Trang chủ Chủ tịch Hồ Chí Minh Về tác phẩm "Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân"

Về tác phẩm "Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân"

BIA-1--VE-TAC-PHAM-inSố trang: 184 trang

Nhằm giúp bạn đọc có thêm tài liệu nghiên cứu, học tập, quán triệt những lời dạy quý báu của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật tuyển chọn và xuất bản cuốn sách Về tác phẩm "Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân".

Cuốn sách gồm tác phẩm Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân của Chủ tịch Hồ Chí Minh và một số bài viết của các nhà khoa học nghiên cứu về tác phẩm quan trọng này, đã được công bố nhân dịp kỷ niệm 40 năm tác phẩm ra đời.

Nâng cao đạo đức cách mạng quét sạch chủ nghĩa cá nhân là di huấn có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cho công bố trên báo Nhân dân đúng vào dịp kỷ niệm 39 năm ngày thành lập Đảng (3-2-1969), giữa lúc sự nghiệp cách mạng nước ta đang giành được những thắng lợi to lớn, song cũng gặp nhiều thử thách, cam go, đòi hỏi sự cố gắng cao độ của toàn Đảng, toàn dân. Nội dung tác phẩm đề cập hai vấn đề lớn là đạo đức cách mạng và chủ nghĩa cá nhân - hai vấn đề ảnh hưởng đến sự sinh tồn của Đảng và sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta. Nêu bật những ưu điểm của cán bộ, đảng viên, Người cũng chỉ rõ những khuyết điểm, thiếu sót của họ, thẳng thắn vạch rõ sự nguy hại của chủ nghĩa cá nhân, nêu lên những biện pháp cụ thể, toàn diện và kiên quyết nhằm khắc phục những ảnh hưởng xấu của chủ nghĩa cá nhân, nâng cao đạo đức cách mạng. Mặc dù bài viết ra đời cách đây hơn 40 năm, nhưng những tư tưởng, quan điểm được Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu trong Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân vẫn giữ nguyên giá trị, luôn luôn được đặt trong chương trình nghị sự của Đảng, Nhà nước ta qua các thời kỳ cách mạng và được quan tâm sâu sắc trong sự nghiệp đổi mới.

Bằng nhiều cách tiếp cận khoa học, các bài viết đã làm rõ hơn lịch sử ra đời, vai trò, ý nghĩa của tác phẩm và khẳng định: Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân là một di huấn tư tưởng có giá trị lý luận và thực tiễn hết sức sâu sắc, quý giá mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho Đảng ta, nhất là đối với công tác xây dựng Đảng trong điều kiện nền kinh tế thị trường hiện nay. Với các luận cứ khoa học - thực tiễn, các bài viết đều cho thấy, trong tình hình hiện nay, Đảng ta và mỗi đảng viên cần thấm nhuần sâu sắc hơn nữa các quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong tác phẩm, nhằm nâng cao đạo đức cách mạng, tăng cường sức chiến đấu của Đảng; nói đi đôi với làm, gắn xây và chống; thực hiện liên tục, mạnh mẽ cuộc chiến đấu nhằm đẩy lùi chủ nghĩa cá nhân với các biểu hiện tham nhũng, lãng phí đang là nguy cơ lớn đe dọa sự sống còn của Đảng, của chế độ.

Mỗi bài viết, mỗi cách nhìn khác nhau nhưng đều khơi nguồn làm sáng ngời giá trị to lớn và tính thời sự sâu sắc của tác phẩm. Cuốn sách sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích giúp toàn Đảng, toàn dân ta trong quá trình xây dựng, phát triển đất nước.

 

Sách sắp xuất bản

1. Lịch sử Đoàn và phong trào thanh niên huyện Thạch Hà (1930 - 2014)

2. Luật hôn nhân và gia đình

3. Luật khiếu nại

4. luật tố tụng hành chính

5. Sổ tay về luật hợp tác xã năm 2012 và văn bản hướng dẫn...

6. Quy định pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất ...

7. Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013 và văn bản hướng dẫn...

