Trang chủ Văn hóa, xã hội Phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Thành phố Đà Nẵng

Phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Thành phố Đà Nẵng

 

Tác giả: Dương Anh Hoàng

Số trang: 186 trang

Giá: 50.000 đồng

Chúng ta đang trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức nhằm mục tiêu đến năm 2020 cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Để đạt được mục tiêu đó, Đảng ta đã xác định lấy việc phát huy nguồn lực con người là yếu tố cơ bản cho sự phát triển nhanh và bền vững. Một nguồn nhân lực đủ về số lượng, mạnh về chất lượng, đồng bộ về cơ cấu ngành nghề và được sử dụng có hiệu quả là cơ sở đảm bảo cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa thành công.

Thành phố Đà Nẵng là một trong những đô thị lớn của đất nước, có vị trí quan trọng trong chiến lược phát triển vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và cả nước. Trong những năm đổi mới, Đà Nẵng đã đạt được những thành tựu quan trọng và tương đối toàn diện trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Tuy nhiên, sự phát triển đó chưa xứng với tiềm năng, thế mạnh của thành phố và chưa đảm bảo vững chắc cho sự phát triển bền vững trong tương lai. Tình trạng này do nhiều nguyên nhân, song nguyên nhân chủ yếu là: Nguồn nhân lực của Đà Nẵng đang nhiều về số lượng, thấp về chất lượng và hiệu quả sử dụng chưa cao. Vì vậy chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố nói riêng và các tỉnh miền Trung nói chung.

Cuốn sách Phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Thành phố Đà Nẵng tập trung giải quyết các vấn đề cơ bản sau đây:

Thứ nhất, phân tích và làm rõ lý luận phát triển nguồn nhân lực và những đặc điểm quan trọng của quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Đà Nẵng.

Thứ hai, phân tích và đánh giá thực trạng phát triển nguồn nhân lực ở Đà Nẵng, bao gồm cả thành tựu và những hạn chế, đồng thời chỉ ra những nguyên nhân của chúng trong quá trình phát triển nguồn nhân lực sau hơn hai thập kỷ thực hiện đường lối đổi mới của Đảng.

Thứ ba, luận chứng quan điểm phát triển nguồn nhân lực, đề xuất một số giải pháp mang tính định hướng để góp phần thúc đẩy sự phát triển nguồn nhân lực phục vụ cho công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế ở Đà Nẵng trong thời gian tới.

Cuốn sách là tài liệu tham khảo bổ ích cho việc hoạch định chính sách về phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước nói chung, các tỉnh thành phố nói riêng và đặc biệt là cho những nhà lãnh đạo, quản lý ở Thành phố Đà Nẵng.

Phạm Thị Thinh

 

Sách sắp xuất bản

SÁCH SẮP XUẤT BẢN THÁNG 11-2014

 

