Trang chủ Xây dựng Đảng, Nhà nước Đảng Cộng sản cầm quyền nội dung và phương thức cầm quyền của Đảng

Đảng Cộng sản cầm quyền nội dung và phương thức cầm quyền của Đảng

alt

Tác giả: GS, TS. Nguyễn Văn Huyên (Chủ biên)
Số trang:  420 trang
Trong bối cảnh xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa thì yêu cầu cần phải đổi mới về nội dung và phương thức cầm quyền của Đảng là hết sức quan trọng.
Nhưng một vấn đề đặt ra là nội dung và phương thức cầm quyền của Đảng cần được xác định như thế nào để không trái với Hiến pháp và pháp luật của Nhà nước, không trái với nguyên tắc toàn bộ quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân.
Nhằm góp phần giải quyết những vấn đề trên, cuốn sách Đảng Cộng sản cầm quyền nội dung và phương thức cầm quyền của Đảng đã làm rõ những luận cứ khoa học về Đảng Cộng sản cầm quyền, về nội dung và phương thức cầm quyền của Đảng trong bối cảnh hiện nay trong đó chú trọng đến quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; thực trạng sự cầm quyền của Đảng… Đồng thời đưa ra những phương hướng, giải pháp nhằm nâng cao vai trò lãnh đạo và cầm quyền của Đảng. Đặc biệt, cuốn sách còn bàn đến kinh nghiệm cầm quyền của một số Đảng chính trị tiêu biểu trên thế giới như: Liên Xô, Trung Quốc, các nước phương Tây. Ngoài ra, cuốn sách còn đi sâu vào phân tích khái niệm mà bấy lâu nay hầu như chưa được bàn đến với một cách lập luận rõ ràng ở nước ta như vấn đề “tính chính đáng của sự cầm quyền duy nhất của Đảng Cộng sản”.
Cuốn sách được kết cấu gồm 12 chương với ba phần:          
Phần thứ nhất: Tổng quát những vấn đề lý luận chung về Đảng cầm quyền và Đảng Cộng sản cầm quyền
Phần thứ hai: Nội dung và phương thức cầm quyền của Đảng - Thực trạng và những vấn đề đặt ra
Phần thứ ba: Những điều kiện và yêu cầu đảm bảo sự cầm quyền của Đảng và những giải pháp đổi mới nội dung và phương thức cầm quyền của Đảng
Với cách viết khúc chiết, mang tính lý luận khoa học, đây sẽ là tài liệu tham khảo bổ ích, có giá trị cho các nhà nghiên cứu chính trị học và là những gợi mở quan trọng, có tính định hướng giúp các nhà lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong việc nhận thức để đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội trong điều kiện hiện nay.
 

Sách sắp xuất bản

1. Lịch sử Đoàn và phong trào thanh niên huyện Thạch Hà (1930 - 2014)

2. Luật hôn nhân và gia đình

3. Luật khiếu nại

4. luật tố tụng hành chính

5. Sổ tay về luật hợp tác xã năm 2012 và văn bản hướng dẫn...

6. Quy định pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất ...

7. Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013 và văn bản hướng dẫn...