8. Những vấn đề lý luận về phát triển văn hoá trong công cuộc đổi mới...

9. Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo Việt Nam

10. Luật kinh doanh bảo hiểm năm 2000 được sửa đổi, bổ sung năm 2010

11. Lương Định Của - Nhà nông học vì dân, vì nước

12. Tư tưởng của V.I. Lênin về xây dựng đảng

13. Về một số xu hướng chính trị chủ yếu trên thế giới hiện nay

14. Giáo trình học thuyết sứ mệnh lcịh sử của giai cấp công nhân

15. Xây dựng con người Việt Nam theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

16. Những bài học nhỏ từ tư tưởng lớn Hồ Chí Minh

17. Ban Đối ngoại TW Đảng - 65 năm chặng đường vẻ vang (1949 - 2014)

18. Ngân hàng câu hỏi…. môn tư tưởng Hồ Chí Minh

19. Lịch sử đấu tranh… xã Đình Cao - tập 1

20. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

21. Lịch sử Đoàn và phong trào thanh niên huyện Thạch Hà (1930-2014)

22. Luật tiếp công dân

23. Luật giao thông đường bộ

24. QĐPL về giá đất theo luật đất đai năm 2013

25. Xây dựng cơ quan lãnh đạo cấp TW, Xứ ủy của Đảng thời kỳ 1930-1945

26. Tập đoàn công nghiệp hóa chất Việt Nam - 45 năm xây dựng và phát triển (1969-2014)

26. Bàn về hệ thống pháp luật

28. Bộ luật dân sự

29. Hồ Chí Minh - Anh hùng dân tộc và tầm thời đại của người

30. Trung tâm thể dục thể thao Quốc phòng II (1976-2014)

31. Chiến trường Đông Nam Bộ với Điện Biên Phủ.


Sách mới

 

 Bia-DIEN-BIEN-PHU-TREN-KHON


Tác giả: Quân chủng Phòng không – Không quân

Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc ra đã để lại những mốc son chói lọi, không chỉ đối với lịch sử dân tộc ta mà còn cả với toàn thể loài người tiến bộ. Trong cuộc kháng chiến ấy, quân dân ta phải đương đầu với một nước đế quốc sừng sỏ nhất thế kỷ XX có tiềm lực quân sự, kinh tế và khoa học hàng đầu thế giới. Cuộc đối đầu ấy thể hiện một sức mạnh tiềm ẩn, bản lĩnh, ý chí và trí tuệ của dân tộc ta mà tầm vóc không tính bằng lãnh thổ, số dân cũng như sự giàu có. Một trong những đỉnh điểm của cuộc đối đầu ấy là 12 ngày đêm bảo vệ bầu trời Thủ đô Hà Nội, bảo vệ bầu trời Tổ quốc mà giới truyền thông phương Tây đánh giá là một "Điện Biên Phủ trên không".

Chiến thắng "Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không" là sự kiện lịch sử quan trọng, biểu tượng chiến thắng của bản lĩnh, ý chí và trí tuệ Việt Nam. Chiến thắng đó có giá trị lịch sử và thời đại sâu sắc, góp phần rất quan trọng đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc Việt Nam đi đến thắng lợi hoàn toàn.

Góp phần thiết thực kỷ niệm 40 năm chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật phối hợp với Quân chủng Phòng không - Không quân xuất bản cuốn sách 40 năm nhớ lại trận “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”. Cuốn sách gồm các bài viết của lãnh đạo Bộ Tư lệnh và hồi ức, truyện ký của các tướng lĩnh, sĩ quan Quân chủng Phòng không - Không quân trực tiếp tham gia chiến đấu, những tài liệu cùng dư luận của bạn bè quốc tế về những ngày tháng oanh liệt đó.

