Trang chủ Tin tức Tin văn hóa tư tưởng Tác phong, lề lối công tác cán bộ Ðoàn

Tác phong, lề lối công tác cán bộ Ðoàn

Thực hiện Chỉ thị số 01 ngày 17-5-2013 của Ban Thường vụ T.Ư Ðoàn về Tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Ðoàn và bám sát chủ đề công tác đoàn, phong trào thanh, thiếu nhi năm 2014 - Năm Thanh niên tình nguyện, Ban Bí thư T.Ư Ðoàn vừa ban hành hướng dẫn một số trọng tâm triển khai Chỉ thị 01 trong năm 2014. Có thể nói, Ban Bí thư T.Ư Ðoàn đang có những quan tâm cụ thể tới chất lượng, tác phong của người cán bộ đoàn trong giai đoạn hiện nay.

Tac phong can bo DoanCác cán bộ đoàn, hội TP Hồ Chí Minh tham gia các hoạt động tình nguyện vì trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

16 điều nên làm và không nên làm

Một trong những mục tiêu của hướng dẫn là cần quán triệt đầy đủ đến cán bộ đoàn chuyên trách và phổ biến rộng rãi đến cán bộ đoàn cơ sở, cán bộ không chuyên trách những nội dung chủ yếu của "8 điều nên làm" và "8 điều không nên làm"; lựa chọn được những điều cụ thể, phù hợp với yêu cầu rèn luyện đội ngũ cán bộ của đơn vị để đặt làm trọng tâm thực hiện. Ðáng chú ý, Ban Bí thư T.Ư Ðoàn quy định: Sử dụng quy định về "8 điều nên làm" và "8 điều không nên làm" để giám sát cán bộ và bổ sung nội dung kiểm điểm, đánh giá cuối năm theo quy định của cơ quan quản lý cán bộ các cấp.

Những điều nên làm đối với cán bộ đoàn chuyên trách, cán bộ giữ chức vụ từ bí thư Ðoàn cơ sở trở lên, gồm: Trách nhiệm về việc nhận thức đầy đủ trách nhiệm cá nhân trong tập thể, không đùn đẩy trách nhiệm; đề cao tính chủ động trong công tác; suy nghĩ tích cực, toàn diện và thận trọng; tham mưu hoặc chỉ đạo triển khai công việc đến nơi đến chốn; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, đánh giá; nêu cao trách nhiệm trong bảo vệ và sử dụng hiệu quả tài sản, phương tiện làm việc chung. Sáng tạo trong tổ chức các hoạt động của Ðoàn; tích cực hiến kế, đóng góp các giải pháp nâng cao chất lượng công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; tránh làm việc theo lối mòn. Sáng tạo trên cơ sở nắm chắc lý luận và hiểu biết thực tiễn, đổi mới để công việc thiết thực, hiệu quả hơn. Nội dung không nên làm, gồm không nên quan liêu, hành chính hóa: cần tránh việc chỉ chú trọng ban hành văn bản mà không chú trọng đôn đốc, kiểm tra, giám sát tổ chức thực hiện; đánh giá, tham mưu báo cáo của cấp dưới thiếu cơ sở thực tiễn; thiếu quan tâm, gần gũi, lắng nghe ý kiến của đoàn viên, thanh thiếu nhi.

Nội dung nên làm đối với cán bộ đoàn không chuyên trách, ủy viên ban chấp hành Ðoàn cơ sở và chi đoàn, gồm: Xung kích đảm nhận thực hiện việc mới, việc khó, nhiệm vụ quan trọng của địa phương, cơ quan, đơn vị; xung kích thực hiện nếp sống văn hóa mới, nhất là trong việc cưới, việc tang, tổ chức và tham gia lễ hội. Gương mẫu: nhất là nói đi đôi với làm; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; chấp hành nghiêm túc thời gian, bảo đảm tiến độ công việc. Nội dung không nên làm: Hình thức, đối phó, nhất là tránh triển khai công việc không sát sao, có hoạt động nhưng không rõ hiệu quả; triển khai các chương trình, mô hình công tác một cách rập khuôn, máy móc, không phù hợp với địa phương, đơn vị; vì thành tích nên báo cáo chung chung, thiếu kiểm chứng và đánh giá thiếu nghiêm túc.

Ban Bí thư T.Ư Ðoàn cũng đưa ra một số biện pháp cụ thể để đội ngũ cán bộ đoàn thực hiện. Ðáng chú ý là, mỗi tuần thêm ít nhất một giờ làm việc tình nguyện cho công việc của Ðoàn (ngoài giờ hành chính). Mỗi tháng tham dự ít nhất hai hoạt động tình nguyện của thanh niên. Trong năm có ít nhất một sáng kiến trong công tác được ghi nhận ở cấp cơ sở. Hạn chế uống rượu, bia và không uống rượu, bia trong giờ làm việc, vào buổi trưa.

Nhiều cán bộ đoàn làm việc, công tác phần lớn dựa vào kinh nghiệm và sự nhiệt tình, chưa được đào tạo và rèn luyện các kỹ năng. Tác phong, lề lối làm việc của một bộ phận cán bộ đoàn chưa nghiêm túc, chưa thực sự chuẩn mực trong phát ngôn; hành chính hóa các hoạt động của Ðoàn, có lúc nói và việc làm chưa thống nhất... Một số cán bộ đoàn chủ chốt còn hạn chế, chưa mạnh dạn và chưa hiệu quả trong việc tham gia ý kiến đối với công tác xây dựng Ðảng, xây dựng chính quyền. Ngoài ra, khả năng cụ thể hóa, năng lực tổ chức thực hiện nghị quyết của cấp ủy chưa tốt; thụ động trong tham mưu, đề xuất, phối hợp triển khai thực hiện. Có nơi, có lúc, việc chỉ đạo các hoạt động còn mang tính hình thức, thiếu chiều sâu, tính thiết thực và hiệu quả chưa cao.