 1. Lịch sử Đoàn và phong trào thanh niên huyện Thạch Hà (1930 - 2014)
 2. Luật hôn nhân và gia đình
 3. Luật khiếu nại
 4. Luật tố tụng hành chính
 5. Sổ tay về luật hợp tác xã năm 2012 và văn bản hướng dẫn...
 6. Quy định pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất ...
 7. Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013 và văn bản hướng dẫn...
 8. Những vấn đề lý luận về phát triển văn hoá trong công cuộc đổi mới...
 9. Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo Việt Nam
 10. Luật kinh doanh bảo hiểm năm 2000 được sửa đổi, bổ sung năm 2010
 11. Lương Định Của - Nhà nông học vì dân, vì nước
 12. Tư tưởng của V.I. Lênin về xây dựng đảng
 13. Về một số xu hướng chính trị chủ yếu trên thế giới hiện nay
 14. Giáo trình học thuyết sứ mệnh lcịh sử của giai cấp công nhân
 15. Xây dựng con người Việt Nam theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
 16. Những bài học nhỏ từ tư tưởng lớn Hồ Chí Minh
 17. Ban Đối ngoại TW Đảng - 65 năm chặng đường vẻ vang (1949 - 2014)
 18. Ngân hàng câu hỏi…. môn tư tưởng Hồ Chí Minh
 19. Lịch sử đấu tranh… xã Đình Cao - tập 1
 20. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
 21. Lịch sử Đoàn và phong trào thanh niên huyện Thạch Hà (1930-2014)
 22. Luật tiếp công dân
 23. Luật giao thông đường bộ
 24. QĐPL về giá đất theo luật đất đai năm 2013
 25. Xây dựng cơ quan lãnh đạo cấp TW, Xứ ủy của Đảng thời kỳ 1930-1945
 26. Tập đoàn công nghiệp hóa chất Việt Nam - 45 năm xây dựng và phát triển (1969-2014)
 27. Bàn về hệ thống pháp luật
 28. Bộ luật dân sự
 29. Hồ Chí Minh - Anh hùng dân tộc và tầm thời đại của người
 30. Trung tâm thể dục thể thao Quốc phòng II (1976-2014)
 31. Chiến trường Đông Nam Bộ với Điện Biên Phủ.

 


SÁCH SẮP XUẤT BẢN THÁNG 10-2014
 1. Văn hoá giữ nước Việt Nam - Những giá trị đặc trưng
 2. Văn hoá, nghệ thuật với việc nâng cao đời sống tinh thần bộ đội...
 3. Một thời để nhớ
 4. Ngôn ngữ báo chí và biên tập báo
 5. Gương sáng học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
 6. Luật phòng, chống thiên tai năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 7. Quy định pháp luật về thu tiền sử dụng đất theo Luật đất đai năm 2013
 8. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
 9. Luật tiếp công dân
 10. Tài liệu học tập dành cho lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ lãnh đạo quản lý tỉnh Lào Cai
 11. Tài liệu nghiên cứu Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ IX...
 12. Tài liệu hỏi - đáp Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ chín...
 13. Quy định pháp luật về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, hồ sơ địa chính...
 14. Lịch sử đấu tranh cách mạng huyện Tiên Phước (1858 - 1975)
 15. Lịch sử Đảng bộ huyện Tiên Phước (1975 - 2010)
 16. Cẩm nang người đứng đầu cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài
 17. Nỗi đau da cam
 18. Luật hợp tác xã
 19. Luật Salic của Vương quốc Phrăng
 20. Chủ nghĩa xã hội và quyền con người
 21. Nguyễn Duy Trinh - Tác phẩm (Tập II)
 22. Luật cư trú năm 2006 sửa đổi, bổ sung năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 23. Tài liệu tham khảo bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở
 24. Luật tố tụng hành chính
 25. Lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân thị trấn Trần Cao - Tập I (1930 - 2010)
 26. Luật phòng, chống thiên tai
 27. Giáo trình Luật hình sự Việt Nam (Phần chung)
 28. Luật thanh tra
 29. Lịch sử đảng bộ và nhân dân xã Tây An (1930-2010)
 30. Giáo trình Luật hành chính Việt Nam
 31. Giáo trình Luật dân sự Việt Nam  (tập 1)
 32. Quyền con người trong Hiến pháp năm 2013 - Quan điểm mới, cách tiếp cận mới ...
 33. Luật trọng tài thương mại và văn bản hướng dẫn thi hành
 34. Hỏi - đáp về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo Bộ luật lao động năm 2012
 35. Luật cán bộ, công chức
 36. Luật tiếp công dân
 37. Luật phòng, chống thiên tai năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 38. Sổ họp chi bộ.

