Trang chủ Chủ tịch Hồ Chí Minh Thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, chống bệnh quan liêu

Thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, chống bệnh quan liêu

thuc-hanh-tiet-kiemTác giả: Hồ Chí Minh

Số trang: 48 trang

Giá tiền: 7.000đ

"Tiết kiệm không phải là bủn xỉn, “không phải xem đồng tiền to bằng cái nong”, gặp việc đáng làm cũng không làm, đáng tiêu cũng không tiêu. Tiết kiệm không phải là ép bộ đội, cán bộ và nhân dân nhịn ăn, nhịn mặc.  Trái lại, tiết kiệm cốt để giúp vào tăng gia sản xuất, mà tăng gia sản xuất là để dần dần nâng cao mức sống của bộ đội, cán bộ và nhân dân". “Muốn lúa tốt thì phải nhổ cỏ cho sạch, nếu không, thì dù cày bừa kỹ, bón phân nhiều, lúa vẫn xấu... Muốn thành công trong việc tăng gia sản xuất và tiết kiệm cũng phải nhổ cỏ cho sạch, nghĩa là phải tẩy sạch nạn tham ô, lãng phí và bệnh quan liêu”. Đó là những câu nói có ý nghĩa đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện trong bài nói chuyện quan trọng về Thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, chống bệnh quan liêu vào tháng 3 năm 1952.

Nhằm phục vụ đông đảo nhu cầu của bạn đọc, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn Thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, chống bệnh quan liêu của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là bài viết rất súc tích, sâu sắc, giải thích những vấn đề thiết thực, đấu tranh không khoan nhượng với những thói hư, tật xấu, xử lý có lý, có tình. Trong tác phẩm, Người đã phân tích sâu sắc lợi ích của tiết kiệm và tác hại của các tệ nạn tham ô, lãng phí quan liêu đối với công cuộc xây dựng đất nước; đồng thời Người đã giải thích hết sức ngắn gọn và dễ hiểu về các vấn đề: Tiết kiệm là gì? Vì sao phải tiết kiệm? Tiết kiệm những gì? Ai cần phải tiết kiệm? Tham ô là gì? Lãng phí là gì? Thế nào là bệnh quan liêu?

Theo Người, muốn thành công trong thực hành tiết kiệm, phải tẩy sạch nạn tham ô, lãng phí và bệnh quan liêu. Người chỉ rõ: Tham ô đối với cán bộ, đó là “ăn cắp của công làm của tư, đục khoét của nhân dân, ăn bớt của bộ đội, tiêu ít mà khai nhiều, lợi dụng của chung của Chính phủ để làm quỹ riêng...”; đối với nhân dân, đó là “ăn cắp của công, khai gian, lậu thuế”. Còn lãng phí bao gồm nhiều mặt: lãng phí sức lao động, lãng phí thời gian, lãng phí tiền của, lãng phí của cải vật chất của nhân dân, của đất nước. Người còn chỉ rõ: “Tham ô có hại, nhưng lãng phí có khi còn hại nhiều hơn”. Người kết luận: “Tham ô là trộm cướp. Lãng phí tuy không lấy của công đút túi, song kết quả cũng rất tai hại cho nhân dân, cho Chính phủ. Có khi tai hại hơn nạn tham ô”.

 Bác đã chỉ ra nguyên nhân dẫn đến tham ô, lãng phí, đó là bệnh quan liêu: “Vì những người và những cơ quan lãnh đạo từ cấp trên đến cấp dưới không sát công việc thực tế, không theo dõi và giáo dục cán bộ, không gần gũi quần chúng. Đối với công việc thì trọng hình thức mà không xem xét khắp mọi mặt, không vào sâu vấn đề. Chỉ biết khai hội, viết chỉ thị, xem báo cáo trên giấy, chứ không kiểm tra đến nơi, đến chốn”. Bệnh quan liêu là chỉ gieo hạt vun trồng cho tham ô lãng phí nảy nở.

Từ sự phân tích sâu sắc những biểu hiện, bản chất, nội dung, nguồn gốc của tham ô, lãng phí, quan liêu, Người đề ra những biện pháp nhằm chống các căn bệnh tệ hại này một cách có hiệu quả.

