Trang chủ Chủ tịch Hồ Chí Minh Đường cách mệnh

Đường cách mệnh

 

Tác giả: Nguyễn Ái Quốc

Số trang: 102

Giá tiền: 20.000đ

Là tác phẩm lớn, một trong những dấu mốc quan trọng trong cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Nguyễn Ái Quốc, Đường cách mệnh thể hiện rõ nét và sâu sắc quan điểm tư tưởng của Người trong thời kỳ chuẩn bị về chính trị, tư tưởng và tổ chức tiến tới việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tập hợp những bài giảng của Nguyễn Ái Quốc tại các lớp huấn luyện cán bộ của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên do Người và Tổng bộ tổ chức tại Quảng Châu (Trung Quốc) trong những năm 1925-1927, cuốn sách không những đã khái quát được bối cảnh lịch sử đất nước ta thời kỳ đó, mà còn chỉ ra con đường đấu tranh cách mạng của dân tộc ta mà cho đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Nội dung cuốn sách, như Người đã viết: “Mục đích sách này là để nói cho đồng bào ta biết rõ: (1) Vì sao chúng ta muốn sống thì phải cách mệnh. (2) Vì sao cách mệnh là việc chung cả dân chúng chứ không phải việc một hai người. (3) Đem lịch sử cách mệnh các nước làm gương cho chúng ta soi. (4) Đem phong trào thế giới nói cho đồng bào ta rõ. (5) Ai là bạn ta? Ai là thù ta? (6) Cách mệnh thì phải làm thế nào?”.

Tác phẩm này cũng là một trong những văn kiện lý luận đầu tiên của Đảng ta, đặt cơ sở tư tưởng cho đường lối của cách mạng Việt Nam.

 

Sách sắp xuất bản

SÁCH SẮP XUẤT BẢN THÁNG 11-2014

 

 1. Lịch sử Đoàn và phong trào thanh niên huyện Thạch Hà (1930 - 2014)
 2. Luật hôn nhân và gia đình
 3. Luật khiếu nại
 4. Luật tố tụng hành chính
 5. Sổ tay về luật hợp tác xã năm 2012 và văn bản hướng dẫn...
 6. Quy định pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất ...
 7. Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013 và văn bản hướng dẫn...
 8. Những vấn đề lý luận về phát triển văn hoá trong công cuộc đổi mới...
 9. Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo Việt Nam
 10. Luật kinh doanh bảo hiểm năm 2000 được sửa đổi, bổ sung năm 2010
 11. Lương Định Của - Nhà nông học vì dân, vì nước
 12. Tư tưởng của V.I. Lênin về xây dựng đảng
 13. Về một số xu hướng chính trị chủ yếu trên thế giới hiện nay
 14. Giáo trình học thuyết sứ mệnh lcịh sử của giai cấp công nhân
 15. Xây dựng con người Việt Nam theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
 16. Những bài học nhỏ từ tư tưởng lớn Hồ Chí Minh
 17. Ban Đối ngoại TW Đảng - 65 năm chặng đường vẻ vang (1949 - 2014)
 18. Ngân hàng câu hỏi…. môn tư tưởng Hồ Chí Minh
 19. Lịch sử đấu tranh… xã Đình Cao - tập 1
 20. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
 21. Lịch sử Đoàn và phong trào thanh niên huyện Thạch Hà (1930-2014)
 22. Luật tiếp công dân
 23. Luật giao thông đường bộ
 24. QĐPL về giá đất theo luật đất đai năm 2013
 25. Xây dựng cơ quan lãnh đạo cấp TW, Xứ ủy của Đảng thời kỳ 1930-1945
 26. Tập đoàn công nghiệp hóa chất Việt Nam - 45 năm xây dựng và phát triển (1969-2014)
 27. Bàn về hệ thống pháp luật
 28. Bộ luật dân sự
 29. Hồ Chí Minh - Anh hùng dân tộc và tầm thời đại của người
 30. Trung tâm thể dục thể thao Quốc phòng II (1976-2014)
 31. Chiến trường Đông Nam Bộ với Điện Biên Phủ.

 