Lê Trí Vũ

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Kiến An (Hải Phòng)

 

Cần triển khai nghiêm túc trong thực tế

Chủ trương đã có, văn bản cùng những tiêu chí cụ thể đã được ban hành. Vấn đề quan trọng của các cấp bộ đoàn cả nước là việc quán triệt, triển khai Chỉ thị số 01 và hướng dẫn này trong thực tế hoạt động của đội ngũ cán bộ đoàn. Một chủ trương đúng đắn nhưng chỉ thật sự có tác dụng khi được lan tỏa trong cuộc sống.

Trong thực tế hoạt động, phần lớn cán bộ đoàn đang phải nỗ lực qua nhiều khó khăn, khá vất vả và họ cũng được ví như những người "ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng". Có những cán bộ đoàn gắn bó với phong trào, gắn bó với thanh niên đến mức coi ngôi nhà, gia đình mình chỉ là nơi "để ngủ". Bởi ban ngày, họ bám sát, tổ chức, thực hiện các hoạt động. Tối đến, họ lại đến với thanh niên, đoàn viên để tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của các bạn trẻ. Ðó là những cán bộ đoàn tâm huyết với phong trào, trách nhiệm cao với thanh niên. Ðối với những con người này, có lẽ, Chỉ thị số 01 và hướng dẫn của Ban Bí thư T.Ư Ðoàn chưa thể bao quát được những việc, công sức, tâm huyết mà họ đã cống hiến cho công tác đoàn và phong trào thanh, thiếu niên.

Tuy nhiên, có một thực tế khác là còn một bộ phận cán bộ đoàn chưa thật sự gắn bó với tổ chức, chưa sẵn sàng chịu thiệt thòi vì phong trào. Họ còn coi tổ chức đoàn là "trạm trung chuyển" để sau này có thể đến với những vị trí "đẹp" hơn. Vì vậy, những cống hiến với công tác đoàn của đối tượng này rất hạn chế, thậm chí hời hợt, hình thức, giả tạo. Ðây chính là những cán bộ đoàn cần tự mình thấu hiểu sâu sắc về vai trò của người cán bộ đoàn đối với thanh niên, đối với xã hội và cũng cần được quán triệt đầy đủ Chỉ thị số 01, hướng dẫn của T.Ư Ðoàn về rèn luyện tác phong, lề lối làm việc của cán bộ đoàn.

Ðể Chỉ thị và hướng dẫn của Ban Bí thư T.Ư Ðoàn không trở thành một văn bản, một chủ trương nhanh chóng bị lãng quên, các cấp bộ đoàn, các cơ sở đoàn, cần thực hiện nghiêm túc công tác đánh giá cán bộ dựa trên những tiêu chí, biện pháp cụ thể đã được T.Ư Ðoàn triển khai. Ðối với những cán bộ đoàn làm việc hời hợt, đối phó, thiếu trách nhiệm, "đứng núi này trông núi nọ", cần có những hình thức nhắc nhở kịp thời, động viên họ trở thành những người có trách nhiệm với công việc của Ðoàn.

Cống hiến cho công tác đoàn và phong trào thanh niên với tinh thần và nhiệt huyết sẽ giúp cho bản thân mỗi cán bộ đoàn có được những kỹ năng, hành trang quan trọng, thiết thực cho con đường công tác sau này của mỗi người.

ÐINH HOÀNG ÐAN ANH

(Theo Nhân dân)


Hiện nay, khi các điều kiện về thông tin, khoa học ngày càng phát triển, yêu cầu và nhu cầu của thanh niên ngày càng đa dạng thì người cán bộ đoàn cần phải hội đủ nhiều phẩm chất, kỹ năng khác nhau. Người cán bộ đoàn giỏi phải là thủ lĩnh của thanh niên, đến được với thanh niên và được thanh niên lựa chọn. Muốn vậy, mỗi cán bộ đoàn cần biết lắng nghe thanh niên nói, hiểu rõ những tâm tư, nguyện vọng của họ. Cán bộ đoàn phải là người bạn sẵn lòng cởi mở và chân thành, hòa mình với thanh niên; luôn học hỏi để cung cấp, định hướng thông tin cho thanh niên; người đại diện và bảo vệ lợi ích cho đoàn viên, thanh niên. Ngoài ra, mỗi cán bộ đoàn cần biết tự nhìn nhận những hạn chế của bản thân để sửa đổi; tích cực nghiên cứu, đổi mới những hoạt động thiết thực, việc làm hiệu quả cho thanh niên và vì thanh niên.

Nguyễn Ðình Hùng

Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An


 

 

 

Sách sắp xuất bản

SÁCH SẮP XUẤT BẢN THÁNG 11-2014

 

 1. Lịch sử Đoàn và phong trào thanh niên huyện Thạch Hà (1930 - 2014)
 2. Luật hôn nhân và gia đình
 3. Luật khiếu nại
 4. Luật tố tụng hành chính
 5. Sổ tay về luật hợp tác xã năm 2012 và văn bản hướng dẫn...
 6. Quy định pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất ...
 7. Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013 và văn bản hướng dẫn...
 8. Những vấn đề lý luận về phát triển văn hoá trong công cuộc đổi mới...
 9. Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo Việt Nam
 10. Luật kinh doanh bảo hiểm năm 2000 được sửa đổi, bổ sung năm 2010
 11. Lương Định Của - Nhà nông học vì dân, vì nước
 12. Tư tưởng của V.I. Lênin về xây dựng đảng
 13. Về một số xu hướng chính trị chủ yếu trên thế giới hiện nay
 14. Giáo trình học thuyết sứ mệnh lcịh sử của giai cấp công nhân
 15. Xây dựng con người Việt Nam theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
 16. Những bài học nhỏ từ tư tưởng lớn Hồ Chí Minh
 17. Ban Đối ngoại TW Đảng - 65 năm chặng đường vẻ vang (1949 - 2014)
 18. Ngân hàng câu hỏi…. môn tư tưởng Hồ Chí Minh
 19. Lịch sử đấu tranh… xã Đình Cao - tập 1
 20. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
 21. Lịch sử Đoàn và phong trào thanh niên huyện Thạch Hà (1930-2014)
 22. Luật tiếp công dân
 23. Luật giao thông đường bộ
 24. QĐPL về giá đất theo luật đất đai năm 2013
 25. Xây dựng cơ quan lãnh đạo cấp TW, Xứ ủy của Đảng thời kỳ 1930-1945
 26. Tập đoàn công nghiệp hóa chất Việt Nam - 45 năm xây dựng và phát triển (1969-2014)
 27. Bàn về hệ thống pháp luật
 28. Bộ luật dân sự
 29. Hồ Chí Minh - Anh hùng dân tộc và tầm thời đại của người
 30. Trung tâm thể dục thể thao Quốc phòng II (1976-2014)
 31. Chiến trường Đông Nam Bộ với Điện Biên Phủ.

