Trang chủ Pháp luật Luật doanh nghiệp năm 2005 (Được sửa đổi, bổ sung năm 2009)

Luật doanh nghiệp năm 2005 (Được sửa đổi, bổ sung năm 2009)

Tác giả: Quốc hội

Số trang: 204 trang

Giá tiền: 26.000đ

Luật doanh nghiệp được Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29-11-2005, có hiệu lực thi hành từ ngày 01-7-2006, quy định về việc thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ  phần, 

Ngày 19-6-2009, Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 5 đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản trong đó có nội dung sửa đổi, bổ sung cho Luật doanh nghiệp.

Cuốn sách gồm một số văn bản liên quan đến Luật doanh nghiệp năm 2005 (Được sửa đổi, bổ sung năm 2009): Lệnh số 33/2005/L/CTN ngày 12-12-2005 của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về việc công bố Luật doanh nghiệp; Lệnh số 15/2009/L-CTN ngày 29-6-2009 của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về việc công bố Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản năm 2009 (trích); Luật doanh nghiệp năm 2005 được sửa đổi, bổ sung năm 2009.

Cuốn sách sẽ là nguồn thông tin bổ ích giúp bạn đọc nắm vững toàn bộ vấn đề liên quan đến Luật doanh nghiệp như: quyền, nghĩa vụ của doanh nghiệp, thế nào là kinh doanh, thế nào là hồ sơ hợp lệ, vốn điều lệ, vốn pháp định, việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh; cung cấp thông tin về nội dung đăng ký kinh doanh; công bố nội dung đăng ký kinh doanh; chuyển quyền sở hữu tài sản;… 

Sách sắp xuất bản

SÁCH SẮP XUẤT BẢN THÁNG 11-2014

 

 1. Lịch sử Đoàn và phong trào thanh niên huyện Thạch Hà (1930 - 2014)
 2. Luật hôn nhân và gia đình
 3. Luật khiếu nại
 4. Luật tố tụng hành chính
 5. Sổ tay về luật hợp tác xã năm 2012 và văn bản hướng dẫn...
 6. Quy định pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất ...
 7. Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013 và văn bản hướng dẫn...
 8. Những vấn đề lý luận về phát triển văn hoá trong công cuộc đổi mới...
 9. Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo Việt Nam
 10. Luật kinh doanh bảo hiểm năm 2000 được sửa đổi, bổ sung năm 2010
 11. Lương Định Của - Nhà nông học vì dân, vì nước
 12. Tư tưởng của V.I. Lênin về xây dựng đảng
 13. Về một số xu hướng chính trị chủ yếu trên thế giới hiện nay
 14. Giáo trình học thuyết sứ mệnh lcịh sử của giai cấp công nhân
 15. Xây dựng con người Việt Nam theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
 16. Những bài học nhỏ từ tư tưởng lớn Hồ Chí Minh
 17. Ban Đối ngoại TW Đảng - 65 năm chặng đường vẻ vang (1949 - 2014)
 18. Ngân hàng câu hỏi…. môn tư tưởng Hồ Chí Minh
 19. Lịch sử đấu tranh… xã Đình Cao - tập 1
 20. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
 21. Lịch sử Đoàn và phong trào thanh niên huyện Thạch Hà (1930-2014)
 22. Luật tiếp công dân
 23. Luật giao thông đường bộ
 24. QĐPL về giá đất theo luật đất đai năm 2013
 25. Xây dựng cơ quan lãnh đạo cấp TW, Xứ ủy của Đảng thời kỳ 1930-1945
 26. Tập đoàn công nghiệp hóa chất Việt Nam - 45 năm xây dựng và phát triển (1969-2014)
 27. Bàn về hệ thống pháp luật
 28. Bộ luật dân sự
 29. Hồ Chí Minh - Anh hùng dân tộc và tầm thời đại của người
 30. Trung tâm thể dục thể thao Quốc phòng II (1976-2014)
 31. Chiến trường Đông Nam Bộ với Điện Biên Phủ.

