Trang chủ Xây dựng Đảng, Nhà nước Quan điểm của Đảng về giáo dục và đào tạo trong thời kỳ đổi mới và hội nhập

Quan điểm của Đảng về giáo dục và đào tạo trong thời kỳ đổi mới và hội nhập

Quan diem cua dang ve giao duc va dao taoTác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam

Số trang: 156 trang

Giá tiền: 39.000đ

Cuốn sách tập hợp các báo cáo chính trị, nghị quyết, kết luận các hội nghị, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội,… được hệ thống theo trình tự thời gian thể hiện các quan điểm, đường lối của Đảng về giáo dục và đào tạo từ Đại hội VI của Đảng đến nay, giúp bạn đọc có cách nhìn sâu sắc và toàn diện hơn về quan điểm của Đảng đối với lĩnh vực này.

Cuốn sách sẽ cung cấp thêm tài liệu cho việc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết của Trung ương, vận dụng để cụ thể hóa vào quá trình công tác, lãnh đạo của cán bộ các cấp, các nhà quản lý giáo dục và của đội ngũ thầy cô giáo.

 

 

Sách sắp xuất bản

SÁCH SẮP XUẤT BẢN THÁNG 11-2014

 

 1. Lịch sử Đoàn và phong trào thanh niên huyện Thạch Hà (1930 - 2014)
 2. Luật hôn nhân và gia đình
 3. Luật khiếu nại
 4. Luật tố tụng hành chính
 5. Sổ tay về luật hợp tác xã năm 2012 và văn bản hướng dẫn...
 6. Quy định pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất ...
 7. Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013 và văn bản hướng dẫn...
 8. Những vấn đề lý luận về phát triển văn hoá trong công cuộc đổi mới...
 9. Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo Việt Nam
 10. Luật kinh doanh bảo hiểm năm 2000 được sửa đổi, bổ sung năm 2010
 11. Lương Định Của - Nhà nông học vì dân, vì nước
 12. Tư tưởng của V.I. Lênin về xây dựng đảng
 13. Về một số xu hướng chính trị chủ yếu trên thế giới hiện nay
 14. Giáo trình học thuyết sứ mệnh lcịh sử của giai cấp công nhân
 15. Xây dựng con người Việt Nam theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
 16. Những bài học nhỏ từ tư tưởng lớn Hồ Chí Minh
 17. Ban Đối ngoại TW Đảng - 65 năm chặng đường vẻ vang (1949 - 2014)
 18. Ngân hàng câu hỏi…. môn tư tưởng Hồ Chí Minh
 19. Lịch sử đấu tranh… xã Đình Cao - tập 1
 20. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
 21. Lịch sử Đoàn và phong trào thanh niên huyện Thạch Hà (1930-2014)
 22. Luật tiếp công dân
 23. Luật giao thông đường bộ
 24. QĐPL về giá đất theo luật đất đai năm 2013
 25. Xây dựng cơ quan lãnh đạo cấp TW, Xứ ủy của Đảng thời kỳ 1930-1945
 26. Tập đoàn công nghiệp hóa chất Việt Nam - 45 năm xây dựng và phát triển (1969-2014)
 27. Bàn về hệ thống pháp luật
 28. Bộ luật dân sự
 29. Hồ Chí Minh - Anh hùng dân tộc và tầm thời đại của người
 30. Trung tâm thể dục thể thao Quốc phòng II (1976-2014)
 31. Chiến trường Đông Nam Bộ với Điện Biên Phủ.

 