SÁCH SẮP XUẤT BẢN THÁNG 10-2014
 1. Văn hoá giữ nước Việt Nam - Những giá trị đặc trưng
 2. Văn hoá, nghệ thuật với việc nâng cao đời sống tinh thần bộ đội...
 3. Một thời để nhớ
 4. Ngôn ngữ báo chí và biên tập báo
 5. Gương sáng học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
 6. Luật phòng, chống thiên tai năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 7. Quy định pháp luật về thu tiền sử dụng đất theo Luật đất đai năm 2013
 8. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
 9. Luật tiếp công dân
 10. Tài liệu học tập dành cho lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ lãnh đạo quản lý tỉnh Lào Cai
 11. Tài liệu nghiên cứu Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ IX...
 12. Tài liệu hỏi - đáp Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ chín...
 13. Quy định pháp luật về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, hồ sơ địa chính...
 14. Lịch sử đấu tranh cách mạng huyện Tiên Phước (1858 - 1975)
 15. Lịch sử Đảng bộ huyện Tiên Phước (1975 - 2010)
 16. Cẩm nang người đứng đầu cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài
 17. Nỗi đau da cam
 18. Luật hợp tác xã
 19. Luật Salic của Vương quốc Phrăng
 20. Chủ nghĩa xã hội và quyền con người
 21. Nguyễn Duy Trinh - Tác phẩm (Tập II)
 22. Luật cư trú năm 2006 sửa đổi, bổ sung năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 23. Tài liệu tham khảo bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở
 24. Luật tố tụng hành chính
 25. Lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân thị trấn Trần Cao - Tập I (1930 - 2010)
 26. Luật phòng, chống thiên tai
 27. Giáo trình Luật hình sự Việt Nam (Phần chung)
 28. Luật thanh tra
 29. Lịch sử đảng bộ và nhân dân xã Tây An (1930-2010)
 30. Giáo trình Luật hành chính Việt Nam
 31. Giáo trình Luật dân sự Việt Nam  (tập 1)
 32. Quyền con người trong Hiến pháp năm 2013 - Quan điểm mới, cách tiếp cận mới ...
 33. Luật trọng tài thương mại và văn bản hướng dẫn thi hành
 34. Hỏi - đáp về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo Bộ luật lao động năm 2012
 35. Luật cán bộ, công chức
 36. Luật tiếp công dân
 37. Luật phòng, chống thiên tai năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 38. Sổ họp chi bộ.

SÁCH SẮP XUẤT BẢN THÁNG 9-2014
 1. Luật phòng, chống tham nhũng năm 2005 sđ, bs năm 2007, 2012
 2. Luật thanh tra
 3. Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học
 4. Về thi hành PL thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn năm 2007
 5. TCXH truyền thống của người Cơ tu ở huyện Nam Đông...
 6. Các hiệp định phân định biển giữa VN và các nước láng giềng
 7. Luật doanh nghiệp năm 2005 sđ, bs năm 2009, 2013
 8. Tài liệu nghiên cứu Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ chín
 9. Tài liệu tham khảo bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ các cấp...
 10. Tài liệu hỏi - đáp Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ chín...
 11. Sổ tay công tác cán bộ, đảng viên
 12. Biên bản chiến tranh 1-2-3-4. 75
 13. Luật đất đai năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 14. Tàiliệu tham khảo bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên
 15. Tài liệu học tập NQ và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ chín...
 16. Luật biển Việt Nam năm 2012 và văn bản hướng dẫn thi hành
 17. Phân phối bình đẳng các nguồn lực kinh tế - Tiếp cận lý luận và...
 18. Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh (Dành cho sinh viện đại học, cao đẳng...)
 19. Giáo trình đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản VN (Dành cho sinh viên ...
 20. Cơ chế pháp lý bảo đảm thực hiện quyền khiếu nại hành chính...
 21. Luật tiếp công dân
 22. Luật tố cáo
 23. Luật khiếu nại
 24. Luật hôn nhân và gia đình
 25. Luật đất đai
 26. Luật xử lý vi phạm hành chính
 27. Cơ sở lý luận và thực tiễn về hành chính nhà nước
 28. Quản lý học đại cương
 29. Giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin
 30. Tăng trưởng kinh tế với giảm nghèo ở Việt Nam hiện nay
 31. Luật hợp tác xã
 32. Logic học đại cương - Hướng dẫn học và ôn tập qua các câu hỏi...
 33. Hỏi - đáp luật tiếp công dân năm 2013
 34. Phân tích chính sách công ở VN (qua khảo sát một số quận huyện của TP Đà Nẵng)
 35. Đền Thượng - Cổ Loa và những di sản trong lòng đất
 36. Phát triển năng lực tư duy biện chứng cho sinh viên VN hiện nay
 37. Văn hóa dân gian Khánh Hòa (tuyển tập)
 38. Quy định xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, các quy chế giám sát, chất vấn trong Đảng...

SÁCH SẮP XUẤT BẢN THÁNG 8-2014

 

 1. Tập bài giảng về công tác dân vận
 2. Logic học Phật giáo
 3. Quy định pháp luật về hoạt động kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính của quản lý thị trường
 4. Cẩm nang pháp luật về thuế nhà thầu nước ngoài và Hiệp định tránh đánh thuế hai lần
 5. Phát huy vốn văn hoá dân gian trong phát triển du lịch Cao Bằng
 6. Giáo trình kế toán tài chính (Quyển 1)
 7. Lược sử vùng đất Nam Bộ Việt Nam
 8. Quy định pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt
 9. Quy định pháp luật về lao động là người giúp việc gia đình
 10. Triết học cổ đại
 11. Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Thái Hoà (1930-2005)
 12. Cẩm nang công tác dân vận
 13. Truyền thông quốc tế
 14. Nguyễn Hoàng - Người mở cõi
 15. Môi trường toàn cầu và tương lai nhân loại...
 16. Tổ chức quản lý thực hiện dự án đầu tư
 17. Lịch sử Đảng bộ huyện Khánh Vĩnh (1975-2010)
 18. Tài liệu nghiên cứu Nghị quyết và một số chủ trương...
 19. Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Việt Nam
 20. Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào
 21. Sức sống của chủ nghĩa Mác-Lênin trong thời đại ngày nay
 22. Tổng kết thực hiện Nghị quyết 01-NQ/TW của Bộ Chính trị...
 23. Những vấn đề cơ bản và cấp bách của triết học Mácxít
 24. Bộ luật hình sự năm 1999 được sửa đổi, bổ sung năm 2009
 25. Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004 sửa đổi, bổ sung năm 2011
 26. Quy định pháp luật về tổ chức và hoạt động của kiểm ngư
 27. Thực hiện dân chủ trong các trường đại học ở nước ta hiện nay
 28. Tài liệu hỏi - đáp Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị...
 29. Tài liệu học tập Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị...
 30. Luật hôn nhân và gia đình
 31. Luật công chứng
 32. Luật giao thông đường thuỷ nội địa năm 2004 sửa đổi, bổ sung năm 2014
 33. Luật hải quan
 34. Luật đầu tư công
 35. Luật bảo vệ môi trường
 36. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giao thông đường thuỷ nội địa
 37. Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài...
 38. Luật hoà giải ở cơ sở
 39. Luật tiếp công dân.

