Trang chủ Những vấn đề quốc tế Xóa đói giảm nghèo ở Malaixia và Thái Lan, bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

Xóa đói giảm nghèo ở Malaixia và Thái Lan, bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

Chiến lược xóa đói giảm nghèo của Malaixia và Thái Lan là bài học quý báu đối với những quốc gia đang hướng tới mục tiêu tăng trưởng cao đi đôi với công bằng xã hội, đặc biệt là những nước trong cùng khu vực phát triển sau và có điều kiện về địa lý cũng như dân tộc tương đối gần gũi. Là một nước có tỉ lệ cư dân nông nghiệp cao và mới trong bước đầu quá trình công nghiệp hóa thì Việt Nam cũng gặp phải không ít khó khăn nhất là vấn đề đói nghèo như Malaixia và Thái Lan từng đương đầu. Để thực hiện mục tiêu “Dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” thì nhiệm vụ xóa đói giảm nghèo phải trở thành quốc sách, trong đó việc xóa đói giảm nghèo cho khu vực nông thôn cũng như khắc phục tình trạng bất bình đẳng về lảnh thổ là rất quan trọng, Việt Nam có thể học tập những kinh nghiệp quý ở lĩnh vực này từ Malaixia và Thái Lan.
Với ý nghĩa đó, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia xuất bản cuốn sách Xóa đói giảm nghèo ở Malaixia và Thái Lan, bài học kinh nghiệm cho Việt Nam của ThS. Võ Thị Thu Nguyệt, Khoa Đông phương học - Đại học Khoa học xã hội và nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội.
Sách gồm 200 trang, giá 24.000đ.
 

Sách sắp xuất bản

1. Lịch sử Đoàn và phong trào thanh niên huyện Thạch Hà (1930 - 2014)

2. Luật hôn nhân và gia đình

3. Luật khiếu nại

4. luật tố tụng hành chính

5. Sổ tay về luật hợp tác xã năm 2012 và văn bản hướng dẫn...

6. Quy định pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất ...

7. Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013 và văn bản hướng dẫn...

8. Những vấn đề lý luận về phát triển văn hoá trong công cuộc đổi mới...

9. Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo Việt Nam

10. Luật kinh doanh bảo hiểm năm 2000 được sửa đổi, bổ sung năm 2010

11. Lương Định Của - Nhà nông học vì dân, vì nước

12. Tư tưởng của V.I. Lênin về xây dựng đảng

13. Về một số xu hướng chính trị chủ yếu trên thế giới hiện nay

14. Giáo trình học thuyết sứ mệnh lcịh sử của giai cấp công nhân

15. Xây dựng con người Việt Nam theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

16. Những bài học nhỏ từ tư tưởng lớn Hồ Chí Minh

17. Ban Đối ngoại TW Đảng - 65 năm chặng đường vẻ vang (1949 - 2014)

18. Ngân hàng câu hỏi…. môn tư tưởng Hồ Chí Minh

19. Lịch sử đấu tranh… xã Đình Cao - tập 1

20. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

21. Lịch sử Đoàn và phong trào thanh niên huyện Thạch Hà (1930-2014)

22. Luật tiếp công dân

23. Luật giao thông đường bộ

24. QĐPL về giá đất theo luật đất đai năm 2013

25. Xây dựng cơ quan lãnh đạo cấp TW, Xứ ủy của Đảng thời kỳ 1930-1945

26. Tập đoàn công nghiệp hóa chất Việt Nam - 45 năm xây dựng và phát triển (1969-2014)

26. Bàn về hệ thống pháp luật

28. Bộ luật dân sự

29. Hồ Chí Minh - Anh hùng dân tộc và tầm thời đại của người

30. Trung tâm thể dục thể thao Quốc phòng II (1976-2014)

31. Chiến trường Đông Nam Bộ với Điện Biên Phủ.


Sách mới

 

tailieuhoctap

Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương

Số trang: 212 trang

Giá tiền: 27.000đ

Sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng Cộng sản Việt Nam, thực hiện sự chỉ đạo của Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Vụ Lý luận chính trị đã sửa chữa, bổ sung chương trình và các bài trong Tài liệu học tập lý luận chính trị dành cho học viên lớp đối tượng kết nạp Đảng theo tinh thần Đại hội XI.