SÁCH SẮP XUẤT BẢN THÁNG 10-2014
 1. Văn hoá giữ nước Việt Nam - Những giá trị đặc trưng
 2. Văn hoá, nghệ thuật với việc nâng cao đời sống tinh thần bộ đội...
 3. Một thời để nhớ
 4. Ngôn ngữ báo chí và biên tập báo
 5. Gương sáng học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
 6. Luật phòng, chống thiên tai năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 7. Quy định pháp luật về thu tiền sử dụng đất theo Luật đất đai năm 2013
 8. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
 9. Luật tiếp công dân
 10. Tài liệu học tập dành cho lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ lãnh đạo quản lý tỉnh Lào Cai
 11. Tài liệu nghiên cứu Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ IX...
 12. Tài liệu hỏi - đáp Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ chín...
 13. Quy định pháp luật về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, hồ sơ địa chính...
 14. Lịch sử đấu tranh cách mạng huyện Tiên Phước (1858 - 1975)
 15. Lịch sử Đảng bộ huyện Tiên Phước (1975 - 2010)
 16. Cẩm nang người đứng đầu cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài
 17. Nỗi đau da cam
 18. Luật hợp tác xã
 19. Luật Salic của Vương quốc Phrăng
 20. Chủ nghĩa xã hội và quyền con người
 21. Nguyễn Duy Trinh - Tác phẩm (Tập II)
 22. Luật cư trú năm 2006 sửa đổi, bổ sung năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 23. Tài liệu tham khảo bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở
 24. Luật tố tụng hành chính
 25. Lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân thị trấn Trần Cao - Tập I (1930 - 2010)
 26. Luật phòng, chống thiên tai
 27. Giáo trình Luật hình sự Việt Nam (Phần chung)
 28. Luật thanh tra
 29. Lịch sử đảng bộ và nhân dân xã Tây An (1930-2010)
 30. Giáo trình Luật hành chính Việt Nam
 31. Giáo trình Luật dân sự Việt Nam  (tập 1)
 32. Quyền con người trong Hiến pháp năm 2013 - Quan điểm mới, cách tiếp cận mới ...
 33. Luật trọng tài thương mại và văn bản hướng dẫn thi hành
 34. Hỏi - đáp về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo Bộ luật lao động năm 2012
 35. Luật cán bộ, công chức
 36. Luật tiếp công dân
 37. Luật phòng, chống thiên tai năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 38. Sổ họp chi bộ.

SÁCH SẮP XUẤT BẢN THÁNG 9-2014
 1. Luật phòng, chống tham nhũng năm 2005 sđ, bs năm 2007, 2012
 2. Luật thanh tra
 3. Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học
 4. Về thi hành PL thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn năm 2007
 5. TCXH truyền thống của người Cơ tu ở huyện Nam Đông...
 6. Các hiệp định phân định biển giữa VN và các nước láng giềng
 7. Luật doanh nghiệp năm 2005 sđ, bs năm 2009, 2013
 8. Tài liệu nghiên cứu Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ chín
 9. Tài liệu tham khảo bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ các cấp...
 10. Tài liệu hỏi - đáp Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ chín...
 11. Sổ tay công tác cán bộ, đảng viên
 12. Biên bản chiến tranh 1-2-3-4. 75
 13. Luật đất đai năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 14. Tàiliệu tham khảo bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên
 15. Tài liệu học tập NQ và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ chín...
 16. Luật biển Việt Nam năm 2012 và văn bản hướng dẫn thi hành
 17. Phân phối bình đẳng các nguồn lực kinh tế - Tiếp cận lý luận và...
 18. Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh (Dành cho sinh viện đại học, cao đẳng...)
 19. Giáo trình đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản VN (Dành cho sinh viên ...
 20. Cơ chế pháp lý bảo đảm thực hiện quyền khiếu nại hành chính...
 21. Luật tiếp công dân
 22. Luật tố cáo
 23. Luật khiếu nại
 24. Luật hôn nhân và gia đình
 25. Luật đất đai
 26. Luật xử lý vi phạm hành chính
 27. Cơ sở lý luận và thực tiễn về hành chính nhà nước
 28. Quản lý học đại cương
 29. Giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin
 30. Tăng trưởng kinh tế với giảm nghèo ở Việt Nam hiện nay
 31. Luật hợp tác xã
 32. Logic học đại cương - Hướng dẫn học và ôn tập qua các câu hỏi...
 33. Hỏi - đáp luật tiếp công dân năm 2013
 34. Phân tích chính sách công ở VN (qua khảo sát một số quận huyện của TP Đà Nẵng)
 35. Đền Thượng - Cổ Loa và những di sản trong lòng đất
 36. Phát triển năng lực tư duy biện chứng cho sinh viên VN hiện nay
 37. Văn hóa dân gian Khánh Hòa (tuyển tập)
 38. Quy định xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, các quy chế giám sát, chất vấn trong Đảng...

