Trang chủ Kinh tế Khu chế xuất, khu công nghiệp, khu kinh tế ở Việt Nam

Khu chế xuất, khu công nghiệp, khu kinh tế ở Việt Nam

khuchexTác giả: PGS, TS. Đan Đức Hiệp

Số trang: 192 trang

Giá tiền: 48.500đ

Phát triển khu chế xuất, khu công nghiệp, khu kinh tế là giải pháp quan trọng nhằm thu hút đầu tư đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trong hơn 20 năm qua, Đảng và Nhà nước ta rất quan tâm đến việc phát triển các khu chế xuất, khu công nghiệp, khu kinh tế, đề ra hai mục tiêu lớn là dẫn dắt các ngành công nghiệp chủ lực quốc gia và tạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

Với mong muốn cung cấp thêm tài liệu các vấn đề trên cho các nhà nghiên cứu, các nhà hoạch định chính sách và các cơ quan chức năng  của các tỉnh cùng bạn đọc, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn sách Khu chế xuất, khu công nghiệp, khu kinh tế ở Việt Nam.

Nội dung cuốn sách đã hệ thống hóa khái niệm, vai trò, tiêu chí, lịch sử hình thành và phát triển các khu chế xuất, khu công nghiệp, khu kinh tế, cung cấp một cách có hệ thống về sự hình thành, phát triển mô hình khu chế xuất, khu công nghiệp, khu kinh tế của một số quốc gia trên thế giới. Tác giả đã phân tích thực trạng hình thành và phát triển khu chế xuất, khu công nghiệp, khu kinh tế khi thực hiện chủ trương đổi mới của Đảng và Nhà nước ta với những kết quả đạt được; những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và thách thức. Qua phân tích tình hình thực tế và tổng kết các kinh nghiệm trong phát triển khu chế xuất, khu công nghiệp, khu kinh tế, tác giả đã đưa ra những giải pháp nhằm đẩy mạnh phát triển khu chế xuất, khu công nghiệp, khu kinh tế  trong thời gian tới.

 

Sách sắp xuất bản

SÁCH SẮP XUẤT BẢN THÁNG 11-2014

 

 1. Lịch sử Đoàn và phong trào thanh niên huyện Thạch Hà (1930 - 2014)
 2. Luật hôn nhân và gia đình
 3. Luật khiếu nại
 4. Luật tố tụng hành chính
 5. Sổ tay về luật hợp tác xã năm 2012 và văn bản hướng dẫn...
 6. Quy định pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất ...
 7. Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013 và văn bản hướng dẫn...
 8. Những vấn đề lý luận về phát triển văn hoá trong công cuộc đổi mới...
 9. Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo Việt Nam
 10. Luật kinh doanh bảo hiểm năm 2000 được sửa đổi, bổ sung năm 2010
 11. Lương Định Của - Nhà nông học vì dân, vì nước
 12. Tư tưởng của V.I. Lênin về xây dựng đảng
 13. Về một số xu hướng chính trị chủ yếu trên thế giới hiện nay
 14. Giáo trình học thuyết sứ mệnh lcịh sử của giai cấp công nhân
 15. Xây dựng con người Việt Nam theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
 16. Những bài học nhỏ từ tư tưởng lớn Hồ Chí Minh
 17. Ban Đối ngoại TW Đảng - 65 năm chặng đường vẻ vang (1949 - 2014)
 18. Ngân hàng câu hỏi…. môn tư tưởng Hồ Chí Minh
 19. Lịch sử đấu tranh… xã Đình Cao - tập 1
 20. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
 21. Lịch sử Đoàn và phong trào thanh niên huyện Thạch Hà (1930-2014)
 22. Luật tiếp công dân
 23. Luật giao thông đường bộ
 24. QĐPL về giá đất theo luật đất đai năm 2013
 25. Xây dựng cơ quan lãnh đạo cấp TW, Xứ ủy của Đảng thời kỳ 1930-1945
 26. Tập đoàn công nghiệp hóa chất Việt Nam - 45 năm xây dựng và phát triển (1969-2014)
 27. Bàn về hệ thống pháp luật
 28. Bộ luật dân sự
 29. Hồ Chí Minh - Anh hùng dân tộc và tầm thời đại của người
 30. Trung tâm thể dục thể thao Quốc phòng II (1976-2014)
 31. Chiến trường Đông Nam Bộ với Điện Biên Phủ.