Để thực hiện chương trình mới bồi dưỡng cho đối tượng kết nạp Đảng, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành hướng dẫn sử dụng tài liệu Tài liệu học tập lý luận chính trị dành cho học viên lớp đối tượng kết nạp Đảng.

Tài liệu gồm 5 bài:

Bài 1: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

Bài 2: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011)

Bài 3: Nội dung cơ bản Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam

Bài 4: Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Bài 5: Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam

Cuốn sách là tài liệu cần thiết giúp những người có nguyện vọng gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam nắm được một cách khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; nội dung cơ bản của Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên lên chủ nghĩa xã hội; những nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và phương hướng phấn đấu để trở thành đảng viên. Trên cơ sở đó, mỗi người sẽ tự xây dựng cho mình động cơ vào Đảng đúng đắn, tích cực phấn đấu và rèn luyện để trở thành đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam.


1. Phong trào Đồng khởi ở An Giang
( Sách tham khảo ), Tác giả: TS. Lâm Quang Láng

2. Cẩm nang về kỹ năng giải quyết tố cáo trong Đảng, Tác giả: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn, ( Nguyễn Ngọc Đán - Cao Văn Thống)

3. Nghị định số 31/2012/NĐ-CP về mức lương tối thiểu chung và văn bản hướng dẫn thi hành, Tác giả: Chính phủ

4. Hình thức nhà nước và vấn đề xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Tác giả:

5. Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân, Tác giả: Ủy ban Thường vụ Quốc hội

6. Quyền sử dụng đất nông nghiệp trong phát triển kinh tế ở các tỉnh Bắc Trung Bộ
 ( Sách chuyên khảo), Tác giả: TS. Lê Minh Tuynh

7. Luật giao thông đường bộ, Tác giả: Quốc hội

8. Giáo dục với việc hình thành và phát triển nhân cách sinh viên, Tác giả: TS. Hoàng Anh

9. Công nghiệp hoá, hiện đại hoá, dân chủ hoá với bình đẳng giới ở Việt Nam hiện nay, Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thị Nga, ThS. Phạm Anh Hùng, ThS. Hoàng Thị Kim Oanh
( Đồng chủ biên )

10. Côn Đảo - 150 năm đấu tranh, xây dựng và phát triển(1862 – 2012), Tác giả: Trường Đại học KHXH&NV - UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)

11. Lịch sử quan hệ đặc biệt Lào - Việt Nam, Việt Nam - Lào 1930 - 2007
Tài liệu tuyên truyền ( Tiếng Lào )

Ban Tuyên giáo TWĐCSVN- Ban Tuyên huấn ĐNDCM Lào

12. Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2005 và các pháp lệnh sửa đổi, bổ sung năm 2007, 2012, Tác giả: Ủy ban Thường vụ Quốc hội

13. Lịch sử Đảng bộ huyện Minh Hoá, Tập II ( 1975 - 2005 ), Tác giả: BCHĐB huyện Minh Hoá

14. Hỏi và đáp môn học đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
Dành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Trọng Phúc ( Chủ biên)
15. Lịch sử Trường bắn quốc gia khu vực 3 ( 1982 - 2012 ), Tác giả: Quân khu 7

16. Lịch sử Đảng bộ và nhân dân phường Hàng Bột (1930-2012), Tác giả:  BCHĐB phường Hàng Bột

17. Lịch sử phong trào công nhân chè Bàu Cạn (1930-201), Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Chư Prông

18. Lịch sử bộ đội thông tin Miền (1961 - 1975), Tác giả: Bộ Tư lệnh Quân khu 7

19. Thực hiện: Hoá đơn, chứng từ thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, các loại thuế khác trong kinh doanh và hạch toán, Tác giả: TS. Huỳnh Viết Tấn

20. Lê Hồng Phong - Chiến sĩ cộng sản quốc tế kiên cường, nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng ta, Tác giả: Tập thể TG