Trong bối cảnh hiện nay khi toàn Đảng, toàn dân đang triển khai học tập, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), việc nghiên cứu bài nói chuyện của Bác về Thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, chống bệnh quan liêu cách đây 60 năm vẫn còn nguyên giá trị và rất cần thiết cho mỗi chúng ta.

Bùi Thu


 

Sách sắp xuất bản

1. Lịch sử Đoàn và phong trào thanh niên huyện Thạch Hà (1930 - 2014)

2. Luật hôn nhân và gia đình

3. Luật khiếu nại

4. luật tố tụng hành chính

5. Sổ tay về luật hợp tác xã năm 2012 và văn bản hướng dẫn...

6. Quy định pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất ...

7. Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013 và văn bản hướng dẫn...

8. Những vấn đề lý luận về phát triển văn hoá trong công cuộc đổi mới...

9. Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo Việt Nam

10. Luật kinh doanh bảo hiểm năm 2000 được sửa đổi, bổ sung năm 2010

11. Lương Định Của - Nhà nông học vì dân, vì nước

12. Tư tưởng của V.I. Lênin về xây dựng đảng

13. Về một số xu hướng chính trị chủ yếu trên thế giới hiện nay

14. Giáo trình học thuyết sứ mệnh lcịh sử của giai cấp công nhân

15. Xây dựng con người Việt Nam theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

16. Những bài học nhỏ từ tư tưởng lớn Hồ Chí Minh

17. Ban Đối ngoại TW Đảng - 65 năm chặng đường vẻ vang (1949 - 2014)

18. Ngân hàng câu hỏi…. môn tư tưởng Hồ Chí Minh

19. Lịch sử đấu tranh… xã Đình Cao - tập 1

20. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

21. Lịch sử Đoàn và phong trào thanh niên huyện Thạch Hà (1930-2014)

22. Luật tiếp công dân

23. Luật giao thông đường bộ

24. QĐPL về giá đất theo luật đất đai năm 2013

25. Xây dựng cơ quan lãnh đạo cấp TW, Xứ ủy của Đảng thời kỳ 1930-1945

26. Tập đoàn công nghiệp hóa chất Việt Nam - 45 năm xây dựng và phát triển (1969-2014)

26. Bàn về hệ thống pháp luật

28. Bộ luật dân sự

29. Hồ Chí Minh - Anh hùng dân tộc và tầm thời đại của người

30. Trung tâm thể dục thể thao Quốc phòng II (1976-2014)

31. Chiến trường Đông Nam Bộ với Điện Biên Phủ.


Sách mới

 

Nhung tap the dien hinh trong HTVLTTGDDHCM

Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương

Số trang: 312

Để tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, ngày 14-5-2011, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 03-CT/TW “về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã ngày càng xuất hiện nhiều tập thể và cá nhân điển hình. Đó là những tấm gương sống cho thấy đơn vị, cá nhân nào cũng có thể học và làm theo Bác một cách tự giác ở mọi lúc, mọi nơi và trong mọi việc, học theo Bác và làm theo tấm gương đạo đức của Bác là có ích cho chính mình, cho gia đình mình, cho đơn vị mình, cho xã hội và cho Tổ quốc.

Để giúp bạn đọc tìm hiểu những việc làm cụ thể, thành tích của một số cá nhân điển hình trong “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong phạm vi cả nước, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương xuất bản cuốn sách Những tập thể điển hình trong “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Thông qua những tấm gương, chúng ta có thể rút ra những bài học bổ ích trong công tác chỉ đạo học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở các cấp, sự tham gia, hưởng ứng của cả hệ thống chính trị và của toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân, qua đó nhân rộng các tấm gương điển hình để việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ngày càng trở nên thực chất, đi vào chiều sâu, tạo nên sức mạnh tổng hợp, góp phần xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh, xây dựng đất nước ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn. 


