Trang chủ Tin tức Tin văn hóa tư tưởng Tác phong, lề lối công tác cán bộ Ðoàn

Tác phong, lề lối công tác cán bộ Ðoàn

Thực hiện Chỉ thị số 01 ngày 17-5-2013 của Ban Thường vụ T.Ư Ðoàn về Tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Ðoàn và bám sát chủ đề công tác đoàn, phong trào thanh, thiếu nhi năm 2014 - Năm Thanh niên tình nguyện, Ban Bí thư T.Ư Ðoàn vừa ban hành hướng dẫn một số trọng tâm triển khai Chỉ thị 01 trong năm 2014. Có thể nói, Ban Bí thư T.Ư Ðoàn đang có những quan tâm cụ thể tới chất lượng, tác phong của người cán bộ đoàn trong giai đoạn hiện nay.

Tac phong can bo DoanCác cán bộ đoàn, hội TP Hồ Chí Minh tham gia các hoạt động tình nguyện vì trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

16 điều nên làm và không nên làm

Một trong những mục tiêu của hướng dẫn là cần quán triệt đầy đủ đến cán bộ đoàn chuyên trách và phổ biến rộng rãi đến cán bộ đoàn cơ sở, cán bộ không chuyên trách những nội dung chủ yếu của "8 điều nên làm" và "8 điều không nên làm"; lựa chọn được những điều cụ thể, phù hợp với yêu cầu rèn luyện đội ngũ cán bộ của đơn vị để đặt làm trọng tâm thực hiện. Ðáng chú ý, Ban Bí thư T.Ư Ðoàn quy định: Sử dụng quy định về "8 điều nên làm" và "8 điều không nên làm" để giám sát cán bộ và bổ sung nội dung kiểm điểm, đánh giá cuối năm theo quy định của cơ quan quản lý cán bộ các cấp.

Những điều nên làm đối với cán bộ đoàn chuyên trách, cán bộ giữ chức vụ từ bí thư Ðoàn cơ sở trở lên, gồm: Trách nhiệm về việc nhận thức đầy đủ trách nhiệm cá nhân trong tập thể, không đùn đẩy trách nhiệm; đề cao tính chủ động trong công tác; suy nghĩ tích cực, toàn diện và thận trọng; tham mưu hoặc chỉ đạo triển khai công việc đến nơi đến chốn; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, đánh giá; nêu cao trách nhiệm trong bảo vệ và sử dụng hiệu quả tài sản, phương tiện làm việc chung. Sáng tạo trong tổ chức các hoạt động của Ðoàn; tích cực hiến kế, đóng góp các giải pháp nâng cao chất lượng công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; tránh làm việc theo lối mòn. Sáng tạo trên cơ sở nắm chắc lý luận và hiểu biết thực tiễn, đổi mới để công việc thiết thực, hiệu quả hơn. Nội dung không nên làm, gồm không nên quan liêu, hành chính hóa: cần tránh việc chỉ chú trọng ban hành văn bản mà không chú trọng đôn đốc, kiểm tra, giám sát tổ chức thực hiện; đánh giá, tham mưu báo cáo của cấp dưới thiếu cơ sở thực tiễn; thiếu quan tâm, gần gũi, lắng nghe ý kiến của đoàn viên, thanh thiếu nhi.

Nội dung nên làm đối với cán bộ đoàn không chuyên trách, ủy viên ban chấp hành Ðoàn cơ sở và chi đoàn, gồm: Xung kích đảm nhận thực hiện việc mới, việc khó, nhiệm vụ quan trọng của địa phương, cơ quan, đơn vị; xung kích thực hiện nếp sống văn hóa mới, nhất là trong việc cưới, việc tang, tổ chức và tham gia lễ hội. Gương mẫu: nhất là nói đi đôi với làm; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; chấp hành nghiêm túc thời gian, bảo đảm tiến độ công việc. Nội dung không nên làm: Hình thức, đối phó, nhất là tránh triển khai công việc không sát sao, có hoạt động nhưng không rõ hiệu quả; triển khai các chương trình, mô hình công tác một cách rập khuôn, máy móc, không phù hợp với địa phương, đơn vị; vì thành tích nên báo cáo chung chung, thiếu kiểm chứng và đánh giá thiếu nghiêm túc.