 


SÁCH SẮP XUẤT BẢN THÁNG 10-2014
 1. Văn hoá giữ nước Việt Nam - Những giá trị đặc trưng
 2. Văn hoá, nghệ thuật với việc nâng cao đời sống tinh thần bộ đội...
 3. Một thời để nhớ
 4. Ngôn ngữ báo chí và biên tập báo
 5. Gương sáng học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
 6. Luật phòng, chống thiên tai năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 7. Quy định pháp luật về thu tiền sử dụng đất theo Luật đất đai năm 2013
 8. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
 9. Luật tiếp công dân
 10. Tài liệu học tập dành cho lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ lãnh đạo quản lý tỉnh Lào Cai
 11. Tài liệu nghiên cứu Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ IX...
 12. Tài liệu hỏi - đáp Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ chín...
 13. Quy định pháp luật về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, hồ sơ địa chính...
 14. Lịch sử đấu tranh cách mạng huyện Tiên Phước (1858 - 1975)
 15. Lịch sử Đảng bộ huyện Tiên Phước (1975 - 2010)
 16. Cẩm nang người đứng đầu cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài
 17. Nỗi đau da cam
 18. Luật hợp tác xã
 19. Luật Salic của Vương quốc Phrăng
 20. Chủ nghĩa xã hội và quyền con người
 21. Nguyễn Duy Trinh - Tác phẩm (Tập II)
 22. Luật cư trú năm 2006 sửa đổi, bổ sung năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 23. Tài liệu tham khảo bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở
 24. Luật tố tụng hành chính
 25. Lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân thị trấn Trần Cao - Tập I (1930 - 2010)
 26. Luật phòng, chống thiên tai
 27. Giáo trình Luật hình sự Việt Nam (Phần chung)
 28. Luật thanh tra
 29. Lịch sử đảng bộ và nhân dân xã Tây An (1930-2010)
 30. Giáo trình Luật hành chính Việt Nam
 31. Giáo trình Luật dân sự Việt Nam  (tập 1)
 32. Quyền con người trong Hiến pháp năm 2013 - Quan điểm mới, cách tiếp cận mới ...
 33. Luật trọng tài thương mại và văn bản hướng dẫn thi hành
 34. Hỏi - đáp về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo Bộ luật lao động năm 2012
 35. Luật cán bộ, công chức
 36. Luật tiếp công dân
 37. Luật phòng, chống thiên tai năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 38. Sổ họp chi bộ.

SÁCH SẮP XUẤT BẢN THÁNG 9-2014
 1. Luật phòng, chống tham nhũng năm 2005 sđ, bs năm 2007, 2012
 2. Luật thanh tra
 3. Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học
 4. Về thi hành PL thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn năm 2007
 5. TCXH truyền thống của người Cơ tu ở huyện Nam Đông...
 6. Các hiệp định phân định biển giữa VN và các nước láng giềng
 7. Luật doanh nghiệp năm 2005 sđ, bs năm 2009, 2013
 8. Tài liệu nghiên cứu Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ chín
 9. Tài liệu tham khảo bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ các cấp...
 10. Tài liệu hỏi - đáp Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ chín...
 11. Sổ tay công tác cán bộ, đảng viên
 12. Biên bản chiến tranh 1-2-3-4. 75
 13. Luật đất đai năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 14. Tàiliệu tham khảo bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên
 15. Tài liệu học tập NQ và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ chín...
 16. Luật biển Việt Nam năm 2012 và văn bản hướng dẫn thi hành
 17. Phân phối bình đẳng các nguồn lực kinh tế - Tiếp cận lý luận và...
 18. Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh (Dành cho sinh viện đại học, cao đẳng...)
 19. Giáo trình đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản VN (Dành cho sinh viên ...
 20. Cơ chế pháp lý bảo đảm thực hiện quyền khiếu nại hành chính...
 21. Luật tiếp công dân
 22. Luật tố cáo
 23. Luật khiếu nại
 24. Luật hôn nhân và gia đình
 25. Luật đất đai
 26. Luật xử lý vi phạm hành chính
 27. Cơ sở lý luận và thực tiễn về hành chính nhà nước
 28. Quản lý học đại cương
 29. Giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin
 30. Tăng trưởng kinh tế với giảm nghèo ở Việt Nam hiện nay
 31. Luật hợp tác xã
 32. Logic học đại cương - Hướng dẫn học và ôn tập qua các câu hỏi...
 33. Hỏi - đáp luật tiếp công dân năm 2013
 34. Phân tích chính sách công ở VN (qua khảo sát một số quận huyện của TP Đà Nẵng)
 35. Đền Thượng - Cổ Loa và những di sản trong lòng đất
 36. Phát triển năng lực tư duy biện chứng cho sinh viên VN hiện nay
 37. Văn hóa dân gian Khánh Hòa (tuyển tập)
 38. Quy định xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, các quy chế giám sát, chất vấn trong Đảng...

