Trang chủ Văn hóa, xã hội Phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Thành phố Đà Nẵng

Phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Thành phố Đà Nẵng

 

Tác giả: Dương Anh Hoàng

Số trang: 186 trang

Giá: 50.000 đồng

Chúng ta đang trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức nhằm mục tiêu đến năm 2020 cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Để đạt được mục tiêu đó, Đảng ta đã xác định lấy việc phát huy nguồn lực con người là yếu tố cơ bản cho sự phát triển nhanh và bền vững. Một nguồn nhân lực đủ về số lượng, mạnh về chất lượng, đồng bộ về cơ cấu ngành nghề và được sử dụng có hiệu quả là cơ sở đảm bảo cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa thành công.

Thành phố Đà Nẵng là một trong những đô thị lớn của đất nước, có vị trí quan trọng trong chiến lược phát triển vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và cả nước. Trong những năm đổi mới, Đà Nẵng đã đạt được những thành tựu quan trọng và tương đối toàn diện trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Tuy nhiên, sự phát triển đó chưa xứng với tiềm năng, thế mạnh của thành phố và chưa đảm bảo vững chắc cho sự phát triển bền vững trong tương lai. Tình trạng này do nhiều nguyên nhân, song nguyên nhân chủ yếu là: Nguồn nhân lực của Đà Nẵng đang nhiều về số lượng, thấp về chất lượng và hiệu quả sử dụng chưa cao. Vì vậy chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố nói riêng và các tỉnh miền Trung nói chung.

Cuốn sách Phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Thành phố Đà Nẵng tập trung giải quyết các vấn đề cơ bản sau đây:

Thứ nhất, phân tích và làm rõ lý luận phát triển nguồn nhân lực và những đặc điểm quan trọng của quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Đà Nẵng.

Thứ hai, phân tích và đánh giá thực trạng phát triển nguồn nhân lực ở Đà Nẵng, bao gồm cả thành tựu và những hạn chế, đồng thời chỉ ra những nguyên nhân của chúng trong quá trình phát triển nguồn nhân lực sau hơn hai thập kỷ thực hiện đường lối đổi mới của Đảng.

Thứ ba, luận chứng quan điểm phát triển nguồn nhân lực, đề xuất một số giải pháp mang tính định hướng để góp phần thúc đẩy sự phát triển nguồn nhân lực phục vụ cho công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế ở Đà Nẵng trong thời gian tới.

Cuốn sách là tài liệu tham khảo bổ ích cho việc hoạch định chính sách về phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước nói chung, các tỉnh thành phố nói riêng và đặc biệt là cho những nhà lãnh đạo, quản lý ở Thành phố Đà Nẵng.

Phạm Thị Thinh

 

Sách sắp xuất bản

SÁCH SẮP XUẤT BẢN THÁNG 11-2014

 

 1. Lịch sử Đoàn và phong trào thanh niên huyện Thạch Hà (1930 - 2014)
 2. Luật hôn nhân và gia đình
 3. Luật khiếu nại
 4. Luật tố tụng hành chính
 5. Sổ tay về luật hợp tác xã năm 2012 và văn bản hướng dẫn...
 6. Quy định pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất ...
 7. Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013 và văn bản hướng dẫn...
 8. Những vấn đề lý luận về phát triển văn hoá trong công cuộc đổi mới...
 9. Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo Việt Nam
 10. Luật kinh doanh bảo hiểm năm 2000 được sửa đổi, bổ sung năm 2010
 11. Lương Định Của - Nhà nông học vì dân, vì nước
 12. Tư tưởng của V.I. Lênin về xây dựng đảng
 13. Về một số xu hướng chính trị chủ yếu trên thế giới hiện nay
 14. Giáo trình học thuyết sứ mệnh lcịh sử của giai cấp công nhân
 15. Xây dựng con người Việt Nam theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
 16. Những bài học nhỏ từ tư tưởng lớn Hồ Chí Minh
 17. Ban Đối ngoại TW Đảng - 65 năm chặng đường vẻ vang (1949 - 2014)
 18. Ngân hàng câu hỏi…. môn tư tưởng Hồ Chí Minh
 19. Lịch sử đấu tranh… xã Đình Cao - tập 1
 20. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
 21. Lịch sử Đoàn và phong trào thanh niên huyện Thạch Hà (1930-2014)
 22. Luật tiếp công dân
 23. Luật giao thông đường bộ
 24. QĐPL về giá đất theo luật đất đai năm 2013
 25. Xây dựng cơ quan lãnh đạo cấp TW, Xứ ủy của Đảng thời kỳ 1930-1945
 26. Tập đoàn công nghiệp hóa chất Việt Nam - 45 năm xây dựng và phát triển (1969-2014)
 27. Bàn về hệ thống pháp luật
 28. Bộ luật dân sự
 29. Hồ Chí Minh - Anh hùng dân tộc và tầm thời đại của người
 30. Trung tâm thể dục thể thao Quốc phòng II (1976-2014)
 31. Chiến trường Đông Nam Bộ với Điện Biên Phủ.