8. Những vấn đề lý luận về phát triển văn hoá trong công cuộc đổi mới...

9. Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo Việt Nam

10. Luật kinh doanh bảo hiểm năm 2000 được sửa đổi, bổ sung năm 2010

11. Lương Định Của - Nhà nông học vì dân, vì nước

12. Tư tưởng của V.I. Lênin về xây dựng đảng

13. Về một số xu hướng chính trị chủ yếu trên thế giới hiện nay

14. Giáo trình học thuyết sứ mệnh lcịh sử của giai cấp công nhân

15. Xây dựng con người Việt Nam theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

16. Những bài học nhỏ từ tư tưởng lớn Hồ Chí Minh

17. Ban Đối ngoại TW Đảng - 65 năm chặng đường vẻ vang (1949 - 2014)

18. Ngân hàng câu hỏi…. môn tư tưởng Hồ Chí Minh

19. Lịch sử đấu tranh… xã Đình Cao - tập 1

20. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

21. Lịch sử Đoàn và phong trào thanh niên huyện Thạch Hà (1930-2014)

22. Luật tiếp công dân

23. Luật giao thông đường bộ

24. QĐPL về giá đất theo luật đất đai năm 2013

25. Xây dựng cơ quan lãnh đạo cấp TW, Xứ ủy của Đảng thời kỳ 1930-1945

26. Tập đoàn công nghiệp hóa chất Việt Nam - 45 năm xây dựng và phát triển (1969-2014)

26. Bàn về hệ thống pháp luật

28. Bộ luật dân sự

29. Hồ Chí Minh - Anh hùng dân tộc và tầm thời đại của người

30. Trung tâm thể dục thể thao Quốc phòng II (1976-2014)

31. Chiến trường Đông Nam Bộ với Điện Biên Phủ.


Sách mới

 

100-CAU-HOI

Tác giả: Nguyễn Đình Phong, Phạm Thanh Tuyền

Số trang: 208 trang

Giá tiền: 28.000đ

Các vấn đề tâm lý học hiện nay ngày càng trở nên quan trọng đối với con người nói chung và các nhà lãnh đạo, quản lý nói riêng.

Xã hội ngày càng phát triển, các vấn đề nảy sinh trong công việc, cuộc sống càng trở nên khó khăn, phức tạp. Vì thế, những kiến thức, kỹ năng, hiểu biết về tâm lý học lãnh đạo, quản lý thực sự trở nên quan trọng đối với mỗi người.

Một nhà lãnh đạo, quản lý giỏi phải là người biết sử dụng người khác, chứ không phải là người áp đặt quyền lực của mình lên người khác. Muốn làm được điều đó cần nắm được các yếu tố tâm lý trong lãnh đạo, quản lý, từ đó có những cách xử lý hiệu quả trong mỗi tình huống xảy ra.

Nhằm cung cấp cho bạn đọc những hiểu biết cơ bản về tâm lý học nói chuyện và làm việc, vận dụng nó trong những tình huống cụ thể sao cho đạt hiệu quả cao nhất, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn sách 100 câu hỏi – đáp về tâm lý học và những tình huống thường gặp trong lãnh đạo, quản lý.

Thông qua hỏi đáp, cuốn sách giới thiệu một cách ngắn  gọn, súc tích, rõ ràng những nội dung cơ bản về tâm lý học lãnh đạo, quản lý, đưa ra những tình huống tiêu biểu, phù hợp với một số đơn vị, cơ quan và gợi ý những cách xử lý hiệu quả nhất. Những tình huống này lại được phân thành hai loại: những tình huống mang tính sự kiện, nghi thức; những tình huống về nghiệp vụ cụ thể.

Được viết dưới dạng hỏi – đáp dễ học, dễ vận dụng, cuốn sách có thể dùng làm tài liệu giảng dạy trong các trường đào tạo quản lý, cán bộ chuyên môn; đồng thời là tài liệu tham khảo bổ ích đối với những người đang và sắp tham gia vào công tác lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan, đơn vị cơ sở.


Dai tuong CHM nha quan su chinh tri song toan

Tác giả: Nhiều tác giả

Số trang: 684

Trong khuôn khổ các hoạt động nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Đại tướng Chu Huy Mân (17-3-1913 – 17-3-2013), Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật được Thường trực Ban Bí thư giao nhiệm vụ tổ chức biên tập – xuất bản cuốn sách: Đại tướng Chu Huy Mân – Nhà quân sự, chính trị song toàn, người cộng sản kiên trung, mẫu mực. Cuốn sách gồm 91 bài viết, bài nghiên cứu của các đồng chí lãnh đạo Đảng – Nhà nước, các tướng lĩnh, sĩ quan quân đội, các nhà khoa học, nhà văn, nhà báo viết về Đại tướng Chu Huy Mân. Phần chủ đạo trong cuốn sách gồm hơn 60 bài viết mang tính chất hồi ký của cán bộ, chiến sĩ đã từng sống, chiến đấu với ông trong những năm tháng cam go từ cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đến cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược qua các quân khu, các mặt trận, các chiến trường. Đây là những trang viết hay, xúc động về một vị tướng tài năng, đức độ, kiên trung và mẫu mực. Những bài viết này đã được xuất bản trong một cuốn sách về Đại tướng Chu Huy Mân do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản năm 2007.