 

 


Sách mới

 

1. Định hướng giá trị con người Việt Nam thời kỳ đổi mới và hội nhập (Sách chuyên khảo); Tác giả: GS,VS. Phạm Minh Hạc, GS,TSKH. Thái Duy Tuyên (Chủ biên)

2. Hồ Chí Minh với con đường giải phóng dân tộc; Tác giả: Tập thể TG

3. Lịch sử truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân xã Bình Hòa (1930 - 1975); Tác giả: BCHĐB xã Bình Hòa

4. Lịch sử Đảng bộ huyện Đông Triều Tập I (1930 - 1975); Tác giả: BCHĐB huyện Đông Triều

5. Về các mối quan hệ lớn cần được giải quyết tốt trong quá trình đổi mới đi lên xã hội chủ nghĩa ở nước ta; Tác giả: Nguyễn Phú Trọng (Chủ biên)

6. Tư tưởng Việt Nam từ thế kỷ XV đến thế kỷ XIX; Tác giả: PGS,TS. Doãn Chính (Chủ biên)

7. Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học; Tác giả: Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn

8. Đầu tư trực tiếp của các công ty xuyên quốc gia của Hoa Kỳ ở Việt Nam (Sách chuyên khảo); Tác giả: ThS. Đặng Hoàng Thanh Nga

9. Hỏi - đáp pháp luật về cư trú; Tác giả: Thiếu tướng, GS.TS. Nguyễn Ngọc Anh (Chủ biên)

10. Quy định xử phạt vi phạm hành chính về y tế dự phòng, môi trường y tế, phòng, chống HIV/AIDS và bảo hiểm y tế; Tác giả: CP

11. Một số giải pháp bảo đảm việc chấp hành kỷ luật và thi hành kỷ luật trong Đảng hiện nay; Tác giả: ThS. Nguyễn Công Học (Chủ biên)

12. Phong trào chấn hưng Phật giáo ở miền Bắc (1924 - 1954); Tác giả: Lê Tâm Đắc

13. Những nhận thức mới về chủ nghĩa xã hội và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Tác giả: PGS,TS. Nguyễn Quốc Phẩm PGS,TS. Đỗ Thị Thạch (Đồng chủ biên)

14. Luật luật sư năm 2006 và văn bản hướng dẫn thi hành; Tác giả: QH, CP

15. Cẩm nang về kỹ năng kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên; Tác giả: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn (Cao Văn Thống)

16. Phát huy vai trò của các tổ chức xã hội ở Việt Nam; Tác giả: TS. Thang Văn Phúc, PGS,TS. Nguyễn Minh Phương (Đồng chủ biên)

17. Quy định pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá; Tác giả: CP

18. Sự thật vấn đề dân chủ và nhân quyền trong chiến lược " Diễn biến hòa bình " ở Việt Nam; Tác giả: PGS,TS. Trương Thành Trung (Chủ biên)

19. Các văn bản chủ yếu của Thành ủy Hà Nội khóa XIV: Tập V - Ban hành năm 2010; Tác giả: Thành ủy Hà Nội

20. Chính sách phát triển kinh tế ven biển Thanh Hóa; Tác giả: TS. Lê Minh Thông

21. Lịch sử miền Đông Nam Bộ và cực Nam Trung bộ kháng chiến (1945 - 1975); Tác giả: Bộ Tư lệnh Quân khu 7

22. Bình luận khoa học bộ luật hình sự năm 1999 sửa đổi, bổ sung năm 2009 Phần chung; Tác giả: TS. Nguyễn Đức Mai (Chủ biên), TS. Đỗ Thị Ngọc Tuyết

23. Luật khám bệnh, chữa bệnh năm 2009 và văn bản hướng dẫn thi hành; Tác giả: QH, CP

24. Vận dụng Học thuyết lưu thông tiền tệ của C.Mác trong điều tiết nền kinh tế ở Việt Nam hiện nay; Tác giả: PGS,TS. Phạm Quốc Trung, PGS,TS. Phạm Thị Túy (Đồng chủ biên)

25. Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa; Tác giả: CP

26. Sổ tay người đại biểu nhân dân; Tác giả: Tập thể TG

27. Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng; Tác giả: CP

28. Hồ Tùng Mậu - người cộng sản kiên trung, mẫu mực; Tác giả: Học viện CT – HCQGHCM

29. Mianma - Lịch sử và hiện tại (Sách tham khảo); Tác giả: Đại sứ Chu Công Phùng (Chủ biên)

30. Tài liệu chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Hội nông dân ở cơ sở (Sửa chữa, bổ sung theo Văn kiện Đại hội XI); Tác giả: Ban TGTW Hội Nông dân Việt Nam

