Trang chủ Chủ tịch Hồ Chí Minh Về tác phẩm "Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân"

Về tác phẩm "Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân"

BIA-1--VE-TAC-PHAM-inSố trang: 184 trang

Nhằm giúp bạn đọc có thêm tài liệu nghiên cứu, học tập, quán triệt những lời dạy quý báu của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật tuyển chọn và xuất bản cuốn sách Về tác phẩm "Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân".

Cuốn sách gồm tác phẩm Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân của Chủ tịch Hồ Chí Minh và một số bài viết của các nhà khoa học nghiên cứu về tác phẩm quan trọng này, đã được công bố nhân dịp kỷ niệm 40 năm tác phẩm ra đời.

Nâng cao đạo đức cách mạng quét sạch chủ nghĩa cá nhân là di huấn có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cho công bố trên báo Nhân dân đúng vào dịp kỷ niệm 39 năm ngày thành lập Đảng (3-2-1969), giữa lúc sự nghiệp cách mạng nước ta đang giành được những thắng lợi to lớn, song cũng gặp nhiều thử thách, cam go, đòi hỏi sự cố gắng cao độ của toàn Đảng, toàn dân. Nội dung tác phẩm đề cập hai vấn đề lớn là đạo đức cách mạng và chủ nghĩa cá nhân - hai vấn đề ảnh hưởng đến sự sinh tồn của Đảng và sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta. Nêu bật những ưu điểm của cán bộ, đảng viên, Người cũng chỉ rõ những khuyết điểm, thiếu sót của họ, thẳng thắn vạch rõ sự nguy hại của chủ nghĩa cá nhân, nêu lên những biện pháp cụ thể, toàn diện và kiên quyết nhằm khắc phục những ảnh hưởng xấu của chủ nghĩa cá nhân, nâng cao đạo đức cách mạng. Mặc dù bài viết ra đời cách đây hơn 40 năm, nhưng những tư tưởng, quan điểm được Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu trong Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân vẫn giữ nguyên giá trị, luôn luôn được đặt trong chương trình nghị sự của Đảng, Nhà nước ta qua các thời kỳ cách mạng và được quan tâm sâu sắc trong sự nghiệp đổi mới.

Bằng nhiều cách tiếp cận khoa học, các bài viết đã làm rõ hơn lịch sử ra đời, vai trò, ý nghĩa của tác phẩm và khẳng định: Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân là một di huấn tư tưởng có giá trị lý luận và thực tiễn hết sức sâu sắc, quý giá mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho Đảng ta, nhất là đối với công tác xây dựng Đảng trong điều kiện nền kinh tế thị trường hiện nay. Với các luận cứ khoa học - thực tiễn, các bài viết đều cho thấy, trong tình hình hiện nay, Đảng ta và mỗi đảng viên cần thấm nhuần sâu sắc hơn nữa các quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong tác phẩm, nhằm nâng cao đạo đức cách mạng, tăng cường sức chiến đấu của Đảng; nói đi đôi với làm, gắn xây và chống; thực hiện liên tục, mạnh mẽ cuộc chiến đấu nhằm đẩy lùi chủ nghĩa cá nhân với các biểu hiện tham nhũng, lãng phí đang là nguy cơ lớn đe dọa sự sống còn của Đảng, của chế độ.

Mỗi bài viết, mỗi cách nhìn khác nhau nhưng đều khơi nguồn làm sáng ngời giá trị to lớn và tính thời sự sâu sắc của tác phẩm. Cuốn sách sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích giúp toàn Đảng, toàn dân ta trong quá trình xây dựng, phát triển đất nước.

 

Sách sắp xuất bản

SÁCH SẮP XUẤT BẢN THÁNG 11-2014

 

 1. Lịch sử Đoàn và phong trào thanh niên huyện Thạch Hà (1930 - 2014)
 2. Luật hôn nhân và gia đình
 3. Luật khiếu nại
 4. Luật tố tụng hành chính
 5. Sổ tay về luật hợp tác xã năm 2012 và văn bản hướng dẫn...
 6. Quy định pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất ...
 7. Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013 và văn bản hướng dẫn...
 8. Những vấn đề lý luận về phát triển văn hoá trong công cuộc đổi mới...
 9. Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo Việt Nam
 10. Luật kinh doanh bảo hiểm năm 2000 được sửa đổi, bổ sung năm 2010
 11. Lương Định Của - Nhà nông học vì dân, vì nước
 12. Tư tưởng của V.I. Lênin về xây dựng đảng
 13. Về một số xu hướng chính trị chủ yếu trên thế giới hiện nay
 14. Giáo trình học thuyết sứ mệnh lcịh sử của giai cấp công nhân
 15. Xây dựng con người Việt Nam theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
 16. Những bài học nhỏ từ tư tưởng lớn Hồ Chí Minh
 17. Ban Đối ngoại TW Đảng - 65 năm chặng đường vẻ vang (1949 - 2014)
 18. Ngân hàng câu hỏi…. môn tư tưởng Hồ Chí Minh
 19. Lịch sử đấu tranh… xã Đình Cao - tập 1
 20. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
 21. Lịch sử Đoàn và phong trào thanh niên huyện Thạch Hà (1930-2014)
 22. Luật tiếp công dân
 23. Luật giao thông đường bộ
 24. QĐPL về giá đất theo luật đất đai năm 2013
 25. Xây dựng cơ quan lãnh đạo cấp TW, Xứ ủy của Đảng thời kỳ 1930-1945
 26. Tập đoàn công nghiệp hóa chất Việt Nam - 45 năm xây dựng và phát triển (1969-2014)
 27. Bàn về hệ thống pháp luật
 28. Bộ luật dân sự
 29. Hồ Chí Minh - Anh hùng dân tộc và tầm thời đại của người
 30. Trung tâm thể dục thể thao Quốc phòng II (1976-2014)
 31. Chiến trường Đông Nam Bộ với Điện Biên Phủ.