 


SÁCH SẮP XUẤT BẢN THÁNG 10-2014
 1. Văn hoá giữ nước Việt Nam - Những giá trị đặc trưng
 2. Văn hoá, nghệ thuật với việc nâng cao đời sống tinh thần bộ đội...
 3. Một thời để nhớ
 4. Ngôn ngữ báo chí và biên tập báo
 5. Gương sáng học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
 6. Luật phòng, chống thiên tai năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 7. Quy định pháp luật về thu tiền sử dụng đất theo Luật đất đai năm 2013
 8. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
 9. Luật tiếp công dân
 10. Tài liệu học tập dành cho lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ lãnh đạo quản lý tỉnh Lào Cai
 11. Tài liệu nghiên cứu Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ IX...
 12. Tài liệu hỏi - đáp Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ chín...
 13. Quy định pháp luật về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, hồ sơ địa chính...
 14. Lịch sử đấu tranh cách mạng huyện Tiên Phước (1858 - 1975)
 15. Lịch sử Đảng bộ huyện Tiên Phước (1975 - 2010)
 16. Cẩm nang người đứng đầu cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài
 17. Nỗi đau da cam
 18. Luật hợp tác xã
 19. Luật Salic của Vương quốc Phrăng
 20. Chủ nghĩa xã hội và quyền con người
 21. Nguyễn Duy Trinh - Tác phẩm (Tập II)
 22. Luật cư trú năm 2006 sửa đổi, bổ sung năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 23. Tài liệu tham khảo bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở
 24. Luật tố tụng hành chính
 25. Lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân thị trấn Trần Cao - Tập I (1930 - 2010)
 26. Luật phòng, chống thiên tai
 27. Giáo trình Luật hình sự Việt Nam (Phần chung)
 28. Luật thanh tra
 29. Lịch sử đảng bộ và nhân dân xã Tây An (1930-2010)
 30. Giáo trình Luật hành chính Việt Nam
 31. Giáo trình Luật dân sự Việt Nam  (tập 1)
 32. Quyền con người trong Hiến pháp năm 2013 - Quan điểm mới, cách tiếp cận mới ...
 33. Luật trọng tài thương mại và văn bản hướng dẫn thi hành
 34. Hỏi - đáp về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo Bộ luật lao động năm 2012
 35. Luật cán bộ, công chức
 36. Luật tiếp công dân
 37. Luật phòng, chống thiên tai năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 38. Sổ họp chi bộ.

SÁCH SẮP XUẤT BẢN THÁNG 9-2014
 1. Luật phòng, chống tham nhũng năm 2005 sđ, bs năm 2007, 2012
 2. Luật thanh tra
 3. Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học
 4. Về thi hành PL thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn năm 2007
 5. TCXH truyền thống của người Cơ tu ở huyện Nam Đông...
 6. Các hiệp định phân định biển giữa VN và các nước láng giềng
 7. Luật doanh nghiệp năm 2005 sđ, bs năm 2009, 2013
 8. Tài liệu nghiên cứu Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ chín
 9. Tài liệu tham khảo bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ các cấp...
 10. Tài liệu hỏi - đáp Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ chín...
 11. Sổ tay công tác cán bộ, đảng viên
 12. Biên bản chiến tranh 1-2-3-4. 75
 13. Luật đất đai năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 14. Tàiliệu tham khảo bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên
 15. Tài liệu học tập NQ và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ chín...
 16. Luật biển Việt Nam năm 2012 và văn bản hướng dẫn thi hành
 17. Phân phối bình đẳng các nguồn lực kinh tế - Tiếp cận lý luận và...
 18. Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh (Dành cho sinh viện đại học, cao đẳng...)
 19. Giáo trình đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản VN (Dành cho sinh viên ...
 20. Cơ chế pháp lý bảo đảm thực hiện quyền khiếu nại hành chính...
 21. Luật tiếp công dân
 22. Luật tố cáo
 23. Luật khiếu nại
 24. Luật hôn nhân và gia đình
 25. Luật đất đai
 26. Luật xử lý vi phạm hành chính
 27. Cơ sở lý luận và thực tiễn về hành chính nhà nước
 28. Quản lý học đại cương
 29. Giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin
 30. Tăng trưởng kinh tế với giảm nghèo ở Việt Nam hiện nay
 31. Luật hợp tác xã
 32. Logic học đại cương - Hướng dẫn học và ôn tập qua các câu hỏi...
 33. Hỏi - đáp luật tiếp công dân năm 2013
 34. Phân tích chính sách công ở VN (qua khảo sát một số quận huyện của TP Đà Nẵng)
 35. Đền Thượng - Cổ Loa và những di sản trong lòng đất
 36. Phát triển năng lực tư duy biện chứng cho sinh viên VN hiện nay
 37. Văn hóa dân gian Khánh Hòa (tuyển tập)
 38. Quy định xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, các quy chế giám sát, chất vấn trong Đảng...