Phần còn lại là những bài viết mới, chủ yếu dưới dạng nghiên cứu của các tướng lĩnh, các nhà chính trị, các nhà khoa học đánh giá về cuộc đời, sự nghiệp, những cống hiến xuất sắc về nhiều mặt của Đại tướng Chu Huy Mân.


So tay cong tac phong chong tham nhung

Tác giả: Viện Khoa học thanh tra – Thanh tra Chính phủ

Số trang: 180

Giá tiền: 33.000 đồng

Trong những năm qua, nhất là từ sau Hội nghị Trung ương 6 (lần 2) khóa VIII, Đảng và Nhà nước ta đã tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí và đã đạt được những kết quả nhất định, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội. Nhiều cán bộ, đảng viên giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng, đi đầu trong cuộc đấu tranh này. Nhiều vụ án tham nhũng, trong đó có những vụ án lớn, phức tạp, gây hậu quả nghiêm trọng đã được phát hiện, xử lý. Tuy nhiên, cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí còn nhiều hạn chế; tham nhũng, lãng phí vẫn diễn ra nghiêm trọng ở nhiều ngành, nhiều cấp, nhiều lĩnh vực với phạm vi rộng, tính chất phức tạp, gây hậu quả xấu về nhiều mặt, làm giảm sút lòng tin của nhân dân, là một trong những nguy cơ lớn đe dọa sự tồn vong của Đảng và chế độ ta.

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn sách Sổ tay công tác phòng, chống tham nhũng do Viện Khoa học Thanh tra thuộc Thanh tra Chính phủ biên soạn có tính chất cẩm nang với giá trị thiết thực, cung cấp cho bạn đọc những kiến thức cơ bản để nhận biết và đấu tranh với tham nhũng; đồng thời, nêu rõ vai trò, trách nhiệm của các cơ quan và xã hội trong phòng, chống tham nhũng. Nội dung cuốn sách gồm ba chương:

- Chương I: Các hành vi tham nhũng

- Chương II: Các giải pháp phòng, chống tham nhũng

- Chương III: Vai trò, trách nhiệm của các cơ quan và xã hội trong phòng, chống tham nhũng.

Hy vọng cuốn sách sẽ góp phần nâng cao hiểu biết và ý thức của toàn xã hội trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng.


nguon-suc-manh3


Tác giả: Nhiều tác giả

Ngay từ khi bộ đội phòng không Việt Nam chỉ mới có một đại đội pháo cao xạ cỡ nhỏ 37 mm bảo vệ cầu Thủy Khẩu trên biên giới Việt - Trung, Bác Hồ đã quan tâm đến thăm hỏi, động viên. Đó là một ngày đầu xuân năm 1952.

Kể từ buổi đầu tiên đó cho đến lúc đi xa, Bác Hồ còn dành cho các đơn vị trong Quân chủng hơn 10 lần đến thăm và dạy bảo nhiều điều quý báu. Bác đến tận trận địa cao xạ, tên lửa… trong thời bình cũng như trong những ngày chiến tranh ác liệt, giữa mùa hè nóng nực cũng như trong trời đông giá rét. Bác ân cần thăm hỏi từng người, ăn có đủ no không, mặc có đủ ấm không? Trìu mến, thân thương như người cha đến với đàn con, như người ông đến với các cháu. Và đến đơn vị nào cũng vậy, trước hết Bác vào nhà ăn, nhà bếp, nhà ngủ, xem xét nơi ăn chốn ở, việc giữ gìn trật tự vệ sinh trong doanh trại. Thấy ưu điểm, Bác biểu dương, thấy thiếu sót, Bác phê bình và góp ý để sửa chữa, với tác phong cụ thể, sâu sát, giản dị vốn có của mình. Vì thế mà mỗi lần Bác đến thăm, có khi chỉ mười lăm phút, nhưng đều để lại cho cán bộ, chiến sĩ những bài học sâu sắc về nhiều mặt, những kỷ niệm không thể nào quên, tạo nên nguồn sức mạnh lớn lao để bộ đội phòng không vượt qua trăm ngàn khó khăn, gian khổ, sẵn sàng chấp nhận mọi hy sinh thử thách, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng và Bác Hồ giao cho.