 


SÁCH SẮP XUẤT BẢN THÁNG 10-2014
 1. Văn hoá giữ nước Việt Nam - Những giá trị đặc trưng
 2. Văn hoá, nghệ thuật với việc nâng cao đời sống tinh thần bộ đội...
 3. Một thời để nhớ
 4. Ngôn ngữ báo chí và biên tập báo
 5. Gương sáng học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
 6. Luật phòng, chống thiên tai năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 7. Quy định pháp luật về thu tiền sử dụng đất theo Luật đất đai năm 2013
 8. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
 9. Luật tiếp công dân
 10. Tài liệu học tập dành cho lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ lãnh đạo quản lý tỉnh Lào Cai
 11. Tài liệu nghiên cứu Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ IX...
 12. Tài liệu hỏi - đáp Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ chín...
 13. Quy định pháp luật về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, hồ sơ địa chính...
 14. Lịch sử đấu tranh cách mạng huyện Tiên Phước (1858 - 1975)
 15. Lịch sử Đảng bộ huyện Tiên Phước (1975 - 2010)
 16. Cẩm nang người đứng đầu cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài
 17. Nỗi đau da cam
 18. Luật hợp tác xã
 19. Luật Salic của Vương quốc Phrăng
 20. Chủ nghĩa xã hội và quyền con người
 21. Nguyễn Duy Trinh - Tác phẩm (Tập II)
 22. Luật cư trú năm 2006 sửa đổi, bổ sung năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 23. Tài liệu tham khảo bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở
 24. Luật tố tụng hành chính
 25. Lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân thị trấn Trần Cao - Tập I (1930 - 2010)
 26. Luật phòng, chống thiên tai
 27. Giáo trình Luật hình sự Việt Nam (Phần chung)
 28. Luật thanh tra
 29. Lịch sử đảng bộ và nhân dân xã Tây An (1930-2010)
 30. Giáo trình Luật hành chính Việt Nam
 31. Giáo trình Luật dân sự Việt Nam  (tập 1)
 32. Quyền con người trong Hiến pháp năm 2013 - Quan điểm mới, cách tiếp cận mới ...
 33. Luật trọng tài thương mại và văn bản hướng dẫn thi hành
 34. Hỏi - đáp về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo Bộ luật lao động năm 2012
 35. Luật cán bộ, công chức
 36. Luật tiếp công dân
 37. Luật phòng, chống thiên tai năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 38. Sổ họp chi bộ.

SÁCH SẮP XUẤT BẢN THÁNG 9-2014
 1. Luật phòng, chống tham nhũng năm 2005 sđ, bs năm 2007, 2012
 2. Luật thanh tra
 3. Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học
 4. Về thi hành PL thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn năm 2007
 5. TCXH truyền thống của người Cơ tu ở huyện Nam Đông...
 6. Các hiệp định phân định biển giữa VN và các nước láng giềng
 7. Luật doanh nghiệp năm 2005 sđ, bs năm 2009, 2013
 8. Tài liệu nghiên cứu Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ chín
 9. Tài liệu tham khảo bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ các cấp...
 10. Tài liệu hỏi - đáp Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ chín...
 11. Sổ tay công tác cán bộ, đảng viên
 12. Biên bản chiến tranh 1-2-3-4. 75
 13. Luật đất đai năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 14. Tàiliệu tham khảo bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên
 15. Tài liệu học tập NQ và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ chín...
 16. Luật biển Việt Nam năm 2012 và văn bản hướng dẫn thi hành
 17. Phân phối bình đẳng các nguồn lực kinh tế - Tiếp cận lý luận và...
 18. Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh (Dành cho sinh viện đại học, cao đẳng...)
 19. Giáo trình đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản VN (Dành cho sinh viên ...
 20. Cơ chế pháp lý bảo đảm thực hiện quyền khiếu nại hành chính...
 21. Luật tiếp công dân
 22. Luật tố cáo
 23. Luật khiếu nại
 24. Luật hôn nhân và gia đình
 25. Luật đất đai
 26. Luật xử lý vi phạm hành chính
 27. Cơ sở lý luận và thực tiễn về hành chính nhà nước
 28. Quản lý học đại cương
 29. Giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin
 30. Tăng trưởng kinh tế với giảm nghèo ở Việt Nam hiện nay
 31. Luật hợp tác xã
 32. Logic học đại cương - Hướng dẫn học và ôn tập qua các câu hỏi...
 33. Hỏi - đáp luật tiếp công dân năm 2013
 34. Phân tích chính sách công ở VN (qua khảo sát một số quận huyện của TP Đà Nẵng)
 35. Đền Thượng - Cổ Loa và những di sản trong lòng đất
 36. Phát triển năng lực tư duy biện chứng cho sinh viên VN hiện nay
 37. Văn hóa dân gian Khánh Hòa (tuyển tập)
 38. Quy định xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, các quy chế giám sát, chất vấn trong Đảng...