31. Tài liệu chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Hội cựu chiến binh ở cơ sở (Sửa chữa, bổ sung theo Văn kiện Đại hội XI); Tác giả: Ban TGTW Hội Cựu chiến binh Việt Nam

32. Tài liệu chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ công đoàn ở cơ sở (Sửa chữa, bổ sung theo Văn kiện Đại hội XI); Tác giả: Ban TGTW Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam

33. Phát triển đồng bộ và tương xứng văn hóa với kinh tế; Tác giả: TS. Hồ Bá Thâm (Chủ biên)

34. Luật tố tụng hành chính năm 2010 và văn bản hướng dẫn thi hành; Tác giả: QH, CP

35. Thăng Long - Hà Nội, truyền thống, tầm nhìn, động lực vươn tới; Tác giả: Phạm Quang Nghị

36. Quy định pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực; Tác giả: Chính phủ

37. Trung tâm Lưu trữ quốc gia II - 35 năm trên đường phát triển (1976 - 2011); Tác giả: Trung tâm Lưu trữ quốc gia II

38. Quy định pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính về thuốc, mỹ phẩm, trang thiết bị y tế, khám bệnh, chữa bệnh; Tác giả: Chính phủ

39. Tài liệu chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho cán bộ Đoàn ở cơ sở (Sửa chữa, bổ sung theo Văn kiện Đại hội XI của Đảng); Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

40. Tài liệu chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Mặt trận Tổ quốc ở cơ sở (Sửa chữa, bổ sung theo Văn kiện Đại hội XI của Đảng); Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

41. Tài liệu chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Hội liên hiệp Phụ nữ ở cơ sở (Sửa chữa, bổ sung theo Văn kiện Đại hội XI của Đảng); Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

42. Các Đại hội và Hội nghị Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam thời kỳ đổi mới; Tác giả: PGS,NGND. Lê Mậu Hãn ThS. Thái Phương

43. Tài liệu học tập kết luận Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI (Dùng cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở); Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương

44. Tài liệu nghiên cứu kết luận Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI (Dùng cho cán bộ chủ chốt và báo viên); Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương

45. Tổ chức và hoạt động của văn phòng bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Tác giả: TS. Văn Tất Thu

46. Quy định về những điều đảng viên không được làm; Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam

47. Văn kiện Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương khóa XI; Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam

48. Hỏi đáp về tổ chức Hội đồng nhân dân và kỳ họp Hội đồng nhân dân cấp xã; Tác giả: (GS,TS. Phan Trung Lý) (Chủ biên)

49. Sổ tay đảng viên; Tác giả: Tập thể TG

50. Lịch sử công tác xây dựng Đảng (1930 - 2011); Tác giả: PGS,TS. Nguyễn Trọng Phúc

51. Điều lệ Đảng khóa XI và một số quy định, hướng dẫn thi hành; Tác giả: ĐCSVN

52. Xuất bản Việt Nam trong những năm đổi mới đất nước; Tác giả: Tập thể TG

53. Dịch vụ Logistics ở Việt Nam trong hội nhập quốc tế ( Sách chuyên khảo); Tác giả: GS,TS. Đặng Đình Đào, TS. Nguyễn Minh Sơn (Chủ biên )

54. Văn hóa thời đại toàn cầu; Tác giả: TS. Phạm Ngọc Trung

55. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí minh suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị (Tài liệu sinh hoạt chi bộ, đoàn thể và tại các cơ quan, đơn vị năm 2011 - 2012); Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương

56. Tư tưởng văn hóa (Sách tham khảo); Tác giả: V.M. Mezhuev

57. Thịnh vượng chung - Kinh tế học cho hành tinh đông đức (Sách tham khảo); Tác giả: Jeffrey D. Sachs

58. History of Vietnam - Laos, Laos - Vietnam Special Relationship (1930 - 2007) Party Documents I (1930 - 1945) (Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam (1930 - 2007) - Văn kiện tập I (1930 - 1945) Tiếng Anh; Tác giả: ĐCSVN - ĐNDCM Lào

59.Hồ Chí Minh về suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị (Tài liệu tham khảo); Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương


chuyen-ke

Tác giả: ThS. Nguyễn Anh Minh (Sưu tầm và tuyển chọn)

Số trang: 156 trang

Giá tiền: 24.000 đồng

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh tụ vĩ đại của giai cấp công nhân và của dân tộc Việt Nam; Anh hùng giải phóng dân tộc; danh nhân văn hóa thế giới. Cả cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Người đã trải qua bao gian nan, vất vả; hết lòng phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân.

Sinh thời, Người luôn dành cho thế hệ măng non của nước nhà những tình cảm đặc biệt, rất ân cần, cụ thể và gần gũi với thực tế. Trong trái tim nhân hậu của vị Cha già dân tộc, ở giai đoạn nào của cuộc cách mạng, trẻ em cũng luôn là lớp công dân được Bác dành sự quan tâm sâu sát và mong mỏi “các em mai sau lớn lên thành những người dân xứng đáng với nước độc lập, tự do”. Với ý nghĩa đó, những bức thư Bác gửi nhân dịp khai trường, mỗi dịp trung thu, những bài nói, bài phát biểu về nhiệm vụ chăm sóc thiếu niên, nhi đồng, những món quà tặng đầy ý nghĩa của Người dành cho các cháu thiếu niên, nhi đồng… luôn ân tình, thấm đậm chủ nghĩa nhân văn.