SÁCH SẮP XUẤT BẢN THÁNG 8-2014

 

 1. Tập bài giảng về công tác dân vận
 2. Logic học Phật giáo
 3. Quy định pháp luật về hoạt động kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính của quản lý thị trường
 4. Cẩm nang pháp luật về thuế nhà thầu nước ngoài và Hiệp định tránh đánh thuế hai lần
 5. Phát huy vốn văn hoá dân gian trong phát triển du lịch Cao Bằng
 6. Giáo trình kế toán tài chính (Quyển 1)
 7. Lược sử vùng đất Nam Bộ Việt Nam
 8. Quy định pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt
 9. Quy định pháp luật về lao động là người giúp việc gia đình
 10. Triết học cổ đại
 11. Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Thái Hoà (1930-2005)
 12. Cẩm nang công tác dân vận
 13. Truyền thông quốc tế
 14. Nguyễn Hoàng - Người mở cõi
 15. Môi trường toàn cầu và tương lai nhân loại...
 16. Tổ chức quản lý thực hiện dự án đầu tư
 17. Lịch sử Đảng bộ huyện Khánh Vĩnh (1975-2010)
 18. Tài liệu nghiên cứu Nghị quyết và một số chủ trương...
 19. Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Việt Nam
 20. Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào
 21. Sức sống của chủ nghĩa Mác-Lênin trong thời đại ngày nay
 22. Tổng kết thực hiện Nghị quyết 01-NQ/TW của Bộ Chính trị...
 23. Những vấn đề cơ bản và cấp bách của triết học Mácxít
 24. Bộ luật hình sự năm 1999 được sửa đổi, bổ sung năm 2009
 25. Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004 sửa đổi, bổ sung năm 2011
 26. Quy định pháp luật về tổ chức và hoạt động của kiểm ngư
 27. Thực hiện dân chủ trong các trường đại học ở nước ta hiện nay
 28. Tài liệu hỏi - đáp Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị...
 29. Tài liệu học tập Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị...
 30. Luật hôn nhân và gia đình
 31. Luật công chứng
 32. Luật giao thông đường thuỷ nội địa năm 2004 sửa đổi, bổ sung năm 2014
 33. Luật hải quan
 34. Luật đầu tư công
 35. Luật bảo vệ môi trường
 36. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giao thông đường thuỷ nội địa
 37. Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài...
 38. Luật hoà giải ở cơ sở
 39. Luật tiếp công dân.

 

 


Sách mới

 

tailieuhoctap

Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương

Số trang: 212 trang

Giá tiền: 27.000đ

Sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng Cộng sản Việt Nam, thực hiện sự chỉ đạo của Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Vụ Lý luận chính trị đã sửa chữa, bổ sung chương trình và các bài trong Tài liệu học tập lý luận chính trị dành cho học viên lớp đối tượng kết nạp Đảng theo tinh thần Đại hội XI.

Để thực hiện chương trình mới bồi dưỡng cho đối tượng kết nạp Đảng, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành hướng dẫn sử dụng tài liệu Tài liệu học tập lý luận chính trị dành cho học viên lớp đối tượng kết nạp Đảng.

Tài liệu gồm 5 bài:

Bài 1: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

Bài 2: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011)

Bài 3: Nội dung cơ bản Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam

Bài 4: Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Bài 5: Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam

Cuốn sách là tài liệu cần thiết giúp những người có nguyện vọng gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam nắm được một cách khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; nội dung cơ bản của Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên lên chủ nghĩa xã hội; những nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và phương hướng phấn đấu để trở thành đảng viên. Trên cơ sở đó, mỗi người sẽ tự xây dựng cho mình động cơ vào Đảng đúng đắn, tích cực phấn đấu và rèn luyện để trở thành đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam.