 


SÁCH SẮP XUẤT BẢN THÁNG 10-2014
 1. Văn hoá giữ nước Việt Nam - Những giá trị đặc trưng
 2. Văn hoá, nghệ thuật với việc nâng cao đời sống tinh thần bộ đội...
 3. Một thời để nhớ
 4. Ngôn ngữ báo chí và biên tập báo
 5. Gương sáng học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
 6. Luật phòng, chống thiên tai năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 7. Quy định pháp luật về thu tiền sử dụng đất theo Luật đất đai năm 2013
 8. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
 9. Luật tiếp công dân
 10. Tài liệu học tập dành cho lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ lãnh đạo quản lý tỉnh Lào Cai
 11. Tài liệu nghiên cứu Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ IX...
 12. Tài liệu hỏi - đáp Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ chín...
 13. Quy định pháp luật về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, hồ sơ địa chính...
 14. Lịch sử đấu tranh cách mạng huyện Tiên Phước (1858 - 1975)
 15. Lịch sử Đảng bộ huyện Tiên Phước (1975 - 2010)
 16. Cẩm nang người đứng đầu cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài
 17. Nỗi đau da cam
 18. Luật hợp tác xã
 19. Luật Salic của Vương quốc Phrăng
 20. Chủ nghĩa xã hội và quyền con người
 21. Nguyễn Duy Trinh - Tác phẩm (Tập II)
 22. Luật cư trú năm 2006 sửa đổi, bổ sung năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 23. Tài liệu tham khảo bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở
 24. Luật tố tụng hành chính
 25. Lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân thị trấn Trần Cao - Tập I (1930 - 2010)
 26. Luật phòng, chống thiên tai
 27. Giáo trình Luật hình sự Việt Nam (Phần chung)
 28. Luật thanh tra
 29. Lịch sử đảng bộ và nhân dân xã Tây An (1930-2010)
 30. Giáo trình Luật hành chính Việt Nam
 31. Giáo trình Luật dân sự Việt Nam  (tập 1)
 32. Quyền con người trong Hiến pháp năm 2013 - Quan điểm mới, cách tiếp cận mới ...
 33. Luật trọng tài thương mại và văn bản hướng dẫn thi hành
 34. Hỏi - đáp về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo Bộ luật lao động năm 2012
 35. Luật cán bộ, công chức
 36. Luật tiếp công dân
 37. Luật phòng, chống thiên tai năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 38. Sổ họp chi bộ.

SÁCH SẮP XUẤT BẢN THÁNG 9-2014
 1. Luật phòng, chống tham nhũng năm 2005 sđ, bs năm 2007, 2012
 2. Luật thanh tra
 3. Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học
 4. Về thi hành PL thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn năm 2007
 5. TCXH truyền thống của người Cơ tu ở huyện Nam Đông...
 6. Các hiệp định phân định biển giữa VN và các nước láng giềng
 7. Luật doanh nghiệp năm 2005 sđ, bs năm 2009, 2013
 8. Tài liệu nghiên cứu Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ chín
 9. Tài liệu tham khảo bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ các cấp...
 10. Tài liệu hỏi - đáp Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ chín...
 11. Sổ tay công tác cán bộ, đảng viên
 12. Biên bản chiến tranh 1-2-3-4. 75
 13. Luật đất đai năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 14. Tàiliệu tham khảo bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên
 15. Tài liệu học tập NQ và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ chín...
 16. Luật biển Việt Nam năm 2012 và văn bản hướng dẫn thi hành
 17. Phân phối bình đẳng các nguồn lực kinh tế - Tiếp cận lý luận và...
 18. Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh (Dành cho sinh viện đại học, cao đẳng...)
 19. Giáo trình đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản VN (Dành cho sinh viên ...
 20. Cơ chế pháp lý bảo đảm thực hiện quyền khiếu nại hành chính...
 21. Luật tiếp công dân
 22. Luật tố cáo
 23. Luật khiếu nại
 24. Luật hôn nhân và gia đình
 25. Luật đất đai
 26. Luật xử lý vi phạm hành chính
 27. Cơ sở lý luận và thực tiễn về hành chính nhà nước
 28. Quản lý học đại cương
 29. Giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin
 30. Tăng trưởng kinh tế với giảm nghèo ở Việt Nam hiện nay
 31. Luật hợp tác xã
 32. Logic học đại cương - Hướng dẫn học và ôn tập qua các câu hỏi...
 33. Hỏi - đáp luật tiếp công dân năm 2013
 34. Phân tích chính sách công ở VN (qua khảo sát một số quận huyện của TP Đà Nẵng)
 35. Đền Thượng - Cổ Loa và những di sản trong lòng đất
 36. Phát triển năng lực tư duy biện chứng cho sinh viên VN hiện nay
 37. Văn hóa dân gian Khánh Hòa (tuyển tập)
 38. Quy định xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, các quy chế giám sát, chất vấn trong Đảng...