Từ một đại đội pháo phòng không cỡ nhỏ năm nào, nay bộ đội phòng không đã trở thành một quân chủng chính quy và từng bước hiện đại với nhiều binh chủng, liên tiếp đánh thắng từ không quân nhà nghề của đế quốc Pháp đến “thần tượng không lực Hoa Kỳ”, mà đỉnh cao là trận "Điện Biên Phủ trên không” lịch sử.

Kết thúc cuộc chiến tranh chống Mỹ, cứu nước vĩ đại, Quân chủng Phòng không đã vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng danh hiệu vẻ vang Quân chủng Anh hùng, đặc biệt cả ba binh chủng của Quân chủng: cao xạ, tên lửa, rađa đều được tặng danh hiệu đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Có thể nói trong suốt mấy chục năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, mỗi chiến thắng của Quân chủng Phòng không - Không quân đều gắn liền với sự quan tâm chăm sóc và dạy bảo của Bác Hồ.

Cuốn sách Bác Hồ - Nguồn sức mạnh của bộ đội phòng không gồm một số bài viết của các tướng lĩnh, sĩ quan của Quân chủng, những người trực tiếp chứng kiến và làm nên các sự kiện, những cán bộ, chiến sĩ có may mắn được gặp Bác hoặc nghiên cứu về Bác.

Nội dung cuốn sách có ý nghĩa thiết thực góp phần giáo dục truyền thống cho quân và dân ta, đặc biệt là đối với các thế hệ cán bộ, sĩ quan, chiến sĩ Quân chủng Phòng không - Không quân trong việc tiếp tục phát huy nguồn sức mạnh tinh thần vô giá đó để không ngừng phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới, và nhiệm vụ hàng đầu là quản lý và bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa.


lchudangbosondong

Tác giả: BCH Đảng bộ huyện Sơn Động

Số trang: 404 trang

Sơn Động là huyện vùng cao ở phía đông bắc tỉnh Bắc Giang. Đây là địa bàn có vị trí quan trọng về quân sự, kinh tế, chính trị, là cửa ngõ của vùng chiến lược Đông Bắc rộng lớn. Với những những thành tích và đóng góp to lớn của quân và dân các dân tộc huyện trong đấu tranh cách mạng, xây dựng Tổ quốc đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận và phong tặng danh hiệu Đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Để góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, tình yêu quê hương, đất nước, tiếp tục bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong huyện, nhất là thế hệ trẻ hôm nay và mai sau, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật phối hợp với Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Sơn Động xuất bản cuốn sách Lịch sử Đảng bộ huyện Sơn Động (1945-2000).

Cuốn sách ghi lại quá trình đấu tranh cách mạng vẻ vang và sự nghiệp xây dựng quê hương của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Sơn Động, đồng thời nêu bật những thành tựu dã đạt được, bài học kinh nghiệm từ thực tiễn.

Cuốn sách cũng góp phần giáo dục truyền thồng yêu nước, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho các thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc huyện Sơn Động.

Nội dung cuốn sách gồm 8 chương:

Chương I: Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân các dân tộc huyện Sơn Động đứng dậy lật đổ ách thống trị của thực dân, phong kiến, thành lập và bảo vệ chính quyền cách mạng (tháng 3-1945 – tháng 12-1946); Chương II: Lãnh đạo quân và dân Sơn Động kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (từ ngày 19-12-1946 đến cuối năm 1950);

Chương III: Xây dựng Sơn Động thành hậu phương vững mạnh, góp phấn đưa cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đến thắng lợi hoàn toàn (tháng 11-1950 – tháng 7-1954);

Chương IV: Khôi phục kinh tế, cải tạo và xây dựng chủ nghĩa xã hội, góp phần đấu tranh thống nhất nước nhà (1954-1965);

Chương V: Lãnh đạo quân và dân trong huyện vừa sản xuất, vừa chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, chi viện cho tiến tuyến, góp phần giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc (1965-1975)

Chương VI: Đảng bộ huyện Sơn Động thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc (1976-1985)

Chương VII: Thực hiện đường lối đổi mới (1986-1996)

Chương VIII: Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa (1996-2010)


Tu tuong HCM ve to chuc nha nuoc va can bo cong chuc

Tác giả: TS. Hà Quang Ngọc – PGS. TS. Nguyễn Minh Phương

Số trang: 280

Giá tiền: 47.000 đồng

Tư tưởng Hồ Chí Minh về tổ chức nhà nước và cán bộ, công chức là một bộ phận trong tư tưởng khoa học và cách mạng của Người, là hệ thống quan điểm về vị trí, vai trò, bản chất và nội dung, phương thức tổ chức nhà nước; về đội ngũ cán bộ, công chức, tạo thành một thể thống nhất nhằm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Nhà nước và phục vụ nhân dân.