1. Vai trò của giáo dục thẩm mỹ trong xây dựng lối sống văn hóa cho sinh viên trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp hiện nay

Tác giả: TS. Lương Thanh Tân

2. Định hướng giá trị con người Việt Nam thời kỳ đổi mới và hội nhập ( Sách chuyên khảo)

Tác giả: GS.VS. Phạm Minh Hạc, GS.TSKH. Thái Duy Tuyên (Chủ biên)

3. Văn học, nghệ thuật Việt Nam trong 20 năm thực hiện Cương lĩnh 1991

Tác giả: GS.TS. Đinh Xuân Dũng

4. Lịch sử Đảng bộ huyện Tam Nông (1947 - 2012 )

Tác giả: BCHĐB huyện Tam Nông

5. Xây dựng, chỉnh đốn Đảng - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn

Tác giả: GS.TS. Nguyễn Phú Trọng

6. Sổ tay công tác phòng, chống tham nhũng

Tác giả: Thanh tra Chính phủ - Viện Khoa học Thanh tra

7. Luật đấu thầu năm 2005 được sửa đổi, bổ sung năm 2009

Tác giả: Quốc hội

8. Quy định pháp luật xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội và du lịch

Tác giả: Chính phủ

9. Lịch sử kháng chiến chống Mỹ, cứu nước ( 1954 - 1975 ) Tập IX, Tính chất, đặc điểm, tầm vóc và bài học lịch sử

Tác giả:Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam

10. Luật doanh nghiệp năm 2005 được sửa đổi, bổ sung năm 2009

11. Bộ luật tố tụng hình sự của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

12. Luật người khuyết tật

13. Luật an toàn thực phẩm

14. Luật kiểm toán độc lập năm 2011 và văn bản hướng dẫn thi hành

15. Lịch sử truyền thống anh hùng cách mạng xã Tơ Tung (1945 - 2010 )

Tác giả:BCHĐB xã Tơ Tung - Huyện KBang - Tỉnh Gia Lai

16. Tài liệu bồi dưỡng bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở

Tác giả:Ban Tuyên giáo Trung ương

17. Lịch sử Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam ( 1957 - 2012 ) Sơ thảo

Tác giả:Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

18. Chiến thuật, chiến lược quân sự Hồ Chí Minh

Tác giả:Đỗ Hoàng Linh - Nguyễn Văn Dương ( Sưu tầm )

19. Hướng dẫn học tập môn tư tưởng Hồ Chí Minh

Tác giả:Nguyễn Thế Phúc - Phạm Ngọc Anh
( Đồng chủ biên )

20. Gĩư gìn bản sắc dân tộc Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay

Tác giả:TS. Phạm Thanh Hà

21. 40 năm giải phóng tỉnh Quảng Trị và chiến đấu bảo vệ Thành Cổ ( 1972 - 2012 )

Tác giả:Tỉnh ủy Quảng Trị - Bộ Quốc phòng

22. Tài liệu chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Hội cựu chiến binh ở cơ sở

Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương - Hội Cựu chiến binh Việt Nam

23. Giáo trình lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

Tác giả: Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn

24. Các văn bản chỉ đạo và triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”

Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương

25. Giới thiệu một số tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh
( Tài liệu sinh hoạt chi bộ, đoàn thể và tại các cơ quan, đơn vị )

Tác giả:Ban Tuyên giáo Trung ương Ban Tuyên giáo Trung ương

26. Tài liệu chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Hội Nông dân ở cơ sở.

Tác giả:Ban Tuyên giáo Trung ương- Hội CCB Việt Nam

27. Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh Quảng Trị

Tác giả:Thường vụ Đảng ủy - Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị

28. Phát triển kinh tế vùng đồng bằng sông Cửu Long - Thực trạng và giải pháp

Tác giả:Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ

29. Những giải pháp và điều kiện phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên

Tác giả: PGS.TS. Vũ Văn Phúc - PGS.TS. Ngô Văn Thạo, ( Đồng chủ biên )

30. Phát huy nguồn lực toàn dân tộc theo tinh thần lời kêu gọi kháng chiến toàn quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tác giả:PGS.TS. Phạm Ngọc Anh, (Chủ biên )


atrungtamluutru

Tác giả: Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước - Trung tâm Lưu trữ quốc gia II

Số trang: 312 trang

Trung tâm Lưu trữ quốc gia II là một trong bốn Trung tâm Lưu trữ quốc gia của Việt Nam, trực thuộc Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước, Bộ Nội vụ, có trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ra đời sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất, Trung tâm Lưu trữ quốc gia II có vị trí, chức năng quan trọng đối với công tác lưu trữ ở phía Nam, với toàn ngành lưu trữ nói chung và ngày càng khẳng định vai trò trong sự nghiệp lưu trữ, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nhân dịp kỷ niệm 35 năm ngày thành lập, Trung tâm Lưu trữ quốc gia II phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản cuốn sách Trung tâm Lưu trữ quốc gia II - 35 năm trên đường phát triển (1976-2011).