 


SÁCH SẮP XUẤT BẢN THÁNG 10-2014
 1. Văn hoá giữ nước Việt Nam - Những giá trị đặc trưng
 2. Văn hoá, nghệ thuật với việc nâng cao đời sống tinh thần bộ đội...
 3. Một thời để nhớ
 4. Ngôn ngữ báo chí và biên tập báo
 5. Gương sáng học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
 6. Luật phòng, chống thiên tai năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 7. Quy định pháp luật về thu tiền sử dụng đất theo Luật đất đai năm 2013
 8. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
 9. Luật tiếp công dân
 10. Tài liệu học tập dành cho lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ lãnh đạo quản lý tỉnh Lào Cai
 11. Tài liệu nghiên cứu Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ IX...
 12. Tài liệu hỏi - đáp Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ chín...
 13. Quy định pháp luật về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, hồ sơ địa chính...
 14. Lịch sử đấu tranh cách mạng huyện Tiên Phước (1858 - 1975)
 15. Lịch sử Đảng bộ huyện Tiên Phước (1975 - 2010)
 16. Cẩm nang người đứng đầu cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài
 17. Nỗi đau da cam
 18. Luật hợp tác xã
 19. Luật Salic của Vương quốc Phrăng
 20. Chủ nghĩa xã hội và quyền con người
 21. Nguyễn Duy Trinh - Tác phẩm (Tập II)
 22. Luật cư trú năm 2006 sửa đổi, bổ sung năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 23. Tài liệu tham khảo bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở
 24. Luật tố tụng hành chính
 25. Lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân thị trấn Trần Cao - Tập I (1930 - 2010)
 26. Luật phòng, chống thiên tai
 27. Giáo trình Luật hình sự Việt Nam (Phần chung)
 28. Luật thanh tra
 29. Lịch sử đảng bộ và nhân dân xã Tây An (1930-2010)
 30. Giáo trình Luật hành chính Việt Nam
 31. Giáo trình Luật dân sự Việt Nam  (tập 1)
 32. Quyền con người trong Hiến pháp năm 2013 - Quan điểm mới, cách tiếp cận mới ...
 33. Luật trọng tài thương mại và văn bản hướng dẫn thi hành
 34. Hỏi - đáp về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo Bộ luật lao động năm 2012
 35. Luật cán bộ, công chức
 36. Luật tiếp công dân
 37. Luật phòng, chống thiên tai năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 38. Sổ họp chi bộ.

SÁCH SẮP XUẤT BẢN THÁNG 9-2014
 1. Luật phòng, chống tham nhũng năm 2005 sđ, bs năm 2007, 2012
 2. Luật thanh tra
 3. Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học
 4. Về thi hành PL thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn năm 2007
 5. TCXH truyền thống của người Cơ tu ở huyện Nam Đông...
 6. Các hiệp định phân định biển giữa VN và các nước láng giềng
 7. Luật doanh nghiệp năm 2005 sđ, bs năm 2009, 2013
 8. Tài liệu nghiên cứu Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ chín
 9. Tài liệu tham khảo bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ các cấp...
 10. Tài liệu hỏi - đáp Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ chín...
 11. Sổ tay công tác cán bộ, đảng viên
 12. Biên bản chiến tranh 1-2-3-4. 75
 13. Luật đất đai năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 14. Tàiliệu tham khảo bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên
 15. Tài liệu học tập NQ và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ chín...
 16. Luật biển Việt Nam năm 2012 và văn bản hướng dẫn thi hành
 17. Phân phối bình đẳng các nguồn lực kinh tế - Tiếp cận lý luận và...
 18. Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh (Dành cho sinh viện đại học, cao đẳng...)
 19. Giáo trình đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản VN (Dành cho sinh viên ...
 20. Cơ chế pháp lý bảo đảm thực hiện quyền khiếu nại hành chính...
 21. Luật tiếp công dân
 22. Luật tố cáo
 23. Luật khiếu nại
 24. Luật hôn nhân và gia đình
 25. Luật đất đai
 26. Luật xử lý vi phạm hành chính
 27. Cơ sở lý luận và thực tiễn về hành chính nhà nước
 28. Quản lý học đại cương
 29. Giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin
 30. Tăng trưởng kinh tế với giảm nghèo ở Việt Nam hiện nay
 31. Luật hợp tác xã
 32. Logic học đại cương - Hướng dẫn học và ôn tập qua các câu hỏi...
 33. Hỏi - đáp luật tiếp công dân năm 2013
 34. Phân tích chính sách công ở VN (qua khảo sát một số quận huyện của TP Đà Nẵng)
 35. Đền Thượng - Cổ Loa và những di sản trong lòng đất
 36. Phát triển năng lực tư duy biện chứng cho sinh viên VN hiện nay
 37. Văn hóa dân gian Khánh Hòa (tuyển tập)
 38. Quy định xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, các quy chế giám sát, chất vấn trong Đảng...