Sau khi Cách mạng Tháng Tám thành công, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt niềm tin, hy vọng rất nhiều ở thế hệ tương lai của nước nhà, sự quan tâm của Người đối với thiếu niên, nhi đồng gắn liền với những trăn trở về tương lai của dân tộc, của đất nước. Không chỉ quan tâm đến giáo dục, dạy dỗ thế hệ măng non, dù bận công việc quốc gia, Người vẫn không quên Tết Trung thu độc lập đầu tiên của các cháu và viết rằng: “Trung thu này, Già Hồ không có gì gửi tặng các em. Chỉ gửi tặng các em một trăm cái hôn thân ái”.

Hướng tới kỷ niệm 122 năm Ngày sinh của Người và đẩy mạnh việc thực hiện Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản cuốn sách Chuyện kể và những bức thư Bác Hồ gửi thiếu niên, nhi đồng do ThS. Nguyễn Anh Minh (Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch) sưu tầm và tuyển chọn.

Nội dung cuốn sách gồm hai phần:

Phần I: Những bức thư của Bác Hồ gửi thiếu niên, nhi đồng.

Phần II: Chuyện kể Bác Hồ với thiếu niên, nhi đồng.

Đọc cuốn sách, người đọc cảm nhận được sâu sắc tình cảm bao la, mênh mông và sự quan tâm ân cần, cũng như những trăn trở, gửi gắm của Người với thiếu niên, nhi đồng - thế hệ tương lai của nước nhà.ton-that-tungTác giả: Hội Khoa học Lịch sử tỉnh Thừa Thiên - Huế - Bệnh viện Trung ương Huế

Số trang: 172 trang

Giá: 43.000đ

Giáo sư, Viện sĩ, Bác sĩ, Anh hùng Lao động Tôn Thất Tùng sinh năm 1912, mất năm 1982, trong một gia đình hoàng tộc, nhưng ông đã sớm gạt bỏ ý tưởng truyền thống “học để ra làm quan” mà rẽ sang một hướng khác là học nghề y để chữa bệnh cứu người. Từ đó, ông đã sống trọn vẹn với cuộc đời và y nghiệp của mình bằng tất cả tài năng và phẩm giá, bằng tất cả tình yêu thương con người, làm rạng danh nền y học Việt Nam. 

Giáo sư Tôn Thất Tùng là một nhà khoa học mẫu mực, ông đã sáng tạo ra phương pháp cắt gan khô tiên tiến - “phương pháp Tôn Thất Tùng”, được y học thế giới ngưỡng mộ và làm nền tảng kỹ thuật ghép gan sau này. Suốt cuộc đời khoa học của mình, ông đã đóng góp cho nền y học Việt Nam và thế giới hơn 120 công trình nghiên cứu y học xuất sắc; được nhận nhiều giải thưởng, nhiều danh hiệu cao quý. Ông cũng là người có công lao lớn trong việc đào tạo ra nhiều thế hệ thầy thuốc Việt Nam. Sau này, nhiều người đã trở những thầy thuốc giỏi, những chuyên gia ngoại khoa hàng đầu của đất nước.

Nhưng trên tất cả, ông là một nhà trí thức yêu nước chân chính. Ngay từ đầu những năm 30 của thế kỷ XX, tận mắt chứng kiến cảnh tượng quan lại ở Huế, ông đã quyết không theo nghiệp học làm quan mà rời Huế ra Hà Nội để theo học ngành y với hoài bão mai sau sẽ làm một nghề “tự do” không phụ thuộc vào đám quan lại hay chính quyền thực dân. Ông đã đến với cách mạng bằng “ánh sáng của đôi mắt Bác Hồ”, quyết tâm bước vào cuộc kháng chiến trường kỳ gian khổ của dân tộc. Ông đã cống hiến tuổi xuân và hy sinh cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập của dân tộc và sự nghiệp cao cả của người thầy thuốc; trở thành một nhà khoa học nổi tiếng, một thầy thuốc tài năng kiệt xuất, nhà giáo ưu tú, nhà hoạt động chính trị xuất sắc.

Cuốn sách Tôn Thất Tùng - Phác thảo chân dung một danh nhân y học Việt Nam thời hiện đại tập hợp các bài phát biểu, các tham luận tại Hội thảo khoa học Kỷ niệm 100 năm ngày sinh Giáo sư, Viện sĩ, Bác sĩ, Anh hùng Lao động Tôn Thất Tùng (10-5-1912 - 10-5-2012) do Hội Khoa học Lịch sử tỉnh Thừa Thiên - Huế và Bệnh viện Trung ương Huế phối hợp tổ chức tháng 5 năm 2012 vừa qua. Nội dung các bài viết đề cập đến nhiều vấn đề về gia thế, quê hương, cuộc đời, sự nghiệp của Giáo sư Tôn Thất Tùng, bước đầu cung cấp khá toàn diện cho người đọc về chân dung một nhà khoa học tài năng, đức độ, mang tầm vóc quốc gia và quốc tế. Thông qua các bài phát biểu, tham luận tại Hội thảo, chúng ta sẽ phần nào hiểu được những đóng góp xuất sắc của Giáo sư Tôn Thất Tùng trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là y học, giáo dục và đào tạo; những phẩm chất đáng quý của một người thầy đã từ bỏ chốn quan trường để đi theo cách mạng, đồng hành cùng dân tộc trong thế kỷ XX.