Nội dung cuốn sách phản ánh quá trình hình thành và phát triển của Trung tâm Lưu trữ quốc gia II, với cơ sở là tiếp thu nguồn tài liệu lưu trữ do hoạt động của các cơ quan lưu trữ chế độ cũ để lại. Từ những đống, những bó "vô tri, vô giác", tập thể cán bộ, công chức, viên chức Trung tâm Lưu trữ quốc gia II đã miệt mài, thầm lặng làm sống lại các giá trị di sản của dân tộc - tài liệu lưu trữ quốc gia.

Ngoài mục đích ghi lại những thành quả đã đạt được, cổ vũ sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ, nhân viên, góp phần giáo dục truyền thống, đúc rút những bài học kinh nghiệm để có những định hướng, những bước đi vững chắc cho sự phát triển trong thời kỳ sắp tới, cuốn sách còn giới thiệu với bạn đọc sự hình thành, khái quát nội dung và giá trị của nguồn tư liệu lưu trữ do Trung tâm Lưu trữ quốc gia II quản lý.

Cuốn sách gồm có 3 phần:

Phần thứ nhất: Những cơ sở, tiền đề cho sự ra đời của Trung tâm Lưu trữ quốc gia II

Phần thứ hai: Trung tâm Lưu trữ quốc gia II vững bước đi lên

Phần thứ ba: Trung tâm Lưu trữ quốc gia II - Sứ mệnh cao cả


phat-trien-nguon-nhan-lucTác giả: PGS. TS. Vũ Văn Phúc, TS. Nguyễn Duy Hùng (Đồng chủ biên)

Số trang: 496 trang

Giá tiền: 78.000đ

Cuốn sách gồm tập hợp các bài tham luận tại Hội thảo Phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế do Tạp chí Cộng sản và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật đồng tổ chức vào ngày 24-8-2012.

Cuốn sách được chia thành 3 phần:

-          Phần 1: đề cập những tư tưởng, quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta về phát triển nguồn nhân lực; và những vấn đề lý luận chung như: cách tiếp cận nghiên cứu nguồn nhân lực, từ lý luận đến thực tiễn phát triển nguồn nhân lực…

-          Phần 2: tập trung giới thiệu những kinh nghiệm phát triển nguồn nhân lực của một số ngành trong nước (như dầu khí, ngân hàng…) và của một số nước, vùng lãnh thổ trên thế giới.

-          Phần 3: tập trung phân tích thực trạng, những bất cập, thách thức và đề xuất các giải pháp… của phát triển nguồn nhân lực nói chung của nước ta hiện nay, nguồn nhân lực chất lượng cao nói riêng trong các doanh nghiệp nhà nước; vấn đề đào tạo theo nhu cầu của các doanh nghiệp; phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa quan hệ lao động; chất lượng giáo dục đại học; đổi mới cơ chế tài chính và chuyên môn cho việc dạy và học ở bậc đại học; đào tạo nghề, nhất là đào tạo nghề cho lao động nông thôn; phát triển nguồn nhân lực trong một số ngành như du lịch, đối ngoại, tài chính – ngân hàng,…


chuyen-ke

Tác giả: ThS. Nguyễn Anh Minh (Sưu tầm và tuyển chọn)

Số trang: 156 trang

Giá tiền: 24.000 đồng

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh tụ vĩ đại của giai cấp công nhân và của dân tộc Việt Nam; Anh hùng giải phóng dân tộc; danh nhân văn hóa thế giới. Cả cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Người đã trải qua bao gian nan, vất vả; hết lòng phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân.