SÁCH SẮP XUẤT BẢN THÁNG 8-2014

 

 1. Tập bài giảng về công tác dân vận
 2. Logic học Phật giáo
 3. Quy định pháp luật về hoạt động kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính của quản lý thị trường
 4. Cẩm nang pháp luật về thuế nhà thầu nước ngoài và Hiệp định tránh đánh thuế hai lần
 5. Phát huy vốn văn hoá dân gian trong phát triển du lịch Cao Bằng
 6. Giáo trình kế toán tài chính (Quyển 1)
 7. Lược sử vùng đất Nam Bộ Việt Nam
 8. Quy định pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt
 9. Quy định pháp luật về lao động là người giúp việc gia đình
 10. Triết học cổ đại
 11. Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Thái Hoà (1930-2005)
 12. Cẩm nang công tác dân vận
 13. Truyền thông quốc tế
 14. Nguyễn Hoàng - Người mở cõi
 15. Môi trường toàn cầu và tương lai nhân loại...
 16. Tổ chức quản lý thực hiện dự án đầu tư
 17. Lịch sử Đảng bộ huyện Khánh Vĩnh (1975-2010)
 18. Tài liệu nghiên cứu Nghị quyết và một số chủ trương...
 19. Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Việt Nam
 20. Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào
 21. Sức sống của chủ nghĩa Mác-Lênin trong thời đại ngày nay
 22. Tổng kết thực hiện Nghị quyết 01-NQ/TW của Bộ Chính trị...
 23. Những vấn đề cơ bản và cấp bách của triết học Mácxít
 24. Bộ luật hình sự năm 1999 được sửa đổi, bổ sung năm 2009
 25. Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004 sửa đổi, bổ sung năm 2011
 26. Quy định pháp luật về tổ chức và hoạt động của kiểm ngư
 27. Thực hiện dân chủ trong các trường đại học ở nước ta hiện nay
 28. Tài liệu hỏi - đáp Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị...
 29. Tài liệu học tập Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị...
 30. Luật hôn nhân và gia đình
 31. Luật công chứng
 32. Luật giao thông đường thuỷ nội địa năm 2004 sửa đổi, bổ sung năm 2014
 33. Luật hải quan
 34. Luật đầu tư công
 35. Luật bảo vệ môi trường
 36. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giao thông đường thuỷ nội địa
 37. Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài...
 38. Luật hoà giải ở cơ sở
 39. Luật tiếp công dân.

 

 


Sách mới

 

cong-tac-kiem-tra


Tác giả: Nguyễn Văn Chi

Số trang: 296 trang

Giá tiền: 54.000đ

Cuốn sách tập hợp một số bài nói, bài viết của đồng chí Nguyễn Văn Chi - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng các khóa VI, VII, VIII, IX và X về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Nội dung cuốn sách mang tính tổng kết thực tiễn,chỉ đạo và định hướng về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng. Nhiều nội dung, ý tưởng đặt ra từ nhiệm kỳ khóa IX và các khóa trước đến nay đã được thực hiện. Nội dung xuyên suốt của cuốn sách là tăng cường, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước; chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; nhưng đặc biệt đề cao các biện pháp phòng ngừa vi phạm kỷ luật của tổ chức đảng và đảng viên; xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra “tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy.”

Cuốn sách có ý nghĩa và tác dụng thiết thực cho những người làm công tác kiểm tra và làm công tác xây dựng Đảng nói chung, góp phần quan trọng vào việc bảo vệ và giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân vào Đảng và Nhà nước.


Gop phan chong Dien bien hoa binh tren linh vuc tt ll

Tác giả: PGS, TS. Nguyễn Mạnh Hưởng

Số trang: 235

Giá tiền: 41.000 đ

Đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận bao giờ cũng là một nội dung, một lĩnh vực quan trọng và nóng bỏng của cuộc đấu tranh giai cấp, đấu tranh dân tộc. Từ khi tư tưởng lý luận của chủ nghĩa xã hội ra đời, ngay lập tức nó đã phải đương đầu với mọi sự phê phán, bôi nhọ, xuyên tạc, bác bỏ, phủ nhận dưới nhiều hình thức khác nhau, với mọi màu sắc của các lực lượng, các trào lưu tư tưởng phi xã hội chủ nghĩa. Trong thời kỳ mới, các thế lực thù địch luôn coi Việt Nam là một trọng điểm trong chiến lược “diễn biến hòa bình” của chúng. Đại hội XI của Đảng tiếp tục nhấn mạnh: “Các thế lực thù địch vẫn tiếp tục thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”, gây bạo loạn lật đổ, thực hiện các chiêu bài “dân chủ”, “nhân quyền” hòng thay đổi chế độ chính trị ở nước ta”.

Âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận là nhằm xóa chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng của xã hội ta, phủ định, thủ tiêu vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và chế độ xã hội chủ nghĩa của nhân dân ta. Chúng thực hiện chống phá với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, ảnh hưởng và tác động tiêu cực đến sự nghiệp đổi mới đất nước của nhân dân ta, đến nhận thức tư tưởng, tình cảm, niềm tin và ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước.

