khẳng định hoạt động giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là đòi hỏi cấp bách và tất yếu của việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay.


Di cu cua nguoi HMong tu doi moi den nay

Tác giả: TS. Đậu Tuấn Nam

Số trang: 204

Giá tiền: 36.000đ

Đất nước Việt Nam có 54 dân tộc, mỗi dân tộc mang bản sắc văn hóa cũng như phong tục tập quán riêng, cùng đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương. Dân tộc Hmông có dân số đứng thứ sáu (có 1.068.189 người, theo Tổng điều tra dân số 2009) và được coi là một cộng đồng đặc biệt với lịch sử hình thành và phát triển với nhiều nét đặc thù, nền văn hóa phong phú. Người Hmông cư trú chủ yếu ở vùng núi cao các tỉnh phía Bắc trên một địa bàn khá rộng, dọc theo biên giới Việt - Trung và Việt - Lào, từ Lạng Sơn đến Nghệ An.

Nhằm góp phần giúp độc giả tìm hiểu về qua trình di cư tự do của người Hmông nói riêng và các dân tộc thiểu số nói chung, giúp các nhà nghiên cứu, hoạch định chính sách có thêm tư liệu, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản cuốn sách Di cư của người Hmông từ đổi mới đến nay của tác giả, TS. Đậu Tuấn Nam.

Với 204 trang, tác giả cuốn sách đã phân tích cụ thể từ nguyên nhân, tác động của tình trạng di cư tự do của người Hmông đến mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội, đặc biệt là vấn đề an ninh quốc gia và môi trường sinh thái. Trên cơ sở đó, tác giả đã đề xuất một số giải pháp nhằm hạn chế hoạt động di cư tự do của người Hmông, ổn định đời sống của dân tộc Hmông trong bối cảnh mới.

Từ khi thực hiện công cuộc đổi mới đến nay, Đảng và nhà nước đã có nhiều chính sách quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện để đồng bào dân tộc thiểu số nói chung, dân tộc Hmông nói riêng vươn lên ổn định kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa của mình, đóng góp vào sự nghiệp đổi mới đất nước. Tuy nhiên, do một số yếu tố tác động như điều kiện tự nhiên, trình độ văn hóa, tiếp cận khoa học kỹ thuật còn hạn chế và sự quan tâm của Đảng và Nhà nước còn chưa tác động đến tất cả các bộ phận dân cư ở các vùng, miền một cách triệt để nên đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số cũng như dân tộc Hmông còn nhiều khó khăn. Trong những năm qua, tập quán du canh du cư của nhiều dân tộc thiểu số và của dân tộc Hmông vẫn tiếp tục diễn ra với nhiều diễn biến phức tạp, tác động nhiều chiều, đòi hỏi có sự quan tâm, nghiên cứu, phối hợp quản lý tốt hơn để đồng bào an tâm định canh định cư, ổn định cuộc sống, góp phần giữ vững an ninh quốc gia và bảo vệ lãnh thổ.

Vấn đề di cư tự do của người Hmông là vấn đề khó do nguồn tư liệu hạn chế, tài liệu lưu trữ hầu như không có và tác giả phải dùng phương pháp khảo sát thực tế là chính, trong khi địa bàn cư trú và điểm di cư lại rộng lớn. Cuốn sách của tác giả đi sâu vào nghiên cứu người Hmông ở miền Tây Thanh Hóa và Nghệ An... Có thể nói, di cư tự do của người Hmông trong thời gian qua ngày càng trở nên phức tạp, không chỉ trong phạm vi quốc gia mà còn xuyên quốc gia, rất cần được nghiên cứu chuyên sâu, nhằm rõ vấn đề này cả về phương diện lý luận và thực tiễn.

Việc nghiên cứu, tìm hiểu quá trình di cư tự do của người Hmông, những nguyên nhân dẫn đến việc di cư tự do, những tác động, ảnh hưởng của quá trình di cư tự do đến kinh tế - xã hội của các địa phương có ý nghĩa quan trọng để từ đó đề xuất những chính sách phù hợp, hiệu quả nhằm hạn chế di cư tự do, ổn định cuộc sống cho đồng bào dân tộc thiểu số.


phat-trien-giao-duc


Tác giả: PGS.TS. Trần Quốc Toản (Chủ biên)

Số trang: 544 trang

Giá tiền: 113.000đ

Phát triển giáo dục - đào tạo trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế vẫn còn là điều mới cả về lý luận và thực tiễn đối với Việt Nam, nhất là trong bối cảnh nước ta chuyển từ thể chế kinh tế tập trung quan liêu, bao cấp sang thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Nếu như trong hơn 25 năm đổi mới, thể chế - cơ chế kinh tế thị trường đã được định hình trên những nét cơ bản thì trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, nhận thức và cơ chế phát triển trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế lại chưa được hình thành rõ nét, đồng bộ, phù hợp, hiệu quả; bộc lộ nhiều bất cập, hạn chế. Vì vậy, cần thiết phải làm rõ bản chất và cơ chế phát triển giáo dục - đào tạo trong điều kiện kinh tế thị trường, nhất là trước yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

Nhằm cung cấp các luận cứ khoa học về cơ sở lý luận và thực tiễn phát triển giáo dục - đào tạo, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản cuốn sách Phát triển giáo dục trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế do PGS. TS. Trần Quốc Toản chủ biên.