SÁCH SẮP XUẤT BẢN THÁNG 8-2014

 

 1. Tập bài giảng về công tác dân vận
 2. Logic học Phật giáo
 3. Quy định pháp luật về hoạt động kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính của quản lý thị trường
 4. Cẩm nang pháp luật về thuế nhà thầu nước ngoài và Hiệp định tránh đánh thuế hai lần
 5. Phát huy vốn văn hoá dân gian trong phát triển du lịch Cao Bằng
 6. Giáo trình kế toán tài chính (Quyển 1)
 7. Lược sử vùng đất Nam Bộ Việt Nam
 8. Quy định pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt
 9. Quy định pháp luật về lao động là người giúp việc gia đình
 10. Triết học cổ đại
 11. Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Thái Hoà (1930-2005)
 12. Cẩm nang công tác dân vận
 13. Truyền thông quốc tế
 14. Nguyễn Hoàng - Người mở cõi
 15. Môi trường toàn cầu và tương lai nhân loại...
 16. Tổ chức quản lý thực hiện dự án đầu tư
 17. Lịch sử Đảng bộ huyện Khánh Vĩnh (1975-2010)
 18. Tài liệu nghiên cứu Nghị quyết và một số chủ trương...
 19. Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Việt Nam
 20. Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào
 21. Sức sống của chủ nghĩa Mác-Lênin trong thời đại ngày nay
 22. Tổng kết thực hiện Nghị quyết 01-NQ/TW của Bộ Chính trị...
 23. Những vấn đề cơ bản và cấp bách của triết học Mácxít
 24. Bộ luật hình sự năm 1999 được sửa đổi, bổ sung năm 2009
 25. Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004 sửa đổi, bổ sung năm 2011
 26. Quy định pháp luật về tổ chức và hoạt động của kiểm ngư
 27. Thực hiện dân chủ trong các trường đại học ở nước ta hiện nay
 28. Tài liệu hỏi - đáp Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị...
 29. Tài liệu học tập Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị...
 30. Luật hôn nhân và gia đình
 31. Luật công chứng
 32. Luật giao thông đường thuỷ nội địa năm 2004 sửa đổi, bổ sung năm 2014
 33. Luật hải quan
 34. Luật đầu tư công
 35. Luật bảo vệ môi trường
 36. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giao thông đường thuỷ nội địa
 37. Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài...
 38. Luật hoà giải ở cơ sở
 39. Luật tiếp công dân.

 

 


Sách mới

 

QUY-DINH-VE-BIEN-PHAP


Số trang: 140 trang

Nhằm đáp ứng nhu cầu bạn đọc muốn tìm hiểu thông tin về văn bản pháp luật trong lĩnh vực xử lý  vi phạm hành chính đưa vào trường giáo dưỡng, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn Quy định về biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng.

Đưa vào trường giáo dưỡng là biện pháp xử lý hành chính áp dụng đối với người chưa thành niên có hành vi vi phạm pháp luật để học văn hóa, giáo dục hướng nghiệp, học nghề, lao động, sinh hoạt dưới sự quản lý, giáo dục của nhà trường được quy định tại Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002 sửa đổi, bổ sung các năm 2007, 2008. Nhằm cụ thể hóa các quy định của Pháp lệnh xử phạt hành chính về biện pháp nêu trên, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 142/2003/NĐ-CP ngày 24-11-2003 quy định việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng; sau đó Nghị định này đã được sửa đổi, bổ sung các năm 2009, 2010 nhằm khắc phục những bất cập trong việc áp dụng và thi hành biện pháp này. Vừa qua, Bộ Công an cũng đã ban hành Thông tư mới để hướng dẫn thi hành và sửa đổi, bổ sung Nghị định.

Đề giúp bạn đọc muốn tìm hiểu thông tin liên quan đến lĩnh vực trên, cuốn sách tập hợp một số văn bản pháp luật liên quan: Nghị định số 142/2003/NĐ-CP ngày 24-11-2003 của Chính phủ quy định việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng; Nghị định số 66/2009/NĐ-CP ngày 01-8-2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 142/2003/NĐ-CP ngày 24-11-2003 của Chính phủ quy định việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng; Nghị định số 118/2010/NĐ-CP ngày 29-12-2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định về việc áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng; Thông tư số 19/2011/TT-BCA ngày 20-4-2011 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng.


Read More

HCM-nha-tu-tuong-thien-tai-

Nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh là nhiệm vụ vô cùng quan trọng của công tác lý luận của Đảng ta hiện nay. Thời gian qua, có nhiều công trình nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh và đã thu hút được một số thành tựu đáng kể. Để góp phần luận giải và làm sáng tỏ hệ thống những vấn đề lý luận phong phú, sâu sắc của tư tưởng Hồ Chí Minh, mới đây, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản cuốn sách Hồ Chí Minh - nhà tư tưởng thiên tài của Giáo sư Trần Nhâm.