Trong thời kỳ mới, trước sự phát triển mạnh mẽ của cách mạng khoa học công nghệ hiện đại, kinh tế tri thức và toàn cầu hóa; trước yêu cầu mới của cuộc đấu tranh giai cấp trên thế giới; và trước yêu cầu của sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế của nước ta, một loạt vấn đề lý luận mới xuất hiện nổi lên trong đấu tranh tư tưởng, lý luận, đòi hỏi cuộc đấu tranh tư tưởng, lý luận và công tác lý luận của chúng ta phải có sự “đột phá” đi lên để có thể đáp ứng tốt yêu cầu.

Với mong muốn giúp độc giả có thêm tài liệu tham khảo về vấn đề này, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản cuốn sách Góp phần chống "diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận của PGS. TS. Nguyễn Mạnh Hưởng.

Cuốn sách tập hợp một số bài viết đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận của tác giả trong những năm gần đây, đã được sử dụng trên các phương tiện thông tin đại chúng, trong hoạt động tư tưởng, lý luận của tác giả và đã có chỉnh sửa, cập nhật thông tin mới.

Cuốn sách được kết cấu gồm bốn phần, từ những vấn đề chung về đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận, đến các vấn đề về hệ tư tưởng, con đường cách mạng Việt Nam và bản chất chế độ xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta đang xây dựng. Trên cơ sở khẳng định và làm rõ một số vấn đề lý luận, nguyên lý căn bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước ta, và với những tư liệu sinh động, các bài viết phản bác, vạch rõ tính chất thù địch, phản động và phản khoa học của các quan điểm sai trái, thù địch về tư tưởng, lý luận, đồng thời phê phán những biểu hiện nhận thức lệch lạc trên các vấn đề đó.

Hy vọng đây là cuốn sách tham khảo có giá trị, phục vụ kịp thời cuộc đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận” ở nước ta trong tình hình mới.

Đào Nga My


bien ban chien tranh1


Tác giả: Trần Mai Hạnh

Số trang: 444 trang

Giá tiền: 88.000đ

Nhà văn, nhà báo Trần Mai Hạnh từng là phóng viên chiến tranh của Thông tấn xã Việt Nam ở chiến trường miền Nam. Tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh đầu năm 1975, Trần Mai Hạnh đã theo các đoàn quân tiến vào giải phóng hầu hết các thành phố, thị xã suốt từ Huế tới Sài Gòn và may mắn chứng kiến những giờ phút lịch sử trưa 30-4-1975 tại Dinh Độc Lập. Những trang ghi chép tại chỗ trong quá trình tham gia chiến dịch, những tài liệu nguyên bản thu được cùng với những tư liệu quý từ phía chính quyền Sài Gòn mà ông tiếp xúc, khai thác được chính là nguồn tài liệu chủ yếu để Trần Mai Hạnh viết cuốn tiểu thuyết tư liệu lịch sử Biên bản chiến tranh 1-2-3-4.75.

Chủ yếu dùng nguồn tài liệu khai thác từ phía bên kia, Biên bản chiến tranh 1-2-3-4.75 viết về những ngày cuối cùng của Việt Nam Cộng hòa kể từ chiến thắng Phước Long (tháng 1-1975) của Quân giải phóng tới những giờ phút lịch sử trưa 30-4-1975 tại Dinh Độc Lập, bao gồm trọn vẹn bốn tháng 1, 2, 3, 4-1975; là bức phác thảo toàn cục và chi tiết về toàn bộ quá trình diễn ra sự sụp đổ cùng bộ mặt của hầu hết tướng lĩnh quân đội Sài Gòn và số phận những người cầm đầu chính quyền tay sai Sài Gòn trong những ngày tháng cuối cùng của cuộc chiến tranh.

Từ những biên bản trả lời phỏng vấn, lời tự thú của nhiều nhân vật từng giữ chức vụ chủ chốt trong bộ máy quân sự và dân sự của chính quyền Sài Gòn; biên bản lời khai, tường trình về những diễn biến chi tiết trong quá trình sụp đổ tại các tuyến phòng thủ và những ngày cuối cùng tại Bộ Tổng tham mưu quân đội Sài Gòn của nhiều tướng lĩnh; các thư từ, điện văn giữa tổng thống Mỹ với Nguyễn Văn Thiệu, biên bản các cuộc họp, các báo cáo phân tích tình báo của quân đội Sài Gòn; biên bản cuộc phỏng vấn 27 nhân vật từng là lãnh đạo chủ chốt của giới quân sự và dân sự chính quyền Sài Gòn sau giải phóng chạy ra sống ở nước ngoài; các báo, tạp chí ở Mỹ, các nước phương Tây... cùng với cách xâu chuỗi, xử lý tư liệu trên cơ sở tư duy, sự trải nghiệm và văn phong của một nhà văn, cuốn sách giống như một bức tranh phản ánh khá trung thực và sống động quá trình hoang mang, tan rã và sụp đổ từ phía bên kia, càng làm nổi bật chiến thắng vĩ đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta.

Được tác giả ấp ủ hàng chục năm để hoàn thành, cuốn tiểu thuyết tư liệu lịch sử gồm 19 chương này được đánh giá là "một cuốn sách dày về nội dung và số trang... Nó lộ sáng những câu chuyện gần như giai thoại về một chính quyền bị xé rách trong một tương phản đầy quy mô giữa thắng và bại" - nhà thơ, nhà báo Mai Linh.