21. Lịch sử Trung đoàn 962 Quân khu 9, ( 1962 - 2012 )

 Tác giả: Đảng uỷ - Bộ Tư lệnh Quân khu 9

22. Đồng chí Lê Hồng phong với cách mạng Việt Nam và quê hương Nghệ An, Tác giả: Ban TGTW - Học viện CT-HCQGHCM - Tỉnh ủy Nghệ An

23. Hình thức nhà nước và vấn đề xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Tác giả: TS. Mai Thị Thanh

24. Quản lý nhà nước về lao động nước ngoài chất lượng cao ở Việt Nam
( Sách chuyên khảo ), Tác giả: PGS.TS. Phan Huy Đường ( Chủ biên )

25. Mấy vấn đề về đạo đức học Mácxít và xây dựng đạo đức trong điều kiện kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay, Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thế Kiệt


atieptucdoimoi

Tác giả: TS. Nguyễn Minh Tuấn

Số trang: 296 trang

Giá tiền: 49.000 đồng

Để giúp bạn đọc, nhất là cán bộ nghiên cứu, cán bộ tổ chức, cán bộ tham mưu xây dựng quy hoạch, chiến lược… có thêm tài liệu nghiên cứu về vấn đề đổi mới công tác cán bộ, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản cuốn sách Tiếp tục đổi mới đồng bộ công tác cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa của TS. Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Học viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh.

Trong cuốn sách, tác giả khẳng định, đổi mới công tác cán bộ vừa là nhiệm vụ trước mắt và lâu dài, vừa là mục tiêu, yêu cầu tất yếu, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng trong công cuộc đổi mới. Việc đổi mới công tác cán bộ phải đặt trong tổng thể của công tác xây dựng Đảng và đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị. Các cấp ủy, tổ chức đảng và toàn bộ hệ thống chính trị phải thống nhất quan điểm, nhận thức, có giải pháp đồng bộ và quyết tâm cao để thực hiện, tạo chuyển biến mạnh mẽ, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và chủ động hội nhập quốc tế, vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Nội dung cuốn sách gồm ba chương:

Chương I: Cán bộ và công tác cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Chương II: Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ từng khâu trong công tác cán bộ.

Chương III: Nghiên cứu khoa học, xây dựng tổ chức và con người làm công tác tổ chức cán bộ.


cauhoivatraloivetheche

Tác giả: TS. Nguyễn Thị Phượng

Số trang: 300 trang

Giá tiền: 50.000đ

Bạn muốn biết thế giới mà mình đang sống có bản chất như thế nào? Các quốc gia trên thế giới được phân loại, có tổ chức, hoạt động ra sao? Cơ cấu thể chế của một số nước như thế nào? Tại sao thể chế chính trị Anh lại được xếp vào loại hình quân chủ đại nghị? Các cơ quan lập pháp, hành pháp và tư pháp ở một số quốc gia có chức năng và nhiệm vụ gì? Thể chế chính trị quân chủ, thể chế chính trị cộng hòa, thể chế chính trị của các nhà nước trong khối ASEAN ra sao? Vì sao nói thể chế chính trị Liên bang Hòa Kỳ là thể chế tiêu biểu nhất của nguyên tắc "tam quyền phân lập"? Chế độ bầu cử đóng vai trò quan trọng như thế nào đối với thể chế chính trị của các quốc gia…?

Tất cả những câu hỏi này và nhiều thắc mắc khác sẽ được giải đáp một cách ngắn gọn, súc tích, rõ ràng trong cuốn sách Câu hỏi và trả lời về môn thể chế chính trị thế giới đương đại của TS. Nguyễn Thị Phượng.