SÁCH SẮP XUẤT BẢN THÁNG 8-2014

 

 1. Tập bài giảng về công tác dân vận
 2. Logic học Phật giáo
 3. Quy định pháp luật về hoạt động kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính của quản lý thị trường
 4. Cẩm nang pháp luật về thuế nhà thầu nước ngoài và Hiệp định tránh đánh thuế hai lần
 5. Phát huy vốn văn hoá dân gian trong phát triển du lịch Cao Bằng
 6. Giáo trình kế toán tài chính (Quyển 1)
 7. Lược sử vùng đất Nam Bộ Việt Nam
 8. Quy định pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt
 9. Quy định pháp luật về lao động là người giúp việc gia đình
 10. Triết học cổ đại
 11. Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Thái Hoà (1930-2005)
 12. Cẩm nang công tác dân vận
 13. Truyền thông quốc tế
 14. Nguyễn Hoàng - Người mở cõi
 15. Môi trường toàn cầu và tương lai nhân loại...
 16. Tổ chức quản lý thực hiện dự án đầu tư
 17. Lịch sử Đảng bộ huyện Khánh Vĩnh (1975-2010)
 18. Tài liệu nghiên cứu Nghị quyết và một số chủ trương...
 19. Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Việt Nam
 20. Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào
 21. Sức sống của chủ nghĩa Mác-Lênin trong thời đại ngày nay
 22. Tổng kết thực hiện Nghị quyết 01-NQ/TW của Bộ Chính trị...
 23. Những vấn đề cơ bản và cấp bách của triết học Mácxít
 24. Bộ luật hình sự năm 1999 được sửa đổi, bổ sung năm 2009
 25. Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004 sửa đổi, bổ sung năm 2011
 26. Quy định pháp luật về tổ chức và hoạt động của kiểm ngư
 27. Thực hiện dân chủ trong các trường đại học ở nước ta hiện nay
 28. Tài liệu hỏi - đáp Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị...
 29. Tài liệu học tập Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị...
 30. Luật hôn nhân và gia đình
 31. Luật công chứng
 32. Luật giao thông đường thuỷ nội địa năm 2004 sửa đổi, bổ sung năm 2014
 33. Luật hải quan
 34. Luật đầu tư công
 35. Luật bảo vệ môi trường
 36. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giao thông đường thuỷ nội địa
 37. Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài...
 38. Luật hoà giải ở cơ sở
 39. Luật tiếp công dân.

 

 


Sách mới

 

giao-trinh-tu-tuong-HCM

Tác giả: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Số trang: 288 trang

Giá tiền: 24.000đ

Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh do tập thể các nhà khoa học, giảng viên có kinh nghiệm của một số trường đại học biên soạn, PGS, TS. Phạm Ngọc Anh chủ biên đã đáp ứng yêu cầu giảng dạy và học tập của giáo viên và học sinh, sinh viên. Sau một thời gian thực hiện tiếp thu những góp ý quan trọng và thiết thực của các trường đại học, cao đẳng, đội ngũ giảng viên lý luận chính trị và của các nhà khoa học; tiếp thu tinh thần Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật phối hợp với Ban Chỉ đạo và tập thể tác giả đã sửa chữa và bổ sung cuốn sách.

Giáo trình vận dụng phương thức tiếp cận hệ thống các quan điểm về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, bao gồm tư tưởng về vấn đề dân tộc; về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; về Đảng Cộng sản Việt Nam; về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế; về dân chủ, nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; về văn hóa, đạo đức,v.v..