Giao Linh
1. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ tổ dân phố của các quận ở thành phố Hà Nội trong điều kiện hiện nay, Tác giả: PGS.TS. Đỗ Ngọc Ninh, TS. Đinh Ngọc Giang, ( Đồng chủ biên)

2. Hỏi - đáp về pháp luật xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ ( Theo tinh thần NĐ số 34/2011/NĐ-CP được sử đổi, bổ sung theo NĐ số 71/2012/NĐ-CP của Chính phủ ), Tác giả: Trần Sơn - Hoàng Xuân Qúy - Lê Quang Hòa

3. Phát triển công nghiệp hỗ trợ dệt may của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế, Tác giả: TS. Nguyễn Thị Dung Huệ

4. Thanh niên quân đội với việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc trong hội nhập quốc tế hiện nay, ( Sách chuyên khảo), Tác giả: TS. Lưu Ngọc Khải , TS. Nguyễn Văn Tùng

5. Lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân xã Bình Phú ( 1930 - 1975),Tác giả: BCHĐB xã Bình Phú

6. Văn bản pháp luật về cấp và sử dụng giấy chứng sinh, Tác giả: Chính phủ

7. Ba mô hình lý thuyết và quan điểm của Đảng ta hiện nay về quan hệ quốc tế, Tác giả: TS. Vũ Thế Hiệp

8. Văn bản pháp luật về chính sách đối với các dân tộc thiểu số ( Ban hành từ tháng 7 - 2010 đến tháng 02 - 2013 ), Tác giả: Chính phủ

9. Nghị định số 43/2010/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 05/2013/NĐ-CP, Tác giả: Chính phủ

10. Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Tác giả: Trung tướng Bế Xuân Trường Đại tá Nguyễn Bá Dương

11. Hỏi - đáp về Luật giá năm 2012, Tác giả: LG. Phạm Văn Bằng- LG. Đinh Quỳnh Mây

12. Lối sống đô thị ViệtNamtrong quá trình đô thị hoá, Tác giả: Tập thể TG

13. Lối sống đô thị Việt Nam trong quá trình đô thị hoá, Tác giả: PGS.TS. Trương Minh Dục TS. Lê Văn Định

14. Xu hướng biến đổi cơ cấu xã hội Việt Nam, Tác giả: GS.TS. Tạ Ngọc Tấn (Chủ biên)

15. Lịch sử kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, ( 1954 - 1975 )- Tập I: Nguyên nhân chiến tranh, Tác giả: Viện Lịch sử quân sự Việt  Nam

16. Lịch sử kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 - 1975)- Tập II: Chuyển chiến lược, Tác giả: Viện Lịch sử quân sự Việt Nam

17. Lịch sử kháng chiến chống Mỹ, cứu nước ( 1954 - 1975 )- Tập III: Đánh thắng chiến tranh đặc biệt, Tác giả: Viện Lịch sử quân sự Việt Nam

18. Lịch sử kháng chiến chống Mỹ, cứu nước  (1954 - 1975)- Tập IV: Cuộc đụng đầu lịch sử, Tác giả: Viện Lịch sử quân sự Việt Nam

19. Lịch sử kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 - 1975 )-Tập V: Tổng tiến công và nổi dậy năm 1968, Tác giả: Viện Lịch sử quân sự Việt Nam

20. Lịch sử kháng chiến chống Mỹ, cứu nước  ( 1954 - 1975 )- Tập VI: Thắng Mỹ trên chiến trường ba nước Đông Dương, Tác giả: Viện Lịch sử quân sự Việt Nam

21 Lịch sử kháng chiến chống Mỹ, cứu nước  ( 1954 - 1975 )- Tập VII: Thắng lợi quyết định năm 1972, Tác giả: Viện Lịch sử quân sự Việt Nam

22. Lịch sử kháng chiến chống Mỹ, cứu nước ( 1954 - 1975 )-Tập VIII: Toàn thắng, Tác giả: Viện Lịch sử quân sự Việt Nam

23. Lịch sử kháng chiến chống Mỹ, cứu nước ( 1954 - 1975 )- Tập IX: Tính chất, đặc điểm, tầm vóc và bài học lịch sử, Tác giả: Viện Lịch sử quân sự Việt Nam

24. Tiểu đoàn 302 chủ lực Phân liên khu miền Đông Nam Bộ (1949 - 1954 ),  Tác giả: Bộ Tư lệnh QK 7

25. Thăng Long - Hà Nội, truyền thống, tầm nhìn, động lực vươn tới, Phạm Quang Nghị

26. Các văn bản pháp lý về hoạch định biên giới quốc gia giữa nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào, Tác giả: Uỷ ban Biên giới quốc gia - Bộ Ngoại giao

27. Luật đất đai năm 2003 sửa đổi, bổ sung năm 2009, 2010, Tác giả: Quốc hội

28. Các văn bản pháp lý về hoạch định biên giới quốc gia giữa nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa ViệtNamvà nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào, Tác giả: Uỷ ban Biên giới quốc gia - Bộ Ngoại giao

29. Hỏi - đáp về Hiệp định về quy chế biên giới quốc gia giữa nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào, Tác giả: Uỷ ban Biên giới quốc gia - Bộ Ngoại giao