Điểm đặc biệt là cuốn sách được trình bày dưới dạng hỏi - đáp nên rất tập trung và đi thẳng vào những vấn đề người đọc quan tâm. Cuốn sách gồm 72 câu hỏi, được bố cục thành 5 phần, trong đó phần I: Những vấn đề chung về thể chế chính trị thế giới đương đại có ý nghĩa phương pháp luận và phương pháp, làm nền tảng cho các vấn đề cụ thể với những câu hỏi có tính khái quát, cơ bản như thể chế chính trị là gì, phân biệt khái niệm thể chế chính trị với khái niệm hệ thống chính trịchế độ chính trị, đối tượng nghiên cứu và nhiệm vụ của môn học thể chế chính trị đương đại là gì?  phân loại nhà nước như thế nào? Các phần tiếp theo của cuốn sách lần lượt đi vào các vấn đề cụ thể như các loại hình thể chế quân chủ, thể chế cộng hòa, thể chế chính trị của các nhà nước trong khối ASEAN, chức năng đặc điểm của các cơ quan lập pháp, hành pháp và tư pháp, vị trí, chức năng, vai trò của đảng phái chính trị, nét đặc thù của các tổ chức chính trị ở một số nước cụ thể...

Cuốn sách là tài liệu tham khảo hữu ích cho tất cả những ai quan tâm đến chính trị, đặc biệt là các bạn sinh viên đang theo học các ngành khoa học xã hội và nhân văn.


gia-tri-van-hoa-Khmer

Tác giả: TS. Huỳnh Thanh Quang

Số trang: 244 trang

Giá tiền: 42.000đ

Theo dòng lịch sử và chiều dài đất nước từ Bắc xuống Nam, đồng bằng sông Cửu Long là nơi hội tụ, nơi dừng chân của những dòng chảy văn hóa, cùng với đó, những giá trị văn hóa cũng được kết tinh, lắng đọng. Đóng góp vào các tầng văn hóa vùng đồng bằng “sông nước miệt vườn” này không thể không nói tới lát cắt văn hóa độc đáo, phong phú, giàu bản sắc của cộng đồng người Khmer nơi đây. Văn hóa Khmer đồng bằng sông Cửu Long bao gồm cả văn hóa vật thể và phi vật thể, với nhiều lĩnh vực đa dạng, phản ánh rõ nét đặc điểm nền văn hóa của cư dân nông nghiệp trồng lúa nước cổ truyền.

Để giúp bạn đọc có điều kiện nghiên cứu, tìm hiểu thêm về dân tộc Khmer và văn hóa Khmer đồng bằng sông Cửu Long, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn Giá trị văn hóa Khmer vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Cuốn sách tập trung nghiên cứu một số giá trị cơ bản của văn hóa Khmer thời gian qua, thực trạng việc phát huy giá trị văn hóa Khmer vùng đồng bằng sông Cửu Long trong giai đoạn hiện nay. Cuốn sách là tài liệu tham khảo hữu ích nhất, nhất là đối với những nhà nghiên cứu dân tộc học và những độc giả quan tâm đến văn hóa Khmer nói riêng, văn hóa của 54 dân tộc Việt Nam nói chung. Cuốn sách giúp bạn đọc có nhận thức đúng đắn, đầy đủ về dân tộc Khmer và văn hóa Khmer đồng bằng sông Cửu Long, giúp người đọc, trước hết là đồng bào Khmer nước ta hiểu được những giá trị văn hóa truyền thống đáng tự hào của dân tộc mình, nâng cao ý thức giữ gìn và phát huy những giá trị đó, loại bỏ dần những truyền thống lạc hậu, tiêu cực, nhằm đưa dân tộc Khmer và văn hóa Khmer đồng bằng sông Cửu Long phát triển.

Cuốn sách được chia làm 3 chương:

Chương 1: Giá trị văn hóa Khmer vùng đồng bằng sông Cửu Long;

 Chương II: Thực trạng và những vấn đề đặt ra trong phát huy giá trị văn hóa Khmer vùng đồng bằng sông Cửu Long;

Chương III: Phương hướng và giải pháp nhằm phát huy giá trị văn hóa Khmer vùng đồng bằng sông Cửu Long trong giai đoạn hiện nay.


QUY-DINH-VE-BIEN-PHAP


Số trang: 140 trang

Nhằm đáp ứng nhu cầu bạn đọc muốn tìm hiểu thông tin về văn bản pháp luật trong lĩnh vực xử lý  vi phạm hành chính đưa vào trường giáo dưỡng, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn Quy định về biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng.

