cmnsvn

Trang chủ Các ấn phẩm khác Ngân hàng câu hỏi thi, kiểm tra môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

Ngân hàng câu hỏi thi, kiểm tra môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

Ngan hang cau hoi Duong loi csTác giả: PGS. TS. Nguyễn Viết Thông (Chủ biên)

Số trang: 236

Giá tiền: 41.000đ

Cuốn sách được biên soạn theo cấu trúc nội dung chương trình - giáo trình chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với môn học “Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam” đang được triển khai dạy và học tại các trường đại học, cao đẳng hiện nay và có mở rộng một số kiến thức nhất định theo nội dung của các chương trình trong giáo trình.

   Nội dung cuốn sách gồm hai phần:

- Phần I: Bộ đề thi trắc nghiệm. Nội dung phần này được biên soạn với 192 câu hỏi và các phương án trả lời đúng cho mỗi câu hỏi.

- Phần II: Câu hỏi tự luận và gợi ý trả lời. Nội dung phần này được biên soạn với 176 câu hỏi và gợi ý trả lời, giúp người đọc tìm tư liệu tham khảo cho vấn đề được hỏi.

   Với hai hình thức trắc nghiệm và tự luận, các câu hỏi được biên soạn theo phương thức đa dạng hóa để thuận lợi hơn cho sự tham khảo; đồng thời các phương án trả lời với câu hỏi trắc nghiệm, hoặc gợi ý trả lời với câu hỏi tự luận cũng được trình bày ngắn gọn, súc tích, dễ hiểu và sát với nội dung giáo trình chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.