Ban Bí thư T.Ư Ðoàn cũng đưa ra một số biện pháp cụ thể để đội ngũ cán bộ đoàn thực hiện. Ðáng chú ý là, mỗi tuần thêm ít nhất một giờ làm việc tình nguyện cho công việc của Ðoàn (ngoài giờ hành chính). Mỗi tháng tham dự ít nhất hai hoạt động tình nguyện của thanh niên. Trong năm có ít nhất một sáng kiến trong công tác được ghi nhận ở cấp cơ sở. Hạn chế uống rượu, bia và không uống rượu, bia trong giờ làm việc, vào buổi trưa.

Nhiều cán bộ đoàn làm việc, công tác phần lớn dựa vào kinh nghiệm và sự nhiệt tình, chưa được đào tạo và rèn luyện các kỹ năng. Tác phong, lề lối làm việc của một bộ phận cán bộ đoàn chưa nghiêm túc, chưa thực sự chuẩn mực trong phát ngôn; hành chính hóa các hoạt động của Ðoàn, có lúc nói và việc làm chưa thống nhất... Một số cán bộ đoàn chủ chốt còn hạn chế, chưa mạnh dạn và chưa hiệu quả trong việc tham gia ý kiến đối với công tác xây dựng Ðảng, xây dựng chính quyền. Ngoài ra, khả năng cụ thể hóa, năng lực tổ chức thực hiện nghị quyết của cấp ủy chưa tốt; thụ động trong tham mưu, đề xuất, phối hợp triển khai thực hiện. Có nơi, có lúc, việc chỉ đạo các hoạt động còn mang tính hình thức, thiếu chiều sâu, tính thiết thực và hiệu quả chưa cao.

Lê Trí Vũ

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Kiến An (Hải Phòng)

 

Cần triển khai nghiêm túc trong thực tế

Chủ trương đã có, văn bản cùng những tiêu chí cụ thể đã được ban hành. Vấn đề quan trọng của các cấp bộ đoàn cả nước là việc quán triệt, triển khai Chỉ thị số 01 và hướng dẫn này trong thực tế hoạt động của đội ngũ cán bộ đoàn. Một chủ trương đúng đắn nhưng chỉ thật sự có tác dụng khi được lan tỏa trong cuộc sống.

Trong thực tế hoạt động, phần lớn cán bộ đoàn đang phải nỗ lực qua nhiều khó khăn, khá vất vả và họ cũng được ví như những người "ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng". Có những cán bộ đoàn gắn bó với phong trào, gắn bó với thanh niên đến mức coi ngôi nhà, gia đình mình chỉ là nơi "để ngủ". Bởi ban ngày, họ bám sát, tổ chức, thực hiện các hoạt động. Tối đến, họ lại đến với thanh niên, đoàn viên để tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của các bạn trẻ. Ðó là những cán bộ đoàn tâm huyết với phong trào, trách nhiệm cao với thanh niên. Ðối với những con người này, có lẽ, Chỉ thị số 01 và hướng dẫn của Ban Bí thư T.Ư Ðoàn chưa thể bao quát được những việc, công sức, tâm huyết mà họ đã cống hiến cho công tác đoàn và phong trào thanh, thiếu niên.

Tuy nhiên, có một thực tế khác là còn một bộ phận cán bộ đoàn chưa thật sự gắn bó với tổ chức, chưa sẵn sàng chịu thiệt thòi vì phong trào. Họ còn coi tổ chức đoàn là "trạm trung chuyển" để sau này có thể đến với những vị trí "đẹp" hơn. Vì vậy, những cống hiến với công tác đoàn của đối tượng này rất hạn chế, thậm chí hời hợt, hình thức, giả tạo. Ðây chính là những cán bộ đoàn cần tự mình thấu hiểu sâu sắc về vai trò của người cán bộ đoàn đối với thanh niên, đối với xã hội và cũng cần được quán triệt đầy đủ Chỉ thị số 01, hướng dẫn của T.Ư Ðoàn về rèn luyện tác phong, lề lối làm việc của cán bộ đoàn.

Ðể Chỉ thị và hướng dẫn của Ban Bí thư T.Ư Ðoàn không trở thành một văn bản, một chủ trương nhanh chóng bị lãng quên, các cấp bộ đoàn, các cơ sở đoàn, cần thực hiện nghiêm túc công tác đánh giá cán bộ dựa trên những tiêu chí, biện pháp cụ thể đã được T.Ư Ðoàn triển khai. Ðối với những cán bộ đoàn làm việc hời hợt, đối phó, thiếu trách nhiệm, "đứng núi này trông núi nọ", cần có những hình thức nhắc nhở kịp thời, động viên họ trở thành những người có trách nhiệm với công việc của Ðoàn.