Giáo trình tập trung làm rõ các nội dung sau:

- Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh, qua đó khẳng định sự hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh là một tất yếu khách quan và giải đáp các vấn đề lịch sử dân tộc đặt ra;

- Các giai đoạn hình thành, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh;

- Nội dung, bản chất cách mạng, khoa học, đặc điểm của các quan điểm trong hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh;

- Vai trò, nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam hành động của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam;

- Quá trình nhận thức, vận dụng, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh qua các giai đoạn cách mạng của Đảng và Nhà nước ta;

- Các giá trị tư tưởng, lý luận của Hồ Chí Minh đối với kho tàng tư tưởng, lý luận cách mạng thế giới của thời đại.

Thông qua học tập, nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh để bồi dưỡng, củng cố cho sinh viên, thanh niên lập trường, quan điểm cách mạng; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; tích cực, chủ động phê phán những quan điểm sai trái, bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước ta; biết vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào giải quyết các vấn đề đặt ra trong cuộc sống.


Nhung tap the dien hinh trong HTVLTTGDDHCM

Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương

Số trang: 312

Để tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, ngày 14-5-2011, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 03-CT/TW “về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã ngày càng xuất hiện nhiều tập thể và cá nhân điển hình. Đó là những tấm gương sống cho thấy đơn vị, cá nhân nào cũng có thể học và làm theo Bác một cách tự giác ở mọi lúc, mọi nơi và trong mọi việc, học theo Bác và làm theo tấm gương đạo đức của Bác là có ích cho chính mình, cho gia đình mình, cho đơn vị mình, cho xã hội và cho Tổ quốc.

Để giúp bạn đọc tìm hiểu những việc làm cụ thể, thành tích của một số cá nhân điển hình trong “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong phạm vi cả nước, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương xuất bản cuốn sách Những tập thể điển hình trong “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Thông qua những tấm gương, chúng ta có thể rút ra những bài học bổ ích trong công tác chỉ đạo học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở các cấp, sự tham gia, hưởng ứng của cả hệ thống chính trị và của toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân, qua đó nhân rộng các tấm gương điển hình để việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ngày càng trở nên thực chất, đi vào chiều sâu, tạo nên sức mạnh tổng hợp, góp phần xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh, xây dựng đất nước ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn. 


dang-lanh-dao


Tác giả: TS. Nguyễn Huy Động

Số trang: 224 trang

Giá tiền: 39.000

Trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm giành độc lập của dân tộc ta, núi rừng Trường Sơn luôn giữ vai trò là địa bàn chiến lược quan trọng. Dựa vào thế núi rừng hiểm trở của Trường Sơn, dân tộc Việt Nam cùng một bộ phận nhân dân các bộ  tộc của nước bạn Lào và Campuchia đã xây dựng thành căn cứ kháng chiến. Và cũng từ đó, nhiều lối mòn, con đường đã xuất hiện như những mạch máu lưu thông, vận chuyển sức người, sức của vào các hướng chiến trường  của cả ba  dân tộc Việt Nam, Lào, Campuchia.

Thời kỳ kháng chiến chống thực dân pháp (1945 -1954), các con đường giao liên men theo dãy Trường Sơn đã được hình thành, nối liền các khu căn cứ kháng chiến của ta trên cả ba miền Bắc- Trung- Nam, nối liền các khu căn cứ kháng chiến ở vùng Trung -  Hạ - Lào và vùng Đông Bắc  Campuchia, tạo thành thế trận liên hoàn, vững chắc của ba nước Đông Dương, góp phần quan trọng đưa cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân Việt Nam, Lào, Campuchia đến thắng lợi hoàn toàn.

Ngay sau khi Hiệp định  Giơnevơ về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương được ký kết, đế quốc Mỹ  đã hất cẳng thực dân Pháp, ra sức phá hoại Hiệp định, dựng lên chính quyền tay sai ở miền Nam, âm mưu chia cắt lâu dài đất nước ta. Chúng đã thi hành  các biện pháp chính trị, quân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội, cùng với các thủ đoạn dụ dỗ, lừa gạt, mị dân, đi đến đàn áp, khủng bố phong trào cách mạng của nhân dân miền Nam. Trước hành động điên cuồng của đế quốc Mỹ, nhân dân miền Nam đã kiên quyết đứng lên chống lại chúng. Con đường cách mạng cơ bản của cách mạng  miền Nam là con đường sử dụng bạo lực cách mạng để giải phóng miền Nam, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trong cả nước. Để hoàn thành được nhiệm vụ đó, đòi hỏi miền Bắc phải chi viện cho miền Nam

Trước âm mưu của đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai muốn xóa bỏ Hiệp định Giơnevơ, hòng chia cắt lâu dài đất nước ta, Đảng ta chỉ đạo: « lấy sức mạnh của quần chúng, dựa vào lực lượng của quần chúng là chủ yếu kết hợp với lực lượng vũ trang để đánh đổ quyền thống trị của đế quốc và phong kiến, dựng nên chính quyền cách mạng của nhân dân ». Nhiệm vụ cơ bản của cách mạng miền Nam là giải phóng miền Nam và đánh đổ tập đoàn thống trị độc tài Ngô Đình Diệm – tay sai của đế quốc Mỹ, thiết lập chính quyền cách mạng.

