Trang chủ Các ấn phẩm khác Ngân hàng câu hỏi thi, kiểm tra môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

Ngân hàng câu hỏi thi, kiểm tra môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

Ngan hang cau hoi Duong loi csTác giả: PGS. TS. Nguyễn Viết Thông (Chủ biên)

Số trang: 236

Giá tiền: 41.000đ

Cuốn sách được biên soạn theo cấu trúc nội dung chương trình - giáo trình chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với môn học “Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam” đang được triển khai dạy và học tại các trường đại học, cao đẳng hiện nay và có mở rộng một số kiến thức nhất định theo nội dung của các chương trình trong giáo trình.

   Nội dung cuốn sách gồm hai phần:

- Phần I: Bộ đề thi trắc nghiệm. Nội dung phần này được biên soạn với 192 câu hỏi và các phương án trả lời đúng cho mỗi câu hỏi.

- Phần II: Câu hỏi tự luận và gợi ý trả lời. Nội dung phần này được biên soạn với 176 câu hỏi và gợi ý trả lời, giúp người đọc tìm tư liệu tham khảo cho vấn đề được hỏi.

   Với hai hình thức trắc nghiệm và tự luận, các câu hỏi được biên soạn theo phương thức đa dạng hóa để thuận lợi hơn cho sự tham khảo; đồng thời các phương án trả lời với câu hỏi trắc nghiệm, hoặc gợi ý trả lời với câu hỏi tự luận cũng được trình bày ngắn gọn, súc tích, dễ hiểu và sát với nội dung giáo trình chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

Sách sắp xuất bản

SÁCH SẮP XUẤT BẢN THÁNG 11-2014

 

 1. Lịch sử Đoàn và phong trào thanh niên huyện Thạch Hà (1930 - 2014)
 2. Luật hôn nhân và gia đình
 3. Luật khiếu nại
 4. Luật tố tụng hành chính
 5. Sổ tay về luật hợp tác xã năm 2012 và văn bản hướng dẫn...
 6. Quy định pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất ...
 7. Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013 và văn bản hướng dẫn...
 8. Những vấn đề lý luận về phát triển văn hoá trong công cuộc đổi mới...
 9. Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo Việt Nam
 10. Luật kinh doanh bảo hiểm năm 2000 được sửa đổi, bổ sung năm 2010
 11. Lương Định Của - Nhà nông học vì dân, vì nước
 12. Tư tưởng của V.I. Lênin về xây dựng đảng
 13. Về một số xu hướng chính trị chủ yếu trên thế giới hiện nay
 14. Giáo trình học thuyết sứ mệnh lcịh sử của giai cấp công nhân
 15. Xây dựng con người Việt Nam theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
 16. Những bài học nhỏ từ tư tưởng lớn Hồ Chí Minh
 17. Ban Đối ngoại TW Đảng - 65 năm chặng đường vẻ vang (1949 - 2014)
 18. Ngân hàng câu hỏi…. môn tư tưởng Hồ Chí Minh
 19. Lịch sử đấu tranh… xã Đình Cao - tập 1
 20. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
 21. Lịch sử Đoàn và phong trào thanh niên huyện Thạch Hà (1930-2014)
 22. Luật tiếp công dân
 23. Luật giao thông đường bộ
 24. QĐPL về giá đất theo luật đất đai năm 2013
 25. Xây dựng cơ quan lãnh đạo cấp TW, Xứ ủy của Đảng thời kỳ 1930-1945
 26. Tập đoàn công nghiệp hóa chất Việt Nam - 45 năm xây dựng và phát triển (1969-2014)
 27. Bàn về hệ thống pháp luật
 28. Bộ luật dân sự
 29. Hồ Chí Minh - Anh hùng dân tộc và tầm thời đại của người
 30. Trung tâm thể dục thể thao Quốc phòng II (1976-2014)
 31. Chiến trường Đông Nam Bộ với Điện Biên Phủ.