Với cách thể hiện mộc mạc, chân thực, lời văn giản dị, qua các câu chuyện, những bình luận, đánh giá của các đồng chí cán bộ lãnh đạo, chỉ huy Quân chủng Phòng không - Không quân ngày nay, giúp chúng ta càng hiểu thêm cuộc sống chiến đấu gian khổ, ác liệt nhưng vô cùng tự hào của quân và dân ta trong 12 ngày đêm “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”. Cuốn sách góp phần giáo dục truyền thống cho quân và dân ta, đặc biệt là cán bộ, chiến sĩ Quân chủng Phòng không - Không quân tiếp tục nỗ lực phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xây dựng Quân chủng Phòng không - Không quân “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, cùng với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Cuốn sách gồm hai phần chính:

Phần một: Hồi ký

Phần hai: Truyện ký


avan-ban-phap-luat-ve

Tác giả: Chính phủ

Số trang: 456 trang

Giá tiền: 68.000đ

Luật đất đai đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ tư thông qua ngày 26-11-2003 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2004. Luật đất đai năm 2003 sau đó đã được sửa đổi, bổ sung các năm 2009, 2010. Trong nội dung của Luật đất đai hiện hành có chế định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. Đây là chế định rất quan trọng trong Luật đất đai, bảo đảm việc phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước đi đôi với bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của người sử dụng đất.

Để cụ thể hóa một số điều trong Luật đất đai về vấn đề trên, Chính phủ, các bộ có liên quan đã ban hành các nghị định, quyết định, thông tư…, quy định chi tiết thi hành Luật, nhằm hoàn thiện dần các quy định pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Với mục đích kịp thời mang đến cho bạn đọc những thông tin văn bản pháp luật trong lĩnh vực nêu trên, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản cuốn Văn bản pháp luật về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Cuốn sách cung cấp nhiều văn bản pháp luật có giá trị: Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03-12-2004 của  Chính phủ; Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27-1-2006 của Chính phủ; Nghị định  số 84/2007/NĐ-CP ngày 25-5-2007 của Chính phủ, Thông tư số 06/2007/TT-BTNMT ngày 15-6-2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Thông tư số 05/2007/TT-BTNMT ngày 30-5-2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13-8-2009 của Chính phủ; Thông tư số 14/2009/TT-BTNMT ngày 1-10-2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường


Gop phan nho vao cuoc van dong lon

Tác giả : TS. Nguyễn Xuân Thông

Số trang :176

Giá tiền: 27.000đ

Nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Đảng (3-2-2007), Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X đã phát động cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".

Đây là một cuộc vận động có ý nghĩa to lớn, sâu rộng và có sức lan tỏa mạnh mẽ, có tác dụng tích cực trong đời sống xã hội nước ta hiện nay.

Vừa qua, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI ra Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14-5-2011 Về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với nhiều nội dung, yêu cầu, trong đó: Tiếp tục tổ chức học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Xây dựng và thực hiện những chuẩn mực đạo đức phù hợp với đặc điểm từng ngành, từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Đưa việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường xuyên. Giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Với tinh thần đó, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản cuốn sách Góp phần nhỏ vào cuộc vận động lớn. Cuốn sách gồm nhiều bài viết về tư tưởng, đạo đức Bác Hồ và về xây dựng Đảng của tác giả đã đăng trên các báo, tạp chí.


100-CAU-HOI

Tác giả: Nguyễn Đình Phong, Phạm Thanh Tuyền

Số trang: 208 trang

Giá tiền: 28.000đ

Các vấn đề tâm lý học hiện nay ngày càng trở nên quan trọng đối với con người nói chung và các nhà lãnh đạo, quản lý nói riêng.

Xã hội ngày càng phát triển, các vấn đề nảy sinh trong công việc, cuộc sống càng trở nên khó khăn, phức tạp. Vì thế, những kiến thức, kỹ năng, hiểu biết về tâm lý học lãnh đạo, quản lý thực sự trở nên quan trọng đối với mỗi người.

Một nhà lãnh đạo, quản lý giỏi phải là người biết sử dụng người khác, chứ không phải là người áp đặt quyền lực của mình lên người khác. Muốn làm được điều đó cần nắm được các yếu tố tâm lý trong lãnh đạo, quản lý, từ đó có những cách xử lý hiệu quả trong mỗi tình huống xảy ra.

Nhằm cung cấp cho bạn đọc những hiểu biết cơ bản về tâm lý học nói chuyện và làm việc, vận dụng nó trong những tình huống cụ thể sao cho đạt hiệu quả cao nhất, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn sách 100 câu hỏi – đáp về tâm lý học và những tình huống thường gặp trong lãnh đạo, quản lý.