Sinh thời, Người luôn dành cho thế hệ măng non của nước nhà những tình cảm đặc biệt, rất ân cần, cụ thể và gần gũi với thực tế. Trong trái tim nhân hậu của vị Cha già dân tộc, ở giai đoạn nào của cuộc cách mạng, trẻ em cũng luôn là lớp công dân được Bác dành sự quan tâm sâu sát và mong mỏi “các em mai sau lớn lên thành những người dân xứng đáng với nước độc lập, tự do”. Với ý nghĩa đó, những bức thư Bác gửi nhân dịp khai trường, mỗi dịp trung thu, những bài nói, bài phát biểu về nhiệm vụ chăm sóc thiếu niên, nhi đồng, những món quà tặng đầy ý nghĩa của Người dành cho các cháu thiếu niên, nhi đồng… luôn ân tình, thấm đậm chủ nghĩa nhân văn.

Sau khi Cách mạng Tháng Tám thành công, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt niềm tin, hy vọng rất nhiều ở thế hệ tương lai của nước nhà, sự quan tâm của Người đối với thiếu niên, nhi đồng gắn liền với những trăn trở về tương lai của dân tộc, của đất nước. Không chỉ quan tâm đến giáo dục, dạy dỗ thế hệ măng non, dù bận công việc quốc gia, Người vẫn không quên Tết Trung thu độc lập đầu tiên của các cháu và viết rằng: “Trung thu này, Già Hồ không có gì gửi tặng các em. Chỉ gửi tặng các em một trăm cái hôn thân ái”.

Hướng tới kỷ niệm 122 năm Ngày sinh của Người và đẩy mạnh việc thực hiện Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản cuốn sách Chuyện kể và những bức thư Bác Hồ gửi thiếu niên, nhi đồng do ThS. Nguyễn Anh Minh (Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch) sưu tầm và tuyển chọn.

Nội dung cuốn sách gồm hai phần:

Phần I: Những bức thư của Bác Hồ gửi thiếu niên, nhi đồng.

Phần II: Chuyện kể Bác Hồ với thiếu niên, nhi đồng.

Đọc cuốn sách, người đọc cảm nhận được sâu sắc tình cảm bao la, mênh mông và sự quan tâm ân cần, cũng như những trăn trở, gửi gắm của Người với thiếu niên, nhi đồng - thế hệ tương lai của nước nhà.


Lich su BAO CHI CMVN

Tác giả: PGS. TS. Đào Duy Quát (Chủ biên)

Số trang: 596

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn các nhà báo rằng: Báo chí phải phục vụ nhân dân, chủ nghĩa xã hội, đại đoàn kết dân tộc và hòa bình thế giới. Người làm báo phải là chiến sĩ xung kích trên mặt trận văn hóa - tư tưởng. Thấm nhuần lời dạy của Bác, các cơ quan báo chí và các thế hệ những người làm báo cách mạng Việt Nam đã không ngừng phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với vai trò là vũ khí sắc bén trên mặt trận tư tưởng, góp phần bảo vệ Tổ quốc và xây dựng đất nước giàu mạnh.

Ngày 21-6-1925, báo Thanh niên, cơ quan của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên ra số đầu tiên, đánh dấu sự khởi nguồn một dòng báo chí hoàn toàn mới trong lịch sử báo chí Việt Nam: báo chí cách mạng. Được xuất bản gần như đều đặn hằng tuần, với gần 90 số báo, tờ báo đầu tiên trong lịch sử báo chí cách mạng Việt Nam đã hoàn thành sứ mệnh lớn lao của mình là bước đầu truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin vào Việt Nam, chuẩn bị về mặt lý luận, chính trị, tư tưởng và tổ chức cho sự thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tính đến năm 2010, báo chí cách mạng Việt Nam đã đi được một chặng đường dài 85 năm với những bước phát triển rất mạnh mẽ, gắn bó chặt chẽ với lịch sử cách mạng của đất nước, của dân  tộc và đã có những đóng góp to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đổi mới và hội nhập quốc tế. Chặng đường lịch sử 85 năm ấy với những sự kiện, những dấu mốc, những thăng trầm, những giá trị, thành tựu và cả những hạn chế đã được tổng kết trong cuốn sách Lịch sử báo chí cách mạng Việt Nam (1925-2010) do PGS. TS. Đào Duy Quát chủ biên.