SÁCH SẮP XUẤT BẢN THÁNG 9-2014
 1. Luật phòng, chống tham nhũng năm 2005 sđ, bs năm 2007, 2012
 2. Luật thanh tra
 3. Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học
 4. Về thi hành PL thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn năm 2007
 5. TCXH truyền thống của người Cơ tu ở huyện Nam Đông...
 6. Các hiệp định phân định biển giữa VN và các nước láng giềng
 7. Luật doanh nghiệp năm 2005 sđ, bs năm 2009, 2013
 8. Tài liệu nghiên cứu Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ chín
 9. Tài liệu tham khảo bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ các cấp...
 10. Tài liệu hỏi - đáp Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ chín...
 11. Sổ tay công tác cán bộ, đảng viên
 12. Biên bản chiến tranh 1-2-3-4. 75
 13. Luật đất đai năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 14. Tàiliệu tham khảo bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên
 15. Tài liệu học tập NQ và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ chín...
 16. Luật biển Việt Nam năm 2012 và văn bản hướng dẫn thi hành
 17. Phân phối bình đẳng các nguồn lực kinh tế - Tiếp cận lý luận và...
 18. Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh (Dành cho sinh viện đại học, cao đẳng...)
 19. Giáo trình đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản VN (Dành cho sinh viên ...
 20. Cơ chế pháp lý bảo đảm thực hiện quyền khiếu nại hành chính...
 21. Luật tiếp công dân
 22. Luật tố cáo
 23. Luật khiếu nại
 24. Luật hôn nhân và gia đình
 25. Luật đất đai
 26. Luật xử lý vi phạm hành chính
 27. Cơ sở lý luận và thực tiễn về hành chính nhà nước
 28. Quản lý học đại cương
 29. Giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin
 30. Tăng trưởng kinh tế với giảm nghèo ở Việt Nam hiện nay
 31. Luật hợp tác xã
 32. Logic học đại cương - Hướng dẫn học và ôn tập qua các câu hỏi...
 33. Hỏi - đáp luật tiếp công dân năm 2013
 34. Phân tích chính sách công ở VN (qua khảo sát một số quận huyện của TP Đà Nẵng)
 35. Đền Thượng - Cổ Loa và những di sản trong lòng đất
 36. Phát triển năng lực tư duy biện chứng cho sinh viên VN hiện nay
 37. Văn hóa dân gian Khánh Hòa (tuyển tập)
 38. Quy định xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, các quy chế giám sát, chất vấn trong Đảng...

SÁCH SẮP XUẤT BẢN THÁNG 8-2014

 

 1. Tập bài giảng về công tác dân vận
 2. Logic học Phật giáo
 3. Quy định pháp luật về hoạt động kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính của quản lý thị trường
 4. Cẩm nang pháp luật về thuế nhà thầu nước ngoài và Hiệp định tránh đánh thuế hai lần
 5. Phát huy vốn văn hoá dân gian trong phát triển du lịch Cao Bằng
 6. Giáo trình kế toán tài chính (Quyển 1)
 7. Lược sử vùng đất Nam Bộ Việt Nam
 8. Quy định pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt
 9. Quy định pháp luật về lao động là người giúp việc gia đình
 10. Triết học cổ đại
 11. Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Thái Hoà (1930-2005)
 12. Cẩm nang công tác dân vận
 13. Truyền thông quốc tế
 14. Nguyễn Hoàng - Người mở cõi
 15. Môi trường toàn cầu và tương lai nhân loại...
 16. Tổ chức quản lý thực hiện dự án đầu tư
 17. Lịch sử Đảng bộ huyện Khánh Vĩnh (1975-2010)
 18. Tài liệu nghiên cứu Nghị quyết và một số chủ trương...
 19. Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Việt Nam
 20. Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào
 21. Sức sống của chủ nghĩa Mác-Lênin trong thời đại ngày nay
 22. Tổng kết thực hiện Nghị quyết 01-NQ/TW của Bộ Chính trị...
 23. Những vấn đề cơ bản và cấp bách của triết học Mácxít
 24. Bộ luật hình sự năm 1999 được sửa đổi, bổ sung năm 2009
 25. Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004 sửa đổi, bổ sung năm 2011
 26. Quy định pháp luật về tổ chức và hoạt động của kiểm ngư
 27. Thực hiện dân chủ trong các trường đại học ở nước ta hiện nay
 28. Tài liệu hỏi - đáp Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị...
 29. Tài liệu học tập Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị...
 30. Luật hôn nhân và gia đình
 31. Luật công chứng
 32. Luật giao thông đường thuỷ nội địa năm 2004 sửa đổi, bổ sung năm 2014
 33. Luật hải quan
 34. Luật đầu tư công
 35. Luật bảo vệ môi trường
 36. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giao thông đường thuỷ nội địa
 37. Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài...
 38. Luật hoà giải ở cơ sở
 39. Luật tiếp công dân.