 


SÁCH SẮP XUẤT BẢN THÁNG 10-2014
 1. Văn hoá giữ nước Việt Nam - Những giá trị đặc trưng
 2. Văn hoá, nghệ thuật với việc nâng cao đời sống tinh thần bộ đội...
 3. Một thời để nhớ
 4. Ngôn ngữ báo chí và biên tập báo
 5. Gương sáng học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
 6. Luật phòng, chống thiên tai năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 7. Quy định pháp luật về thu tiền sử dụng đất theo Luật đất đai năm 2013
 8. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
 9. Luật tiếp công dân
 10. Tài liệu học tập dành cho lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ lãnh đạo quản lý tỉnh Lào Cai
 11. Tài liệu nghiên cứu Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ IX...
 12. Tài liệu hỏi - đáp Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ chín...
 13. Quy định pháp luật về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, hồ sơ địa chính...
 14. Lịch sử đấu tranh cách mạng huyện Tiên Phước (1858 - 1975)
 15. Lịch sử Đảng bộ huyện Tiên Phước (1975 - 2010)
 16. Cẩm nang người đứng đầu cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài
 17. Nỗi đau da cam
 18. Luật hợp tác xã
 19. Luật Salic của Vương quốc Phrăng
 20. Chủ nghĩa xã hội và quyền con người
 21. Nguyễn Duy Trinh - Tác phẩm (Tập II)
 22. Luật cư trú năm 2006 sửa đổi, bổ sung năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 23. Tài liệu tham khảo bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở
 24. Luật tố tụng hành chính
 25. Lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân thị trấn Trần Cao - Tập I (1930 - 2010)
 26. Luật phòng, chống thiên tai
 27. Giáo trình Luật hình sự Việt Nam (Phần chung)
 28. Luật thanh tra
 29. Lịch sử đảng bộ và nhân dân xã Tây An (1930-2010)
 30. Giáo trình Luật hành chính Việt Nam
 31. Giáo trình Luật dân sự Việt Nam  (tập 1)
 32. Quyền con người trong Hiến pháp năm 2013 - Quan điểm mới, cách tiếp cận mới ...
 33. Luật trọng tài thương mại và văn bản hướng dẫn thi hành
 34. Hỏi - đáp về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo Bộ luật lao động năm 2012
 35. Luật cán bộ, công chức
 36. Luật tiếp công dân
 37. Luật phòng, chống thiên tai năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 38. Sổ họp chi bộ.

SÁCH SẮP XUẤT BẢN THÁNG 9-2014
 1. Luật phòng, chống tham nhũng năm 2005 sđ, bs năm 2007, 2012
 2. Luật thanh tra
 3. Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học
 4. Về thi hành PL thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn năm 2007
 5. TCXH truyền thống của người Cơ tu ở huyện Nam Đông...
 6. Các hiệp định phân định biển giữa VN và các nước láng giềng
 7. Luật doanh nghiệp năm 2005 sđ, bs năm 2009, 2013
 8. Tài liệu nghiên cứu Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ chín
 9. Tài liệu tham khảo bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ các cấp...
 10. Tài liệu hỏi - đáp Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ chín...
 11. Sổ tay công tác cán bộ, đảng viên
 12. Biên bản chiến tranh 1-2-3-4. 75
 13. Luật đất đai năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 14. Tàiliệu tham khảo bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên
 15. Tài liệu học tập NQ và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ chín...
 16. Luật biển Việt Nam năm 2012 và văn bản hướng dẫn thi hành
 17. Phân phối bình đẳng các nguồn lực kinh tế - Tiếp cận lý luận và...
 18. Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh (Dành cho sinh viện đại học, cao đẳng...)
 19. Giáo trình đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản VN (Dành cho sinh viên ...
 20. Cơ chế pháp lý bảo đảm thực hiện quyền khiếu nại hành chính...
 21. Luật tiếp công dân
 22. Luật tố cáo
 23. Luật khiếu nại
 24. Luật hôn nhân và gia đình
 25. Luật đất đai
 26. Luật xử lý vi phạm hành chính
 27. Cơ sở lý luận và thực tiễn về hành chính nhà nước
 28. Quản lý học đại cương
 29. Giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin
 30. Tăng trưởng kinh tế với giảm nghèo ở Việt Nam hiện nay
 31. Luật hợp tác xã
 32. Logic học đại cương - Hướng dẫn học và ôn tập qua các câu hỏi...
 33. Hỏi - đáp luật tiếp công dân năm 2013
 34. Phân tích chính sách công ở VN (qua khảo sát một số quận huyện của TP Đà Nẵng)
 35. Đền Thượng - Cổ Loa và những di sản trong lòng đất
 36. Phát triển năng lực tư duy biện chứng cho sinh viên VN hiện nay
 37. Văn hóa dân gian Khánh Hòa (tuyển tập)
 38. Quy định xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, các quy chế giám sát, chất vấn trong Đảng...