SÁCH SẮP XUẤT BẢN THÁNG 8-2014

 

 1. Tập bài giảng về công tác dân vận
 2. Logic học Phật giáo
 3. Quy định pháp luật về hoạt động kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính của quản lý thị trường
 4. Cẩm nang pháp luật về thuế nhà thầu nước ngoài và Hiệp định tránh đánh thuế hai lần
 5. Phát huy vốn văn hoá dân gian trong phát triển du lịch Cao Bằng
 6. Giáo trình kế toán tài chính (Quyển 1)
 7. Lược sử vùng đất Nam Bộ Việt Nam
 8. Quy định pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt
 9. Quy định pháp luật về lao động là người giúp việc gia đình
 10. Triết học cổ đại
 11. Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Thái Hoà (1930-2005)
 12. Cẩm nang công tác dân vận
 13. Truyền thông quốc tế
 14. Nguyễn Hoàng - Người mở cõi
 15. Môi trường toàn cầu và tương lai nhân loại...
 16. Tổ chức quản lý thực hiện dự án đầu tư
 17. Lịch sử Đảng bộ huyện Khánh Vĩnh (1975-2010)
 18. Tài liệu nghiên cứu Nghị quyết và một số chủ trương...
 19. Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Việt Nam
 20. Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào
 21. Sức sống của chủ nghĩa Mác-Lênin trong thời đại ngày nay
 22. Tổng kết thực hiện Nghị quyết 01-NQ/TW của Bộ Chính trị...
 23. Những vấn đề cơ bản và cấp bách của triết học Mácxít
 24. Bộ luật hình sự năm 1999 được sửa đổi, bổ sung năm 2009
 25. Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004 sửa đổi, bổ sung năm 2011
 26. Quy định pháp luật về tổ chức và hoạt động của kiểm ngư
 27. Thực hiện dân chủ trong các trường đại học ở nước ta hiện nay
 28. Tài liệu hỏi - đáp Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị...
 29. Tài liệu học tập Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị...
 30. Luật hôn nhân và gia đình
 31. Luật công chứng
 32. Luật giao thông đường thuỷ nội địa năm 2004 sửa đổi, bổ sung năm 2014
 33. Luật hải quan
 34. Luật đầu tư công
 35. Luật bảo vệ môi trường
 36. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giao thông đường thuỷ nội địa
 37. Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài...
 38. Luật hoà giải ở cơ sở
 39. Luật tiếp công dân.

 

 


Sách mới

 


phong-trao-Dong-khoi


Tác giả: TS. Lâm Quang Láng

Số trang: 196 trang

Giá tiền: 29.000đ

Cuốn sách Phong trào đồng khởi ở An Giang được xuất bản với mong muốn dựng lại các quá trình cơ bản của cuộc Đồng khởi ở An Giang, đồng thời cung cấp thêm tư liệu làm rõ hơn và đầy đủ hơn một sự kiện quan trọng của An Giang, góp phần làm cho việc làm rõ thêm phong trào Đồng khởi ở miền Nam. Bên cạnh ý nghĩa làm rõ một trong những truyền thống đấu tranh cách mạng hào hùng của nhân dân An Giang dưới sự lãnh đạo của Đảng, cuốn sách còn góp phần làm sáng tỏ những vấn đề khoa học như: vấn đề vận dụng đường lối lãnh đạo của Đảng ta vào thực tiễn cách mạng ở địa phương; vấn đề lựa chọn hình thức, biện pháp tổ chức quần chúng đấu tranh trong điều kiện tương quan lực lượng ta – địch quá chênh lệc về nhiều mặt… Cuốn sách thể hiện tấm lòng của thế hệ đi sau luôn trân trọng đao lý “uống nước nhớ nguồn” cao quý của dân tộc.

Nội dung cuốn sách gồm ba chương:

-          Chương 1: Đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội và lịch sử phong trào đấu tranh cách mạng của tỉnh An Giang trước Đồng khởi (1954-1959)

-          Chương 2: Đồng khởi ở An Giang (cuối năm 1960 đầu năm 1961)

-          Chương 3: Đặc điểm và bài học lịch sử của phong trào Đồng khởi cuối năm 1960 đầu năm 1961 ở An Giang.


Ba nguoi khong lo trong kinh te hoc

Tác giả: Mark Skousen

Số trang: 380

Trong lịch sử đời sống kinh tế chính trị từ trước đến nay vẫn đang hiển hiện các quan điểm trái ngược nhau. Tiêu biểu và rõ nét nhất trong số họ là Adam Smith, nhà kinh tế học người Anh; Các Mác, nhà triết học người Đức và John Maynard Keynes, nhà kinh tế học người Anh.

Nhằm cung cấp cho bạn đọc có thêm tài liệu nghiên cứu, tìm hiểu về ba nhà kinh tế vĩ đại này, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản cuốn sách Ba người khổng lồ trong kinh tế học: Adam Smith, Các Mác và John Maynard Keynes của tác giả Mark Skousen.

Nội dung cuốn sách gồm 7 chương, tập trung nêu lên sự ra đời của ngành khoa học khai sáng, cách mạng công nghiệp và Đại khủng hoảng được mô tả trong sự nghiệp phát triển của ba người khổng lồ - Adam Smith, Các Mác và John Maynard Keynes - với những nghiên cứu của các ông về các học thuyết kinh tế. Những phân tích cụ thể sẽ giải đáp cho chúng ta thấy tại sao sự phát hiện của Adam Smith về chìa khóa để có thể đạt được thịnh vượng thực sự là cuộc cách mạng và là một cách giải thích mới về học thuyết tư bản “bàn tay vô hình”?; mặc dù có những sự nghi ngờ về các học thuyết và các dự đoán đối với tương lai nhưng tại sao những người mác-xít tiếp tục đóng vai trò ảnh hưởng quan trọng đến ngày nay?; tại sao kinh tế học chuyển từ một ngành khoa học buồn thảm trở thành một ngành khoa học rực rỡ như hiện nay?; phải chăng Adam Smith đang chiến thắng Các Mác và John Maynard Keynes?; và chương cuối cùng sẽ giải thích tại sao kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa không thể là một mô hình kinh tế toàn vẹn.