SÁCH SẮP XUẤT BẢN THÁNG 8-2014

 

 1. Tập bài giảng về công tác dân vận
 2. Logic học Phật giáo
 3. Quy định pháp luật về hoạt động kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính của quản lý thị trường
 4. Cẩm nang pháp luật về thuế nhà thầu nước ngoài và Hiệp định tránh đánh thuế hai lần
 5. Phát huy vốn văn hoá dân gian trong phát triển du lịch Cao Bằng
 6. Giáo trình kế toán tài chính (Quyển 1)
 7. Lược sử vùng đất Nam Bộ Việt Nam
 8. Quy định pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt
 9. Quy định pháp luật về lao động là người giúp việc gia đình
 10. Triết học cổ đại
 11. Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Thái Hoà (1930-2005)
 12. Cẩm nang công tác dân vận
 13. Truyền thông quốc tế
 14. Nguyễn Hoàng - Người mở cõi
 15. Môi trường toàn cầu và tương lai nhân loại...
 16. Tổ chức quản lý thực hiện dự án đầu tư
 17. Lịch sử Đảng bộ huyện Khánh Vĩnh (1975-2010)
 18. Tài liệu nghiên cứu Nghị quyết và một số chủ trương...
 19. Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Việt Nam
 20. Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào
 21. Sức sống của chủ nghĩa Mác-Lênin trong thời đại ngày nay
 22. Tổng kết thực hiện Nghị quyết 01-NQ/TW của Bộ Chính trị...
 23. Những vấn đề cơ bản và cấp bách của triết học Mácxít
 24. Bộ luật hình sự năm 1999 được sửa đổi, bổ sung năm 2009
 25. Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004 sửa đổi, bổ sung năm 2011
 26. Quy định pháp luật về tổ chức và hoạt động của kiểm ngư
 27. Thực hiện dân chủ trong các trường đại học ở nước ta hiện nay
 28. Tài liệu hỏi - đáp Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị...
 29. Tài liệu học tập Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị...
 30. Luật hôn nhân và gia đình
 31. Luật công chứng
 32. Luật giao thông đường thuỷ nội địa năm 2004 sửa đổi, bổ sung năm 2014
 33. Luật hải quan
 34. Luật đầu tư công
 35. Luật bảo vệ môi trường
 36. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giao thông đường thuỷ nội địa
 37. Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài...
 38. Luật hoà giải ở cơ sở
 39. Luật tiếp công dân.

 

 


Sách mới

 

lichsudangboTienhai

Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn Tiền Hải

Số trang: 384 trang

Thị trấn Tiền Hải là mảnh đất được hình thành và phát triển cùng với quá trình bồi tụ của biển cả gắn liền với quá trình khẩn hoang, quai đê lấn biển của con người. Những cư dân đầu tiên khai phá mảnh đất này chủ yếu đến từ các tỉnh Hải Dương, Thanh Hóa và Nam Định. Trải qua quá trình phát triển, nhân dân thị trấn Tiền Hải đã góp phần xứng đáng vào quá trình đấu tranh giành và giữ nền độc lập của dân tộc.

Qua 75 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, nhân dân Tiền Hải luôn nêu cao tinh thần cách mạng tiến công và đã viết nên những trang sử hào hùng, góp phần làm phong phú thêm lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhằm ghi lại chặng đường lịch sử 1925-2010 của Đảng bộ và nhân dân thị trấn Tiền Hải, cùng những truyền thống lịch sử cách mạng của Đảng bộ và nhân dân Tiền Hải, Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn phối hợp cùng Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản cuốn Lịch sử Đảng bộ và nhân dân thị trấn Tiền Hải (1925-2010).

Cuốn sách đã ghi lại những nét chính yếu về vùng đất, con người thị trấn Tiền Hải, giới thiệu tương đối đầy đủ những sự kiện chính, những chặng đường lịch sử đấu tranh cách mạng đầy gian khổ, hy sinh nhưng vẻ vang trong đấu tranh giành chính quyền về tay nhân dân, tái hiện lại truyền thống cách mạng vẻ vang của nhiều thế hệ người dân từ lớp cha ông dựng nghiệp đến khi có Đảng, chi bộ Đảng thành lập cho đến nay; dựng lại những nét cơ bản, có hệ thống về quá trình thành lập, xây dựng và trưởng thành của Đảng bộ về tổ chức lãnh đạo và trong việc bảo vệ, phát huy, gìn giữ truyền thống thị trấn Tiền Hải, đặc biệt qua những năm kháng chiến chống pháp và kháng chiến chống Mỹ, cứu nước gian khổ, ác liệt của nhân dân.