NHUNG-KY-UC

Tác giả: GS, TS. Trần Đức Hòe

Số trang: 264 trang

Giá tiền: 47.000đ

Giáo sư, Tiến sĩ, Thầy thuốc Nhân dân Trần Đức Hòe cả cuộc đời cống hiến cho sự nghiệp cứu chữa thương binh, bệnh binh. Cùng với tài năng và tâm huyết của mình, ông không chỉ chăm sóc và điều trị cho bệnh nhân ở Việt Nam mà còn chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho những những bệnh nhân ở nước ngoài. Với mục đích gửi gắm tất cả tâm tư, tình cảm và kinh nghiệm của một thầy thuốc với những năm tháng cống hiến hết mình cho sự nghiệp cứu chữa bệnh nhân, Bác sĩ Trần Đình Hòe đã cho ra đời cuốn Những ký ức và kinh nghiệm một đời thầy thuốc.

Cuốn sách ghi lại những năm tháng ông đã đi qua với những kỷ niệm không thể nào quên của cuộc đời mình. Đó là những dòng hồi tưởng, tâm sự về cuộc đời, về những kỷ niệm nghề nghiệp của tác giả. Cuốn sách là những sự kiện xảy ra trong ngày, mọi hoạt động của bác sĩ, những kinh nghiệm chuyên môn cũng như tất cả niềm say mê học hỏi để luôn nâng cao năng lực và bản lĩnh của người thầy thuốc với mong muốn làm sao không phụ lòng tin của những người thương binh, bệnh binh.

Với con mắt của người trong cuộc, những mẩu chuyện Bác sĩ Trần Đức Hòe kể lại đều là chuyện có thật, là những gì mà một người chiến sĩ quân y từng chứng kiến, trải nghiệm giữa những ngày tháng chiến tranh khốc liệt cũng như trong thời bình.

Từ một sinh viên của Trường đại học Y khoa ở vùng An toàn khu Việt Bắc, được cử đi phục vụ tại vùng địch hậu miền đồng bằng Bắc Bộ trong kháng chiến chống thực dân Pháp, đến khi trở thành một bác sĩ, một phẫu thuật  viên đi phục vụ tại chiến trường Nam Lào trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, trải qua những năm tháng ác liệt ở Trường Sơn, ở Hạ Lào với bao khó khăn, thiếu thốn, Bác sĩ Trần Đình Hòe đã có những bước trưởng thành vượt bậc trong nghề nghiệp.

Qua những câu chuyện, dòng hồi tưởng của mình cùng những lời kể chân tình,  tác giả đã cho người đọc thấy sự gian khổ, khó khăn, tinh thần trách nhiệm, lòng yêu Tổ quốc, yêu thương con người hết mực của một lương y, như tác giả từng viết: “Nhiệm vụ của người cầm dao mổ, người phẫu thuật viên cho thương binh, bệnh binh, dù trong chiến tranh hay hòa bình là tìm mọi cách khắc phục khó khăn, trở ngại, vượt qua hiểm nguy để cứu chữa, mổ xẻ, săn sóc bệnh nhân, mang lại cuộc sống an lành cho họ. Niềm hạnh phúc nhất của người thương binh ở ngoài mặt trận là khi vết thương đã liền da, liền thịt, niềm vui rạng rỡ của người bệnh, của những người thân của họ, khi đón vợ, chồng hoặc con em mình từ bệnh viện trở về nhà cũng chính là niềm hân hoan, hạnh phúc của người thầy thuốc đã chữa trị cho họ.”


Quoc hoi VN voi AIPA

Tác giả: TS. Ngô Đức Mạnh

Số trang: 272

Thực hiện chính sách đối ngoại rộng mở, đa phương hóa, đa dạng hóa, ngày 19 tháng 9 năm 1995, Quốc hội nước ta đã gia nhập Tổ chức liên nghị viện các nước Đông Nam Á (AIPO) nay là Hội đồng liên nghị viện các nước Đông Nam Á (AIPA). Tham gia vào AIPA, Quốc hội nước ta có nhiều sáng kiến quan trọng, đăng cai và chủ trì thành công nhiều hoạt động của AIPA, được nghị viện các nước thành viên hoan nghênh và đánh giá cao. Thông qua kênh đối ngoại Quốc hội, chúng ta có thêm điều kiện tăng cường, mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác với các nước trong khu vực; giới thiệu với bạn bè quốc tế về thành tựu đổi mới và đất nước Việt Nam tươi đẹp, con người Việt Nam hiền hòa, hiếu khách, một Quốc hội đang đổi mới, từ đó góp phần đắc lực vào việc thực hiện thành công chính sách đối ngoại rộng mở, đa phương hóa, đa dạng hóa của Đảng, Nhà nước ta. Đồng thời, đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại của Quốc hội có điều kiện nâng cao trình độ, rèn luyện kỹ năng tham dự và chủ trì các hoạt động đối ngoại đa phương.