 

 


Sách mới

 

hoi-dap-ve-bao-ve-an-ninh

Chủ biên: GS. TS. Phạm Ngọc Hiền

Số trang: 210 trang

Giá tiền: 37.000 đ

Việt Nam đang ngày càng hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế khu vực và thế giới. Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, những thời cơ và thuận lợi để phát triển đang mở ra với chúng ta và bên cạnh đó những nguy cơ và thách thức tiềm ẩn cũng dần nổi lên, đòi hỏi chúng ta phải chủ động đón nhận toàn cầu hóa, khai thác hết tiềm năng, thuận lợi do toàn cầu hóa đem lại, đồng thời phải tỉnh táo, có chiến lược và sách lược hữu hiệu trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, v.v., bảo đảm an ninh quốc gia, lợi ích quốc gia, dân tộc.

Với mục đích mang đến cho bạn đọc một nguồn thông tin, một cẩm nang về vấn đề toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế và những liên hệ trong bối cảnh Việt Nam, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn sách Hỏi - đáp về bảo vệ an ninh quốc gia trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế do GS. TS. Phạm Ngọc Hiền chủ biên. Nội dung cuốn sách gồm những bài viết của một số tác giả là những chuyên gia nghiên cứu về lĩnh vực này.

Cuốn sách được kết cấu thành ba phần:

I. Nhận thức về an ninh và bảo vệ an ninh quốc gia trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế.

II. Tác động của quá trình toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế đối với an ninh quốc gia Việt Nam.

III. Quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ an ninh quốc gia trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế.

Cuốn sách giúp bạn đọc nhận thức và hiểu sâu sắc hơn về công tác bảo vệ an ninh quốc gia trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế.


phat-trien

Tác giả: TS. Ngô Thị Tuyết Mai

Số trang: 168 trang

Giá tiền: 31.000đ

Việt Nam là một nước nông nghiệp với khoảng 70% dân số sống ở nông thôn, gần 60% lực lượng lao động làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp. Trong thời gian qua, thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, nông nghiệp nước ta đã đạt được nhiều thành tích to lớn, không những bảo đảm được an ninh lương thực mà còn dư thừa để xuất khẩu, giải quyết được nhiều việc làm cho người lao động. Do vậy, việc bảo đảm phát triển bền vững hàng nông sản xuất khẩu đóng vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển bền vững của đất nước. Tuy nhiên, phát triển hàng nông sản xuất khẩu ở nước ta trong thời gian qua vẫn chưa thật bền vững. Do đó, việc đánh giá đúng thực trạng tăng trưởng hàng nông sản xuất khẩu, trên cơ sở đó tìm ra hướng đi và những giải pháp phù hợp nhằm góp phần tạo ra động lực mới cho phát triển bền vững hàng nông sản trong giai đoạn mới là hết sức cần thiết.

Nhằm cung cấp cho các nhà nghiên cứu, các doanh nghiệp và bạn đọc có thêm tài liệu tham khảo về những vấn đề nêu trên, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia -  Sự thật xuất bản cuốn Phát triển bền vững hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam trong điều kiện hiện nay.