Phạm Thị Thinh


My thuat moi truong DT TL-HN

Tác giả: TS. Nguyễn Văn Dương

Số trang: 228

Giá tiền: 67.000 đồng

Hiện nay, môi trường thẩm mỹ là vấn đề đang được đặt ra trước sự phát triển và hình thành nhanh chóng các trung tâm đô thị. Môi trường nói chung và mỹ thuật môi trường nói riêng có ảnh hưởng quan trọng và tác động trực tiếp tới sự phát triển của cuộc sống con người và xã hội. Tổ chức Văn hóa, giáo dục và khoa học của Liên hợp quốc (UNESCO) đã chủ trì và phát động trên toàn thế giới việc xây dựng, cải tạo và bảo vệ môi trường thẩm mỹ, môi trường sinh thái.

Sau hơn 25 năm đổi mới, đất nước ta đang chuyển mình với những thay đổi lớn lao, các đô thị phát triển nhanh và mạnh. Quá trình đổi mới những năm qua ở các vùng kinh tế và các đô thị trong nước đã hình thành nên các vùng kinh tế trọng điểm, trong đó Thủ đô Hà Nội – trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của cả nước – là một trong những nơi phát triển mạnh mẽ nhất. Nhiều công trình văn hóa, công sở, giao thông, công nghiệp, nhà ở và nhiều công trình nghệ thuật được đầu tư xây dựng mới làm thay đổi diện mạo thành phố… Song, bên cạnh đó cũng nảy sinh nhiều vấn đề bức xúc về môi trường thẩm mỹ.

Mỹ thuật môi trường không phải là một thực thể riêng biệt mà nó nằm trong mối tổng hòa có liên quan mật thiết với môi trường sinh thái, môi trường tự nhiên và môi trường xã hội… Do đó, nghiên cứu mỹ thuật môi trường đô thị Hà Nội hiện nay sẽ góp phần vào công việc bảo tồn, phát huy tinh hoa truyền thống văn hóa của dân tộc và xác định vai trò, chức năng và giá trị của mỹ thuật môi trường trong đô thị.

Để giúp bạn đọc có thêm tài liệu nghiên cứu, tham khảo về những vấn đề trên, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn sách Mỹ thuật môi trường đô thị Thăng Long – Hà Nội của Tiến sĩ Nguyễn Văn Dương.

Cuốn sách bước đầu xác định cơ sở lý luận khoa học về mỹ thuật môi trường để nhìn nhận, đánh giá một cách khách quan thực trạng mỹ thuật môi trường Hà Nội, qua đó đề xuất một số giải pháp về sự liên kết đa ngành, đồng bộ trong quá trình quy hoạch xây dựng mỹ thuật môi trường đô thị Thủ đô.

Nội dung kết cấu cuốn sách gồm bốn chương: Tổng quan về mỹ thuật môi trường; Mỹ thuật môi trường đô thị Hà Nội trước năm 1945; Mỹ thuật môi trường đô thị Hà Nội từ năm 1945 đến nay; Một số định hướng và giải pháp xây dựng mỹ thuật môi trường đô thị Hà Nội, cùng nhiều ảnh phụ bản có giá trị minh họa và tham khảo hữu ích.


mot-so-van-deTác giả: PGS, TS. Tô Huy Rứa

 Số trang: 704 trang

Công tác lý luận, tư tưởng và tổ chức của Đảng là những công tác trọng yếu, có ý nghĩa quyết định đến năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, tới sự thành bại của sự nghiệp cách mạng, chiều hướng phát triển của xã hội và tương lai của cả dân tộc. Trong suốt chặng đường đổi mới vừa qua, Đảng ta đã rất coi trọng công tác nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn trong từng chặng đường phát triển, do vậy đã dần hình thành, phát triển và hoàn thiện lý luận đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa của Việt Nam.

Nhằm giúp bạn đọc có điều kiện kiện tìm hiểu và nghiên cứu về công tác lý luận và tổng kết thực tiễn của Đảng trong thời kỳ đổi mới đất nước, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản cuốn sách Một số vấn đề về công tác lý luận, tư tưởng và tổ chức của Đảng trong thời kỳ đổi mới của PGS.TS. Tô Huy Rứa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương - một nhà lãnh đạo, một nhà khoa học đã nhiều năm chỉ đạo và trực tiếp làm công tác nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn của Đảng.

Cuốn sách tập hợp 70 bài viết và bài nói của tác giả được sắp xếp thành 6 phần:

Phần thứ nhất: Một số vấn đề lý luận trong thời kỳ đổi mới.

Phần thứ hai: Một số vấn đề về công tác tuyên giáo, công tác tư tưởng của Đảng.

Phần thứ ba: Cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Phần thứ tư: Một số vấn đề trong lĩnh vực văn hóa, văn học, nghệ thuật.

Phần thứ năm: Một số vấn đề về xuất bản và báo chí.