Trước yêu cầu cấp bách  của cách mạng  miền Nam, Bộ Chính trị quyết định xây dựng tuyến đường Trường Sơn thành căn cứ hậu cần, chỗ dựa trực tiếp cho chiến trường miền Nam và chiến trường các bạn Lào và Campuchia. Đó là chủ trương đúng đắn, sáng tạo của Đảng, quyết tâm sắt đá của nhân dân ta trong sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Đây là nhân tố hàng đầu, có ý nghĩa quyết định việc hoàn thành nhiệm vụ chi viện cho các hướng  chiến trường trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc ta.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, bộ đội Trường Sơn đã vận dụng sáng tạo nghệ thuật quân sự vào xây dựng tuyến đường Trường Sơn. Với quyết tâm « xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước », bộ đội Trường Sơn đã không quản khó khăn, gian khổ, anh dũng mở đường, biến dãy Trường Sơn hùng vĩ thành một mạng đường chiến lược ngày càng mở rộng, vươn dài. Lúc đầu, tuyến đường Trường Sơn mới chỉ là những lối mòn, đường giao liên để vận chuyển vật tư, vũ khí bằng phương thức vận tải thô sơ, gùi thồ là chủ yếu, sau này đã phát triển thành một hệ thống vận tải chiến lược, liên hoàn, bền vững, thông suốt bao gồm nhiều hệ thống  trục dọc, trục ngang, trở thành hậu phương tại chỗ, thành căn cứ vững chắc của cách mạng nước ta và cách mạng Lào và cách mạng Campuchia.

Để giúp bạn đọc có một cái nhìn khái quát, toàn diện về vai trò của Đảng trong việc lãnh đạo xây dựng tuyến đường Trường Sơn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn sách Đảng lãnh đạo xây dựng tuyến đường Trường Sơn trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước 1959-1975 của TS. Nguyễn Huy Động. Cuốn sách đã trình bày tính tất yếu khách quan của việc xây dựng tuyến đường Trường Sơn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ  cách mạng  nước ta; phân tích, luận giải, làm rõ chủ trương, sự chỉ đạo của Đảng  trong xây dựng, củng cố, phát triển và phát huy vai trò của tuyến đường Trường Sơn trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước; rút ra những kinh nghiệm có giá trị tham khảo, vận dụng vào quá trình xây dựng tuyến đường Trường Sơn trong thời kỳ đổi mới ở nước ta hiện nay.


luat-disn-vh

Tác giả: Quốc hội

Số trang:136 trang

Giá tiền: 21.000đ

Di sản văn hóa Việt Nam là tài sản quý giá của cộng đồng các dân tộc Việt Nam và là một bộ phận của di sản văn hóa nhân loại, có vai trò to lớn trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước của nhân dân ta. Để bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa, đáp ứng nhu cầu về văn hóa ngày càng cao của nhân dân, góp phần xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc và đóng góp vào kho tàng di sản văn hóa thế giới, đồng thời nhằm tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, nâng cao trách nhiệm của nhân dân trong việc tham gia bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa; Luật di sản văn hóa được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa X, kỳ họp thứ 9 thông qua 29-6-2001 có hiệu lực thi hành từ ngày 01-01-2002.

Sau 8 năm được ban hành, nhiều nội dung quy định tại Luật di sản văn hóa năm 2001 đã không đáp ứng được yêu cầu của đời sống kinh tế - xã hội của đất nước. Vì vậy, tại kỳ họp thứ 5, ngày 18-6-2009 Quốc hội khóa XII đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa, có hiệu lực thi hành từ ngày 01-01-2010. Vừa qua, để quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số vấn đề của Luật di sản văn hóa hiện hành, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 29-9-2010 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật di sản văn hóa; Nghị định này thay thế Nghị định số 92/2002/NĐ-CP ngày 11-11-2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật di sản văn hóa năm 2001.