Cuốn sách là tài liệu quý, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng quê hương và cũng là tấm lòng tri ân gửi tới những người đã có đóng góp công sức, trí tuệ, mồ hôi, nước mắt và cả xương máu của mình viết nên trang sử vàng về lịch sử thị trấn Tiền Hải.


vietsopetro-30nam

Tác giả: Nhiều tác giả

Số trang: 458 trang

Chiến thắng đói nghèo và lạc hậu, đi lên từ hai bàn tay trắng, Xí nghiệp Liên doanh Vietsovpetro - Xí nghiệp liên doanh đầu tiên của Việt Nam với nước ngoài, đã có những nỗ lực to lớn góp phần tạo dựng nên cơ ngơi dầu khí tầm cỡ trong khu vực và đưa Việt Nam vào bản đồ các quốc gia sản xuất dầu mỏ trên thế giới. Đây là thành tựu mà người Việt Nam nói chung, những người làm dầu khí nói riêng đều hết sức tự hào. Nhân kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Xí nghiệp Liên doanh Vietsovpetro, 50 năm Ngày truyền thống của ngành Dầu khí Việt Nam, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật phối hợp với Xí nghiệp Liên doanh Vietsovpetro xuất bản cuốn Vietsovpetro -  30 năm xây dựng và phát triển.

30 năm xây dựng và phát triển của Xí nghiệp Liên doanh Vietsovpetro - một khoảng thời gian không dài so với lịch sử xây dựng và phát triển của một ngành công nghiệp như ngành Dầu khí, nhưng lại có ý nghĩa lớn lao bởi nó là  đơn vị đặt nền tảng cho ngành công nghiệp dầu khí non trẻ ở nước ta. Những kinh nghiệm bước đầu trong hợp tác liên doanh với nước ngoài của Vietsovpetro 30 năm qua không những là cơ sở để Xí nghiệp phát triển lên một tầm cao mới mà còn góp phần tích cực vào sự ổn định và phát triển kinh tế của đất nước. Vietsovpetro đã chung tay tạo nên sự thay đổi hết sức quan trọng, từ đó trở thành nhân tố tác động không nhỏ đến đời sống kinh tế, chính trị của đất nước và trong quan hệ quốc tế. Tất cả những điều này sẽ được trình bày một cách khái quát trong cuốn sách Vietsovpetro -  30 năm xây dựng và phát triển.

Ngoài việc phản ánh quá trình hình thành, phát triển của Xí nghiệp qua các giai đoạn, cuốn sách còn nêu một cách khái quát chủ trương chiến lược của Đảng và Nhà nước ta về phát triển ngành công nghiệp Dầu khí và những dấu mốc, thành tựu trong suốt 30 năm xây dựng, phát triển của ngành, cũng như nêu lên những định hướng và giải pháp phát triển của Xí nghiệp trong những năm tiếp theo. Phần cuối cuốn sách tập hợp một số bài viết ghi lại những tình cảm, kỷ niệm sâu sắc của của cán bộ công nhân viên Xí nghiệp, của những người tham gia vào quá trình đi tìm dầu khí từ những ngày đầu. Đặc biệt, cuốn sách còn dành một phần giới thiệu những bài phát biểu, những lá thư của các lãnh đạo trong và ngoài nước gửi Xí nghiệp. Nội dung, văn phong của mỗi bài phát biểu, mỗi bức điện, thư khác nhau nhưng tất cả đều đánh giá cao những thành tích và đóng góp to lớn của tập thể lao động Vietsovpetro. Ngoài ra, cuốn sách còn có phần phụ lục ghi lại các sự kiện, các kỳ họp Hội đồng của Xí nghiệp, danh sách các cán bộ chủ chốt của Vietsovpetro qua các thời kỳ, danh sách các tập thể, cá nhân được nhận các phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước từ khi Vietsovpetro thành lập cho đến nay.

Cuốn sách ra đời là một việc làm có ý nghĩa thiết thực góp phần động viên, cổ vũ các thế hệ tập thể lao động Vietsovpetro trong thời gian tới, cũng như ghi nhận những thành tựu và kết quả từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm giúp Xí nghiệp  vươn cao, vươn xa hơn nữa trên con đường tìm kiếm, khai thác dầu khí, phục vụ đắc lực sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.