Với hơn 600 trang sách, nội dung cuốn sách gồm 12 chương. Chương I: Hồ Chí Minh với dân tộc và thời đại, một cuộc gặp gỡ lịch sử tất yếu; Chương II: Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và giải phóng dân tộc; Chương III: Hồ Chí Minh - nhà chiến lược thiên tài của cách mạng Việt Nam; Chương IV: Hồ Chí Minh - một thiên tài về chỉ đạo sách lược; Chương V: Hồ Chí Minh - kiến trúc sư vĩ đại của toàn bộ quá trình cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân Việt Nam; Chương VI: Tư tưởng Hồ Chí Minh với sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Chương VII: Chiến lược đại đoàn kết dân tộc - một trong những nét đặc sắc nhất của tư tưởng Hồ Chí Minh; Chương VIII: Nhà nước của dân, do dân, vì dân, bước đột phá về tư duy lý luận của tư tưởng Hồ Chí Minh; Chương IX: “Trước hết nói về Đảng”; Chương X: Tư tưởng triết học Hồ Chí Minh; Chương XI: Quan điểm biện chứng của Hồ Chí Minh; Chương XII: Hồ Chí Minh với vấn đề nhận thức luận.

Cuốn sách là một công trình nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh khá công phu của Giáo sư Trần Nhâm, tập trung phân tích một cách toàn diện một số vấn đề lý luận cơ bản sau:

Một là, cuộc gặp gỡ lịch sử tất yếu của Hồ Chí Minh với dân tộc và thời đại là hai yếu tố chủ quan và khách quan bắt gặp nhau, kết hợp với nhau trên con đường cứu nước của Người.

Hai là, độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là sợi chỉ đỏ xuyên suốt tư tưởng Hồ Chí Minh, là tổng hợp những quan điểm chiến lược có ý nghĩa chỉ đạo lớn về chính trị và lý luận, về nhận thức và hành động; và cũng là do sự vận dụng thành công lối sáng tạo ấy mà cách mạng Việt Nam đã khẳng định sự sáng ngời của chân lý đó.

Ba là, từ tư tưởng xuyên suốt ấy, cuốn sách mở rộng việc nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh trên các vấn đề chiến lược và sách lược cách mạng, xác định rõ thiên tài chỉ đạo chiến lược và nghệ thuật chỉ đạo sách lược của Hồ Chí Minh và của Đảng ta, là bậc thầy của việc vận dụng và phát triển vào quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam.

Bốn là, nổi lên trong hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh là tư tưởng về đại đoàn kết dân tộc - một chiến lược xuyên suốt trong quá trình kết hợp độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, động viên lực lượng đại đoàn kết toàn dân, kết hợp sức mạnh của dân tộc và sức mạnh quốc tế, hình thành sức mạnh tổng hợp to lớn để đánh thắng kẻ thù dân tộc và chiến thắng nghèo nàn, lạc hậu.

Năm là, điểm nhấn quan trọng của tư tưởng Hồ Chí Minh mà cuốn sách đặc biệt quan tâm là tư tưởng về Nhà nước của dân, do dân và vì dân. Đó là nhà nước mà “bao nhiêu lợi ích đều vì dân”, bao nhiêu “quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân”, một nhà nước “việc gì lợi cho dân, ta phải hết sức làm. Việc gì hại đến dân, ta phải hết sức tránh”.

Sáu là, tư duy mới về Đảng cầm quyền của tư tưởng Hồ Chí Minh được cuốn sách xem như là trung tâm của sự phân tích. Đó là tư duy mới về mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân, tư duy mới về xây dựng Đảng ta thành một đảng trí tuệ, một đảng trong sạch, vững mạnh, xứng đáng là người lãnh đạo, là người đày tớ thật trung thành của nhân dân.

Bảy là, điểm mới và cũng là đóng góp của cuốn sách này là đã đi sâu làm rõ tư tưởng triết học Hồ Chí Minh là triết học thực tiễn và nhân sinh, triết học giải phóng và phát triển. Cuốn sách còn làm nổi bật phép biện chứng Hồ Chí Minh được Người tiếp thu từ nhiều nguồn, nhiều hướng, nhiều cơ sở khác nhau, tất cả đều được đặt trong những điều kiện lịch sử cụ thể của cách mạng Việt Nam, được hình thành một cách tự nhiên, hết sức sinh động, đầy sáng tạo, không nhầm lẫn với bất cứ nhân vật lịch sử nào.