Nội dung cuốn sách phản ánh một cách sinh động, có hệ thống toàn bộ chặng đường 85 năm hình thành và phát triển của báo chí cách mạng Việt Nam theo trình tự thời gian, gắn với các thời kỳ lịch sử của dân tộc: 1925-1945, 1945-1954, 1954-1975, 1976-1986, 1986-2000, 2000-2010. Trong từng thời kỳ, các tác giả lại chia thành những giai đoạn nhỏ, phân tích kỹ bối cảnh, tình hình chính trị - xã hội, điều kiện lịch sử trong nước và thế giới, tương ứng là những phân tích sâu về tình hình hoạt động, những nhiệm vụ cụ thể của báo chí nước nhà, điểm ra những tờ báo chủ lực, tiêu biểu trong các giai đoạn này. Nếu như trong thời kỳ đầu của nền báo chí cách mạng (1925-1945), ngoài báo Thanh niên, có thể kể ra những tờ báo, tạp chí ghi dấu ấn đậm nét trong làng báo như: Búa Liềm, Đỏ, Tranh đấu, Dân chúng, Việt Nam độc lập, Cứu quốc, Cờ giải phóng… thì trong những thời kỳ tiếp theo, không thể không kể đến những cái tên: Sự thật, Độc lập, Lao động, Nhân dân, Quân đội nhân dân, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Phát thanh tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam…

Bằng văn phong chính luận, các tác giả cuốn sách đã tái hiện lại lịch sử báo chí cách mạng Việt Nam với đầy ắp các sự kiện, con số, tư liệu lịch sử nhưng không hề khiến độc giả thấy khô khan, tẻ nhạt, nhàm chán mà ngược lại, rất lôi cuốn. Kể cả khi đánh giá tình hình chính trị, xã hội, tình hình hoạt động báo chí hay khi giới thiệu quá trình ra đời và hoạt động cũng như những đóng góp của những tờ báo, tạp chí cụ thể, các tác giả vẫn kết hợp nhuần nhuyễn giữa sự khái quát, phân tích, đánh giá với những ví dụ cụ thể, sinh động.

Nếu ví cuốn sách này là một bức tranh về chủ đề lịch sử báo chí cách mạng Việt Nam, thì có thể nói các tác giả đã vẽ nên một bức tranh sống động, chân thực về mặt lịch sử, lôgic về mặt bố cục và được chuyển tải bởi những nét vẽ khá mềm mại, uyển chuyển.

Với gần 600 trang sách, với 7 chương khái quát quá trình phát triển báo chí cách mạng qua các thời kỳ và phần cuối cùng khép lại cuốn sách: Báo chí cách mạng Việt Nam - 85 năm nhìn lại, độc giả, đặc biệt là những người đang công tác, hoạt động trong ngành báo chí và những người quan tâm tới lĩnh vực này, sẽ cảm thấy hài lòng bởi đã được tiếp cận một công trình nghiên cứu công phu, có giá trị.ton-that-tungTác giả: Hội Khoa học Lịch sử tỉnh Thừa Thiên - Huế - Bệnh viện Trung ương Huế

Số trang: 172 trang

Giá: 43.000đ

Giáo sư, Viện sĩ, Bác sĩ, Anh hùng Lao động Tôn Thất Tùng sinh năm 1912, mất năm 1982, trong một gia đình hoàng tộc, nhưng ông đã sớm gạt bỏ ý tưởng truyền thống “học để ra làm quan” mà rẽ sang một hướng khác là học nghề y để chữa bệnh cứu người. Từ đó, ông đã sống trọn vẹn với cuộc đời và y nghiệp của mình bằng tất cả tài năng và phẩm giá, bằng tất cả tình yêu thương con người, làm rạng danh nền y học Việt Nam. 

Giáo sư Tôn Thất Tùng là một nhà khoa học mẫu mực, ông đã sáng tạo ra phương pháp cắt gan khô tiên tiến - “phương pháp Tôn Thất Tùng”, được y học thế giới ngưỡng mộ và làm nền tảng kỹ thuật ghép gan sau này. Suốt cuộc đời khoa học của mình, ông đã đóng góp cho nền y học Việt Nam và thế giới hơn 120 công trình nghiên cứu y học xuất sắc; được nhận nhiều giải thưởng, nhiều danh hiệu cao quý. Ông cũng là người có công lao lớn trong việc đào tạo ra nhiều thế hệ thầy thuốc Việt Nam. Sau này, nhiều người đã trở những thầy thuốc giỏi, những chuyên gia ngoại khoa hàng đầu của đất nước.