Thông qua hỏi đáp, cuốn sách giới thiệu một cách ngắn  gọn, súc tích, rõ ràng những nội dung cơ bản về tâm lý học lãnh đạo, quản lý, đưa ra những tình huống tiêu biểu, phù hợp với một số đơn vị, cơ quan và gợi ý những cách xử lý hiệu quả nhất. Những tình huống này lại được phân thành hai loại: những tình huống mang tính sự kiện, nghi thức; những tình huống về nghiệp vụ cụ thể.

Được viết dưới dạng hỏi – đáp dễ học, dễ vận dụng, cuốn sách có thể dùng làm tài liệu giảng dạy trong các trường đào tạo quản lý, cán bộ chuyên môn; đồng thời là tài liệu tham khảo bổ ích đối với những người đang và sắp tham gia vào công tác lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan, đơn vị cơ sở.


quy-dinh-pl-ve-minh-bach

Tác giả: Chính phủ

Số trang: 104 trang

Giá tiền: 17.000đ

Công khai hóa minh bạch tài sản, thu nhập là một nội dung quan trọng trong pháp luật phòng, chống tham nhũng ở nước ta. Nhằm cụ thể hóa và hướng dẫn thi hành một số quy định về minh bạch tài sản, thu nhập được quy định tại chương II Luật phòng, chống tham nhũng hiện hành, ngày 9-3-2007, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 37/2007/NĐ-CP quy định chi tiết việc kê khai tài sản, thu nhập; xác định tài sản, thu nhập; xử lý vi phạm các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trong tổ chức thực hiện. Mới đây, để hoàn thiện Nghị định này Chính phủ đã tiếp tục ban hành Nghị định số 68/2011/NĐ-CP ngày 8-8-2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định về minh bạch, tài sản, thu nhập.

Đáp ứng nhu cầu tìm hiểu của bạn đọc trong lĩnh vực nêu trên, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn Quy định pháp luật về minh bạch tài sản, thu nhập.

Cuốn sách giới thiệu đến bạn đọc: Luật phòng, chống tham nhũng năm 2005 sửa đổi, bổ sung năm 2007 (trích); Nghị định số 37/207/NĐ-CP ngày 9-3-2007 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập; Nghị định số 68/2011/NĐ-CP ngày 8-8-2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 9 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập.


chinh-sach-kinh-te

Tác giả: TS. Đinh Thị Thanh Nga

Số trang: 324 trang

Giá tiền: 53.000đ

Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp là nhiệm vụ có ý nghĩa sống còn trong chiến lược công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Do vậy, cuốn Chính sách kinh tế và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp được biên soạn và xuất bản sẽ giúp các bạn có thêm tài liệu nghiên cứu, tham khảo về vấn đề trên.

Nội dung cuốn sách trình bày một số vấn đề lý luận và thực tiễn về tác động của hệ thống chính sách kinh tế đối với năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, thực trạng sự tác động ấy đối với doanh nghiệp Việt Nam, qua đó đề ra một số quan điểm giải pháp hoàn thiện hệ thống chính sách kinh tế nhằm hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh trong điều kiện hội nhập.

Từ việc phân tích những vấn đề lý luận và thực tiễn một cách sắc bén cũng như từ những thực trạng của sự tác động ấy đối với doanh nghiệp Việt Nam, tác giả cho rằng để nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, mỗi chính sách cụ thể và cả hệ thống chính sách kinh tế cần hoàn thiện theo hướng cùng vận động đến mục tiêu đã định nghĩa là cần hoàn thiện từng chính sách kinh tế trong hệ thống theo hướng xác định và sự phối hợp các chính sách cũng cần được xác lập từ khâu ý tưởng, phê duyệt đến khâu tổ chức thực hiện và điều chỉnh chính sách; cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan quản lý nhà nước.

Cuốn sách bao gồm 3 chương:

Chương I: Tác động của hệ thống chính sách kinh tế đến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong điều kiện hội nhập – Những vấn đề lý luận và kinh nghiệm quốc tế;

Chương II: Thực trang tác động của hệ thống chính sách kinh tế của nhà nước đến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam;

Chương III: Quan điểm và giải pháp hoàn thiện hệ thống chính sách kinh tế của nhà nước nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam trong điều kiện hội nhập.