Tám là, cuốn sách khẳng định một nhận thức luận Hồ Chí Minh. Điểm nhấn mạnh của nhận thức luận Hồ Chí Minh là quá trình thực tiễn hóa lý luận và lý luận hóa thực tiễn. Đưa lý luận vào cuộc sống, kiểm nghiệm lý luận trong thực tiễn, là quá trình hiện thực hóa vai trò lý luận đối với hoạt động thực tiễn. Gắn lý luận với thực tiễn, lý luận liên hệ với thực tiễn, học đi đôi với hành, đó là quá trình thực tiễn hóa lý luận, là điểm nổi bật của nhận thức luận Hồ Chí Minh mà cuốn sách đi sâu phân tích làm sáng tỏ.


lichsudangboThanhtri

Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thanh Trì

Số trang: 516 trang

Là huyện nằm ở phía Nam Thủ đô Hà Nội, Thanh Trì là địa bàn có tầm quan trọng cả về quân sự, chính trị và kinh tế, là vùng đất địa linh nhân kiệt. Con người nơi đây vốn có truyền thống lịch sử, có bề dày văn hóa, hiếu học, giàu trí sáng tạo, đoàn kết vượt qua những gian nan thử thách, ngay cả trong những thời kỳ chiến tranh ác liệt nhất.

Ngay từ thời kỳ mới thành lập Đảng, huyện Thanh Trì đã là nơi ra đời Chi bộ cộng sản đầu tiên của khu vực ngoại thành Hà Nội và đi vào lịch sử với tên gọi Chi bộ Động Phù (5-1930). Trải qua 80 năm xây dựng và phát triển, cán bộ, đảng viên và nhân dân Thanh Trì cùng với nhân dân Thủ đô Hà Nội và cả nước vượt qua mọi khó khăn, thử thách, lập nên những chiến công to lớn: giành chính quyền thắng lợi trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945, tiếp đó tiến hành hai cuộc kháng chiến đánh bại thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, góp phần thực hiện thống nhất đất nước. Trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. thực hiện công cuộc đổi mới, Đảng bộ và nhân dân Thanh Trì nêu cao tinh thần đoàn kết, tiếp tục phấn đấu xây dựng huyện phát triển nhanh, toàn diện và bền vững.

Qua 80 năm trưởng thành và phát triển, cán bộ, đảng viên và nhân dân huyện Thanh Trì đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị đề ra và rất vinh dự 10 lần được Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm, chúc tết và tặng quà. Đảng bộ và nhân dân huyện Thanh Trì đã được Đảng và Nhà nước phong tặng nhiều danh hiệu cao quý vì đã có thành tích nổi bật trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nhằm giúp bạn đọc tìm hiểu những trang sử vẻ vang trên chặng đường đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân huyện Thanh Trì từ năm 1930 đến năm 2010, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn sách Lịch sử Đảng bộ huyện Thanh Trì (1930-2010).

Nội dung cuốn sách phản ánh khá toàn diện, trung thực một chặng đường lịch sử đầy gian khổ, khó khăn nhưng thực sự vẻ vang, tự hào với những thành tựu to lớn mà Đảng bộ và nhân dân Thanh Trì đã giành được. Đây là một công trình nghiên cứu khoa học, là tài liệu quý, có ý nghĩa quan trọng trong công tác giáo dục chính trị - tư tưởng, khơi dậy những truyền thống tốt đẹp của quê hương, góp phần giáo dục tinh thần yêu nước và cách mạng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong huyện, nhất là thế hệ trẻ. Đồng thời cũng là bước tổng kết lịch sử, rút ra những kinh nghiệm, bài học cho công cuộc xây dựng và phát triển huyện Thanh Trì trong tương lai, nhằm mục tiêu đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng Thanh Trì ngày càng đổi mới, giàu đẹp, văn minh.

Cuốn sách gồm có các phần:

Mở đầu: Thanh Trì – Đặc điểm và truyền thống

Chương I: Thanh Trì trong quá trình vận động cách mạng tiến tới Tổng khởi nghĩa, giành chính quyền về tay nhân dân (1930-1945)

Chương II: Thanh Trì trong thời kỳ xây dựng, bảo vệ chính quyền và kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945-1954)

Chương III: Thanh Trì trong công cuộc xây dựng và bảo vệ miền Bắc XHCN, góp phần giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1954-1975)

Chương IV: Thanh Trì góp phần xây dựng Thủ đô Hà Nội trong thời kỳ cả nước thống nhất (1975-1980)

Chương V: Thanh Trì trong công cuộc đổi mới của Đảng (1980-2010)


Giao trinh Luat HS QT

Tác giả: TS. GVCC. Nguyễn Ngọc Chí (Chủ biên)

Số trang: 456

Trong xu thế hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, bên cạnh những mặt tích cực trong quan hệ kinh tế quốc tế, kèm theo đó là sự gia tăng nhanh chóng các loại tội phạm quốc tế. Điều này đòi hỏi các quốc gia phải cùng nhau nỗ lực trong việc hợp tác ngăn chặn tội phạm, thiết lập công lý, bảo đảm cho quyền con người được tôn trọng, chủ quyền quốc gia được toàn vẹn. Muốn vậy, các quốc gia phải thiết lập một công cụ để đấu tranh ngăn chặn tội ác quốc tế. Công cụ đó chính là luật hình sự quốc tế.