Cống hiến cho công tác đoàn và phong trào thanh niên với tinh thần và nhiệt huyết sẽ giúp cho bản thân mỗi cán bộ đoàn có được những kỹ năng, hành trang quan trọng, thiết thực cho con đường công tác sau này của mỗi người.

ÐINH HOÀNG ÐAN ANH

(Theo Nhân dân)


Hiện nay, khi các điều kiện về thông tin, khoa học ngày càng phát triển, yêu cầu và nhu cầu của thanh niên ngày càng đa dạng thì người cán bộ đoàn cần phải hội đủ nhiều phẩm chất, kỹ năng khác nhau. Người cán bộ đoàn giỏi phải là thủ lĩnh của thanh niên, đến được với thanh niên và được thanh niên lựa chọn. Muốn vậy, mỗi cán bộ đoàn cần biết lắng nghe thanh niên nói, hiểu rõ những tâm tư, nguyện vọng của họ. Cán bộ đoàn phải là người bạn sẵn lòng cởi mở và chân thành, hòa mình với thanh niên; luôn học hỏi để cung cấp, định hướng thông tin cho thanh niên; người đại diện và bảo vệ lợi ích cho đoàn viên, thanh niên. Ngoài ra, mỗi cán bộ đoàn cần biết tự nhìn nhận những hạn chế của bản thân để sửa đổi; tích cực nghiên cứu, đổi mới những hoạt động thiết thực, việc làm hiệu quả cho thanh niên và vì thanh niên.

Nguyễn Ðình Hùng

Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An


 

 

 

Sách sắp xuất bản

SÁCH SẮP XUẤT BẢN THÁNG 10-2014
 1. Văn hoá giữ nước Việt Nam - Những giá trị đặc trưng
 2. Văn hoá, nghệ thuật với việc nâng cao đời sống tinh thần bộ đội...
 3. Một thời để nhớ
 4. Ngôn ngữ báo chí và biên tập báo
 5. Gương sáng học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
 6. Luật phòng, chống thiên tai năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 7. Quy định pháp luật về thu tiền sử dụng đất theo Luật đất đai năm 2013
 8. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
 9. Luật tiếp công dân
 10. Tài liệu học tập dành cho lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ lãnh đạo quản lý tỉnh Lào Cai
 11. Tài liệu nghiên cứu Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ IX...
 12. Tài liệu hỏi - đáp Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ chín...
 13. Quy định pháp luật về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, hồ sơ địa chính...
 14. Lịch sử đấu tranh cách mạng huyện Tiên Phước (1858 - 1975)
 15. Lịch sử Đảng bộ huyện Tiên Phước (1975 - 2010)
 16. Cẩm nang người đứng đầu cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài
 17. Nỗi đau da cam
 18. Luật hợp tác xã
 19. Luật Salic của Vương quốc Phrăng
 20. Chủ nghĩa xã hội và quyền con người
 21. Nguyễn Duy Trinh - Tác phẩm (Tập II)
 22. Luật cư trú năm 2006 sửa đổi, bổ sung năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 23. Tài liệu tham khảo bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở
 24. Luật tố tụng hành chính
 25. Lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân thị trấn Trần Cao - Tập I (1930 - 2010)
 26. Luật phòng, chống thiên tai
 27. Giáo trình Luật hình sự Việt Nam (Phần chung)
 28. Luật thanh tra
 29. Lịch sử đảng bộ và nhân dân xã Tây An (1930-2010)
 30. Giáo trình Luật hành chính Việt Nam
 31. Giáo trình Luật dân sự Việt Nam  (tập 1)
 32. Quyền con người trong Hiến pháp năm 2013 - Quan điểm mới, cách tiếp cận mới ...
 33. Luật trọng tài thương mại và văn bản hướng dẫn thi hành
 34. Hỏi - đáp về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo Bộ luật lao động năm 2012
 35. Luật cán bộ, công chức
 36. Luật tiếp công dân
 37. Luật phòng, chống thiên tai năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 38. Sổ họp chi bộ.