 1. Văn hoá giữ nước Việt Nam - Những giá trị đặc trưng
 2. Văn hoá, nghệ thuật với việc nâng cao đời sống tinh thần bộ đội...
 3. Một thời để nhớ
 4. Ngôn ngữ báo chí và biên tập báo
 5. Gương sáng học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
 6. Luật phòng, chống thiên tai năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 7. Quy định pháp luật về thu tiền sử dụng đất theo Luật đất đai năm 2013
 8. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
 9. Luật tiếp công dân
 10. Tài liệu học tập dành cho lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ lãnh đạo quản lý tỉnh Lào Cai
 11. Tài liệu nghiên cứu Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ IX...
 12. Tài liệu hỏi - đáp Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ chín...
 13. Quy định pháp luật về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, hồ sơ địa chính...
 14. Lịch sử đấu tranh cách mạng huyện Tiên Phước (1858 - 1975)
 15. Lịch sử Đảng bộ huyện Tiên Phước (1975 - 2010)
 16. Cẩm nang người đứng đầu cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài
 17. Nỗi đau da cam
 18. Luật hợp tác xã
 19. Luật Salic của Vương quốc Phrăng
 20. Chủ nghĩa xã hội và quyền con người
 21. Nguyễn Duy Trinh - Tác phẩm (Tập II)
 22. Luật cư trú năm 2006 sửa đổi, bổ sung năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 23. Tài liệu tham khảo bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở
 24. Luật tố tụng hành chính
 25. Lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân thị trấn Trần Cao - Tập I (1930 - 2010)
 26. Luật phòng, chống thiên tai
 27. Giáo trình Luật hình sự Việt Nam (Phần chung)
 28. Luật thanh tra
 29. Lịch sử đảng bộ và nhân dân xã Tây An (1930-2010)
 30. Giáo trình Luật hành chính Việt Nam
 31. Giáo trình Luật dân sự Việt Nam  (tập 1)
 32. Quyền con người trong Hiến pháp năm 2013 - Quan điểm mới, cách tiếp cận mới ...
 33. Luật trọng tài thương mại và văn bản hướng dẫn thi hành
 34. Hỏi - đáp về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo Bộ luật lao động năm 2012
 35. Luật cán bộ, công chức
 36. Luật tiếp công dân
 37. Luật phòng, chống thiên tai năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 38. Sổ họp chi bộ.

chuthuyetcachmang

Tác giả: GS. NGND. Nguyễn Đức Bình

Số trang: 664 trang

Chủ thuyết cách mạng và phát triển Việt Nam là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội dưới ngọn cờ lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh hơn 80 năm qua, và mãi mãi từ nay về sau. Nội dung cốt lõi của chủ thuyết và đường hướng thực hiện chủ thuyết vừa được Đại hội Đảng lần thứ XI quán triệt, bổ sung và phát triển cương lĩnh chính trị mới, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và Báo cáo chính trị của Đại hội.

Nhằm giúp cho các nhà lãnh đạo, quản lý, các nhà khoa học, bạn đọc tìm hiểu và nghiên cứu vấn đề trên, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản cuốn sách Chủ thuyết cách mạng và phát triển Việt Nam của GS. NGND. Nguyễn Đức Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng phụ trách Khối Tư tưởng - Văn hóa và Khối Khoa giáo, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, nguyên Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương.

Với nội dung chủ đạo của cuốn sách, tác giả đề cập từ những cơ sở lý luận, kinh nghiệm lịch sử và thực tiễn đất nước ta; từ những căn cứ khoa học về thời đại và lịch sử thế giới; từ những quan điểm cơ bản về chủ nghĩa xã hội, những bài học thắng lợi và thất bại tạm thời ở một bộ phận quan trọng của chủ nghĩa xã hội hiện thực. Như vậy, tác phẩm có thể giúp ích cho việc nghiên cứu Chủ thuyết cách mạng và phát triển Việt Nam trên một tầm rộng lớn.

Xuất phát từ tư tưởng cơ bản của Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội năm 1991, được bổ sung, phát triển tại Đại hội Đảng lần thứ XI năm 2011, tác phẩm phân tích lý luận về thời đại ngày nay; những mâu thuẫn cơ bản ngày càng mở rộng và sâu sắc của chủ nghĩa tư bản; tính hai mặt của toàn cầu hóa khi chủ nghĩa tư bản đóng vai trò chủ đạo; phân tích, triển vọng phát triển thế giới theo quy luật lịch sử tiến lên chủ nghĩa xã hội không gì cưỡng nổi. Đánh giá về thế giới đương đại và về tương lai của chủ nghĩa xã hội được tác phẩm đề cập sâu sắc với phương pháp luận duy vật lịch sử.

Tất cả những điều trên được phân tích dưới ánh sáng chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng vững chắc của Đảng ta, của Chủ thuyết cách mạng và phát triển Việt Nam - độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Một đặc điểm của tác phẩm là có tính chiến đấu chống các quan điểm sai trái, thù địch, phê phán nguy cơ thoái hóa, biến chất trong Đảng, những biểu hiện "tự diễn biến, tự chuyển hóa"" và tác động nguy hại của "diễn biến hòa bình" từ bên ngoài. Tác phẩm đặc biệt nhấn mạnh vấn đề xây dựng Đảng, bảo vệ và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chống khuynh hướng giáo điều, "tả" khuynh, bảo thủ, đồng thời chống chủ nghĩa xét lại; ra sức xây dựng Đảng, đẩy mạnh công tác lý luận với phương châm gắn chặt lý luận với thực tiễn, khoa học với chính trị.