1. Những điều cần biết trong sinh hoạt chi bộ ở khu dân cư,  Tác giả: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn

2. Một số vấn đề lý luận và thực tiễn xây dựng và thực hiện Nghị quyết của Quốc hội, Tác giả: TS. Vũ Hồng Anh

3. Thẩm quyền và trách nhiệm của đảng cầm quyền và nhà nước trong việc thực hiện quyền lực của nhân dân, Tác giả: GS.TS. Lê Hữu Nghĩa, PGS.TS. Bùi Đình Phong (Đồng chủ biên)

4. Nhân tài với tương lai đất nước, Tác giả: Nguyễn Đắc Hưng (Sưu tầm, biên soạn)

5. Tư tưởng Hồ Chí Minh về tổ chức nhà nước và cán bộ, công chức,  Tác giả: PGS.TS.Nguyễn Minh Phương, TS. Hà Quang Ngọc

6. Những vấn đề đặt ra trong phát triển kinh tế Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 (Sách chuyên khảo),  Tác giả: PGS.TS. Lê Quốc Lý (Chủ biên)

7. Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam

8. Xây dựng chính sách nha ở cho hộ thu nhập thấp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, Tác giả: PGS.TS. Lê Văn Đính, TS. Hồ Kỳ Minh (Đồng chủ biên)

9. Nghị định số 45/2011/NĐ-CP về lệ phí trước bạ sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 23/2013/NĐ-CP, Tác giả: Chính phủ

10. Chủ tịch Hồ Chí Minh và cách mạng Việt Nam (Trích các bài viết, bài nói chuyện của Bác Hồ đăng trên Báo Nhân dân) , Tác giả: Báo Nhân dân

11. Nhà trí thức yêu nước Phùng Văn Cung với cách mạng miền Nam (Kỷ yếu hội thảo khoa học) , Tác giả: Tỉnh ủy Vĩnh Long, Học viện CT-HCQGHCM, BTWMTTQ Việt Nam

12. Đổi mới quan hệ sở hữu đất đai - Lý luận và thực tiễn,  Tác giả: PGS.TS. Trần Quốc Toản (Chủ biên)

13. Tài liệu học tập lý luận chính trị dành cho học viên lớp đối tượng kết nạp Đảng,  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương

14. V.I. Lênin Tuyển tập - Tập IV, ( Tiếng Lào ),  Tác giả: Học viện CT-HCQGHCM

15. Luật tài nguyên nước, Tác giả: Quốc hội

16. Quản lý, sử dụng bền vững tài nguyên đất đai ứng phó với biến đổi khí hậu, Tác giả: TS. Nguyễn Đình Bồng (Chủ biên)

17. Xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam cầm quyền theo tư tưởng Hồ Chí Minh, Tác giả: PGS.TS. Phạm Ngọc Anh (Chủ biên)

18. Đào Tấn Ngoạn - Kôn Meo - A Ma Lộc - Từ quê lúa Tuy Hoà đến đại ngàn Trường Sơn, Tác giả: TS. Đào Nhật Kim, ThS. Phan Thanh Bình - (Tổ chức biên soạn)

19. Tài liệu về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, (Trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại kỳ họp thứ 5), Tác giả: Uỷ ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

20. Báo cáo tổng hợp ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992  (Từ ngày2-1-2013 đến ngày 30-4-2013) Tác giả: Uỷ ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

21. Mô hình tổ chức và hoạt động của Hội đồng hiến pháp ở một số nước trên thế giới, Tác giả: Ban biên tập Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

22. Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo lĩnh vực nghiên cứu, giáo dục lý luận chính trị, Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương


gop-phan-nghien-cuu


Tác giả: GS.TS. Tạ Ngọc Tấn

Số trang: 468 trang

Giá tiền: 74.000đ

Hơn 25 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, đất nước ta đã thu được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử. Những thành tựu đạt được trong xây dựng và phát triển đất nước chứng tỏ chúng ta đã nhận thức đúng đắn bản chất khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và vận dụng một cách sáng tạo trong thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Qua thực tiễn thực hiện đường lối đổi mới cũng cho thấy, công cuộc xây dựng, phát triển đất nước ngày càng đi vào chiều sâu càng đối diện với nhiều vấn đề khó khăn, phức tạp mới, đặt ra cho đất nước những cơ hội và thách thức mới. Những vấn đề đặt ra đòi hỏi chúng ta phải tiếp tục nhận thức cho đúng, vận dụng sáng tạo, bổ sung và phát triển lý luận Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh phù hợp với bối cảnh mới của thế giới và các điều kiện cụ thể của đất nước hiện nay. 

Nhằm giúp bạn đọc có thêm tư liệu tìm hiểu và nghiên cứu một số vấn đề lý luận và thực tiễn trong sự nghiệp đổi mới đất nước, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản cuốn sách Góp phần nghiên cứu một số vấn đề phát triển của Việt Nam của GS.TS. Tạ Ngọc Tấn.

Với gần 30 bài viết, dưới nhiều góc độ, cách tiếp cận khác nhau, cuốn sách đã kiến giải một số vấn đề lý luận và thực tiễn trong sự nghiệp đổi mới đất nước như: vấn đề xây dựng mô hình chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay; xây dựng Đảng cộng sản; đổi mới công tác nghiên cứu, phát triển lý luận; xây dựng đạo đức cách mạng; xây dựng giai cấp công nhân; xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức; giáo dục, bồi dưỡng và trọng dụng nhân tài trong lãnh đạo quản lý; phát triển báo chí cách mạng Việt Nam; vấn đề kiên định và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta,...