Cuốn sách cung cấp nhiều nội dung liên quan đến vấn đề phát triển bền vững như: tổng quan về lý thuyết phát triển bền vững, những vấn đề lý luận và thực tiễn, sự cần thiết phải phát triển bền vững hàng nông sản xuất khẩu, kinh nghiệm của một số nước trong khu vực cũng như đánh giá thực trạng chung về phát triển bền hàng nông sản xuất khẩu của nước ta hiện nay, trên cơ sở đó cuốn sách cũng có những dự báo và đưa ra những quan điểm và giải pháp nhằm phát triển bền vững hàng nông sản xuất khẩu.

Nội dung cuốn sách gồm 3 chương:

Chương I: Cơ sở lý luận về phát triển bền vững và sự cần thiết phải phát triển bền vững hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam trong điều kiện hiện nay

Chương II: Thực trạng phát triển bền vững hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam trong điều kiện hiện nay

Chương III: Dự báo, quan điểm và giải pháp phát triển bền vững hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam trong điều kiện hiện nay

Cuốn sách là những vấn đề gợi mở giúp các nhà nghiên cứu, các doanh nghiệp và những ai quan tâm có cơ hội tìm hiểu và nghiên cứu sâu hơn về vấn đề này.


Nhung tap the dien hinh trong HTVLTTGDDHCM

Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương

Số trang: 312

Để tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, ngày 14-5-2011, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 03-CT/TW “về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã ngày càng xuất hiện nhiều tập thể và cá nhân điển hình. Đó là những tấm gương sống cho thấy đơn vị, cá nhân nào cũng có thể học và làm theo Bác một cách tự giác ở mọi lúc, mọi nơi và trong mọi việc, học theo Bác và làm theo tấm gương đạo đức của Bác là có ích cho chính mình, cho gia đình mình, cho đơn vị mình, cho xã hội và cho Tổ quốc.

Để giúp bạn đọc tìm hiểu những việc làm cụ thể, thành tích của một số cá nhân điển hình trong “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong phạm vi cả nước, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương xuất bản cuốn sách Những tập thể điển hình trong “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Thông qua những tấm gương, chúng ta có thể rút ra những bài học bổ ích trong công tác chỉ đạo học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở các cấp, sự tham gia, hưởng ứng của cả hệ thống chính trị và của toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân, qua đó nhân rộng các tấm gương điển hình để việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ngày càng trở nên thực chất, đi vào chiều sâu, tạo nên sức mạnh tổng hợp, góp phần xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh, xây dựng đất nước ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn. 


aTAILIEUAB

Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương

Số trang: 212 trang

Giá tiền: 27.000đ     

Tài liệu bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật ấn hành. Mục đích của Tài liệu là nhằm giúp các đồng chí đảng viên mới nắm được những kiến thức cơ bản cốt lõi về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; về những vấn đề cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam và nhiệm vụ của người đảng viên. Trên cơ sở đó, mỗi đảng viên mới xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để trở thành đảng viên chính thức, xứng đáng danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tài liệu gồm các bài:

Bài 1: Chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh – nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng ta

Bài 2: Chủ nghĩa xã hội và phương hướng đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Bài 3: Phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

Bài 4: Xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân

Bài 5: Đường lối và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội

Bài 6: Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc

Bài 7: Tăng cường quốc phòng, an ninh, triển khai các hoạt động đối ngoại; chủ động và tích cực hội  nhập quốc tế

Bài 8: Tổ chức cơ sở đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở

Bài 9: Không ngừng phấn đấu và rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người đảng  viên Đảng Cộng sản Việt Nam