Với những nội dung cơ bản chủ đạo nêu trên, tác phẩm Chủ thuyết cách mạng và phát triển Việt Nam có thể giúp bạn đọc, các nhà hoạch định đường lối, chính sách và giới nghiên cứu tham khào, đi vào suy nghĩ, trao đổi, thảo luận sâu các vấn đề được tác giả nêu lên.


Mot so van de co ban ve CSXH o VN hien nay

Tác giả: GS. TS. Mai Ngọc Cường (Chủ biên)

Số trang: 404

Giá tiền: 65.000 đồng

Chính sách xã hội là vấn đề cực kỳ quan trọng liên quan đến mọi tầng lớp nhân dân, được Đảng và Nhà nước ta luôn luôn quan tâm, chú trọng. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu to lớn, việc thực hiện chính sách xã hội ở nước ta vẫn còn nhiều hạn chế, một số mặt yếu kém kéo dài, chậm được khắc phục.

Để giúp bạn đọc hình dung được một phần bức tranh toàn cảnh chính sách xã hội ở Việt Nam hiện nay và giải pháp khắc phục hạn chế, yếu kém, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn sách Một số vấn đề cơ bản về chính sách xã hội ở Việt Nam hiện nay do GS. TS. Mai Ngọc Cường (Chủ biên).

Nội dung cuốn sách gồm 2 phần: Phần thứ nhất: các tác giả giới thiệu một cách khái quát về đặc điểm, mục tiêu, nguyên tắc và quá trình chính sách xã hội, cũng như hệ thống các chính sách xã hội phổ biến ở các nước và những nội dung có khả năng vận dụng ở nước ta. Phần thứ hai: các tác giả đề cập thực trạng với những thành tựu đạt được cũng những hạn chế, vướng mắc của chính sách xã hội dưới góc độ các lĩnh vực như: chính sách về thu nhập, giảm nghèo và an sinh xã hội; chính sách việc làm; chính sách cung ứng các dịch vụ xã hội cơ bản; cung ứng các dịch vụ xã hội cá nhân; chính sách đối với người có công; chính sách bình đẳng giới. Trên cơ sở đó, các tác giả đã đưa ra những giải pháp và một số khuyến nghị về xây dựng hệ thống chính sách xã hội ở Việt Nam những năm tới.


Nghien cuu so sanh Hien phap ASEAN

Tác giả: TS. Tô Văn Hòa

Số trang: 404

Giá tiền: 65.000 đồng

Việt Nam tuy mới gia nhập ASEAN từ năm 1995 song đã có sự hội nhập một cách chủ động và hiệu quả, có nhiều đóng góp quan trọng vào thành tựu và kết quả về hợp tác, phát triển của ASEAN đã đạt được trong thời gian vừa qua. Trong quá trình tham gia ASEAN, để phát huy vị trí, vai trò của nước ta trong hoạt động của tổ chức này, việc tìm hiểu và nắm vững về pháp luật, đặc biệt là về Hiến pháp của các thành viên ASEAN là điều cần thiết, đặc biệt trong bối cảnh Đảng và Nhà nước ta đang tiến hành nghiên cứu để sửa đổi, bổ sung Hiến pháp, đẩy mạnh xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân vì mục tiêu dân chủ, công bằng, văn minh.

Với mục đích cung cấp cho bạn đọc một tài liệu tham khảo có giá trị về vấn đề nêu trên, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn sách Nghiên cứu so sánh Hiến pháp các quốc gia ASEAN (sách chuyên khảo), cuốn sách do TS. Tô Văn Hòa, giảng viên Trường Đại học Luật Hà Nội biên soạn.

Nội dung cuốn sách gồm tám chương:

- Chương I: Khái quát về đất nước và hoàn cảnh ra đời của Hiến pháp hiện hành các quốc gia ASEAN

- Chương II: Hình thức, cấu trúc nội dung, tính hiệu lực và thủ tục sửa đổi, bổ sung Hiến pháp các quốc gia ASEAN

- Chương III: Lời nói đầu và các chế độ nhà nước trong Hiến pháp các quốc gia ASEAN

- Chương IV: Chế định quyền và nghĩa vụ cơ bản trong Hiến pháp các quốc gia ASEAN

- Chương V: Chính thể và sự thể hiện nguyên tắc tam quyền phân lập trong tổ chức bộ máy nhà nước các quốc gia ASEAN

- Chương VI: Kiểm soát quyền lực nhà nước trong Hiến pháp các quốc gia ASEAN

- Chương VII: Các quy định về chính quyền địa phương trong Hiến pháp các quốc gia ASEAN

- Chương VIII: Một số nhận xét chung về Hiến pháp các quốc gia ASEAN và những kinh nghiệm có thể tham khảo đối với Việt Nam.