30. Luật đất đai năm 2003 sửa đổi, bổ sung năm 2009, 2010, Tác giả: Quốc hội

31. Lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân thị trấn Phú Đa ( 1930 -20105), Tác giả: Huyện ủy Phú Vang- BCHĐB thị trấn Phú Đa

32. Một số vấn đề cơ bản của hiến pháp các nước trên thế giới ( Sách chuyên khảo ), Tác giả: Ban biên tập Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

33. CD-ROM Lịch sử Nam Bộ kháng chiến, Tác giả: Hội đồng chỉ đạo biên soạn Lịch sử Nam Bộ kháng chiến

34. Các văn bản pháp lý về Quy chế biên giới quốc gia giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Tác giả: Uỷ ban Biên giới quốc gia - Bộ Ngoại giao

35. Luật bảo vệ môi trường, Tác giả: Quốc hội

36. Luật kinh doanh bảo hiểm năm 2000 được sửa đổi, bổ sung năm 2010, Tác giả: Quốc hội

37. Bộ luật tố tụng hình sự của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Tác giả: Quốc hội

38. Lịch sử Tiểu đoàn 311 Long Châu Sa ( 1950 - 1954 ) Tác giả: Bộ Tư lệnh QK 9 Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Tháp

39. VCCI - 50 năm đồng hành cùng doanh nghiệp - Hội nhập và phát triển ( VCCI - 50 yers side by side with enterprises integration & developments ), Tác giả: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam


So tay cong tac phong chong tham nhung

Tác giả: Viện Khoa học thanh tra – Thanh tra Chính phủ

Số trang: 180

Giá tiền: 33.000 đồng

Trong những năm qua, nhất là từ sau Hội nghị Trung ương 6 (lần 2) khóa VIII, Đảng và Nhà nước ta đã tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí và đã đạt được những kết quả nhất định, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội. Nhiều cán bộ, đảng viên giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng, đi đầu trong cuộc đấu tranh này. Nhiều vụ án tham nhũng, trong đó có những vụ án lớn, phức tạp, gây hậu quả nghiêm trọng đã được phát hiện, xử lý. Tuy nhiên, cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí còn nhiều hạn chế; tham nhũng, lãng phí vẫn diễn ra nghiêm trọng ở nhiều ngành, nhiều cấp, nhiều lĩnh vực với phạm vi rộng, tính chất phức tạp, gây hậu quả xấu về nhiều mặt, làm giảm sút lòng tin của nhân dân, là một trong những nguy cơ lớn đe dọa sự tồn vong của Đảng và chế độ ta.

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn sách Sổ tay công tác phòng, chống tham nhũng do Viện Khoa học Thanh tra thuộc Thanh tra Chính phủ biên soạn có tính chất cẩm nang với giá trị thiết thực, cung cấp cho bạn đọc những kiến thức cơ bản để nhận biết và đấu tranh với tham nhũng; đồng thời, nêu rõ vai trò, trách nhiệm của các cơ quan và xã hội trong phòng, chống tham nhũng. Nội dung cuốn sách gồm ba chương:

- Chương I: Các hành vi tham nhũng

- Chương II: Các giải pháp phòng, chống tham nhũng

- Chương III: Vai trò, trách nhiệm của các cơ quan và xã hội trong phòng, chống tham nhũng.

Hy vọng cuốn sách sẽ góp phần nâng cao hiểu biết và ý thức của toàn xã hội trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng.


1. Lời Bác, Tác giả: Hồ Chí Minh

2. Luật phòng, chống rửa tiền, Tác giả: Văn phòng Quốc hội

3. Luật bình đẳng giới, Tác giả: Văn phòng Quốc hội

4. Luật viên chức, Tác giả: Văn phòng Quốc hội

5. Luật quảng cáo, Tác giả: Văn phòng Quốc hội

6. Luật phòng, chống bạo lực gia đình, Tác giả: Văn phòng Quốc hội

7. Luật bảo hiểm tiền gửi, Tác giả: Văn phòng Quốc hội

8. Luật giá, Tác giả: Văn phòng Quốc hội

9. Luật đo lường, Tác giả: Văn phòng Quốc hội

10. Luật nuôi con nuôi năm  2010 và văn bản hướng dẫn thi hành, Tác giả: Văn phòng Quốc hội

11. Những điều cần biết trong sinh hoạt chi bộ ở khu dân cư, Tác giả: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn

12. Luật dự trữ quốc gia, Tác giả: Văn phòng Quốc hội

13. Luật thuế thu nhập cá nhân năm 2007 sửa đổi, bổ sung năm 2012, Tác giả: Văn phòng Quốc hội

14. Luật xuất bản, Tác giả: Văn phòng Quốc hội

15. Luật quản lý thuế năm 2006 sửa đổi, bổ sung năm 2012, Tác giả: Văn phòng Quốc hội

16. Luật phòng, chống tham nhũng năm 2005 sửa đổi, bổ sung năm 2007, 2012, Tác giả: Văn phòng Quốc hội

17. Luật luật sư năm 2006 sửa đổi, bổ sung năm 2012,  Tác giả: Văn phòng Quốc hội

18. Đặc trưng văn hóa Nam Bộ qua phương ngữ, Tác giả: Văn phòng Quốc hội

19. Luật thừa kế ViệtNam- Bản án và bình luận bản án Tập 1 ( Sách chuyên khảo), Tác giả: Văn phòng Quốc hội

20. Tài liệu bồi dưỡng bí thư chi bộ và cấp ủy viên ở cơ sở, Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương

21. Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh, Tác giả: Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn

22. Các giải pháp sáng tạo kỹ thuật của nhà nông - Tập I,  Tác giả: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn

23. Các nước và một số lãnh thổ trên thế giới, Tác giả: Hoàng Phong Hà (Chủ biên)

24. Tài liệu chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Hội nông dân ở cơ sở, Tác giả: Ban TGTW - Hội NDVN

25. Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học, Tác giả: Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn

26. Giáo trình triết học Mác – Lênin, Tác giả: Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn

27. Tài liệu chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ ở cơ sở, Tác giả: Ban TGTW - Hội LHPNVN

28. Tài liệu chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Hội Cựu chiến binh ở cơ sở, Tác giả: Ban TGTW - Hội LHPNVN

29. Những việc cần làm ngay về xây dựng Đảng, Tác giả: Báo Nhân dân

30. Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Vĩnh Thái- (1930 - 2010), Tác giả: Huyện ủy Vĩnh Linh BCHĐB xã Vĩnh Thái

31. Phân công, phối hợp giữa các cơ quan trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp vè tư pháp ở Việt Nam ( Sách chuyên khảo ), Tác giả: TS. Cao Anh Đô

32. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào và những giải pháp tiếp tục tạo tiền đề, Tác giả: TS. Khăm Pheng Say Sổm Pheng

33. Khởi nghĩa Mai Thúc Loan ( 713 - 722 ), Tác giả: TU-HĐND-UBND tỉnh Nghệ An

34. Một số điều cần biết về công tác Hội nông dân cấp cơ sở, Tác giả: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn

35. Tài liệu học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XI ( Dùng cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở ), Tác giả: Ban TGTW

36. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Một số điều cần biết, Tác giả: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn

37. Pháp luật về giám sát tài chính ở Việt Nam - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn, Tác giả: TS. Đoàn Đức Lượng-  ThS. Viên Thế Giang ( Đồng chủ biên )

38. Luật quốc tịch ViệtNam, Tác giả: Văn phòng Quốc hội

39. Luật tổ chức tòa án nhân dân, Tác giả: Văn phòng Quốc hội

40. Từ chiến trường đến thương trường- Hồi ký ( Hồ Sơn Đài thể hiện ), Tác giả: Lê Văn Khoa

41. Lịch sử Đảng bộ huyện IA PA- ( 1945 - 2012 ), Tác giả: BCHĐB huyện IA PA


Nuoc Nga va the gioi dang thay doi1

Tác giả: V. Putin

Số trang: 335

Giá bán: 43.000 đồng

Ngày 4-3-2012, nước Nga và thế giới chứng kiến một cuộc bầu cử nguyên thủ quốc gia chưa từng có tiền lệ: V. Putin - người đã từng hoàn thành hai nhiệm kỳ Tổng thống Nga, sau đó chuyển sang đảm nhiệm cương vị Thủ tướng Nga, nay lại được các cử tri Nga bỏ phiếu ủng hộ trở thành vị tổng thống thứ tư của xứ sở Bạch Dương. Với kết quả bầu cử ngày 4-3-2012, V. Putin trở thành hiện tượng chính trị chưa từng có trong lịch sử nước Nga và thế giới.

Trong lịch sử nước Nga và Liên Xô, việc V. Putin được đề cử vào cương vị quyền Tổng thống Nga vào ngày cuối cùng thế kỷ XX (31-12-1999) cũng là điều chưa từng có. Cuối năm 2011, có thêm một điều hiếm có trong lịch sử nước Nga và thế giới là, đương kim Tổng thống Nga Dmitry Medvedev hoàn toàn có quyền, có khả năng và uy tín để tiếp tục nhiệm kỳ thứ hai, lại tình nguyện đề cử Thủ tướng Nga V. Putin làm ứng cử viên tổng thống trong nhiệm kỳ tới với lý do mà ông đưa ra là: V. Putin là người có uy tín cao hơn ông và xứng đáng đảm nhiệm cương vị người lãnh đạo tối cao của nước Nga. Nhiều chuyên gia phân tích cho rằng, nhận xét của Tổng thống Nga D. Medvedev về V. Putin là hoàn toàn chính xác, bởi để lãnh đạo một nước Nga trong điều kiện trong nước và thế giới cực kỳ phức tạp như hiện nay, cần có người “có bàn tay sắt và trái tim nhân hậu” như V. Putin.