Hoi dap ve cong tac cap uy va bi thu chi bo

Tác giả: Tập thể tác giả

Số trang : 225

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: "Chi bộ là nền móng của Đảng, chi bộ tốt thì mọi việc sẽ tốt" và Người cũng nhấn mạnh: "Chi bộ do chi ủy lãnh đạo; các đảng viên chịu sự lãnh đạo của chi ủy". Chi bộ là nền móng, tế bào, đơn vị chiến đấu cơ bản của Đảng, là hạt nhân lãnh đạo chính trị ở cơ sở. Chi bộ có vai trò quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển của cơ sở, trong đó cấp ủy là bộ phận của chi bộ; đại biểu cho năng lực, trí tuệ, hoạt động thực tiễn, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên trong chi bộ. Bí thư chi bộ là người đứng đầu của cấp ủy, cán bộ chủ chốt giữ vai trò hạt nhân đoàn kết của chi bộ. Cho nên, để phát huy vai trò của chi bộ, để tất cả các chi bộ thật sự là hạt nhân lãnh đạo của Đảng ở cơ sở, cần phải nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy và bí thư chi bộ.

Căn cứ vào Điều lệ Đảng do Đại hội lần thứ XI của Đảng thông qua, Quy định số 45-QĐ/TW ngày 1-11-2011 của Ban Chấp hành Trung ương về Thi hành Điều lệ Đảng và các văn bản hiện hành, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản cuốn sách: Hỏi - đáp về công tác của cấp ủy và bí thư chi bộ. Cuốn sách gồm ba phần:

Phần I- Một số vấn đề cơ bản về chi bộ và sinh hoạt chi bộ;

Phần II- Công tác của cấp ủy và bí thư chi bộ;

Phần III- Công tác văn phòng cấp ủy cơ sở.

Dưới dạng câu hỏi và trả lời, cuốn sách giới thiệu tương đối hệ thống các quy định của Điều lệ Đảng, của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các quy định có liên quan của Nhà nước và các văn bản hướng dẫn của các cơ quan có thẩm quyền về những nội dung nêu trên.


 

tai-lieu-boi-duong


Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương

Số trang: 220 Trang

Giá tiền: 32.000 đồng

Lý luận chính trị là  một môn học cung cấp cho học viên những vấn  đề cơ bản về các khái niệm, phạm trù, quy luật, những vấn đề chính trị - xã hội. Từ đó, giúp học viên có được nền tảng kiến thức cơ bản và bước đầu hình thành tư duy khi nhìn nhận, đánh giá các vấn đề  chính trị - xã hội trong thực tiễn. Nó vừa có tính chất khái quát, trừu tượng cao, phản ánh mối quan hệ đa dạng, phức tạp giữa các hiện tượng  và quá trình tự nhiên - xã hội, vùa gắn bó, liên hệ mật thiết với thực tiễn. Là môn học có chức năng nhận thức, chức năng tư tưởng, chức năng thực tiễn và chức năng phương pháp luận. Tuy nhiên, trên thực tế, chất lượng giảng dạy và học tập lý luận chính trị chưa xứng đáng với vị trí môn học. Điều này biểu hiện ở không khí giờ học sôi nổi, tỷ lệ tích cực tham gia xây dựng bài thấp, mức độ hiểu bài của học viên chưa thực sự như mong muốn, phần lớn học viên học với tư tưởng “học để cho qua”, tác dụng trang bị thế giới quan và tư duy cho học viên hạn chế…

Thực hiện nhiệm vụ công tác nghiên cứu, giáo dục lý luận chính trị trong điều kiện hiện nay, theo yêu cầu  của Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng Chương trình và Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo dung cho đội ngũ cán bộ chuyên trách làm công tác nghiên cứu  và giáo dục  lý luận chính trị các cấp, đồng thời dùng để tra cứu, tham khảo trong quá trình tác nghiệp.

Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo lĩnh vực nghiên cứu, giáo dục lý luận chính trị gồm năm chuyên đề:

Chuyên đề 1: Công tác nghiên cứu, giáo dục lý luận chính trị.

Chuyên đề 2: Quy trình tổ chức việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng.