SÁCH SẮP XUẤT BẢN THÁNG 8-2014

 

 1. Tập bài giảng về công tác dân vận
 2. Logic học Phật giáo
 3. Quy định pháp luật về hoạt động kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính của quản lý thị trường
 4. Cẩm nang pháp luật về thuế nhà thầu nước ngoài và Hiệp định tránh đánh thuế hai lần
 5. Phát huy vốn văn hoá dân gian trong phát triển du lịch Cao Bằng
 6. Giáo trình kế toán tài chính (Quyển 1)
 7. Lược sử vùng đất Nam Bộ Việt Nam
 8. Quy định pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt
 9. Quy định pháp luật về lao động là người giúp việc gia đình
 10. Triết học cổ đại
 11. Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Thái Hoà (1930-2005)
 12. Cẩm nang công tác dân vận
 13. Truyền thông quốc tế
 14. Nguyễn Hoàng - Người mở cõi
 15. Môi trường toàn cầu và tương lai nhân loại...
 16. Tổ chức quản lý thực hiện dự án đầu tư
 17. Lịch sử Đảng bộ huyện Khánh Vĩnh (1975-2010)
 18. Tài liệu nghiên cứu Nghị quyết và một số chủ trương...
 19. Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Việt Nam
 20. Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào
 21. Sức sống của chủ nghĩa Mác-Lênin trong thời đại ngày nay
 22. Tổng kết thực hiện Nghị quyết 01-NQ/TW của Bộ Chính trị...
 23. Những vấn đề cơ bản và cấp bách của triết học Mácxít
 24. Bộ luật hình sự năm 1999 được sửa đổi, bổ sung năm 2009
 25. Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004 sửa đổi, bổ sung năm 2011
 26. Quy định pháp luật về tổ chức và hoạt động của kiểm ngư
 27. Thực hiện dân chủ trong các trường đại học ở nước ta hiện nay
 28. Tài liệu hỏi - đáp Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị...
 29. Tài liệu học tập Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị...
 30. Luật hôn nhân và gia đình
 31. Luật công chứng
 32. Luật giao thông đường thuỷ nội địa năm 2004 sửa đổi, bổ sung năm 2014
 33. Luật hải quan
 34. Luật đầu tư công
 35. Luật bảo vệ môi trường
 36. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giao thông đường thuỷ nội địa
 37. Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài...
 38. Luật hoà giải ở cơ sở
 39. Luật tiếp công dân.

 

 


Sách mới

 

 

Vai tro cua Hoi bv nguoi tieu dung trong viec bvntd

Tác giả: TS. Nguyễn Thị Vân Anh (Chủ biên)

Số trang: 264

Giá tiền: 45.000 đồng

Quan hệ giữa người tiêu dùng với tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ là một loại quan hệ dân sự phổ biến trong xã hội. Chúng được thiết lập, thực hiện và bảo vệ theo các nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự, là nguyên tắc tự do thỏa thuận và nguyên tắc bình đẳng. Tuy nhiên, trong mối quan hệ giữa người tiêu dùng với thương nhân, người tiêu dùng thường ở vị trí yếu thế, bởi sự hạn chế về thông tin, về kiến thức chuyên môn, đặc biệt là các thông tin và kiến thức liên quan đến đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng, nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm cũng như sự hạn chế về khả năng đàm phán hợp đồng và khả năng chịu rủi ro khi mua sản phẩm.

Để bảo đảm sự bình đẳng trong quan hệ giữa người tiêu dùng với thương nhân cần thiết phải có sự bảo vệ người tiêu dùng bằng các chính sách bảo vệ người tiêu dùng của Nhà nước, các tổ chức xã hội.