1. Lời Bác, Tác giả: Hồ Chí Minh

2. Luật phòng, chống rửa tiền, Tác giả: Văn phòng Quốc hội

3. Luật bình đẳng giới, Tác giả: Văn phòng Quốc hội

4. Luật viên chức, Tác giả: Văn phòng Quốc hội

5. Luật quảng cáo, Tác giả: Văn phòng Quốc hội

6. Luật phòng, chống bạo lực gia đình, Tác giả: Văn phòng Quốc hội

7. Luật bảo hiểm tiền gửi, Tác giả: Văn phòng Quốc hội

8. Luật giá, Tác giả: Văn phòng Quốc hội

9. Luật đo lường, Tác giả: Văn phòng Quốc hội

10. Luật nuôi con nuôi năm  2010 và văn bản hướng dẫn thi hành, Tác giả: Văn phòng Quốc hội

11. Những điều cần biết trong sinh hoạt chi bộ ở khu dân cư, Tác giả: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn

12. Luật dự trữ quốc gia, Tác giả: Văn phòng Quốc hội

13. Luật thuế thu nhập cá nhân năm 2007 sửa đổi, bổ sung năm 2012, Tác giả: Văn phòng Quốc hội

14. Luật xuất bản, Tác giả: Văn phòng Quốc hội

15. Luật quản lý thuế năm 2006 sửa đổi, bổ sung năm 2012, Tác giả: Văn phòng Quốc hội

16. Luật phòng, chống tham nhũng năm 2005 sửa đổi, bổ sung năm 2007, 2012, Tác giả: Văn phòng Quốc hội

17. Luật luật sư năm 2006 sửa đổi, bổ sung năm 2012,  Tác giả: Văn phòng Quốc hội

18. Đặc trưng văn hóa Nam Bộ qua phương ngữ, Tác giả: Văn phòng Quốc hội

19. Luật thừa kế ViệtNam- Bản án và bình luận bản án Tập 1 ( Sách chuyên khảo), Tác giả: Văn phòng Quốc hội

20. Tài liệu bồi dưỡng bí thư chi bộ và cấp ủy viên ở cơ sở, Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương

21. Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh, Tác giả: Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn

22. Các giải pháp sáng tạo kỹ thuật của nhà nông - Tập I,  Tác giả: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn

23. Các nước và một số lãnh thổ trên thế giới, Tác giả: Hoàng Phong Hà (Chủ biên)

24. Tài liệu chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Hội nông dân ở cơ sở, Tác giả: Ban TGTW - Hội NDVN

25. Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học, Tác giả: Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn

26. Giáo trình triết học Mác – Lênin, Tác giả: Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn

27. Tài liệu chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ ở cơ sở, Tác giả: Ban TGTW - Hội LHPNVN

28. Tài liệu chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Hội Cựu chiến binh ở cơ sở, Tác giả: Ban TGTW - Hội LHPNVN

29. Những việc cần làm ngay về xây dựng Đảng, Tác giả: Báo Nhân dân

30. Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Vĩnh Thái- (1930 - 2010), Tác giả: Huyện ủy Vĩnh Linh BCHĐB xã Vĩnh Thái

31. Phân công, phối hợp giữa các cơ quan trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp vè tư pháp ở Việt Nam ( Sách chuyên khảo ), Tác giả: TS. Cao Anh Đô

32. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào và những giải pháp tiếp tục tạo tiền đề, Tác giả: TS. Khăm Pheng Say Sổm Pheng

33. Khởi nghĩa Mai Thúc Loan ( 713 - 722 ), Tác giả: TU-HĐND-UBND tỉnh Nghệ An

34. Một số điều cần biết về công tác Hội nông dân cấp cơ sở, Tác giả: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn

35. Tài liệu học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XI ( Dùng cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở ), Tác giả: Ban TGTW

36. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Một số điều cần biết, Tác giả: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn

37. Pháp luật về giám sát tài chính ở Việt Nam - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn, Tác giả: TS. Đoàn Đức Lượng-  ThS. Viên Thế Giang ( Đồng chủ biên )