Chuyên đề 3: Tham mưu, định hướng về giáo dục lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Chuyên đề 4: Tham mưu, định hướng về giáo dục lý luận chính trị trong hệ thống Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh và ở trường chính trị tỉnh, thành phố.

Chuyên đề 5: Phương pháp giảng dạy lý luận chính trị; yêu cầu, kỹ năng giảng dạy tại các Trung tâm Bồi dưỡng chính trị cấp huyện.


doi-moi-nang-cao

Tác giả: GS. TS. Tạ Ngọc Tấn - PGS. TS. Lê Quốc Lý (Đồng chủ biên)

Số trang: 628 trang

Giá tiền: 97.000đ

Cuốn sách gồm 32 bài viết của các nhà khoa học nghiên cứu về vấn đề đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước. Trên cơ sở phân tích, lý giải để tìm ra nguyên nhân yếu kém của các doanh nghiệp nhà nước, các nhà khoa học đưa ra các cơ sở khoa học và giải pháp nhằm đổi mới hoạt động của các doanh nghiệp nhằm đáp ứng các mục tiêu, kỳ vọng trong môi trường kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập.

Các bài viết trong cuốn sách gồm 4 nội dung chính:

- Một là, những luận bàn về vị trí, vai trò, bản chất và sự cần thiết của doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa cũng như việc thực thi các vai trò đó của hệ thống doanh nghiệp nhà nước hiện nay.

- Hai là, những phân tích, bình luận đa chiều về thực trạng hoạt động của doanh nghiệp nhà nước ở nước ta hiện nay theo các góc nhìn của kiểm toán, của cơ quan đầu tư, cơ quan nghiên cứu, cơ quan quản lý cũng như của người trong cuộc.

- Ba là, những nghiên cứu chuyên sâu về từng khía cạnh của doanh nghiệp nhà nước như cán bộ, ngân hàng, mô hình hoạt động…

- Bốn là, những nghiên cứu về nước ngoài để rút ra bài học cho Việt Nam.


1. Trên những trận địa phòng không; Tác giả: Trung tướng Nguyễn Xuân Mậu

2. Cẩm nang về kỹ năng giám sát của Đảng; Tác giả: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn ( Lê Văn Giảng - Cao Văn Thống )

3. Luật thi hành án hình sự năm 2010 và văn bản hướng dẫn thi hành; Tác giả: QH, CP

4. Xác định tiêu chuẩn và phương pháp đánh giá chính quyền xã trong sạch, vững mạnh; Tác giả: TS. Nguyễn Hữu Đức, ThS. Phan Văn Hùng

5. C.Mác và Ăngghen tuyển tập - Tập II Tiếng Lào; Tác giả: Ban QLDA biên dịch tuyển tập các tác phẩm kinh điển sang tiếng Lào

6. Hồ Chí Minh tuyển tập - Tập III Tiếng Lào; Tác giả: Ban QLDA biên dịch tuyển tập các tác phẩm kinh điển sang tiếng Lào

7. Luật lưu trữ; Tác giả: QH

8. Luật tố cáo; Tác giả: QH

9. Luật đo lường; Tác giả: QH

10. Luật khiếu nại; Tác giả: QH

11. Luật cán bộ, công chức năm 2008 và văn bản hướng dẫn thi hành; Tác giả: QH

12. Cẩm nang kiểm toán viên; Tác giả: PGS,TS. Nguyễn Đình Hựu

13. Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Tác giả: Hội đồng chỉ đạo biên soạn Giáo trình quốc gia

14. Quy định pháp luật về đăng ký giao dịch bảo đảm; Tác giả: CP

15. Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010 và một số văn bản hướng dẫn thi hành; Tác giả: QH, CP

16.Văn kiện Quốc hội toàn tập 8 (1992 - 1997), Quyển 3, 1995 - 1996; Tác giả: QH

17. Tiểu đoàn 307 trong kháng chiến chống thực dân Pháp (1948 - 1954); Tác giả: vBCHĐB huyện Đan PhượnBCHĐB huyện Đan Phượng