Cuốn sách góp phần nâng cao hiểu biết của bạn đọc về Hiến pháp của các quốc gia trong khối ASEAN, đặc biệt là về cơ cấu tổ chức bộ máy nhà nước và cách xử lý các vấn đề quan trọng của Luật Hiến pháp ở các nước thành viên ASEAN, qua đó có thể nghiên cứu kinh nghiệm của các nước ASEAN trong quá trình sửa đổi, bổ sung Hiến pháp nước ta.


chuyen-ke

Tác giả: ThS. Nguyễn Anh Minh (Sưu tầm và tuyển chọn)

Số trang: 156 trang

Giá tiền: 24.000 đồng

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh tụ vĩ đại của giai cấp công nhân và của dân tộc Việt Nam; Anh hùng giải phóng dân tộc; danh nhân văn hóa thế giới. Cả cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Người đã trải qua bao gian nan, vất vả; hết lòng phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân.

Sinh thời, Người luôn dành cho thế hệ măng non của nước nhà những tình cảm đặc biệt, rất ân cần, cụ thể và gần gũi với thực tế. Trong trái tim nhân hậu của vị Cha già dân tộc, ở giai đoạn nào của cuộc cách mạng, trẻ em cũng luôn là lớp công dân được Bác dành sự quan tâm sâu sát và mong mỏi “các em mai sau lớn lên thành những người dân xứng đáng với nước độc lập, tự do”. Với ý nghĩa đó, những bức thư Bác gửi nhân dịp khai trường, mỗi dịp trung thu, những bài nói, bài phát biểu về nhiệm vụ chăm sóc thiếu niên, nhi đồng, những món quà tặng đầy ý nghĩa của Người dành cho các cháu thiếu niên, nhi đồng… luôn ân tình, thấm đậm chủ nghĩa nhân văn.

Sau khi Cách mạng Tháng Tám thành công, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt niềm tin, hy vọng rất nhiều ở thế hệ tương lai của nước nhà, sự quan tâm của Người đối với thiếu niên, nhi đồng gắn liền với những trăn trở về tương lai của dân tộc, của đất nước. Không chỉ quan tâm đến giáo dục, dạy dỗ thế hệ măng non, dù bận công việc quốc gia, Người vẫn không quên Tết Trung thu độc lập đầu tiên của các cháu và viết rằng: “Trung thu này, Già Hồ không có gì gửi tặng các em. Chỉ gửi tặng các em một trăm cái hôn thân ái”.

Hướng tới kỷ niệm 122 năm Ngày sinh của Người và đẩy mạnh việc thực hiện Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản cuốn sách Chuyện kể và những bức thư Bác Hồ gửi thiếu niên, nhi đồng do ThS. Nguyễn Anh Minh (Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch) sưu tầm và tuyển chọn.

Nội dung cuốn sách gồm hai phần:

Phần I: Những bức thư của Bác Hồ gửi thiếu niên, nhi đồng.

Phần II: Chuyện kể Bác Hồ với thiếu niên, nhi đồng.

Đọc cuốn sách, người đọc cảm nhận được sâu sắc tình cảm bao la, mênh mông và sự quan tâm ân cần, cũng như những trăn trở, gửi gắm của Người với thiếu niên, nhi đồng - thế hệ tương lai của nước nhà.


1. Công cuộc mở đất Tây Nam Bộ thời chúa Nguyễn, Tác giả: TS. Đỗ Quỳnh Nga

2. Thủ tục giải quyết tranh chấp dân sự - Câu hỏi thực tế và giải đáp, Tác giả: TS. Đỗ Cảnh Thìn

3. Lịch sử tư tưởng chính trị - xã hội Việt Nam thời kỳ Lê - Nguyễn, Tác giả: Lê Văn Quán

4. Kể chuyện Bác Hồ ở Tuyên Quang, Tác giả: Ngô Quân Lập - (Sưu tầm, biên soạn)

5. Bác Hồ ở Tân Trào, Tác giả: Ngô Quân Lập - (Sưu tầm, biên soạn)

6. Lịch sử đấu tranh cách mạng của các chiến sĩ yêu nước và cách mạng Nhà tù Côn Đảo (1862 - 1975), Tác giả: Học viện CT-HCQGHCM- Viện Lịch sử Đảng