Hiện nay, cùng với nghị viện các nước Đông Nam Á, Quốc hội nước ta đang nỗ lực đóng góp xây dựng Cộng đồng ASEAN vào năm 2015. Đây là nhiệm vụ to lớn, tầm nhìn về tương lai phát triển của cả khu vực. Điều này đòi hỏi chúng ta phải biết phát huy những kết quả đạt được và tổ chức tốt công tác nghiên cứu, tham mưu về những vấn đề mới đang đặt ra để không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại của Quốc hội nói chung và trong AIPA nói riêng. Trong bối cảnh đó, cuốn sách Quốc hội Việt Nam với AIPA trong tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN của TS. Ngô Đức Mạnh – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật ấn hành là công trình đầu tiên nghiên cứu công phu về vấn đề này. Tác giả đã cố gắng sưu tầm, hệ thống hóa tư liệu; trình bày một cách có hệ thống về đặc điểm, vai trò ngoại giao nghị viện; tổ chức hoạt động của AIPA; nêu bật sự tham gia, đóng góp của Quốc hội nước ta và của AIPA gắn với tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN. Là người tham gia trực tiếp nhiều hoạt động của AIPA, tác giả đã phân tích tương đối toàn diện, nêu được bức tranh toàn cảnh về tình hình và triển vọng của sự hợp tác liên nghị viên trong khu vực; nội dung cơ bản của Hiến chương ASEAN; phân tích làm rõ thuận lợi và cả những khó khăn, thách thức đặt ra cho AIPA trong tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN và tương lai phát triển của tổ chức này.

Cuốn sách được chia thành năm chương:

Chương I: Ngoại giao nghị viện trong thời đại hiện nay

Chương II: AIPA – Tổ chức ngoại giao nghị viện ở khu vực

Chương III: AIPA với cộng đồng ASEAN

Chương IV: Quốc hội Việt Namvới AIPA

Chương V: Phát huy vai trò của Quốc hội trong AIPA

Với cách trình bày rõ ràng, súc tích, thông tin cập nhật, hy vọng rằng, công trình này là nguồn tư liệu bổ ích giúp cho thực tiễn công tác đối ngoại của Quốc hội, việc nghiên cứu, giảng dạy về ngoại giao nghị viện và tìm hiểu, nâng cao nhận thức về hoạt động đối ngoại của Quốc hội và về AIPA.


Hoi dap ve cong tac Dang o co so

Tác giả: Tập thể tác giả

Số trang: 255

Xã, phường, thị trấn là đơn vị hành chính cấp cơ sở, nền tảng của chế độ chính trị và đời sống xã hội. Xuất phát từ vị trí quan trọng của cơ sở xã, phường, thị trấn, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành các Quy định số 94-QĐ/TW và số 95-QĐ/TW, ngày 3-3-2004, khẳng định chức năng, nhiệm vụ quan trọng của đảng bộ, chi bộ cơ sở xã, phường, thị trấn. Đảng bộ, chi bộ cơ sở xã, phường, thị trấn chính là hạt nhân chính trị, lãnh đạo thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh, xã, phường, thị trấn giàu đẹp, văn minh; không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, động viên nhân dân hoàn thành nhiệm vụ ở cơ sở.