38. Luật quốc tịch ViệtNam, Tác giả: Văn phòng Quốc hội

39. Luật tổ chức tòa án nhân dân, Tác giả: Văn phòng Quốc hội

40. Từ chiến trường đến thương trường- Hồi ký ( Hồ Sơn Đài thể hiện ), Tác giả: Lê Văn Khoa

41. Lịch sử Đảng bộ huyện IA PA- ( 1945 - 2012 ), Tác giả: BCHĐB huyện IA PA


hoi-dap-ve-luat-quan-ly

Tác giả: Lan Anh

Số trang: 200 trang

Giá tiền: 30.000 đồng

Công tác quản lý sử dụng tài sản nhà nước trong thời gian qua đã đạt được những kết quả quan trọng, như: ý thức trách nhiệm của các bộ, cơ quan Trung ương, địa phương và các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp sử dụng tài sản nhà nước đã có chuyển biến tích cực; vai trò kiểm tra, kiểm soát của Nhà nước, cũng như sự giám sát của các tổ chức và nhân dân trong quản lý, sử dụng tài sản nhà nước được nâng lên rõ rệt. Các nguyên tắc quản lý được đổi mới theo quy định của Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước đang từng bước phát huy tác dụng, khẳng định sự phù hợp với cơ chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; đã thống nhất quản lý tài chính quốc gia không chỉ đối với nguồn tài chính tập  trung  mà cả đối với nguồn tài chính tiềm năng từ tài sản nhà nước. Việc đổi mới cơ chế quản lý trụ sở làm việc, cơ sơ hoạt động sự nghiệp thông qua việc bố trí, sắp xếp lại đã phát huy tác dụng rõ rệt tại một số bộ, nghành, địa phương triển khai tốt quy định này, bảo đảm tài sản phục vụ hoạt động  theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao của từng cơ quan, tổ chức, đơn vị. Hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại, bảo đảm cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, công khai việc quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, tạo điều kiện phát huy giám sát, kiểm soát từ phía các cơ quan, tổ chức cũng như cán bộ, quần chúng, nhân dân.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác quản lý, sử dụng tài sản nhà nước vẫn còn một số hạn chế.

Thứ nhất, đó là việc thực hiện định mức, tiêu chuẩn và chế độ quản lý, sử dụng tài sản nhà nước vẫn còn tình trạng lãng phí, không đúng tiêu chuẩn, nhất là đối với ô tô công tại một số đơn vị sự nghiệp.

Thứ hai, tiến độ thực hiện  sắp xếp, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước cũng như di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường còn chậm, chủ yếu mới tập trung thực hiện tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Thêm vào đó, tổ chức bộ máy thực hiện công tác quản lý công sản từ Trung ương đến địa phương còn mỏng, phân tán tại nhiều bộ phận khác nhau trong cùng một đơn vị, riêng đối với tuyến huyện thì hầu hết chưa có cán bộ trực tiếp làm công tác quản lý tài sản nhà nước mà chỉ kiêm nhiệm. Những hạn chế nêu trên làm cho công tác triển khai thực hiện luật bị hạn chế, thiếu đồng bộ.

Để bạn đọc hiểu rõ hơn các quy định pháp luật trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn sách: Hỏi – đáp về Luật quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước của tác giả Lan Anh. Cuốn sách gồm 153 câu hỏi và trả lời và được đưa vào các mục cụ thể như sau:

I. Các quy định  chung về   quản lý, sử dụng tài sản nhà nước

II. Trách nhiệm quản lý nhà nước về tài sản nhà nước

III. Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan nhà nước

IV. Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước của cơ quan Việt Nam ở nước ngoài

V. Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại đơn vị lực lượng vũ trang  nhân dân

VI. Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại đơn vị  sự nghiệp công lập tự chủ tài chính và đơn vị công lập chưa tự chủ tài chính

VII. Quản lý sử dụng tài sản nhà nước tại tổ chức  chính trị, tổ chứ  chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp

VIII. Quản lý và xử lý tài sản của các dự án sử dụng vốn nhà nước khi dự án kết thúc

IX. Các quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản nhà nước

 


 

Văn kiện Đảng

Untitled document VANKIENDANG2

Hệ thống văn bản

Untitled document van ban phap luat

thiet ke biet thu-- thiet ke kien truc-- điện thoại sky

sky a820l-- sky a830l