Quỳnh Hoa


Phap luat chong ban pha gia

Tác giả: TS. Vũ Thị Phương Lan, Đại học Luật Hà Nội

Số trang: 304

Giá bìa: 51.000 đ

Bán phá giá trong thương mại quốc tế là hiện tượng xảy ra khi một loại hàng hóa được xuất khẩu với giá thấp hơn giá bán của mặt hàng đó tại thị trường nội địa nước xuất khẩu. Như vậy có thể hiểu đơn giản là nếu giá xuất khẩu của một mặt hàng thấp hơn giá nội địa của nó thì sản phẩm đó bị coi là bán phá giá. 

Trong thương mại quốc tế, khi hàng hóa bị xem là bán phá giá thì chúng có thể bị áp đặt các biện pháp chống bán phá giá (anti - dumping) như thuế chống phá giá, đặt cọc hoặc thế chấp, cam kết hạn chế định lượng hoặc điều chỉnh mức giá của nhà xuất khẩu nhằm triệt tiêu nguy cơ gây thiệt hại cho ngành sản xuất của nước nhập khẩu, hạn chế những thiệt hại do việc bán phá giá đưa đến cho ngành sản xuất của nước đó, với lý do là nhằm bảo đảm sự công bằng trong thương mại (nói chính xác đó là một sự bảo hộ hợp lý cho sản xuất trong nước).

Việc mở cửa nền kinh tế, tham gia ngày càng tích cực vào thị trường khu vực và quốc tế đang đặt ra cho nền kinh tế Việt Nam nhiều vấn đề của thương mại quốc tế, trong đó có vấn đề bán phá giá. Việt Nam vừa có nguy cơ là đối tượng của hành vi bán phá giá của các nước xuất khẩu khác, đồng thời cũng có nguy cơ bị áp đặt các biện pháp chống bán phá giá đối với hàng xuất khẩu ra nước ngoài.

Thực tiễn thương mại quốc tế trong những năm qua cho thấy, đã xuất hiện ngày càng nhiều vụ tranh chấp, kiện tụng liên quan đến pháp luật về chống bán phá giá, v.v., ảnh hưởng đến môi trường thương mại toàn cầu và khu vực... Việt Nam đang trong quá trình xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, chủ động hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, nên trên thực tế, khái niệm bán phá giá mới được biết đến ở nước ta không lâu và chúng ta có rất ít kinh nghiệm trong lĩnh vực này... Do đó, việc nghiên cứu lý luận và tham khảo kinh nghiệm thực tiễn việc áp dụng pháp luật về chống phá giá là điều cần thiết, nhằm nâng cao trình độ nhận thức của cá nhân, tổ chức có liên quan, góp phần bổ sung, hoàn thiện các quy định pháp luật về chống phá giá. Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật giới thiệu cuốn sách Pháp luật về chống bán phá giá trong thương mại quốc tế và những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam (Sách chuyên khảo). Cuốn sách do TS. Vũ Thị Phương Lan, giảng viên Đại học Luật Hà Nội biên soạn.

Ngoài phần kết luận, phụ lục và danh mục tài liệu tham khảo, cuốn sách được kết cấu thành 3 chương:

Chương I: CÁC VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ VÀ PHÁP LUẬT VỀ CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ TRONG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

Chương II: PHÁP LUẬT VỀ CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ CỦA WTO, HOA KỲ VÀ EU

Chương III: THỰC TIỄN CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ CỦA VIỆT NAM TRONG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA ĐỐI VỚI VIỆT NAM

Xin giới thiệu cùng bạn đọc.                        

                                                                                                               Võ Văn Hoa


Read More

bianhantai2

Tác giả: Nhiệm Ngạn Thân 

Số trang: 216 trang

Độc đáo, sâu sắc về tư tưởng, kiến thức uyên thâm, văn phong tươi mới, ngôn ngữ đơn giản nhưng sinh động, giàu trí tuệ… là những nhận xét mà nhiều độc giả và người biên tập dành cho cuốn sách Phát hiện và sử dụng nhân tài của học giả Nhiệm Ngạn Thân (Trung Quốc). Quả thực, những điều chưa từng được nói, những điều chưa ai dám nói đã được tác giả cuốn sách đưa ra một cách phù hợp, với cách thể hiện chân thành, không hoa mỹ, mang hơi thở cuộc sống, đem lại cho người đọc những trải nghiệm mới, thú vị và sự tâm đắc. Đối với độc giả Việt Nam, cuốn sách tuy không dày, nhưng sẽ là một tài liệu tham khảo thực sự thiết thực, hữu ích, bởi những vấn đề được đề cập trong cuốn sách này cũng là những điều mà chúng ta đang trăn trở từng ngày.

Bàn về văn hóa và giá trị của văn hóa, tinh thần “đại học”, cuộc cách mạng truyền thông…, nhưng phần tinh túy nhất và cũng chiếm nhiều dung lượng của cuốn sách nhất, đó là vấn đề cán bộ, cụ thể là “nghệ thuật” phát hiện và sử dụng nhân tài. Theo Nhiệm Ngạn Thân, lãnh đạo không phải là người dựa vào bản thân để làm việc, mà là người hướng dẫn, thúc đẩy mọi người làm việc, là người đoàn kết và dựa vào mọi người để làm việc, thông qua mọi người để thực hiện chủ trương của cấp trên và quan điểm của cá nhân. Như tác giả đúc rút, người lãnh đạo hay người đứng đầu, đều phải dành một phần ba thời gian làm việc của mình cho công tác nhân sự. Bởi chỉ cần lựa chọn đúng người, đánh giá đúng người, công việc sẽ được thực hiện suôn sẻ; ngược lại, nếu coi nhẹ công tác quản lý nhân sự, xử lý công việc cặn kẽ, tỉ mỉ nhưng quản lý nhân sự đại khái, qua loa thì đó là sự thiếu trách nhiệm lớn nhất của người lãnh đạo.