Nhằm kịp thời đáp ứng nhu cầu tìm hiểu thông tin về văn bản pháp luật trong lĩnh vực nêu trên, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản cuốn Luật di sản văn hóa năm 2001 sửa đổi, bổ sung năm 2009 và văn bản hướng dẫn thi hành.

Luật này quy định về các hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa; xác định quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân đối với di sản văn hóa ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Cuốn sách gồm các văn bản: Luật di sản văn hóa năm 2001; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa năm 2009; Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21-9-2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa; Quyết định số 1569/QĐ-TTg ngày 19-8-2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia; Quyết định số 1570/QĐ-TTg ngày 19-8-2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách thành viên Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia (nhiệm kỳ 2010-2014); Nghị định số 75/2010/NĐ-CP ngày 12-7-2010 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hóa (trích).


luat-tro-giup

Tác giả: Quốc hội

Số trang: 524 trang

Giá tiền: 78.000đ

Luật trợ giúp pháp lý được Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29-6-2006, có hiệu lực thi hành từ ngày 01-01-2007. Văn bản quy phạm pháp luật này có ý nghĩa hết sức quan trọng, thể chế hóa quan điểm, chính sách của Đảng, Nhà nước, thể hiện truyền thống đạo lý của dân tộc, trách nhiệm của Nhà nước và xã hội đối với người nghèo, người được hưởng chính sách ưu đãi về trợ giúp pháp lý, giúp những người  này có điều kiện tiếp cận và sử dụng pháp luật để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình, góp phần nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật trong nhân dân, thực hiện dân chủ ở cơ sở. Sau khi Luật được ban hành, Chính phủ và các Bộ có liên quan đã ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành Luật.

Nhằm cung cấp các thông tin pháp luật liên quan đến lĩnh vực này, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật tái bản cuốn sách Luật trợ giúp pháp lý và văn bản hướng dẫn thi hành.

Luật này quy định về người được trợ giúp pháp lý, tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý, người thực hiện trợ giúp pháp lý, hoạt động trợ giúp pháp lý và quản lý nhà nước về trợ giúp pháp lý. Luật áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động trợ giúp pháp lý.

Ngoài ra, cuốn sách còn cung cấp nhiều văn bản pháp luật liên quan đến trợ giúp pháp lý như: Chỉ thị số 35/2006/CT-TTg ngày 13-10-2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thi hành Luật trợ giúp pháp lý; Nghị định số 07/2007/NĐ-CP ngày 12-01-2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật trợ giúp pháp lý; Quyết định số 03/2007/QĐ-BTP ngày 01-6-2007 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành một số biểu mẫu dùng trong hoạt động trợ giúp pháp lý; Quyết định số 112/2007/QĐ-TTg ngày 20-7-2007 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ các dịch vụ, cải thiện và nâng cao nhận thức pháp luật thuộc Chương trình 135 giai đoạn II; Quyết định số 02/2008/QĐ-BTP ngày 28-02-2008 của  Bộ Trưởng Bộ Tư pháp ban hành  Điều lệ mẫu về tổ chức và hoạt động của  Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý; …


Read More

lich-su-dang-bo-xa-Viet-Thu

Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Việt Thuận

Số trang: 208 trang

Giá tiền: 71.000đ

Xã Việt Thuận, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình được sáp nhập bởi hai xã Vũ Việt và Vũ Thuận từ năm 1977. Nơi đây là điểm hội tụ của cư dân khắp vùng, những người nông dân cần cù lao động. Trải qua gần 1.000 năm lịch sử, qua bao biến cố thăng trầm, địa giới hành chính có nhiều thay đổi, nhưng Đảng bộ và nhân dân Việt Thuận vẫn phát huy những truyền thống tốt đẹp trong lao động sản xuất, trong đấu tranh chống áp bức cường quyền và đã viết nên những trang sử vàng chói lọi. Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ cũng như trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, Đảng bộ và nhân dân Việt Thuận đã tiếp tục phát huy và nâng truyền thống vẻ vang của mình lên một tầm cao mới, xứng đáng với nhiều phần thưởng cao quý mà Đảng và Nhà nước đã trao tặng. Nhằm phát huy sức mạnh truyền thống, đồng thời để giáo dục và động viên các thế hệ hiện tại và tương lai, trên cơ sở kế thừa những nội dung tư liệu lưu trữ của Đảng bộ đã xuất bản: Lịch sử diễn ca; Sơ thảo lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Việt Thuận (thời kỳ 1927-1992) cùng với các báo cáo tổng kết hàng năm, báo cáo nhiệm kỳ các Đại hội Đảng bộ, Ban Chấp hành Đảng bộ xã phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn Lịch sử Đảng bộ xã Việt Thuận (1927-2010).