SÁCH SẮP XUẤT BẢN THÁNG 9-2014
 1. Luật phòng, chống tham nhũng năm 2005 sđ, bs năm 2007, 2012
 2. Luật thanh tra
 3. Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học
 4. Về thi hành PL thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn năm 2007
 5. TCXH truyền thống của người Cơ tu ở huyện Nam Đông...
 6. Các hiệp định phân định biển giữa VN và các nước láng giềng
 7. Luật doanh nghiệp năm 2005 sđ, bs năm 2009, 2013
 8. Tài liệu nghiên cứu Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ chín
 9. Tài liệu tham khảo bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ các cấp...
 10. Tài liệu hỏi - đáp Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ chín...
 11. Sổ tay công tác cán bộ, đảng viên
 12. Biên bản chiến tranh 1-2-3-4. 75
 13. Luật đất đai năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 14. Tàiliệu tham khảo bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên
 15. Tài liệu học tập NQ và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ chín...
 16. Luật biển Việt Nam năm 2012 và văn bản hướng dẫn thi hành
 17. Phân phối bình đẳng các nguồn lực kinh tế - Tiếp cận lý luận và...
 18. Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh (Dành cho sinh viện đại học, cao đẳng...)
 19. Giáo trình đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản VN (Dành cho sinh viên ...
 20. Cơ chế pháp lý bảo đảm thực hiện quyền khiếu nại hành chính...
 21. Luật tiếp công dân
 22. Luật tố cáo
 23. Luật khiếu nại
 24. Luật hôn nhân và gia đình
 25. Luật đất đai
 26. Luật xử lý vi phạm hành chính
 27. Cơ sở lý luận và thực tiễn về hành chính nhà nước
 28. Quản lý học đại cương
 29. Giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin
 30. Tăng trưởng kinh tế với giảm nghèo ở Việt Nam hiện nay
 31. Luật hợp tác xã
 32. Logic học đại cương - Hướng dẫn học và ôn tập qua các câu hỏi...
 33. Hỏi - đáp luật tiếp công dân năm 2013
 34. Phân tích chính sách công ở VN (qua khảo sát một số quận huyện của TP Đà Nẵng)
 35. Đền Thượng - Cổ Loa và những di sản trong lòng đất
 36. Phát triển năng lực tư duy biện chứng cho sinh viên VN hiện nay
 37. Văn hóa dân gian Khánh Hòa (tuyển tập)
 38. Quy định xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, các quy chế giám sát, chất vấn trong Đảng...

SÁCH SẮP XUẤT BẢN THÁNG 8-2014

 

 1. Tập bài giảng về công tác dân vận
 2. Logic học Phật giáo
 3. Quy định pháp luật về hoạt động kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính của quản lý thị trường
 4. Cẩm nang pháp luật về thuế nhà thầu nước ngoài và Hiệp định tránh đánh thuế hai lần
 5. Phát huy vốn văn hoá dân gian trong phát triển du lịch Cao Bằng
 6. Giáo trình kế toán tài chính (Quyển 1)
 7. Lược sử vùng đất Nam Bộ Việt Nam
 8. Quy định pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt
 9. Quy định pháp luật về lao động là người giúp việc gia đình
 10. Triết học cổ đại
 11. Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Thái Hoà (1930-2005)
 12. Cẩm nang công tác dân vận
 13. Truyền thông quốc tế
 14. Nguyễn Hoàng - Người mở cõi
 15. Môi trường toàn cầu và tương lai nhân loại...
 16. Tổ chức quản lý thực hiện dự án đầu tư
 17. Lịch sử Đảng bộ huyện Khánh Vĩnh (1975-2010)
 18. Tài liệu nghiên cứu Nghị quyết và một số chủ trương...
 19. Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Việt Nam
 20. Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào
 21. Sức sống của chủ nghĩa Mác-Lênin trong thời đại ngày nay
 22. Tổng kết thực hiện Nghị quyết 01-NQ/TW của Bộ Chính trị...
 23. Những vấn đề cơ bản và cấp bách của triết học Mácxít
 24. Bộ luật hình sự năm 1999 được sửa đổi, bổ sung năm 2009
 25. Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004 sửa đổi, bổ sung năm 2011
 26. Quy định pháp luật về tổ chức và hoạt động của kiểm ngư
 27. Thực hiện dân chủ trong các trường đại học ở nước ta hiện nay
 28. Tài liệu hỏi - đáp Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị...
 29. Tài liệu học tập Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị...
 30. Luật hôn nhân và gia đình
 31. Luật công chứng
 32. Luật giao thông đường thuỷ nội địa năm 2004 sửa đổi, bổ sung năm 2014
 33. Luật hải quan
 34. Luật đầu tư công
 35. Luật bảo vệ môi trường
 36. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giao thông đường thuỷ nội địa
 37. Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài...
 38. Luật hoà giải ở cơ sở
 39. Luật tiếp công dân.