Luật hình sự quốc tế có vai trò quan trọng trong việc đấu tranh phòng, chống tội phạm quốc tế, là công cụ pháp lý hữu hiệu để xét xử tội phạm và là cơ sở pháp lý cho sự hợp tác đấu tranh ngăn chặn tội phạm trên phạm vi toàn cầu. Do tính chất đa dạng và phức tạp cùng những nguyên tắc đặc trưng riêng của nó, nhất là mối quan hệ giữa các quốc gia là vấn đề phức tạp, còn nhiều quan điểm chưa thống nhất nên đến nay, có một số quốc gia chưa gia nhập thiết chế pháp luật hình sự quốc tế trong đó có Việt Nam. Tuy nhiên, ViệtNamđã có rất nhiều những nỗ lực và trách nhiệm trong việc hợp tác đấu tranh, phòng ngừa loại tội phạm này.

Cuốn sách Giáo trình luật hình sự quốc tế do TS. GVCC. Nguyễn Ngọc Chí chủ biên giúp bạn đọc có thêm những thông tin cơ bản nhất về sự hình thành và phát triển của luật hình sự quốc tế; các nguyên tắc của luật hình sự quốc tế; tội ác quốc tế; tội phạm xuyên quốc gia; các thiết chế tư pháp quốc tế về luật hình sự Việt Nam và luật hình sự quốc tế…


BIA-1-tu-chi-tric-inTác giả: Nguyễn Văn Cừ

Số trang: 45 trang

Đồng chí Nguyễn Văn Cừ là một chiến sĩ cộng sản kiên cường, nhà lý luận xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam, một tấm gương sáng ngời về tinh thần phê bình và tự phê bình, đã có những đóng góp quan trọng trong việc vạch ra chiến lược và sách lược của cách mạng giải phóng dân tộc, xây dựng Đảng về tư tưởng chính trị và tổ chức.

Là Tổng Bí thư của Đảng trong giai đoạn lịch sử đầy biến động và phức tạp, trong nội bộ Đảng và phong trào cách mạng xuất hiện những khuynh hướng khác nhau, có thể gây chia rẽ, phân liệt Đảng, làm suy yếu vai trò lãnh đạo của Đảng, với bút danh Trí Cường, đồng chí Nguyễn Văn Cừ đã viết cuốn sách Tự chỉ trích - một tác phẩm lý luận mẫu mực về tinh thần phê bình và tự phê bình, do Nhà sách Dân chúng ấn hành tại Sài Gòn năm 1939.

Đã hơn nửa thế kỷ trôi qua nhưng tinh thần chủ đạo trong Tự chỉ trích  vẫn còn nguyên tính thời sự trong cuộc sống hôm nay với Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Thiết thực phục vụ Hội nghị Trung ương 4 khóa XI, nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên có tài liệu nghiên cứu, học tập, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật tiếp tục xuất bản cuốn sách Tự chỉ trích của nguyên Tổng Bí thư.