Do vậy, nghiên cứu vai trò của Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong việc bảo vệ người tiêu dùng là rất cần thiết để đánh giá thực trạng hoạt động của tổ chức này, từ đó đưa ra một số giải pháp tổng thể bảo đảm cho các Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng hoạt động thực sự có hiệu quả. Để đáp ứng nhu cầu bạn đọc là các nhà nghiên cứu, các nhà hoạt động chính sách và giới sinh viên, độc giả quan tâm đến lĩnh vực này, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn sách Vai trò của Hội Bảo vệ người tiêu dùng trong việc bảo vệ người tiêu dùng do TS. Nguyễn Thị Vân Anh, giảng viên chính Khoa Pháp luật kinh tế - Trường Đại học Luật Hà Nội chủ biên.

Cuốn sách gồm ba chương và bảy phụ lục.

Chương I: Cơ sở pháp lý của việc xác định vai trò của Hội Bảo vệ người tiêu dùng trong việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Chương II: Quá trình hình thành và các hoạt động của Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ở Việt Nam

Chương III: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội Bảo vệ người tiêu dùng trong việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ở Việt Nam.

Các phụ lục là những trường hợp cụ thể trong hoạt động của Hội Bảo vệ người tiêu dùng tại các cơ sở sản xuất - kinh doanh và địa phương.


hoi-dap-pl-ve-bao-ve-quyen

Tác giả: ThS. Trần Thị Quang Hồng, Trương Hồng Quang, Nguyễn Mai Trang

Số trang: 172 trang

Giá tiền: 32.000đ

Ở Việt Nam, vấn đề bảo vệ người tiêu dùng đã trở nên hết sức bức xúc trong nhiều năm qua với những con số đáng báo động về tình trạng người tiêu dùng bị vi phạm quyền lợi. Điều này đòi hỏi người dân, toàn xã hội và đặc biệt là Nhà nước cần có những biện pháp mạnh mẽ hơn nữa để nâng cao hiệu quả của công tác bảo vệ người tiêu dùng. Một trong những biện pháp cần được tiến hành là hoàn thiện công cụ pháp lý cho hoạt động bảo vệ người tiêu dùng.

Với mục tiêu thống nhất hành lang pháp lý liên quan đến lĩnh vực này, trong năm 2010, Quốc hội đã thông qua Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Đây là đạo luật có nhiều tiến bộ so với Pháp lệnh bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 1999 và nhằm mục đích góp phần thúc đẩy tốt hơn công tác bảo vệ người tiêu dùng ở Việt Nam. Bên cạnh đó, các quy định pháp luật chuyên ngành về bảo vệ người tiêu dùng của Việt Nam hiện nay cũng khá đa đạng và liên quan đến nhiều lĩnh vực trong đời sống xã hội.

Để giúp đông đảo bạn đọc nắm được những nội dung cơ bản của pháp luật bảo vệ người tiêu dùng, qua đó bảo vệ tốt hơn quyền và lợi ích chính đáng của người tiêu dùng, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật đã phối hợp với nhóm tác giả công tác tại Viện Khoa học pháp lý – Bộ Tư pháp, xuất bản cuốn Hỏi – đáp pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Cuốn sách được xây dựng gồm hai phần:

Phần I: Bao gồm 80 câu hỏi và trả lời, cung cấp thông tin, giải thích các quy định liên quan đến pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại Việt Nam.

Phần II: Tài liệu tham khảo (gồm Hướng dẫn của Liên hợp quốc về bảo vệ người tiêu dùng và Danh mục một số văn bản pháp luật quan trọng liên quan đến bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại Việt Nam).


 

Nguoi Quang Tri

Tác giả: Viện sĩ Hồ Sĩ Vịnh (Chủ biên)

Số trang: 784 trang

Giá tiền: 308.000đ

Cuốn sách gồm có ba phần chính:

-          Phần thứ nhất: Khái quát những giá trị lịch sử - văn hóa của Quảng Trị từ khi hình thành đến nay. Những giá trị này tiềm ẩn trong các di tích vật thể và phi vật thể. Chúng là kết quả lao động, đấu tranh, sáng tạo của con người Quảng Trị, của nhân dân cả nước, là tài sản vô giá của quốc gia.

-          Phần thứ hai: Các danh nhân văn hóa, các nhà hoạt động chính trị - xã hội và các nhà hoạt động sáng tạo ở nhiều lĩnh vực xã hội khác nhau. Ở đây, mỗi một chân dung được khắc họa khái quát về tiểu sử cá nhân, tô đậm những công trình sáng tạo, những kỳ tích chiến đấu, những điển hình trong lao động, trong hoạt động xã hội, phần nào cho người đọc thấy được cuộc "chạy thi tiếp sức“ giữa nhiều thế hệ.