Phần thứ sáu: Công tác tổ chức xây dựng Đảng trong thời kỳ mới.

Nội dung cuốn sách cho thấy, trong hơn 25 năm đất nước ta tiến hành công cuộc đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, trong đó có thành tựu về lý luận trong từng lĩnh vực nghiên cứu, ứng với các lĩnh vực của đời sống xã hội, đặc biệt là đã hình thành và phát triển những nhận thức lý luận mới về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Công tác tư tưởng đã gắn bó và phục vụ hiệu quả sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã đạt được nhiều kết quả tích cực; năng lực và sức chiến đấu của Đảng không ngừng được nâng cao.

Những thành tựu này có cơ sở vững chắc từ thực tiễn và bắt nguồn từ chính thực tiễn đổi mới. Thực tiễn đặt ra yêu cầu và đòi hỏi lý luận phải đổi mới và phát triển để tìm được câu trả lời cho những vấn đề nảy sinh từ thực tiễn, cung cấp cơ sở lý luận cho Đảng và Nhà nước hoạch định đường lối, chính sách phù hợp với sự phát triển của đất nước và cuộc sống của nhân dân. 

Bên cạnh việc phân tích các thành tựu đã được, một số lĩnh vực đã được làm sáng tỏ hơn về mặt lý luận, cuốn sách đã làm rõ những hạn chế và các vấn đề đặt ra của công tác lý luận, tư tưởng và tổ chức của Đảng hiện nay. Đó là tình trạng lạc hậu của lý luận trên một số mặt, không ít vấn đề thực tiễn đặt ra mà lý luận chưa giải quyết một cách thấu đáo. Tính chiến đấu, thuyết phục và hiệu quả của công tác tư tưởng còn một số hạn chế, thiếu sắc bén trong chống âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Công tác xây dựng Đảng còn nhiều yếu kém, chậm được khắc phục. Tình trạng suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên và tình trạng tham nhũng, lãng phí, quan liêu, những tiêu cực và tệ nạn xã hội chưa được ngăn chặn, đẩy lùi mà còn diễn biến phức tạp. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chưa thực sự đi vào chiều sâu, một số nơi còn mang tính hình thức, hiệu quả chưa cao,…

Cuốn sách đã chỉ ra phương hướng, các giải pháp tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về công tác xây dựng Đảng, đẩy mạnh công tác lý luận, tư tưởng của Đảng trong tình hình mới; đồng thời, nhấn mạnh công tác lý luận, tư tưởng của Đảng phải tiếp tục đẩy mạnh đổi mới tư duy, nâng cao nhận thức, trước hết là nâng cao trình độ tư tưởng, lý luận trong Đảng, tạo ra sự chuyển biến nhận thức, thống nhất tư tưởng trong Đảng và trong xã hội, góp phần tiếp tục bảo vệ và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác- Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo vệ mục tiêu của chủ nghĩa xã hội và đưa sự nghiệp đổi mới tới thắng lợi.

Lâm Vũ


nen hoa binh mong manh

Tác giả: Pierre Asselin

Số trang: 374

Giá: 80.000 đ

Đàm phán Paris là cuộc đụng đầu ngoại giao đầu tiên giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Đây là một cuộc đấu trí, đấu lý và đấu mưu giữa hai ý thức hệ, hai loại pháp lý và đạo lý. Đây cũng là một cuộc đàm phán được coi là dài ngày nhất, khó khăn, phức tạp nhất, nhưng cũng là một thắng lợi vẻ vang nhất trong lịch sử ngoại giao Việt Nam, đồng thời là một sự kiện nổi bật trong ngoại giao của thế giới hiện đại.

Về quá trình đàm phán Hiệp định Paris và kết quả của nó, đã có rất nhiều học giả trong nước và nước ngoài, đặc biệt là các học giả Mỹ, tập trung nghiên cứu. Với mong muốn cung cấp thêm cho bạn đọc tài liệu tham khảo về vấn đề này qua lăng kính của một người nước ngoài, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn NỀN HÒA BÌNH MONG MANH – Washington, Hà Nội và tiến trình của Hiệp định Paris của tác giả Pierre Asselin, do Nhà xuất bản Đại học Bắc Carolina ấn hành năm 2002.

Ngoài phần Lời nói đầu và Phần kết (Sau Hiệp định Paris: 1973-1975), cuốn sách có 7 chương:

Chương một: Vòng đàm phán đầu tiên: 1968-1971

Chương hai: Hòa hoãn và cuộc tấn công mùa Xuân: tháng Giêng – tháng Sáu 1972

Chương ba: Thương lượng nghiêm chỉnh: tháng Bảy – tháng Chín 1972

Chương bốn: Từ nhất trí đến bất đồng: tháng Mười 1972

Chương năm: Dàn xếp với Thiệu: tháng Mười một 1972

Chương sáu: Ván bài ngửa: tháng Mười hai 1972

Chương bảy: Vòng cuối cùng: tháng Giêng 1973

Với nguồn tư liệu khá phong phú, luận chứng súc tích, cuốn sách tập trung trình bày quá trình đàm phán Hiệp định Paris kéo dài hơn bốn năm giữa các nhà đàm phán của Hà Nội và Washington. Thông qua việc chia quá trình đàm phán thành sáu giai đoạn, tác giả đã đi sâu phân tích bối cảnh, tình hình của mỗi bên trong từng giai đoạn, từ đó cố gắng làm rõ động cơ, ý đồ chiến lược của mỗi bên trong từng thời điểm.