Căn cứ vào Điều lệ Đảng do Đại hội lần thứ XI của Đảng thông qua, Quy định số 45-QĐ/TW ngày 1-11-2011 của Ban Chấp hành Trung ương về Thi hành Điều lệ Đảng và các văn bản hiện hành, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản cuốn sách Hỏi - đáp về công tác đảng ở cơ sở. Cuốn sách bao gồm năm phần chính về: tổ chức cơ sở đảng; công tác đảng viên; công tác kiểm tra, giám sát; công tác khen thưởng và kỷ luật; công tác tuyên giáo, nhằm giải đáp, hướng dẫn những nội dung cơ bản trong công tác đảng của đảng bộ, chi bộ cơ sở xã, phường, thị trấn.

Dưới dạng câu hỏi và trả lời, cuốn sách giới thiệu tương đối hệ thống các quy định của Điều lệ Đảng, của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, một số quy định có liên quan của Nhà nước và các văn bản hướng dẫn của các cơ quan có thẩm quyền về những nội dung nêu trên.


 Bia-DIEN-BIEN-PHU-TREN-KHON


Tác giả: Quân chủng Phòng không – Không quân

Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc ra đã để lại những mốc son chói lọi, không chỉ đối với lịch sử dân tộc ta mà còn cả với toàn thể loài người tiến bộ. Trong cuộc kháng chiến ấy, quân dân ta phải đương đầu với một nước đế quốc sừng sỏ nhất thế kỷ XX có tiềm lực quân sự, kinh tế và khoa học hàng đầu thế giới. Cuộc đối đầu ấy thể hiện một sức mạnh tiềm ẩn, bản lĩnh, ý chí và trí tuệ của dân tộc ta mà tầm vóc không tính bằng lãnh thổ, số dân cũng như sự giàu có. Một trong những đỉnh điểm của cuộc đối đầu ấy là 12 ngày đêm bảo vệ bầu trời Thủ đô Hà Nội, bảo vệ bầu trời Tổ quốc mà giới truyền thông phương Tây đánh giá là một "Điện Biên Phủ trên không".

Chiến thắng "Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không" là sự kiện lịch sử quan trọng, biểu tượng chiến thắng của bản lĩnh, ý chí và trí tuệ Việt Nam. Chiến thắng đó có giá trị lịch sử và thời đại sâu sắc, góp phần rất quan trọng đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc Việt Nam đi đến thắng lợi hoàn toàn.

Góp phần thiết thực kỷ niệm 40 năm chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật phối hợp với Quân chủng Phòng không - Không quân xuất bản cuốn sách 40 năm nhớ lại trận “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”. Cuốn sách gồm các bài viết của lãnh đạo Bộ Tư lệnh và hồi ức, truyện ký của các tướng lĩnh, sĩ quan Quân chủng Phòng không - Không quân trực tiếp tham gia chiến đấu, những tài liệu cùng dư luận của bạn bè quốc tế về những ngày tháng oanh liệt đó.

Với cách thể hiện mộc mạc, chân thực, lời văn giản dị, qua các câu chuyện, những bình luận, đánh giá của các đồng chí cán bộ lãnh đạo, chỉ huy Quân chủng Phòng không - Không quân ngày nay, giúp chúng ta càng hiểu thêm cuộc sống chiến đấu gian khổ, ác liệt nhưng vô cùng tự hào của quân và dân ta trong 12 ngày đêm “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”. Cuốn sách góp phần giáo dục truyền thống cho quân và dân ta, đặc biệt là cán bộ, chiến sĩ Quân chủng Phòng không - Không quân tiếp tục nỗ lực phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xây dựng Quân chủng Phòng không - Không quân “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, cùng với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Cuốn sách gồm hai phần chính:

Phần một: Hồi ký

Phần hai: Truyện ký


cong tac


Tác giả: Thân Minh Quế

Số trang: 244

Giá: 42.000 đ

Cán bộ và công tác cán bộ là những vấn đề hết sức quan trọng. Vì thế, trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta đặc biệt coi trọng đến cán bộ và công tác cán bộ. Thực tế cho thấy có làm tốt công tác quy hoạch cán bộ mới từng bước nâng cao được chất lượng, bảo đảm được số lượng, cơ cấu đội ngũ cán bộ, bảo đảm tính liên tục, kế thừa và phát triển, tránh tình trạng hụt hẫng, bị động, chắp vá, không đồng bộ trong công tác cán bộ. Làm tốt công tác quy hoạch cán bộ sẽ tạo cơ sở, điều kiện, tiền đề để làm tốt các khâu khác trong công tác cán bộ như: đào tạo, bồi dưỡng, điều động, luân chuyển, đề bạt, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử và thực hiện chính sách cán bộ; khắc phục tình trạng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tràn lan, không có trọng tâm, trọng điểm; lúng túng trong lựa chọn, phân công, bố trí, sử dụng cán bộ.