Có rất nhiều vấn đề mà người làm công tác lãnh đạo nào cũng quan tâm, trăn trở làm sao để giải quyết tốt, thì thông qua cuốn sách này, họ hoàn toàn có thể tìm ra câu trả lời cho chính mình. Hiểu rằng cán bộ lãnh đạo thường xuyên phải đối mặt với những lựa chọn có tính chất quyết định, tác giả đã đưa ra một số lựa chọn cơ bản mang tính chất đối lập nhưng có mối quan hệ biện chứng với nhau, như: giữa làm người và làm quan; giữa nói thật và nói dối; giữa làm quan và phát tài; giữa lãnh đạo đương nhiệm và lãnh đạo tiền nhiệm; giữa ứng xử với cấp trên và ứng xử với cấp dưới; giữa rập khuôn máy móc và đổi mới sáng tạo; v.v.. Đây là những lựa chọn đối lập mà bất cứ người lãnh đạo nào cũng phải trải qua, và việc lựa chọn như thế nào sẽ quyết định sự thành, bại của người lãnh đạo đó.

Chẳng hạn như trong vấn đề tưởng chừng như đơn giản nhất là nên nói thật hay nói dối, thì trong cuộc sống thực tiễn, đây lại chính là vấn đề nan giải nhất. Trong dẫn chứng mà tác giả đưa ra thông qua kết quả điều tra thực tế trong suốt 20 năm của hai chuyên gia nổi tiếng người Mỹ thực hiện xoay quanh vấn đề “phẩm chất riêng của người lãnh đạo”, có bốn phẩm chất lớn được coi là điều kiện tiên quyết của người lãnh đạo: thành thực, có tầm nhìn, biết khuyến khích nhân tài, có năng lực vượt trội. Trong đó, thành thực là điều kiện quan trọng số một, là yêu cầu đầu tiên và là nguyên tắc cao nhất của người lãnh đạo. Và để giải quyết vấn đề nan giải “nói thật, nói thẳng”, tác giả đã giới thiệu một biện pháp rất trí tuệ và sách lược mà Khổng Tử đã đưa ra, theo đó, một người thông minh, khi nói cần xem xét hoàn cảnh, đối tượng, vừa phải nói thẳng để người ta biết, nói hay để khuyên bảo, vừa phải biết chừng mực, biết dừng lời đúng lúc đúng chỗ. Và tác giả đưa ra một kinh nghiệm sống quý báu, đó là để trở thành một người hay nói lời chân thực không khó, bởi nếu cảm thấy hoàn cảnh, bối cảnh không thích hợp, bạn có thể không nói.

Quan niệm lãnh đạo là một khoa học, một kiểu trí tuệ, một nghệ thuật, Nhiệm Ngạn Thân đưa ra 5 đòi hỏi, yêu cầu để có thể nâng lãnh đạo lên tầm “nghệ thuật”, đó là: có tầm nhìn sâu rộng; biết nắm bắt thời cơ, quyết đoán nhanh chóng; có lòng rộng lượng khoan dung; có trí tuệ nhưng không được cho rằng mình điều gì cũng biết, làm gì cũng được, hơn tất cả mọi người, hay nói cách khác là “đại trí nhưng tỏ ra ngu muội”; tính thiện như nước.

Cũng theo Nhiệm Ngạn Thân, khi lựa chọn cán bộ cần phải đặt nhân phẩm lên vị trí hàng đầu, trên cơ sở đó tiếp tục đánh giá về chính trị, trình độ, thành tích công tác. Xuyên suốt cuốn sách, tác giả luôn đề cao nhân cách, phẩm chất của con người, đặt giá trị đạo đức lên hàng chính yếu trong công tác cán bộ. Ông khẳng định, những tiêu chuẩn, quy tắc đối nhân xử thế được hình thành qua chiều dài lịch sử đất nước Trung Quốc, đã trở thành một phương thức giao tiếp, thói quen hành vi, thái độ sống của mọi người trong xã hội, là một loại hương quy dân ước; và chính phương thức kết hợp cách quản lý đất nước bằng đạo lý và quản lý đất nước bằng pháp luật đã trở thành phương pháp quản lý xã hội đặc sắc Trung Quốc.

Là một học giả nổi tiếng trong giới nghiên cứu của Trung Quốc, Nhiệm Ngạn Thân viết cuốn sách này qua những điều đúc rút được từ thực tiễn 40 năm công tác, những điều mắt thấy, tai nghe từ góc độ của người quản lý, viết “sau khi thoát khỏi sự ràng buộc về danh lợi”, do đó nội dung sách có tính hiện thực cao, các vấn đề được nêu lên một cách hết sức thẳng thắn, không lẩn tránh nhưng với cách luận đàm chân thành, tinh tế mà rất sâu sắc. Năm 2011, cuốn sách đã được bình chọn là một trong những cuốn sách có nội dung hấp dẫn nhất trong các ấn phẩm được xuất bản tại Trung Quốc thời gian qua.

Giao Linh


luat-tan-so

Tác giả: Chính phủ, Quốc hội

Số trang: 248 trang

Giá tiền: 33.000đ

Luật tần số vô tuyến điện được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 23-11-2009; có hiệu lực thi hành từ ngày 01-7-2010; Luật này thay thế các quy định về tần số vô tuyến điện của Pháp lệnh bưu chính, viễn thông số 43/2002/PL-UBTVQH10.

Để thực thi Luật có hiệu quả; giúp cho cơ quan, tổ chức và cá nhân thực hiện đúng theo pháp luật, Chính phủ và Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành các văn bản pháp luật quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành về trinh tự, thủ tục cấp giấy phép; quy chuẩn quốc gia về viễn thông… và quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tần số vô tuyến điện.