-          Phần thứ ba: Ghi lại những địa danh lịch sử, những tổ chức và cá nhân xuất sắc tiêu biểu cho người Quảng Trị qua các thời kỳ lịch sử, bao gồm: địa danh di tích lịch sử của tỉnh Quảng Trị đã được Bộ Văn hóa – Thông tin xếp hạng; các đại biểu Quốc hội qua các khóa bầu tại Quảng Trị; tổ chức Mặt trận Quảng Trị qua các thời kỳ; danh sách một số đồng chí giữ các chức vụ cao trong Đảng, Nhà nước, quân đội là người Quảng Trị; danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng trị từ năm 1930 đến năm 1975; danh sách các cán bộ lão thành cách mạng và cán bộ tiền khởi nghĩa; danh sách các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; danh sách các đơn vị - tập thể và cá nhân được Nhà nước tuyên dương Anh hùng; danh hiệu một số ngành: giáo dục, y tế, văn nghệ, v.v..


Lich su bien nien DCSVN - tap III

Tác giả: Viện Lịch sử Đảng

Số trang: 1044

Giá tiền: 185.000 đồng

Tiếp theo tập I và tập II Lịch sử biên niên Đảng Cộng sản Việt Nam, tập III với nội dung Đảng lãnh đạo kháng chiến và kiến quốc (1945-1954) đã được Viện Lịch sử Đảng phối hợp cùng với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia cho ra mắt bạn đọc.

Cuốn sách phản ánh thời kỳ Đảng Cộng sản Đông Dương - Đảng Lao động Việt Nam lãnh đạo cách mạng từ tháng 9-1945, thành lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đến tháng 7-1954, ký Hiệp định Giơnevơ, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

Những sự kiện được trình bày trong cuốn sách khắc họa lại những nội dung cơ bản của thời kỳ lịch sử này. Đó là quá trình Đảng lãnh đạo xây dựng chế độ mới dưới chính thể Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và đấu tranh chống “thù trong, giặc ngoài”; quá trình Đảng lãnh đạo công tác chuẩn bị cho kháng chiến toàn quốc và chủ động phát động cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ xâm lược; và đó cũng là quá trình Đảng có sự lớn mạnh vượt bậc về chính trị, tư tưởng và tổ chức.

Những nội dung, sự kiện trình bày trong cuốn sách được lựa chọn trên cơ sở những tư liệu mới, những kết quả nghiên cứu mới với những đánh giá mới mang tính khoa học, giúp cho bạn đọc có cái nhìn toàn diện, đúng đắn về quá trình lãnh đạo của Đảng trong kháng chiến và kiến quốc giai đoạn 1945-1954.


Read More

HCM-nha-tu-tuong-thien-tai-

Nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh là nhiệm vụ vô cùng quan trọng của công tác lý luận của Đảng ta hiện nay. Thời gian qua, có nhiều công trình nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh và đã thu hút được một số thành tựu đáng kể. Để góp phần luận giải và làm sáng tỏ hệ thống những vấn đề lý luận phong phú, sâu sắc của tư tưởng Hồ Chí Minh, mới đây, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản cuốn sách Hồ Chí Minh - nhà tư tưởng thiên tài của Giáo sư Trần Nhâm.

Với hơn 600 trang sách, nội dung cuốn sách gồm 12 chương. Chương I: Hồ Chí Minh với dân tộc và thời đại, một cuộc gặp gỡ lịch sử tất yếu; Chương II: Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và giải phóng dân tộc; Chương III: Hồ Chí Minh - nhà chiến lược thiên tài của cách mạng Việt Nam; Chương IV: Hồ Chí Minh - một thiên tài về chỉ đạo sách lược; Chương V: Hồ Chí Minh - kiến trúc sư vĩ đại của toàn bộ quá trình cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân Việt Nam; Chương VI: Tư tưởng Hồ Chí Minh với sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Chương VII: Chiến lược đại đoàn kết dân tộc - một trong những nét đặc sắc nhất của tư tưởng Hồ Chí Minh; Chương VIII: Nhà nước của dân, do dân, vì dân, bước đột phá về tư duy lý luận của tư tưởng Hồ Chí Minh; Chương IX: “Trước hết nói về Đảng”; Chương X: Tư tưởng triết học Hồ Chí Minh; Chương XI: Quan điểm biện chứng của Hồ Chí Minh; Chương XII: Hồ Chí Minh với vấn đề nhận thức luận.