Trong tác phẩm, đồng chí đã nêu rõ: "Bao giờ sự chỉ trích cũng là tự chỉ trích Bônsơvích, nghĩa là để huấn luyện quần chúng và giúp đảng viên tự huấn luyện, để làm tăng uy tín và ảnh hưởng của Đảng, để cho Đảng được càng thống nhất và củng cố, để đưa phong trào phát triển lên, đưa cách mạng tới thắng lợi; chớ không phải đặt cá nhân mình lên trên Đảng, đem ý kiến riêng - dù cho đúng - đối chọi với Đảng, vin vào một vài khuyết điểm mà mạt sát Đảng, phá hoại ảnh hưởng của Đảng, gieo mối hoài nghi, lộn xộn trong quần chúng, gây mầm bè phái chia rẽ trong hàng ngũ Đảng. ...". Cũng theo đồng chí Nguyễn Văn Cừ: "Công khai, mạnh dạn, thành thực vạch những nhầm lỗi của mình và tìm phương châm sửa đổi, chống những xu hướng hoạt đầu thỏa hiệp, như thế không phải làm yếu Đảng, mà là làm cho Đảng được thống nhất, mạnh mẽ. Làm như thế không sợ địch nhân lợi dụng, chửi rủa vu cáo cho Đảng, không sợ "nối giáo cho giặc". Trái lại, nếu "đóng kín cửa bảo nhau", giữ cái vỏ thống nhất mà bề trong thì hổ lốn một cục, đầy rẫy bọn hoạt đầu, đó mới chính là để cho quân thù chửi rủa; hơn nữa, đó tỏ ra không phải một đảng tiền phong cách mạng, mà là một đảng hoạt đầu cải lương".... Với tinh thần ấy, tác phẩm "Tự chỉ trích" đã trở thành một tài liệu giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Đặc biệt, qua đó cho thấy, sự phê bình và tự phê bình không phải chỉ dừng ở phương diện cá nhân nhân cách cán bộ mà cao hơn thế, ở tầm tư tưởng chiến lược của cách mạng. 

Qua Tự chỉ trích, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ đã thể hiện là một lãnh tụ cộng sản linh hoạt, sáng tạo, có tầm chiến lược, song tuyệt đối trung  thành với nguyên tắc Đảng. Hơn nửa thế kỷ qua, Tự chỉ trích đã trở thành một ấn phẩm lý luận chính trị nổi tiếng; tác phẩm đã nêu tấm gương sáng về tính chiến đấu, về việc thực hiện nguyên tắc tự phê bình và phê bình trong Đảng, đã góp phần uốn nắn những lệch lạc trong phong trào cách mạng và dân chủ, tăng cường sự thống nhất ý chí và hành động trong Đảng; kiên quyết đấu tranh chống lại mọi biểu hiện cơ hội chủ nghĩa, cả tả khuynh và hữu khuynh, bảo đảm tính đúng đắn trong sáng và tất thắng của đường lối chính trị của Đảng. Tác phẩm là văn kiện tổng kết những kinh nghiệm phong phú về việc thực hiện chính sách mặt trận của Đảng, thể hiện tầm nhìn chiến lược, nó không chỉ có giá trị củng cố niềm tin, tăng cường sự thống nhất ý chí và hành động của toàn Đảng lúc bấy giờ, mà còn có giá trị thực tiễn to lớn là cẩm nang của Đảng trong mọi thời kỳ về xây dựng củng cố sự đoàn kết thống nhất và sức chiến đấu của Đảng nhất là trong công cuộc đổi mới, hội nhập hiện nay.


mot-so-van-de-chinh-tri

Tác giả: PGS, TS. Nguyễn Hoàng Giáp (Chủ biên)

Số trang: 304 trang

Giá tiền: 51.000đ

Hằng ngày, chúng ta thường được tiếp xúc hay nghe trên đài, truyền hình nhiều thông tin về tình hình chính trị quốc tế về mọi lĩnh vực. Các thông tin đó có thể là những cuộc viếng thăm, hội đàm, hội nghị của các tổ chức quốc tế, các ủy ban song phương và đa phương, các tổ chức văn hóa, kinh tế giáo dục về các lĩnh vực cũng như xung đột chiến tranh, các chính sách đối ngoại giữa các quốc gia. Đặc điểm của những sự kiện này có ít nhất hai nhà nước của quốc gia tham gia. Các quốc gia này hoạt động vì mục đích và quyền lợi chính trị đối ngoại của nước họ với một số vấn đề hoặc nội dung nhất định được đưa ra, bàn thảo. Đó chính là cách hiểu về chính trị quốc tế của tập thể tác giả do PGS, TS. Nguyễn Hoàng Giáp chủ biên được đề cập trong cuốn Một số vấn đề chính trị quốc tế trong giai đoạn hiện nay do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản.

Vấn đề chính trị quốc tế đang là vấn đề được cả thế giới quan tâm. Bối cảnh quốc tế và khu vực trong giai đoạn hiện nay đặt ra cho chúng ta nhiều thời cơ, thách thức đan xen. Cuộc cách mạng khoa học - công nghệ, kinh tế tri thức và quá trình toàn cầu hóa diễn ra mạnh mẽ, tác động sâu sắc đến sự phát triển của từng quốc gia. Hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ, hợp tác và phát triển là xu thế lớn trên thế giới, xu hướng trật tự thế giới "đa cực" ngày càng được khẳng định cả về kinh tế và chính trị; nhưng xung đột cục bộ, xung đột sắc tộc, tôn giáo, hoạt động can thiệp, lật đổ, khủng bố, tranh chấp biên giới, lãnh thổ và tài nguyên... đang là những vấn đề phức tạp.