Cuốn sách ghi lại tương đối đầy đủ những sự kiện chính, những chặng đường lịch sử đấu tranh cách mạng đầy gian khổ, hy sinh nhưng vẻ vang trong công cuộc đấu tranh giành chính quyền về tay nhân dân, tái hiện lại truyền thống cách mạng vẻ vang của nhiều thế hệ người dân từ lớp cha ông dựng nghiệp đến khi có Đảng, chi bộ Đảng thành lập cho đến nay; dựng lại những nét cơ bản, có hệ thống về quá trình thành lập, xây dựng và trưởng thành của Đảng bộ về tổ chức lãnh đạo và trong việc bảo vệ, phát huy, gìn giữ truyền thống mảnh đất Việt Thuận, đặc biệt qua những năm kháng chiến chống Pháp và kháng chiến chống Mỹ, cứu nước gian khổ, ác liệt của nhân dân Việt Thuận. Cuốn sách cũng đã ghi lại những thành tựu to lớn mà nhân dân xã Việt Thuận đã đạt được trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nhằm thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới, đạt được mục tiêu Đảng đề ra: dân giàu,  nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Cuốn sách mang một ý nghĩa thiết thực, thể hiện đạo lý Uống nước nhớ nguồn, là tài liệu giáo dục cho cán bộ, đảng viên và nhân dân xã, đặc biệt là thế hệ trẻ niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của quê hương, biết trân trọng giữ gìn và phát huy những truyền thống tốt đẹp, tiếp tục đóng góp trí tuệ, tài năng xây dựng quê hương đất nước.


NHUNG-KY-UC

Tác giả: GS, TS. Trần Đức Hòe

Số trang: 264 trang

Giá tiền: 47.000đ

Giáo sư, Tiến sĩ, Thầy thuốc Nhân dân Trần Đức Hòe cả cuộc đời cống hiến cho sự nghiệp cứu chữa thương binh, bệnh binh. Cùng với tài năng và tâm huyết của mình, ông không chỉ chăm sóc và điều trị cho bệnh nhân ở Việt Nam mà còn chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho những những bệnh nhân ở nước ngoài. Với mục đích gửi gắm tất cả tâm tư, tình cảm và kinh nghiệm của một thầy thuốc với những năm tháng cống hiến hết mình cho sự nghiệp cứu chữa bệnh nhân, Bác sĩ Trần Đình Hòe đã cho ra đời cuốn Những ký ức và kinh nghiệm một đời thầy thuốc.

Cuốn sách ghi lại những năm tháng ông đã đi qua với những kỷ niệm không thể nào quên của cuộc đời mình. Đó là những dòng hồi tưởng, tâm sự về cuộc đời, về những kỷ niệm nghề nghiệp của tác giả. Cuốn sách là những sự kiện xảy ra trong ngày, mọi hoạt động của bác sĩ, những kinh nghiệm chuyên môn cũng như tất cả niềm say mê học hỏi để luôn nâng cao năng lực và bản lĩnh của người thầy thuốc với mong muốn làm sao không phụ lòng tin của những người thương binh, bệnh binh.

Với con mắt của người trong cuộc, những mẩu chuyện Bác sĩ Trần Đức Hòe kể lại đều là chuyện có thật, là những gì mà một người chiến sĩ quân y từng chứng kiến, trải nghiệm giữa những ngày tháng chiến tranh khốc liệt cũng như trong thời bình.

Từ một sinh viên của Trường đại học Y khoa ở vùng An toàn khu Việt Bắc, được cử đi phục vụ tại vùng địch hậu miền đồng bằng Bắc Bộ trong kháng chiến chống thực dân Pháp, đến khi trở thành một bác sĩ, một phẫu thuật  viên đi phục vụ tại chiến trường Nam Lào trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, trải qua những năm tháng ác liệt ở Trường Sơn, ở Hạ Lào với bao khó khăn, thiếu thốn, Bác sĩ Trần Đình Hòe đã có những bước trưởng thành vượt bậc trong nghề nghiệp.