Cuốn sách là một công trình nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh khá công phu của Giáo sư Trần Nhâm, tập trung phân tích một cách toàn diện một số vấn đề lý luận cơ bản sau:

Một là, cuộc gặp gỡ lịch sử tất yếu của Hồ Chí Minh với dân tộc và thời đại là hai yếu tố chủ quan và khách quan bắt gặp nhau, kết hợp với nhau trên con đường cứu nước của Người.

Hai là, độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là sợi chỉ đỏ xuyên suốt tư tưởng Hồ Chí Minh, là tổng hợp những quan điểm chiến lược có ý nghĩa chỉ đạo lớn về chính trị và lý luận, về nhận thức và hành động; và cũng là do sự vận dụng thành công lối sáng tạo ấy mà cách mạng Việt Nam đã khẳng định sự sáng ngời của chân lý đó.

Ba là, từ tư tưởng xuyên suốt ấy, cuốn sách mở rộng việc nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh trên các vấn đề chiến lược và sách lược cách mạng, xác định rõ thiên tài chỉ đạo chiến lược và nghệ thuật chỉ đạo sách lược của Hồ Chí Minh và của Đảng ta, là bậc thầy của việc vận dụng và phát triển vào quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam.

Bốn là, nổi lên trong hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh là tư tưởng về đại đoàn kết dân tộc - một chiến lược xuyên suốt trong quá trình kết hợp độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, động viên lực lượng đại đoàn kết toàn dân, kết hợp sức mạnh của dân tộc và sức mạnh quốc tế, hình thành sức mạnh tổng hợp to lớn để đánh thắng kẻ thù dân tộc và chiến thắng nghèo nàn, lạc hậu.

Năm là, điểm nhấn quan trọng của tư tưởng Hồ Chí Minh mà cuốn sách đặc biệt quan tâm là tư tưởng về Nhà nước của dân, do dân và vì dân. Đó là nhà nước mà “bao nhiêu lợi ích đều vì dân”, bao nhiêu “quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân”, một nhà nước “việc gì lợi cho dân, ta phải hết sức làm. Việc gì hại đến dân, ta phải hết sức tránh”.

Sáu là, tư duy mới về Đảng cầm quyền của tư tưởng Hồ Chí Minh được cuốn sách xem như là trung tâm của sự phân tích. Đó là tư duy mới về mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân, tư duy mới về xây dựng Đảng ta thành một đảng trí tuệ, một đảng trong sạch, vững mạnh, xứng đáng là người lãnh đạo, là người đày tớ thật trung thành của nhân dân.

Bảy là, điểm mới và cũng là đóng góp của cuốn sách này là đã đi sâu làm rõ tư tưởng triết học Hồ Chí Minh là triết học thực tiễn và nhân sinh, triết học giải phóng và phát triển. Cuốn sách còn làm nổi bật phép biện chứng Hồ Chí Minh được Người tiếp thu từ nhiều nguồn, nhiều hướng, nhiều cơ sở khác nhau, tất cả đều được đặt trong những điều kiện lịch sử cụ thể của cách mạng Việt Nam, được hình thành một cách tự nhiên, hết sức sinh động, đầy sáng tạo, không nhầm lẫn với bất cứ nhân vật lịch sử nào.

Tám là, cuốn sách khẳng định một nhận thức luận Hồ Chí Minh. Điểm nhấn mạnh của nhận thức luận Hồ Chí Minh là quá trình thực tiễn hóa lý luận và lý luận hóa thực tiễn. Đưa lý luận vào cuộc sống, kiểm nghiệm lý luận trong thực tiễn, là quá trình hiện thực hóa vai trò lý luận đối với hoạt động thực tiễn. Gắn lý luận với thực tiễn, lý luận liên hệ với thực tiễn, học đi đôi với hành, đó là quá trình thực tiễn hóa lý luận, là điểm nổi bật của nhận thức luận Hồ Chí Minh mà cuốn sách đi sâu phân tích làm sáng tỏ.