Đưa vào trường giáo dưỡng là biện pháp xử lý hành chính áp dụng đối với người chưa thành niên có hành vi vi phạm pháp luật để học văn hóa, giáo dục hướng nghiệp, học nghề, lao động, sinh hoạt dưới sự quản lý, giáo dục của nhà trường được quy định tại Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002 sửa đổi, bổ sung các năm 2007, 2008. Nhằm cụ thể hóa các quy định của Pháp lệnh xử phạt hành chính về biện pháp nêu trên, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 142/2003/NĐ-CP ngày 24-11-2003 quy định việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng; sau đó Nghị định này đã được sửa đổi, bổ sung các năm 2009, 2010 nhằm khắc phục những bất cập trong việc áp dụng và thi hành biện pháp này. Vừa qua, Bộ Công an cũng đã ban hành Thông tư mới để hướng dẫn thi hành và sửa đổi, bổ sung Nghị định.

Đề giúp bạn đọc muốn tìm hiểu thông tin liên quan đến lĩnh vực trên, cuốn sách tập hợp một số văn bản pháp luật liên quan: Nghị định số 142/2003/NĐ-CP ngày 24-11-2003 của Chính phủ quy định việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng; Nghị định số 66/2009/NĐ-CP ngày 01-8-2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 142/2003/NĐ-CP ngày 24-11-2003 của Chính phủ quy định việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng; Nghị định số 118/2010/NĐ-CP ngày 29-12-2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định về việc áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng; Thông tư số 19/2011/TT-BCA ngày 20-4-2011 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng.khoa-bang


Tác giả: Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước – Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV

Số trang: 604 trang

Tài liệu Mộc bản triều Nguyễn – Di sản tư liệu thế giới đang được bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV là những văn bản, tác phẩm được khắc chữ Hán Nôm ngược lên những tấm gỗ để in thành sách. Mộc bản triều Nguyễn có giá trị đặc biệt nhiều mặt: rất đặc sắc về phương thức chế tác và vật liệu mang tin; rất phong phú về nội dung, phản ánh cuộc sống đa diện của xã hội Việt Nam dưới thời phong kiến như: lịch sử, địa lý, chính trị - xã hội, quân sự, pháp chế, tôn giáo – tư tưởng – triết học, văn, thơ, ngôn ngữ - văn tự, văn hóa – giáo dục... Một trong những nội dung về văn hóa – giáo dục được phản ánh đậm nét trong khối tài liệu này, đó là khoa bảng triều Nguyễn.

 

Dưới chế độ phong kiến, khoa cử là con đường đi tới công danh của con người trong xã hội. Mỗi triều đại đều tổ chức khoa thi với các chế độ và hình thức khác nhau, nhằm mục đích phát hiện nhân tài, phục vụ đất nước. trong gần một ngàn năm tồn tại, chế độ khoa cử của Việt Nam đã lựa chọn được hàng vạn nhân tài làm rạng rỡ cho non sông đất nước, để lại những tấm gương sáng cho hậu thế noi theo.

 

Thời gian vừa quan, để phát huy giá trị tài liệu Mộc bản triều Nguyễn, Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV đã lựa chọn, dịch và biên soạn, xuất bản các cuốn sách Thăng Long – Hà Nội qua tài liệu Mộc bản triều Nguyễn; Khoa bảng Bắc Bộ và Thanh Hóa qua các tài liệu Mộc bản triều Nguyễn; Khoa bảng Trung Bộ và Nam Bộ qua tài liệu Mộc bản triều Nguyễn.

 

Nhằm mục đích phát huy và tiếp tục quảng bá các giá trị của tài liệu Mộc bản triều Nguyễn, Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV đã phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn sách Khoa bảng Nghệ An – Hà Tĩnh – Quảng Bình qua tài liệu Mộc bản triều Nguyễn. Đây là những thông tin gốc được khắc trên Mộc bản triều Nguyễn lần đầu tiên được công bố.