Qua những câu chuyện, dòng hồi tưởng của mình cùng những lời kể chân tình,  tác giả đã cho người đọc thấy sự gian khổ, khó khăn, tinh thần trách nhiệm, lòng yêu Tổ quốc, yêu thương con người hết mực của một lương y, như tác giả từng viết: “Nhiệm vụ của người cầm dao mổ, người phẫu thuật viên cho thương binh, bệnh binh, dù trong chiến tranh hay hòa bình là tìm mọi cách khắc phục khó khăn, trở ngại, vượt qua hiểm nguy để cứu chữa, mổ xẻ, săn sóc bệnh nhân, mang lại cuộc sống an lành cho họ. Niềm hạnh phúc nhất của người thương binh ở ngoài mặt trận là khi vết thương đã liền da, liền thịt, niềm vui rạng rỡ của người bệnh, của những người thân của họ, khi đón vợ, chồng hoặc con em mình từ bệnh viện trở về nhà cũng chính là niềm hân hoan, hạnh phúc của người thầy thuốc đã chữa trị cho họ.”


1. Những điều cần biết trong sinh hoạt chi bộ ở khu dân cư,  Tác giả: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn

2. Một số vấn đề lý luận và thực tiễn xây dựng và thực hiện Nghị quyết của Quốc hội, Tác giả: TS. Vũ Hồng Anh

3. Thẩm quyền và trách nhiệm của đảng cầm quyền và nhà nước trong việc thực hiện quyền lực của nhân dân, Tác giả: GS.TS. Lê Hữu Nghĩa, PGS.TS. Bùi Đình Phong (Đồng chủ biên)

4. Nhân tài với tương lai đất nước, Tác giả: Nguyễn Đắc Hưng (Sưu tầm, biên soạn)

5. Tư tưởng Hồ Chí Minh về tổ chức nhà nước và cán bộ, công chức,  Tác giả: PGS.TS.Nguyễn Minh Phương, TS. Hà Quang Ngọc

6. Những vấn đề đặt ra trong phát triển kinh tế Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 (Sách chuyên khảo),  Tác giả: PGS.TS. Lê Quốc Lý (Chủ biên)

7. Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam

8. Xây dựng chính sách nha ở cho hộ thu nhập thấp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, Tác giả: PGS.TS. Lê Văn Đính, TS. Hồ Kỳ Minh (Đồng chủ biên)

9. Nghị định số 45/2011/NĐ-CP về lệ phí trước bạ sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 23/2013/NĐ-CP, Tác giả: Chính phủ

10. Chủ tịch Hồ Chí Minh và cách mạng Việt Nam (Trích các bài viết, bài nói chuyện của Bác Hồ đăng trên Báo Nhân dân) , Tác giả: Báo Nhân dân

11. Nhà trí thức yêu nước Phùng Văn Cung với cách mạng miền Nam (Kỷ yếu hội thảo khoa học) , Tác giả: Tỉnh ủy Vĩnh Long, Học viện CT-HCQGHCM, BTWMTTQ Việt Nam

12. Đổi mới quan hệ sở hữu đất đai - Lý luận và thực tiễn,  Tác giả: PGS.TS. Trần Quốc Toản (Chủ biên)

13. Tài liệu học tập lý luận chính trị dành cho học viên lớp đối tượng kết nạp Đảng,  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương

14. V.I. Lênin Tuyển tập - Tập IV, ( Tiếng Lào ),  Tác giả: Học viện CT-HCQGHCM

15. Luật tài nguyên nước, Tác giả: Quốc hội

16. Quản lý, sử dụng bền vững tài nguyên đất đai ứng phó với biến đổi khí hậu, Tác giả: TS. Nguyễn Đình Bồng (Chủ biên)

17. Xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam cầm quyền theo tư tưởng Hồ Chí Minh, Tác giả: PGS.TS. Phạm Ngọc Anh (Chủ biên)

18. Đào Tấn Ngoạn - Kôn Meo - A Ma Lộc - Từ quê lúa Tuy Hoà đến đại ngàn Trường Sơn, Tác giả: TS. Đào Nhật Kim, ThS. Phan Thanh Bình - (Tổ chức biên soạn)

19. Tài liệu về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, (Trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại kỳ họp thứ 5), Tác giả: Uỷ ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

20. Báo cáo tổng hợp ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992  (Từ ngày2-1-2013 đến ngày 30-4-2013) Tác giả: Uỷ ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

21. Mô hình tổ chức và hoạt động của Hội đồng hiến pháp ở một số nước trên thế giới, Tác giả: Ban biên tập Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

22. Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo lĩnh vực nghiên cứu, giáo dục lý luận chính trị, Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương


 

Văn kiện Đảng

Untitled document VANKIENDANG2

Hệ thống văn bản

Untitled document van ban phap luat

thiet ke biet thu-- thiet ke kien truc-- điện thoại sky

sky a820l-- sky a830l