Trong bối cảnh đó, bạn muốn có những thông tin cụ thể, hiểu biết rõ ràng về mối quan hệ giữa các nước lớn, quan hệ giữa các nước phát triển với các nước đang phát triển, hay quan hệ giữa các tổ chức quốc tế với các nước phát triển và với các nước đang phát triển ra sao; bạn muốn hiểu và có cái nhìn toàn diện hơn về một số vấn đề nóng hiện nay như: vấn đề toàn cầu hóa, vấn đề dân chủ, tiến bộ xã hội trong chính trị quốc tế và bảo vệ môi trường, phát triển bền vững, vấn đề khoảng cách giàu nghèo giữa các nước, độc lập dân tộc, chủ quyền quốc gia, trật tự thế giới mới trong đời sống chính trị thế giới cũng như thực tế ở khu vực Đông Á...; cuốn sách Một số vấn đề chính trị quốc tế trong giai đoạn hiện nay sẽ góp phần giúp bạn đọc có những hiểu biết sâu sắc, với cái nhìn đa chiều về xu thế của thời đại và những vấn đề chính trị quốc tế nổi bật hiện nay. Đặc biệt, trong bối cảnh đó, quan điểm, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam về những vấn đề trên được thể hiện ra sao, nên có những giải pháp thiết thực nào nhằm đổi mới và tăng cường chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta, tất cả đều được phân tích rõ trong cuốn sách.

Có thể nói, cuốn sách được viết khá công phu, dựa trên nhiều nguồn tư liệu tham khảo có giá trị, đề cập tới những vấn đề có tính thời sự của nền chính trị quốc tế hiện nay; đồng thời, đã mở ra một bức tranh toàn cảnh khá rộng lớn về nền chính trị của từng nước nói riêng cũng như cả thế giới nói chung. Đây là tài liệu tham khảo có giá trị đối với các nhà khoa học, các nhà hoạch định chính sách và tất cả những ai quan tâm tới vấn đề chính trị quốc tế hiện nay.


gop-phan-nghien-cuu


Tác giả: GS.TS. Tạ Ngọc Tấn

Số trang: 468 trang

Giá tiền: 74.000đ

Hơn 25 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, đất nước ta đã thu được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử. Những thành tựu đạt được trong xây dựng và phát triển đất nước chứng tỏ chúng ta đã nhận thức đúng đắn bản chất khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và vận dụng một cách sáng tạo trong thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Qua thực tiễn thực hiện đường lối đổi mới cũng cho thấy, công cuộc xây dựng, phát triển đất nước ngày càng đi vào chiều sâu càng đối diện với nhiều vấn đề khó khăn, phức tạp mới, đặt ra cho đất nước những cơ hội và thách thức mới. Những vấn đề đặt ra đòi hỏi chúng ta phải tiếp tục nhận thức cho đúng, vận dụng sáng tạo, bổ sung và phát triển lý luận Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh phù hợp với bối cảnh mới của thế giới và các điều kiện cụ thể của đất nước hiện nay. 

Nhằm giúp bạn đọc có thêm tư liệu tìm hiểu và nghiên cứu một số vấn đề lý luận và thực tiễn trong sự nghiệp đổi mới đất nước, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản cuốn sách Góp phần nghiên cứu một số vấn đề phát triển của Việt Nam của GS.TS. Tạ Ngọc Tấn.

Với gần 30 bài viết, dưới nhiều góc độ, cách tiếp cận khác nhau, cuốn sách đã kiến giải một số vấn đề lý luận và thực tiễn trong sự nghiệp đổi mới đất nước như: vấn đề xây dựng mô hình chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay; xây dựng Đảng cộng sản; đổi mới công tác nghiên cứu, phát triển lý luận; xây dựng đạo đức cách mạng; xây dựng giai cấp công nhân; xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức; giáo dục, bồi dưỡng và trọng dụng nhân tài trong lãnh đạo quản lý; phát triển báo chí cách mạng Việt Nam; vấn đề kiên định và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta,...

Quỳnh Hoa


 

Văn kiện Đảng

Untitled document VANKIENDANG2

Hệ thống văn bản

Untitled document van ban phap luat

thiet ke biet thu-- thiet ke kien truc-- điện thoại sky

sky a820l-- sky a830l