Vấn đề quy hoạch cán bộ đã được Đảng ta quan tâm từ lâu. Đảng đã ban hành nhiều chỉ thị, nghị quyết, quyết định, thông tri về công tác quy hoạch cán bộ để lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện. Nhờ vậy, công tác quy hoạch cán bộ đã có nhiều chuyển biến theo hướng tích cực, góp phần từng bước đổi mới, nâng cao chất lượng công tác cán bộ nói chung. Tuy nhiên, đứng trước bối cảnh thế giới và trong nước có nhiều diễn biến phức tạp, yêu cầu ngày càng cao của công cuộc đổi mới đất nước thì công tác quy hoạch cán bộ vẫn là một khâu yếu, chất lượng và hiệu quả còn hạn chế…

Các tỉnh miền núi phía Bắc nước ta có đặc thù là đất rộng, địa hình phức tạp; nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, mật độ dân số thấp, mặt bằng dân trí chưa cao. Những năm qua, mặc dù tình hình chính trị, an ninh, trật tự xã hội tương đối ổn định, kinh tế tăng trưởng với tốc độ cao, song nhìn chung nền kinh tế của các tỉnh chủ yếu vẫn là kinh tế nông nghiệp, công nghiệp nhỏ bé, nguồn thu ngân sách hạn hẹp, GDP bình quân đầu người còn dưới mức bình quân chung của cả nước, đời sống của đa số cán bộ, đảng viên và nhân dân còn gặp nhiều khó khăn.

Quán triệt những quan điểm của Đảng, từ nhiều năm nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy các tỉnh miền núi phía Bắc đã rất quan tâm đến công tác quy hoạch cán bộ, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý cao cấp, các ngành trong tỉnh, nhất là đội ngũ cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

Nhằm góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quy hoạch cán bộ ở các tỉnh miền núi phía Bắc nói riêng và cả nước nói chung, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn sách: Công tác quy hoạch cán bộthuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý ở các tỉnh miền núi phía Bắc giai đoạn hiện nay, của tác giả Thân Minh Quế.

Nội dung cuốn sách được chia thành 3 chương:

Chương I: Công tác quy hoạch cán bộ thuộc diện Ban thường vụ tỉnh ủy quản lý ở các tỉnh miền núi phía Bắc – những vấn đề lý luận và thực tiễn

Chương II: Cán bộ và công tác quy hoạch cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý ở các tỉnh miền núi phía Bắc – thực trạng, nguyên nhân và kinh nghiệm

Chương III: Phương hướng, giải pháp thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý ở các tỉnh miền núi phía Bắc đến năm 2020

Cuốn sách tập trung làm rõ những vấn đề lý luận liên quan đến công tác quy hoạch cán bộ; đánh giá thực trạng công tác quy hoạch cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý ở các tỉnh miền núi phía Bắc hiện nay; đề xuất phương hướng, giải pháp chủ yếu, khả thi để thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ thuộc diện ban thường vụ tỉnh ủy quản lý ở các tỉnh nói trên, trong thời gian từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

Đinh Trọng Minh


 

dao duc bac ho
Tác giả: Tiến sĩ Trần Viết Hoàn

Số trang: 360

Giá bìa: 90.000.đ

Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam. Trong suốt quá trình hoạt động cách mạng, Người luôn quan tâm đến vấn đề đạo đức và vai trò của đạo đức trong đấu tranh cách mạng. Thấu hiểu đạo đức là nền tảng, là cái gốc của người cách mạng nên suốt đời, Người kiên trì giáo dục phẩm chất đạo đức cho cán bộ, đảng viên và toàn dân ta. Đối với bản thân, Người luôn thường xuyên tự rèn luyện và là một tấm gương sáng, mẫu mực về đạo đức. 