toa-an-cong-ly

Tác giả: PGS, TS. Nguyễn Hồng Thao

Số trang: 356 trang

Giá tiền: 58.000đ

Toà án Công lý quốc tế là một trong sáu cơ quan chuyên môn chính của Liên hợp quốc, có nhiệm vụ duy trì và phát triển luật quốc tế. Với mong muốn phục vụ nhu cầu nghiên cứu của các cán bộ lãnh đạo, các nhà hoạt động chuyên môn, cung cấp tài liệu tham khảo cho công tác học tập của sinh viên các trường luật, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật phối hợp với PGS, TS. Nguyễn Hồng Thao xuất bản cuốn Tòa án Công lý quốc tế.

Đây là thành quả của những năm tháng tác giả nghiên cứu, học tập tại Cung điện Hòa bình ở La Hay, Hà Lan. Nó cũng là kết quả tác giả đúc kết được qua thời gian làm công tác giảng dạy ở Khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội và công việc nghiên cứu, sưu tập tài liệu ở Ban Biên giới Chính phủ (nay là Ủy ban Biên giới quốc gia). Cuốn sách nhằm giới thiệu đến bạn đọc các vấn đề về tổ chức, thẩm quyền, cơ chế hoạt động cùng các phán quyết điển hình và kết luận tư vấn chọn lọc của cơ quan quốc tế này. Nó đã góp phần chuyển tải nhiều nội dung lớn liên quan đến các sự kiện, tranh chấp cũng như các vấn đề mới nảy sinh trong quan hệ giữa các quốc gia trong khu vực cũng như toàn cầu và trong luật quốc tế. Nội dung cuốn sách gồm hai phần:

Phần I: Tổ chức và hoạt động của Tòa án Công lý quốc tế, gồm 4 chương, giới thiệu lịch sử hình thành, cơ cấu hoạt động của Tòa án Công lý quốc tế cùng những đóng góp của nó trong sự phát triển luật quốc tế.

Phần II: Các phán quyết và kết luận tư vấn chọn lọc, là các phán quyết và kết luận tư vấn chọn lọc điển hình trong quá trình hoạt động của Tòa án Công lý quốc tế. Ngoài ra, cuốn sách còn có phần Phụ lục trích giới thiệu một số văn bản của Liên hợp quốc về nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Tòa án Công lý quốc tế.

Đóng vai trò quan trọng trong hệ thống duy trì hòa bình, an ninh và phát triển quốc tế, thì việc nghiên cứu, nắm vững các nội dung liên quan đến Tòa án Công lý quốc tế và nguyên tắc hoạt động của nó là việc làm hết sức cần thiết đối với cán bộ lãnh đạo, cán bộ chuyên môn cùng các sinh viên trường luật trong tình hình hiện nay. Do vậy, cuốn sách ra đời trong thời điểm này đã trở thành tài liệu tham khảo bổ ích, mang lại ý nghĩa rất quan trọng đối với tình hình phát triển đất nước ta hiện nay.


150 cau hoi ve nghiep vu HCVP

Tác giả: TS. Nguyễn Thị Thu Vân - ThS. Nguyễn Thị Thu Hà (Đồng chủ biên)

Số trang: 268 trang

Giá: 45.000 đồng

Bất kỳ một cơ quan, đơn vị nào cũng đều có bộ phận văn phòng thực hiện chức năng: tổng hợp, xử lý thông tin, tham mưu cho lãnh đạo đơn vị; quản lý cơ sở vật chất, phương tiện làm việc; đồng thời là trung tâm đầu mối giao tiếp của cơ quan, đơn vị. Để thực hiện được tốt các chức năng trên đòi hỏi đội ngũ lãnh đạo và nhân viên văn phòng cần nắm được những nội dung chính của nghiệp vụ hành chính văn phòng cũng như những văn bản, quy định liên quan đến nghiệp vụ hành chính văn phòng, từ đó hoàn thành chức năng, nhiệm vụ được giao.

Nhằm cung cấp cho cán bộ văn phòng và đông đảo bạn đọc một “công cụ” có thể giải đáp những thắc mắc xung quanh nghiệp vụ hành chính văn phòng, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản cuốn sách 150 câu hỏi - đáp về nghiệp vụ hành chính văn phòng do TS. Nguyễn Thị Thu Vân và ThS. Nguyễn Thị Thu Hà đồng chủ biên.

Nội dung cuốn sách gồm ba phần:

Phần I: Tổng quan về văn phòng

Phần II: Các nghiệp vụ văn phòng

Phần III: Quản trị văn phòng

Được viết dưới dạng hỏi - đáp, văn phong mạch lạc, dễ hiểu, cuốn sách sẽ giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về nghiệp vụ hành chính văn phòng để từ đó ứng dụng một cách có hiệu quả trong hoạt động thực tiễn.


 

Văn kiện Đảng

Untitled document VANKIENDANG2

Hệ thống văn bản

Untitled document van ban phap luat

thiet ke biet thu-- thiet ke kien truc-- điện thoại sky

sky a820l-- sky a830l