Trong sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước hôm nay, việc tìm hiểu, nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về tổ chức nhà nước và cán bộ, công chức, từ đó vận dụng tư tưởng của Người vào việc hoàn thiện tổ chức bộ máy Nhà nước Việt Nam – Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đủ sức, đủ tài, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ mới là hết sức cần thiết, có ý nghĩa lớn.

Cuốn sách Tư tưởng Hồ Chí Minh về tổ chức nhà nước và cán bộ, công chức do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản tập trung trình bày một số vấn đề chung nhất về nguồn gốc, quá trình hình thành, phát triển và những nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về tổ chức nhà nước và cán bộ, công chức ở nước ta hiện nay. Cuốn sách cung cấp thêm cho bạn đọc những thông tin và tài liệu tham khảo bổ ích và là công trình thiết thực kỷ niệm ngày sinh lần thứ 123 của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.


co-so-ly-luan


Tác giả: GS. TS. Dương Phú Hiệp (Chủ biên)

Số trang: 332 trang

Giá tiền: 55.000 đồng

Nhằm giúp bạn đọc có thêm tài liệu nghiên cứu, tham khảo về việc nghiên cứu văn hóa và con người Việt Nam, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản cuốn sách Cơ sở lý luận và phương pháp luận nghiên cứu văn hóa và con người Việt Nam do GS. TS. Dương Phú Hiệp làm chủ biên cùng với sự cộng tác của tập thể các giáo sư, tiến sĩ đầu ngành khoa học - xã hội.

Nội dung cuốn sách trình bày một số nhận định, quan điểm của các tác giả về cơ sở lý luận và phương pháp luận của việc nghiên cứu văn hóa và con người Việt Nam hiện nay.

Theo các tác giả cuốn sách, đi tìm cơ sở lý luận và phương pháp luận của việc nghiên cứu, phát triển văn hóa và con người Việt Nam trong quá trình đổi mới và hội nhập quốc tế là vấn đề rất khó…. Trong bối cảnh thế giới ngày nay, không một lý thuyết nào có thể đại diện cho toàn thể nhân loại, tự coi mình là chủ thuyết có giá trị toàn cầu để dẫn dắt loài người đi đến cuộc sống tốt đẹp hơn. Xu thế chủ đạo hiện nay là học tập, tham khảo lẫn nhau và bổ sung cho nhau. Kinh nghiệm của nước ta và các nước khác chỉ ra rằng, không nên tuyệt đối hóa một lý thuyết nào rồi từ đó đi đến chủ nghĩa biệt phái và chủ nghĩa giáo điều. Trong việc phát triển văn hóa và con người Việt Nam hiện nay, chúng ta phải tham khảo các lý thuyết, kinh nghiệm của các nước trong lĩnh vực này và đặc biệt là phải sáng tạo, khắc phục chủ nghĩa biệt phái và chủ nghĩa giáo điều, tránh bắt chước rập khuôn.