Nội dung cuốn sách tập trung nghiên cứu và làm rõ bản chất của giáo dục, hoạt động giáo dục trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế; luận giải cơ sở khoa học và cơ sở thực tiễn sự tác động của kinh tế thị trường đối với sự phát triển giáo dục - đào tạo; phân tích kinh nghiệm quốc tế về phát triển giáo dục - đào tạo trong các nền kinh tế thị trường khác nhau (kinh tế thị trường tự do: Mỹ, Úc, Anh; kinh tế thị trường xã hội: Đức, Phần Lan, Thuỵ Điển; kinh tế thị trường của một số nước châu Á: Nhật Bản, Trung Quốc, Xinhgapo…); với số liệu phong phú, đa dạng có được qua khảo sát và nghiên cứu điển hình trên diện rộng tới 120 cơ sở với đủ loại hình trong cả nước, cuốn sách phác hoạ lên bức tranh về hiện trạng phát triển giáo dục - đào tạo và quản lý phát triển giáo dục - đào tạo của Việt Nam hiện nay. Trên cơ sở đó, cuốn sách đề xuất hệ thống đồng bộ các định hướng nội dung và giải pháp đổi mới và phát triển giáo dục - đào tạo; đổi mới nhận thức - tư duy, cơ chế quản lý nhà nước, cơ chế tự chủ của các cơ sở giáo dục - đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục,... ở nước ta trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế.

Cuốn sách gồm 5 phần:

- Phần thứ nhất: Một số vấn đề lý luận về phát triển giáo dục trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế;

- Phần thứ hai: Phát triển giáo dục trong nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế của một số nước trên thế giới;

- Phần thứ ba: Thực tiễn phát triển giáo dục Việt Nam trong quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế;

- Phần thứ tư: Phát triển giáo dục Việt Nam trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế.

Quỳnh Hoa


Read More

khoa-bang

Tác giả: Trung tâm lưu trữ quốc gia IV

Số trang: 696

Tài liệu Mộc bản triều Nguyễn đang được bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ quôc gia IV gồm những bản khắc gỗ rất phong phú về nội dung, rất đặc sắc về phương thức chế tác, phản ánh đời sống xã hội Việt Nam dưới thời phong kiến trên các lĩnh vực: văn hóa, chính trị, quân sự, giáo dục… Đây là những tài liệu có giá trị lịch sử và văn hóa, đã được UNESCO công nhận là Di sản tư liệu thế giới.

Nhằm phát huy và tiếp tục quảng bá các giá trị tài liệu Mộc bản triều Nguyễn, Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn Khoa bảng Bắc Bộ và Thanh Hóa qua tài liệu Mộc bản triều Nguyễn. Nội dung cuốn sách sẽ cung cấp cho bạn đọc những thông tin quan trọng về các nhà khoa bảng các tỉnh: Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Nam Định, Ninh Bình, Sơn Tây, Thái Bình và Thanh Hóa. Đây là những thông tin gốc được khắc trên Mộc bản triều Nguyễn lần đầu tiên được công bố.

Cuốn sách gồm 3 phần:

Phần I: giới thiệu các nhà khoa bảng Bắc Bộ và Thanh Hóa đỗ Đại khoa. Phần này được chia làm hai nội dung: Thi Hội, giới thiệu các nhà khoa bảng thuộc 8 tỉnh (Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Nam Định, Ninh Bình, Sơn Tây, Thái Bình và Thanh Hóa); Thi Đình, giới thiệu các nhà khoa bảng thuộc hai tỉnh (Nam Định và Thanh Hóa).

Phần II: giới thiệu các nhà khoa bảng Bắc Bộ và Thanh Hóa đỗ Trung khoa (thi Hương) của 5 trường thi (Bắc Ninh, Hải Dương, Nam Định, Sơn Nam và Thanh Hóa).

Phần III: giới thiệu bản dập Mộc bản triều Nguyễn về các nhà khoa bảng thi đỗ Đại khoa, Trung khoa ở Bắc Bộ và Thanh Hóa.

Cuốn sách được biên soạn rất cẩn trọng và công phu, được giới thiệu đầy đủ, có hệ thống và khoa học trên cơ sở nguyên văn nội dung khắc trên Mộc bản triều Nguyễn, đồng thời tiếp thu và kế thừa có chọn lọc thành quả của những công trình trước đây, nó đã trở thành tài liệu góp phần làm hoàn thiện diện mạo tài liệu Mộc bản triều Nguyễn về các nhà khoa bảng. Cuốn sách đáp ứng tốt yêu cầu bảo tồn, nghiên cứu, khai thác và giới thiệu Di sản tư liệu thế giới.


lich-su-hoi-dong-nhan-dan

Tác giả: Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La

Số trang: 420 trang

Trong 65 năm xây dựng và phát triển của tỉnh Sơn La (1945-2010), Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La đã có những đóng góp quan trọng cho sự phát triển mọi mặt của tỉnh. Để giúp bạn đọc thấy rõ được quá trình hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật phối hợp với Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La xuất bản cuốn Lịch sử Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La (1945-2010).

Nội dung cuốn sách gồm 5 chương được chia thành hai phần: Phần thứ nhất gồm 2 chương, trình bày nội dung hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La từ khi thành lập đến khi miền Nam được giải phóng. Phần thứ hai gồm 3 chương, phản ánh hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trong thời kỳ đầu thực hiện công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Với những nội dung trên, cuốn sách cho thấy: thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La đã cố gắng khắc phục mọi khó khăn, đề ra những định hướng, biện pháp phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương phát huy được tiềm năng của mình để xây dựng Sơn La ngày càng phát triển.


 

Văn kiện Đảng

Untitled document VANKIENDANG2

Hệ thống văn bản

Untitled document van ban phap luat

thiet ke biet thu-- thiet ke kien truc-- điện thoại sky

sky a820l-- sky a830l