 

Qua một thời gian dài dày công khảo cứu Mộc bản triều Nguyễn, những người biên soạn đã thống kê được 214 mặt khắc về các nhà khoa bảng Nghệ An – Hà Tĩnh – Quảng Bình đỗ khoa thi Hương, thi Hội, thi Đình. Cuốn sách đã thống kê được 742 người đỗ khoa thi Hương (trong đó có một số người đỗ 2 khoa); 167 người đỗ khoa thi Hội (trong đó có một số người đỗ 2 khoa); 8 người đỗ khoa thi Đình tại các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, cùng với những thông tin quan trọng đã được hệ thống khoa học.

 

Nội dung cuốn sách gồm 3 phần:

 

Phần I: Các nhà Khoa bảng Nghệ An – Hà Tĩnh – Quảng Bình đỗ Đại khoa qua tài liệu Mộc bản triểu Nguyễn

 

Phần II: Các nhà khoa bảng đỗ khoa thi Hương tại trường thi Nghệ An

 

Phần III: Bản dập Mộc bản triều Nguyễn về Khoa bảng Nghệ An – Hà Tĩnh – Quảng Bình

 

Ngoài ra, còn có các phần phụ lục, tài liệu tham khảo...

 

Với những nội dung trên, cuốn sách sẽ giúp các nhà nghiên cứu có thêm tư liệu khi nghiên cứu các lĩnh vực khoa cử, giáo dục, lịch sử, văn học... đồng thời, giúp các địa phương, gia đình, dòng họ,... tìm hiểu về truyền thống quê hương, truyền thống gia đình, dòng tộc. Đây là tài liệu gốc rất quý, khẳng định sự đóng góp rất lớn của các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình đối với việc đào tạo nhân tài, xây dựng và bảo vệ đất nước.


atrennhung

Tác giả: Trung tướng Nguyễn Xuân Mậu

Số trang: 408 trang

Giá tiền: 80.000đ

Nhằm ghi lại thời kỳ hình thành, phát triển, không ngừng vươn lên, trưởng thành vượt bậc với những chiến công hào hùng của Quân chủng Phòng không – Không quân, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản cuốn sách Trên những trận địa phòng không của Trung tướng Nguyễn Xuân Mậu, nguyên Phó Chính ủy Quân chủng Phòng không - Không quân, do Đại tá Nguyễn Xuân Mai thực hiện.

Cuốn sách là những dòng hồi ức chân thực, sinh động của một trong những cán bộ chỉ huy lực lượng Phòng không - không quân ngay từ những ngày đầu thành lập Quân chủng cho đến chiến thắng "Điện Biên phủ trên không" tháng 12-1972. Là kết quả của quá trình làm việc nhiệt tình, tâm huyết, công phu, cuốn sách không chỉ phác họa một cách rõ nét quá trình hình thành, phát triển của Quân chủng song hành với lịch sử chiến đấu của toàn dân tộc, mà còn cho thấy sự quan tâm chỉ đạo, tình cảm sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các cán bộ lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước và quân đội đối với bộ đội phòng không, không quân, với nhân dân; sự sát sao, cẩn trọng trong chỉ đạo chiến lược của mỗi cán bộ chỉ huy; tinh thần sẵn sàng hy sinh, không ngại khó khăn, gian khổ của biết bao chiến sĩ, đồng bào, cũng như tình đoàn kết quân dân thắm thiết.

Cuốn sách sẽ là tài liệu góp phần tích cực, có hiệu quả vào việc tìm hiểu và nghiên cứu lịch sử hình thành và phát triển của Quân chủng Phòng không -  Không quân, từ đó động viên cán bộ, chiến sĩ giữ gìn, phát huy truyền thống vẻ vang của Quân chủng trong thời kỳ mới với chất lượng mới, tầm cao mới. Đồng thời, qua các bài ghi chép trong cuốn sách này, chúng ta cắt nghĩa được nhân tố quyết định tạo nên bước trưởng thành vượt bậc và những chiến công oanh liệt của Quân chủng Phòng không - Không quân anh hùng.


 

Văn kiện Đảng

Untitled document VANKIENDANG2

Hệ thống văn bản

Untitled document van ban phap luat

thiet ke biet thu-- thiet ke kien truc-- điện thoại sky

sky a820l-- sky a830l