Đa số các cử tri Nga ủng hộ V. Putin quay trở lại Điện Cremli là do không chỉ chính ông là người đã có công vực dậy nước Nga từ “đống đổ nát” sau hai nhiệm kỳ cầm quyền từ năm 2000 đến 2008, mà còn có công cùng với Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đưa nước Nga thoát khỏi “nanh vuốt” của cuộc khủng hoảng tài chính – kinh tế thế giới bùng phát từ năm 2008, duy trì nước Nga phát triển ổn định trong khi hàng loạt nước phát triển cao ở châu Âu đang lâm vào vòng xoáy của cơn bão nợ công và tỷ lệ thất nghiệp cao đến mức báo động. Một lý do nữa khiến đa số các cử tri Nga ủng hộ V. Putin trong cuộc bầu cử ngày 4-3-2012 là do ông đã đưa ra những nội dung mang tính cương lĩnh xây dựng và phát triển nước Nga đến năm 2020, được trình bày rõ ràng, súc tích trong bảy bài báo do chính ông viết và được công bố rộng rãi để mọi người dân Nga thảo luận và đóng góp ý kiến. Còn một lý do không kém quan trọng là trong hai nhiệm kỳ tổng thống từ năm 2000 đến năm 2008 và cùng với Tổng thống Nga Dmitry Medvedev trong nhiệm kỳ 2008-2012, V. Putin đã tạo dựng cho nước Nga vị thế quan trọng trong cộng đồng quốc tế, góp phần hình thành trật tự thế giới hướng tới đa cực, công bằng và ổn định hơn, vì hòa bình và tiến bộ xã hội cho tất cả các quốc gia và dân tộc trên thế giới, không phân biệt lớn nhỏ hay giàu nghèo.

Nhân sự kiện V. Putin trở lại Điện Cremli và để góp phần tìm hiểu chiến lược phát triển nước Nga từ nay đến năm 2020, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật phối với với Trung tâm Nghiên cứu và Hợp tác quốc tế thuộc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt – Nam tổ chức tuyển chọn, biên dịch và ấn hành cuốn Nước Nga và thế giới đang thay đổi.

Cuốn sách gồm những bài viết, bài phát biểu, bài phỏng vấn và phân tích của nhiều tác giả mà nhân vật chính trong đó là Tổng thống V. Putin. Đây là nguồn tư liệu có giá trị tham khảo đối với các chuyên gia nghiên cứu, giảng viên, sinh viên các trường đại học chuyên ngành quan hệ quốc tế và chính trị thế giới, cũng như đông đảo bạn đọc quan tâm tới nước Nga nói riêng và tình hình thế giới nói chung.


 

cong-bang-trong


Tác giả: TS. Bùi Đại Dũng

Số trang: 176 trang

Giá tiền: 32.000đ

Phát triển bền vững là một trong những vấn đề được toàn nhân loại quan tâm trong 2-3 thập kỷ gần đây. Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020 được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng thông qua đã xác định quan điểm phát triển của nước ta trong thời kỳ tới là: "Phát triển nhanh gắn liền với phát triển bền vững, phát triển bền vững là yêu cầu xuyên suốt trong Chiến lược". Phát triển bền vững về mặt xã hội, tăng trưởng kinh tế phải kết hợp hài hòa với phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Để giúp bạn đọc có thêm tài liệu tham khảo về vấn đề phát triển bền vững, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn sách Công bằng trong phân phối cơ sở để phát triển bền vững.

Trong phần đầu, cuốn sách trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn về mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội, trong đó tập trung vào mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và công bằng trong thu nhập, Ở phần tiếp theo, tác giả phân tích, đánh giá thực trạng tăng trưởng kinh tế và vấn đề bình đẳng trong thu nhập ở nước ta trong giai đoạn năm 1986 đến nay. Một trong những đóng góp quý báu của cuốn sách là đề xuất các định hướng và giải pháp điều chỉnh phân phối thu nhập nhằm bảo đảm phát triển bền vững.


Hoi dap ve cong tac Dang o co so

Tác giả: Tập thể tác giả

Số trang: 255

Xã, phường, thị trấn là đơn vị hành chính cấp cơ sở, nền tảng của chế độ chính trị và đời sống xã hội. Xuất phát từ vị trí quan trọng của cơ sở xã, phường, thị trấn, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành các Quy định số 94-QĐ/TW và số 95-QĐ/TW, ngày 3-3-2004, khẳng định chức năng, nhiệm vụ quan trọng của đảng bộ, chi bộ cơ sở xã, phường, thị trấn. Đảng bộ, chi bộ cơ sở xã, phường, thị trấn chính là hạt nhân chính trị, lãnh đạo thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh, xã, phường, thị trấn giàu đẹp, văn minh; không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, động viên nhân dân hoàn thành nhiệm vụ ở cơ sở.

Căn cứ vào Điều lệ Đảng do Đại hội lần thứ XI của Đảng thông qua, Quy định số 45-QĐ/TW ngày 1-11-2011 của Ban Chấp hành Trung ương về Thi hành Điều lệ Đảng và các văn bản hiện hành, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản cuốn sách Hỏi - đáp về công tác đảng ở cơ sở. Cuốn sách bao gồm năm phần chính về: tổ chức cơ sở đảng; công tác đảng viên; công tác kiểm tra, giám sát; công tác khen thưởng và kỷ luật; công tác tuyên giáo, nhằm giải đáp, hướng dẫn những nội dung cơ bản trong công tác đảng của đảng bộ, chi bộ cơ sở xã, phường, thị trấn.

Dưới dạng câu hỏi và trả lời, cuốn sách giới thiệu tương đối hệ thống các quy định của Điều lệ Đảng, của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, một số quy định có liên quan của Nhà nước và các văn bản hướng dẫn của các cơ quan có thẩm quyền về những nội dung nêu trên.


 

Văn kiện Đảng

Untitled document VANKIENDANG2

Hệ thống văn bản

Untitled document van ban phap luat

thiet ke biet thu-- thiet ke kien truc-- điện thoại sky

sky a820l-- sky a830l