Trong tác phẩm Đạo đức cách mạng đăng trên Tạp chí Học tập số tháng 12 năm 1958 với bút danh Trần Lực - người viết: "Đạo đức cách mạng không phải trên trời sa xuống. Nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hằng ngày mà phát triển và củng cố. Cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong". Người cho rằng, mọi thói hư, tật xấu của cán bộ, đảng viên đều xuất phát từ lòng tham muốn danh lợi, địa vị cho cá nhân mình. Người cho đó là chủ nghĩa cá nhân vô cùng nguy hiểm, nó sinh ra hàng trăm thứ bệnh trong đó có bệnh: quan liêu, tham nhũng, bè phái, xu nịnh, hiếu danh, kiêu ngạo... Vì vậy ta phải kiên quyết quét sạch chủ nghĩa cá nhân, nâng cao đạo đức cách mạng, bồi dưỡng tính tập thể, tinh thần đoàn kết, tính tổ chức và tính kỷ luật...  

Nhằm giúp bạn đọc hiểu và tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản lần thứ tư cuốn sách Đạo đức Bác Hồ - Tấm gương soi cho muôn đời của TS. Trần Viết Hoàn.

Cuốn sách gồm nhiều bài viết ngắn gọn, mộc mạc, chân thực nhưng hết sức sinh động về cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác cũng như những sinh hoạt đời thường của Người. Sự chỉ bảo ân cần cùng những lời dạy thiết thực về đạo đức cách mạng là vũ khí để đấu tranh chống lại các hiện tượng tha hóa về đạo đức trong đời sống xã hội.

Bao năm tháng trôi qua, những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng đến nay vẫn còn nguyên giá trị và mang hơi thở của thời đại.

                                                                                        Võ Văn Hoa


To Huu nha cach mang - nha tho

Tác giả: Đoàn Trọng Huy

Số trang: 288 trang

Tố Hữu là nhà cách mạng làm thơ và là nhà thơ của cách mạng, người chiến sĩ cộng sản sắt son một lòng vì Đảng vì dân, đã dành cả cuộc đời đấu tranh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân. Vì vậy, cuốn sách Tố Hữu – Nhà cách mạng, nhà thơ: Biên niên sự kiện và tác phẩm của tác giả Đoàn Trọng Huy, như một biên niên bao gồm cả sự kiện cách mạng và sự kiện văn học.

Về mặt lịch sử, cuốn sách ghi vắn tắt những sự kiện quan trọng của thế giới và Việt Nam – chủ yếu trong thế kỷ XX, có liên quan tới Tố Hữu với những hoạt động xã hội, văn hóa văn nghệ và nhất là với thơ của ông. Những tác phẩm của ông là những bài ca cách mạng, phản ánh chân thực các giai đoạn lịch sử, hừng hực tính chiến đấu và đậm chất trữ tình, có sức động viên, lôi cuốn mạnh mẽ với đông đảo các tầng lớp nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước.

Tố Hữu từng nói: “Đối với tôi, làm thơ là làm cách mạng bằng thơ. Vì vậy, thơ (văn) xét cho cùng cũng là hoạt động cách mạng của Tố Hữu.

Cuốn sách là kết quả nghiên cứu công phu của tác giả về những chặng đường cách mạng và làm thơ của Tố Hữu. Nội dung cuốn sách gồm 2 phần:

-          Phần thứ nhất: Biên niên sự kiện Tố Hữu – Nhà cách mạng – Nhà thơ

-          Phần thứ hai: Thư mục Tố Hữu: Tác phẩm và về tác phẩm


BLKH Bo luat dan su 2005

Tác giả: PGS. TS. Hoàng Thế Liên

Số trang: 676

Giá tiền: 138.000đ

Trước đây, để đáp ứng nhu cầu tìm hiểu, nghiên cứu và thi hành Bộ luật dân sự năm 1995, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia đã phối hợp với Viện Khoa học pháp lý - Bộ Tư pháp biên soạn và xuất bản Bộ sách Bình luận khoa học Bộ luật dân sự năm 1995 (gồm 2 tập). Để giới thiệu và phổ biến những nội dung của Bộ luật dân sự năm 2005, năm 2010 Nhà xuất bản đã cho ra mặt bạn đọc bộ sách Bình luận khoa học Bộ luật dân sự năm 2005 (gồm 3 tập) do Viện Khoa học pháp lý – Bộ Tư pháp biên soạn, PGS. TS. Hoàng Thế Liên – Thứ trưởng Bộ Tư pháp làm chủ biên.