 

 


SÁCH SẮP XUẤT BẢN THÁNG 6-2014

 

 1. Lịch sử Đảng bộ huyện Phù Cừ, tập I
 2. Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam
 3. Luật biển Việt Nam
 4. Hỏi đáp về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
 5. Tìm hiểu các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế và... về môi trường
 6. Nghiệp vụ công tác của cán bộ dân vận
 7. Bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới
 8. Luật khiếu nại
 9. Hoàng Đình Giong - Cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng
 10. 50 năm ... Công ty Cổ phần than Vàng Danh - Vinacomin
 11. Luật xử lý vi phạm hành chính
 12. Lịch sử Đảng bộ xã Mỹ Thuỷ, tập 1
 13. Luật hợp tác xã
 14. Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam
 15. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam (1920 - 1930)
 16. Pháp luật về luật sư và đạo đức nghề nghiệp luật sư
 17. Lịch sử truyền thống của Đảng bộ và nhân dân xã An Long (1945 - 2010)
 18. Nghiên cứu mối quan hệ không bình thường giữa một bộ phận cán bộ, đảng viên có chức, có quyền với các doanh nghiệp để trục lợi
 19. Hương sắc Đông Anh
 20. Biên bản chiến tranh 1-2-3-4. 75
 21. Địa chính trị trong chiến lược và chính sách phát triển quốc gia
 22. Luật hoà giải ở cơ sở năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 23. Trí tuệ tạo hình người Việt từ hình tượng Quan Âm nghìn mắt nghìn tay
 24. Phong cách Hồ Chí Minh
 25. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp huyện ở VN thời kỳ hậu WTO
 26. Quản lý học đại cương
 27. Tập bài giảng về công tác dân vận ở cơ sở
 28. Thực hiện thống nhất chức năng giai cấp và chức năng xã hội của Nhà nước trong quá trình xây dựng nhà nước pháp quyền ở nước ta
 29. Lịch sử truyền thống của Đảng bộ và nhân dân thành phố Trà Vinh (1975-2010)
 30. Tổng Bí thư Trần Phú với cách mạng Việt Nam và nơi sinh Phú Yên
 31. Tư tưởng Hồ Chí minh về pháp luật và việc vận dụng trong sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam
 32. Phát triển nguồn nhân lực dân tộc thiểu số vùng Đông Nam Bộ đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

 


Sách mới

 

tai lieu tham khao1


Tác giả: TS. Nguyễn Tiến Hoàng (Chủ biên)

Số trang: 292 trang

Giá tiền: 40.000đ

 Nội dung cuốn sách gồm 11 chuyên đề:

- Chuyên đề 1: Những giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác - Lênin

- Chuyên đề 2: Sự vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh của Đảng Cộng sản Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

- Chuyên đề 3: Các nhân tố mới trong chủ nghĩa tư bản hiện đại và tính tất yếu của cuộc cải biến cách mạng lên xã hội mới

- Chuyên đề 4: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay

- Chuyên đề 5: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về Nhà nước pháp quyền và xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

- Chuyên đề 6: Quan điểm của Đảng ta về tiếp tục đổi mới và hoàn thiện hệ thống chính trị từ trung ương đến cơ sở

- Chuyên đề 7: Quan điểm của Đảng ta về đất đai và giải quyết vấn đề đất đai trong điều kiện hiện nay

- Chuyên đề 8: Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế

- Chuyên đề 9: Ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường

- Chuyên đề 10: Nhiệm vụ an ninh - quốc phòng trong tình hình mới

- Chuyên đề 11: Một số vấn đề lớn trong Hiến pháp năm 2013

Cuốn sách giúp các cấp ủy Đảng, các địa phương nhanh chóng triển khai chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên các cấp nhằm thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. 

Văn kiện Đảng

Untitled document VANKIENDANG2

Hệ thống văn bản

Untitled document van ban phap luat

thiet ke biet thu-- thiet ke kien truc-- điện thoại sky

sky a820l-- sky a830l