7. Tài liệu hỏi - đáp Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XI (Dùng cho đoàn viên, hội viên các đoàn thể CT - XH và tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân), Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương

8. Tài liệu học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XI (Dùng cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở), Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương

9. Chính sách xã hội đối với di dân nông thôn - thành thị ở Việt Nam hiện nay, Tác giả: GS.TS. Mai Ngọc Cường (Chủ biên)

10. Chủ tịch Hồ Chí Minh với nước Nga,  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương - Bảo tàng Hồ Chí Minh

11. Pháp luật chống lạm dụng vị trí thống lĩnh, vị trí độc quyền để hạn chế cạnh tranh về giá, Tác giả: ThS. Phạm Hoài Huấn - ThS. Nhữ Ngọc Tiến

12. Luật giáo dục quốc phòng và an ninh, Tác giả: Quốc hội

13. Luật phòng, chống thiên tai, Tác giả: Quốc hội

14. Luật khoa học và công nghệ, Tác giả: Quốc hội

15. Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ngoại hối,  Tác giả: Quốc hội

16. Luật hoà giải ở cơ sở,  Tác giả: Quốc hội

17. Luật sửa đổi, bổ sung Điều 170 của Luật doanh nghiệp,  Tác giả: Quốc hội

18. Luật doanh nghiệp năm 2005 sửa đổi, bổ sung năm 2009, 2013,  Tác giả: Quốc hội

19. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cư trú,  Tác giả: Quốc hội

20. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp,  Tác giả: Quốc hội

21. Luật phòng, chống khủng bố,  Tác giả: Quốc hội

22. Luật thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2008 sửa đổi, bổ sung năm 2013,  Tác giả: Quốc hội

23. Luật thuế giá trị gia tăng năm 2008 sửa đổi, bổ sung năm 2013,  Tác giả: Quốc hội

24. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng,  Tác giả: Quốc hội

25. Luật cư trú năm 2006 sửa đổi, bổ sung năm 2013,  Tác giả: Quốc hội

26. Thu Dau Mot - Binh Duong: The land and the people, Tác giả: Quốc hội

27. Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển 1982, Tác giả: Uỷ ban Biên giới quốc gia

28. Pháp luật đại cương (dùng trong các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp) (xuất bản lần thứ mười hai), Tác giả: TS. Lê Minh Toàn (Chủ biên)


Tu tuong HCM DCSVN ve xd con nguoi moi

Tác giả: Nguyễn Trung Thu

Số trang: 368

Giá tiền: 60.000 đồng

Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện. Trải qua hơn 80 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã giành được nhiều thắng lợi to lớn mang tầm vóc lịch sử và ý nghĩa thời đại sâu sắc.

Nhà nghiên cứu Nguyễn Trung Thu được nhiều bạn đọc biết đến với tư cách một nhà thơ. Ông là tác giả của nhiều tập thơ: Em hoặc không ai cả, Đêm Trường Sơn nhớ Bác, Kỷ niệm về lời ru buồn, Đôi mắt xa xăm, Tím biển biếc trời, Thao thiết tiếng khuya… Sau 10 năm mặc áo lính, ông được điều về công tác ở Ban Tư tưởng – Văn hóa Trung ương, sau đó công tác tại Tạp chí Tư tưởng – văn hóa, ông đã viết hàng trăm bài in trên nhiều tờ báo và tạp chí nghiên cứu, giới thiệu các vấn đề về văn hóa, văn nghệ…

Nhằm giúp bạn đọc có thêm tài liệu tham khảo, nghiên cứu, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật tập hợp một số bài nghiên cứu của ông trong lĩnh vực này để xuất bản thành cuốn sách: Tư tưởng Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam về xây dựng con người mới, văn hóa mới. Cuốn sách có nội dung phong phú, đề cập nhiều vấn đề cơ bản trong đường lối cũng như chỉ đạo thực tiễn về hoạt động văn hóa, văn nghệ của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mặc dù tác giả Nguyễn Trung Thu đã đi xa, nhưng những bài viết của ông vẫn còn nguyên giá trị sâu sắc trong tình hình hiện nay.

Cuốn sách được chia thành hai phần:

Phần I: Hồ Chí Minh với văn hóa – Văn hóa Hồ Chí Minh

Phần II: Đưa đường lối văn hóa, văn nghệ của Đảng vào cuộc sống


 

Văn kiện Đảng

Untitled document VANKIENDANG2

Hệ thống văn bản

Untitled document van ban phap luat

thiet ke biet thu-- thiet ke kien truc-- điện thoại sky

sky a820l-- sky a830l