Và từ việc đi vào phân tích sáu vấn đề về: Mối quan hệ giữa bảo tồn và phát triển hệ giá trị văn hóa truyền thống với tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại; vấn đề tính tiên tiến và bản sắc dân tộc của văn hóa Việt Nam; tính phức hợp của nền văn hóa Việt Nam đa tộc người, đa thành phần dân cư, đa tầng xã hội; thực trạng lý luận và phương pháp luận nghiên cứu và phát triển văn hóa và con người ở Việt Nam trong những thập niên qua và những vấn đề của sự phát triển tiếp theo; việc ứng dụng phương pháp luận đã có và xây dựng phương pháp luận mới trong nghiên cứu và phát triển văn hóa và con người; tiếp tục đổi mới nhận thức về vị trí và vai trò của văn hóa và con người trong phát triển, các tác giả đưa ra và nhấn mạnh một số quan điểm về văn hóa và con người đáng chú ý trong quá trình đổi mới, đó là: Quan niệm về tính thống nhất và tính đa dạng trong văn hóa Việt Nam và trong hội nhập văn hóa thế giới; Quan niệm về vấn đề tín ngưỡng và tôn giáo; Quan niệm về vấn đề nhân quyền trong thời đại ngày nay; Phê phán một số khuynh hướng sai lầm (Chủ nghĩa hư vô; Chủ nghĩa biệt phái; Chủ nghĩa giáo điều, máy móc rập khuôn trong nghiên cứu và vận dụng lý luận và kinh nghiệm của nước ngoài).

Từ sự trình bày, phân tích ở trên, ở cuối cuốn sách, các tác giả đưa ra tám điều sau: Không nên tuyệt đối hóa một lý thuyết nào; Mọi sự phát triển đều phục vụ con người; Mọi sự phát triển đều phải tính đến cội nguồn văn hóa; Không nên lạm dụng các quan điểm trái ngược nhau; Bảo tồn và phát triển văn hóa thúc đẩy lẫn nhau; Cần giải quyết mối quan hệ giữa kế thừa văn hóa truyền thống và tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại; Nên tập trung nghiên cứu vấn đề giá trị văn hóa truyền thống dân tộc; Sớm xác định rõ tiêu chí đánh giá các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc và tiêu chí tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại.

Nội dung cuốn sách gồm bốn chương chính:

Chương I: Khái niệm văn hóa, con người và các khái niệm liên quan;

Chương II: Cơ sở lý luận, phương pháp luận nghiên cứu và phát triển văn hóa và con người;

Chương III: Một số phương pháp tiếp cận cần thiết trong nghiên cứu, phát triển văn hóa và con người Việt Nam;

Chương IV: Một số quan niệm về văn hóa và con người Việt Nam hiện nay.

Ngọc HuệQUY-DINH-VE-BIEN-PHAP


Số trang: 140 trang

Nhằm đáp ứng nhu cầu bạn đọc muốn tìm hiểu thông tin về văn bản pháp luật trong lĩnh vực xử lý  vi phạm hành chính đưa vào trường giáo dưỡng, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn Quy định về biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng.

Đưa vào trường giáo dưỡng là biện pháp xử lý hành chính áp dụng đối với người chưa thành niên có hành vi vi phạm pháp luật để học văn hóa, giáo dục hướng nghiệp, học nghề, lao động, sinh hoạt dưới sự quản lý, giáo dục của nhà trường được quy định tại Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002 sửa đổi, bổ sung các năm 2007, 2008. Nhằm cụ thể hóa các quy định của Pháp lệnh xử phạt hành chính về biện pháp nêu trên, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 142/2003/NĐ-CP ngày 24-11-2003 quy định việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng; sau đó Nghị định này đã được sửa đổi, bổ sung các năm 2009, 2010 nhằm khắc phục những bất cập trong việc áp dụng và thi hành biện pháp này. Vừa qua, Bộ Công an cũng đã ban hành Thông tư mới để hướng dẫn thi hành và sửa đổi, bổ sung Nghị định.

Đề giúp bạn đọc muốn tìm hiểu thông tin liên quan đến lĩnh vực trên, cuốn sách tập hợp một số văn bản pháp luật liên quan: Nghị định số 142/2003/NĐ-CP ngày 24-11-2003 của Chính phủ quy định việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng; Nghị định số 66/2009/NĐ-CP ngày 01-8-2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 142/2003/NĐ-CP ngày 24-11-2003 của Chính phủ quy định việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng; Nghị định số 118/2010/NĐ-CP ngày 29-12-2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định về việc áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng; Thông tư số 19/2011/TT-BCA ngày 20-4-2011 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng.


 

Văn kiện Đảng

Untitled document VANKIENDANG2

Hệ thống văn bản

Untitled document van ban phap luat

thiet ke biet thu-- thiet ke kien truc-- điện thoại sky

sky a820l-- sky a830l