Đến nay, nhiều văn bản quy phạm pháp luật dân sự được sử dụng trong bộ sách đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Do vậy, để giới thiệu đến bạn đọc những thông tin pháp luật dân sự hiện hành và mới nhất, trong lần tái bản này, bộ sách đã được sửa chữa, bổ sung nhiều nội dung, bảo đảm phù hợp với sự phát triển của hệ thống pháp luật Việt Nam. Cuốn sách Bình luận khoa học Bộ luật dân sự năm 2005 (tập I) (tái bản có sửa chữa, bổ sung) trong bộ sách gồm 3 tập; tập I là tập bình luận hai phần của Bộ luật:

Phần thứ nhất: Những quy định chung.

Phần thứ hai: Tài sản và quyền sở hữu.


SÁCH SẮP XUẤT BẢN THÁNG 4

1. Phát hiện và sử dụng nhân tài (Sách tham khảo), Tác giả: Nhiệm Ngạn Thân

2. Đại hội XI của Đảng với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, Tác giả: Quốc hội

3. Luật cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài năm 2009 và văn bản hướng dẫn thi hành, Tác giả: Quốc hội, Chính phủ

4. Địa vị pháp lý của kiểm toán nhà nước, GS,TS. Phan Trung Lý (Chủ biên)
PGS,TS. Lê Huy Trọng - ThS. Đặng Văn Hải (Đồng chủ biên)

5. Luật trọng tài thương mại, Tác giả: Quốc hội

6. Luật kế toán, Tác giả: Quốc hội

7. Quy định pháp luật xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả và quyền liên quan, Tác giả: Quốc hội

8. Tư tưởng triết học Trần Nhân Tông - đặc điểm và giá trị lịch sử, Tác giả: TS. Bùi Huy Du

9. Pháp lệnh thủ tục bắt giữ tàu bay năm 2010 và văn bản hướng dẫn thi hành), Tác giả: Chính phủ

10. Các nghị quyết và một số văn bản quan trọng tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội), Tác giả: ), Tác giả: Quốc hội

11. Giáo trình tội phạm học
(Dùng cho học viên cao học và sinh viên các trường đại học khối ngành luật), Tác giả: TS. Dương Tuyết Miên

12. Tâm lý học phát triển giai đoạn thanh niên - tuổi già, Tác giả: TS. Nguyễn Văn Đồng

13. Pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự năm 2004  (Sửa đổi, bổ sung năm 2006, 2009), Tác giả: Quốc hội, Chính phủ

14. Khu Di tích lịch sử Tân Trào, Tác giả: Ngô Quân Lập

15. Lê Văn Lương - trọn đời vì sự nghiệp của Đảng, Tác giả: Tập thể TG

16. Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh dành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Tác giả: Bộ GD – ĐT

17. Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh, Tác giả: Bộ GD – ĐT

18. Luật phòng cháy và chữa cháy, Tác giả: Quốc hội

19. Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002 ( Đã được sửa đổi, bổ sung các năm 2007- 2008 ), Tác giả: Quốc hội

20. Những sự kiện lịch sử Đảng bộ Học viện Báo chí và Tuyên truyền ( 1962 - 2010 )

21. Giáo trình đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam ( Dành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh ) , Tác giả: Bộ GD – ĐT

22. Bảo hộ thương mại trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế và hiệu quả điều chỉnh của pháp luật Việt Nam ( Sách chuyên khảo ), Tác giả: TS. Hà Thị Thanh Bình


 

Văn kiện Đảng

Untitled document VANKIENDANG2

Hệ thống văn bản

Untitled document van ban phap luat

thiet ke biet thu-- thiet ke kien truc-- điện thoại sky

sky a820l-- sky a830l