Nhằm cung cấp thông tin pháp luật về lĩnh vực nêu trên, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn Luật tần số vô tuyến điện năm 2009 và văn bản hướng dẫn thi hành.

Luật này quy định về quản lý, sử dụng tần số vô tuyến điện, thiết bị vô tuyến điện, quỹ đạo vệ tinh và quản lý an toàn bức xạ vô tuyến điện, tương thích điện từ (gọi chung là quản lý, sử dụng tần số vô tuyến điện), quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia quản lý, sử dụng tần số vô tuyến điện.

Luật áp dụng đối với tổ chức, cá nhân tham gia quản lý, sử dụng tần số vô tuyến điện tại Việt Nam.

Ngoài ra, cuốn sách cũng cung cấp một số văn bản pháp luật liên quan đến luật: Nghị định số 51/2011/NĐ-CP ngày 27-6-2011 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tần số vô tuyến điện; Thông tư số 24/2010/TT-BTTTT ngày 28-10-2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện; cho thuê, cho mượn thiết bị vô tuyến điện; sử dụng chung tần số vô tuyến điện; Thông tư số 26/2010/TT-BTTTT ngày 24-11-2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành “Quy hoạch băng tần 2500-2690 MHz cho hệ thống thông tin di động IMT của Việt Nam”; Thông tư số 10/2011/TT-BTTTT ngày 14-4-2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về viễn thông; …


lich-su-quan-su-VN

Tác giả: Viện Lịch sử quân sự Việt Nam – Bộ Quốc phòng

Số trang: 412 trang

Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta đã ghi vào lịch sử dân tộc một chiến công chói lọi, rực rỡ nhất trong thế kỷ XX. Mỹ bàng hoàng, kinh ngạc trước sức mạnh của Việt Nam, nhưng họ thua mà chưa hiểu rõ mình thua.

Tiếp nối những tập đã xuất bản trong bộ sách Lịch sử quân sự Việt Nam, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật đã xuất bản tập 12 với tên đề Những nhân tố hợp thành sức mạnh Việt Nam thắng Mỹ do Viện Lịch sử quân sự Việt Nam biên soạn, chính là những nghiên cứu, đánh giá, luận giải về những nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-1975).

Lịch sử chiến tranh đã minh chứng là trong bất cứ cuộc chiến tranh nào, muốn giành thắng lợi, trước hết phải có một đường lối chiến lược đúng. Ở nước ta, sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh chính là nhân tố đầu tiên và quyết định thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dựa trên thực tế của đất nước và tình hình quốc tế để đề ra chiến lược, sách lược trong từng thời kỳ và phù hợp với mỗi miền, mỗi vùng khác nhau. Trong giai đoạn chống Mỹ từ năm 1954 đến năm 1975, chúng ta vừa tiến hành đấu tranh giải phóng mền Nam, vừa thực hiện nhiệm vụ xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc. Do đó, sức mạnh của toàn dân tộc được huy động vào cuộc chiến tranh thần thánh, quyết giành độc lập, tự do, thống nhất nước nhà.

Tập 12 đi sâu phân tích và chứng minh những thắng lợi cực kỳ vĩ đại của quân và dân ta ở cả hai miền Nam Bắc, và cụm từ Tiền tuyến Hậu phương mãi mãi in sâu trong tâm trí mọi người dân Việt Nam. Sức mạnh của hậu phương chiến lược miền Bắc và hậu phương tại chỗ trực tiếp của chiến trường miền Nam cũng là nhân tố thường xuyên quyết định thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta. Bên cạnh đó, sự kết hợp sức mạnh của dân tộc với sức mạnh thời đại đã tăng cường khối đại đoàn kết để dân tộc ta đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào. Sự nghiệp cách mạng của nhân dân Việt Nam là vì Việt Nam và cũng vì nhân loại tiến bộ nên đã nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ của phe xã hội chủ nghĩa và bạn bè yêu chuộng hòa bình trên thế giới.

Mặc dù hoàn cảnh kinh tế nước ta còn nghèo nàn, lạc hậu, muốn chiến thắng đế quốc Mỹ, chúng ta phải có nghệ thuật đánh giặc. Nghệ thuật đó chính là nghệ thuật tiến hành cuộc chiến tranh nhân dân, toàn dân, toàn diện, đánh địch bằng hai lực lượng, ba thứ quân trên cả ba vùng chiến lược, kết hợp khởi nghĩa và chiến tranh cách mạng, đấu tranh quân sự với đấu tranh chính trị và ngoại giao, kết hợp tiến công và nổi dậy… Nhờ đó, chúng ta đã phát huy được thế mạnh của mình, khai thác được chỗ yếu của địch để giành thắng lợi từng phần, tiến lên giành thắng lợi hoàn toàn, thực hiện thống nhất đất nước.

Vì vậy, những bài học thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc ta còn có ý nghĩa với cả hôm nay và mai sau. Chúng ta tự hào về truyền thống đánh giặc, giữ nước của cha ông, đồng thời phải biết phát huy những phẩm chất tốt đẹp, những kinh nghiệm quý báu của cha ông để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ và xây dựng đất nước ngày càng phát triển và bền vững.

Lịch sử quân sự Việt Nam, tập 12 – Những nhân tố hợp thành sức mạnh Việt Nam thắng Mỹ, gồm có 4 chương:

Chương I: Sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh – nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng và kháng chiến chống Mỹ, cứu nước

Chương II: Sức mạng của hậu phương chiến lược miền Bắc và hậu phương tại chỗ trực tiếp của chiến trường miền Nam

Chương III: Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại

Chương IV: Nghệ thuật tiến hành chiến tranh nhân dân, toàn dân, toàn diện, đánh thắng cuộc chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ


 

Văn kiện Đảng

Untitled document VANKIENDANG2

Hệ thống văn bản

Untitled document van ban phap luat

thiet ke biet thu-- thiet ke kien truc-- điện thoại sky

sky a820l-- sky a830l