quan-diem-kinh-te

Tác giả: TS. Phạm Ngọc Dũng (chủ biên), PGS,TS. Nguyễn Khắc Thanh, TS. Ngô Văn Lương

Số trang: 384 trang

Giá tiền: 62.000đ

Để đáp ứng nhu cầu học tập, giảng dạy trong các học viện, nhà trường, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản cuốn Quan điểm kinh tế và chính trị về thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội trong một số tác phẩm kinh điển Mác - Lênin do TS. Phạm Ngọc Dũng chủ biên. Cuốn sách giới thiệu quan điểm kinh tế và chính trị trong một số tác phẩm kinh điển Mác - Lênin về thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và sau cùng là một số tác phẩm chủ yếu của C. Mác, Ph. Ăngghen, V.I.Lênin về quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

Tác phẩm kinh điển Mác - Lênin là những tác phẩm chính luận của C. Mác, Ph. Ăngghen, V.I.Lênin phản ánh các quan điểm và học thuyết về sự phát triển. Đặc biệt quy luật phát triển chủ nghĩa xã hội từ chủ nghĩa tư bản trên cả ba phương diện có quan hệ biện chứng với nhau: triết học, kinh tế chính trị và chủ nghĩa xã hội khoa học. Từ quan điểm đó, tác phẩm kinh điển Mác - Lênin trên lĩnh vực kinh tế và chính trị là những tác phẩm phản ánh quan điểm và học thuyết về các quy luật chi phối sản xuất và trao đổi, phân phối và tiêu dùng hàng hóa và dịch vụ trong xã hội loài người qua các hình thái kinh tế - xã hội.

Do vậy, việc nghiên cứu, giới thiệu các tác phẩm kinh điển Mác - Lênin hiện nay có ý nghĩa quan trọng, góp phần đổi mới nội dung và phương pháp nghiên cứu, học tập kinh tế chính trị Mác – Lênin cũng như góp phần phát huy tính tích cực, vận dụng sáng tạo những quan điểm lý luận Mác - Lênin vào thực tiễn nhằm cải biến thực tiễn kinh tế - xã hội Việt Nam hiện nay.


nhunggiaphap

Số trang: 372 trang

Giá tiền: 60.000đ

Đặt ra, giải quyết một vấn đề rộng, nhạy cảm và đang diễn biến phức tạp, đó là tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên và việc phòng, chống tình trạng này, cuốn sách Những giải pháp và điều kiện thực hiện phòng, chống suy thoái tư tưởng, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên là một đóng góp ý nghĩa vào việc đi tìm lời giải cho bài toán trên.

Được biên soạn bởi một tập thể các nhà nghiên cứu, lãnh đạo, quản lý dày dạn kinh nghiệm, do PGS.TS. Vũ Văn Phúc và PGS.TS. Ngô Văn Thạo đồng chủ biên, cuốn sách làm sáng rõ cơ sở lý luận của việc phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, nêu kinh nghiệm thực tiễn giải quyết vấn đề này của một số nước trên thế giới; làm rõ thực trạng, nguyên nhân của công tác phòng, chống; dự báo những tác động của tình hình quốc tế và trong nước đến tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên cũng như dự báo xu hướng diễn biến của tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong những năm tới; trên cơ sở đó, đề xuất các mục tiêu, giải pháp mang tính toàn diện, đồng bộ, khả thi và điều kiện cần thiết để thực hiện hiệu quả cuộc đấu tranh khó khăn, lâu dài này. Những giải pháp được các tác giả đưa ra là những nhóm giải pháp trong các lĩnh vực, công tác khác nhau, như: giải pháp trong công tác xây dựng Đảng, giải pháp trong lĩnh vực quản lý nhà nước, giải pháp nhằm phát huy vai trò của nhân dân và xã hội, giải pháp nhằm hạn chế tác động từ bên ngoài đến tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên.

Đáp ứng được các điều kiện và thực hiện được các giải pháp nêu trong cuốn sách, tình trạng suy thoái tư tưởng, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên sẽ được đẩy lùi, làm tăng thêm lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên.


 

Văn kiện Đảng

Untitled document VANKIENDANG2

Hệ thống văn bản

Untitled document van ban phap luat

thiet ke biet thu-- thiet ke kien truc-- điện thoại sky

sky a820l-- sky a830l