18. 100 câu hỏi - đáp về nhiệm vụ giữ gìn an ninh, trật tự của thôn, tổ dân phố; Tác giả: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn

19. Các văn bản thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đan Phượng lần thứ XXIII nhiệm kỳ 2010 - 2015; Tác giả: BCHĐB huyện Đan Phượng

20. Đảng lãnh đạo xây dựng và phát triển văn hóa trong thời kỳ đổi mới; Tác giả: TS. Nguyễn Danh Tiên

21. Phong trào khởi nghĩa N'Trang Lơng (1912 - 1936); Tác giả: BCHĐB tỉnh Đắk Nông

22. Hỏi - đáp về lãnh đạo, quản lý của ủy ban nhân dân cấp xãHỏi - đáp về lãnh đạo, quản lý của ủy ban nhân dân cấp xã; Tác giả: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn

23. Những bức thư Bác Hồ gửi thiếu niên, nhi đồng; Tác giả: ThS. Nguyễn Anh Minh
(Sưu tầm, tuyển chọn)

24. Hội nghị quân sự Trung Giã và Hiệp định Giơnevơ 1954 về Việt Nam; Tác giả: Lưu Văn Lợi

25. Mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2011 - 2015 tầm nhìn 2020; Tác giả: GS,TS. Mai Ngọc Cường
( Chủ biên )

26. Luật thanh tra năm 2010 và văn bản hướng dẫn thi hành; Tác giả: QH, CP

27. Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh với con đường cách mạng Việt Nam; Tác giả: Viện Khoa học xã hội Nhân văn quân sự

28. Hướng dẫn soạn thảo văn bản trong lĩnh vực thông tin và truyền thông; Tác giả: TS. Lê Minh Toàn

29. Tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam hiện nay - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn; Tác giả: Trương Hải Cường

30. Tiếp tục đổi mới đồng bộ công tác cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; Tác giả: TS. Nguyễn Minh Tuấn

31. Cẩm nang về kỹ năng giải quyết tố cáo trong Đảng; Tác giả: Nguyễn Ngọc Đán - Cao Văn Thống (Đồng chủ biên)

32. Truyền thông - Lý thuyết và kỹ năng cơ bản; Tác giả: PGS,TS. Nguyễn Văn Dững (Chủ biên) - TS. Đỗ Thị Thu Hằng

33. Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ với một số công trình hiện đại phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước giai đoạn 2011 - 2015; Tác giả: TS. Nguyễn Bá Ân (Chủ biên), ThS. Nguyễn Văn Vịnh và cộng sự


Nhung ca nhan dien hinh trong HTVLTTGDDHCM

Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương

Số trang: 351

Thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, trong thời gian qua đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau trên cả nước.

Thông qua những tấm gương cá nhân trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, chúng ta có thể rút ra những bài học bổ ích trong công tác chỉ đạo học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở các cấp, sự tham gia, hưởng ứng của cả hệ thống chính trị và của toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân, qua đó nhân rộng các tấm gương điển hình để việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ngày càng trở nên thực chất, đi vào chiều sâu, tạo nên sức mạnh tổng hợp, góp phần xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh, xây dựng đất nước ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như ước nguyện của Bác Hồ kính yêu.

 Để giúp bạn đọc tìm hiểu những việc làm cụ thể, thành tích của một số tập thể điển hình trong “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong phạm vi cả nước, thực hiện chỉ thị số 03-CT/TW “về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương xuất bản cuốn sách Những cá nhân điển hình trong “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. 


 

Văn kiện Đảng

Untitled document VANKIENDANG2

Hệ thống văn bản

Untitled document van ban phap luat

thiet ke biet thu-- thiet ke kien truc-- điện thoại sky

sky a820l-- sky a830l