Nhưng trên tất cả, ông là một nhà trí thức yêu nước chân chính. Ngay từ đầu những năm 30 của thế kỷ XX, tận mắt chứng kiến cảnh tượng quan lại ở Huế, ông đã quyết không theo nghiệp học làm quan mà rời Huế ra Hà Nội để theo học ngành y với hoài bão mai sau sẽ làm một nghề “tự do” không phụ thuộc vào đám quan lại hay chính quyền thực dân. Ông đã đến với cách mạng bằng “ánh sáng của đôi mắt Bác Hồ”, quyết tâm bước vào cuộc kháng chiến trường kỳ gian khổ của dân tộc. Ông đã cống hiến tuổi xuân và hy sinh cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập của dân tộc và sự nghiệp cao cả của người thầy thuốc; trở thành một nhà khoa học nổi tiếng, một thầy thuốc tài năng kiệt xuất, nhà giáo ưu tú, nhà hoạt động chính trị xuất sắc.

Cuốn sách Tôn Thất Tùng - Phác thảo chân dung một danh nhân y học Việt Nam thời hiện đại tập hợp các bài phát biểu, các tham luận tại Hội thảo khoa học Kỷ niệm 100 năm ngày sinh Giáo sư, Viện sĩ, Bác sĩ, Anh hùng Lao động Tôn Thất Tùng (10-5-1912 - 10-5-2012) do Hội Khoa học Lịch sử tỉnh Thừa Thiên - Huế và Bệnh viện Trung ương Huế phối hợp tổ chức tháng 5 năm 2012 vừa qua. Nội dung các bài viết đề cập đến nhiều vấn đề về gia thế, quê hương, cuộc đời, sự nghiệp của Giáo sư Tôn Thất Tùng, bước đầu cung cấp khá toàn diện cho người đọc về chân dung một nhà khoa học tài năng, đức độ, mang tầm vóc quốc gia và quốc tế. Thông qua các bài phát biểu, tham luận tại Hội thảo, chúng ta sẽ phần nào hiểu được những đóng góp xuất sắc của Giáo sư Tôn Thất Tùng trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là y học, giáo dục và đào tạo; những phẩm chất đáng quý của một người thầy đã từ bỏ chốn quan trường để đi theo cách mạng, đồng hành cùng dân tộc trong thế kỷ XX.

Phạm Thị Thinh106-nha-thong-thaiTác giả: P.S.Tarannốp

Số trang: 752 trang

Giá tiền: 153.000 đ

Từ trước đến nay, đã có nhiều người viết về các bậc vĩ nhân, các nhà hiền triết, các nhà thông thái. Các công trình ấy cũng đã cung cấp nhiều thông tin bổ ích, đã đi sâu vào nhiều khía cạnh trong cuộc đời và sự nghiệp của các nhân vật. Song, người đọc vẫn cảm thấy thiếu vắng một công trình có tính chất cẩm nang giới thiệu một cách có hệ thống và ngắn gọn để dễ đọc và dễ nhớ về những nhân vật tiêu biểu, dùng làm sách tra cứu cho độc giả.

Cuốn sách 106 nhà thông thái do P.S.Tarannốp biên soạn, Đỗ Minh Hợp dịch và hiệu đính từ bản tiếng Nga do Nhà xuất bản Sóng Thần, Mátxcơva xuất bản năm 1996 và mới đây, được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật cho xuất bản bằng tiếng Việt, đã đáp ứng được yêu cầu trên.

Trong cuốn sách, dựa trên tiêu chí “chỉ quan tâm đến các nhân vật trong đó thành tố tư tưởng trong sự nghiệp sáng tạo đã rõ ràng”, tác giả lấy mốc từ ông vua Sôlômông cho đến Actua Sôpenhaoơ, chọn ra 106 gương mặt để trình bày khái quát, cô động lại, lược khảo vắn tắt những nét chính về cuộc đời, các sự kiện làm nên số phận, tạo nên tính cách, những lý thuyết khoa học và tư tưởng đặc trưng cho mỗi nhân vật qua những đoạn trích dẫn, những câu châm ngôn, cách ngôn, chỉ dụ, lời khuyên, lời cảnh tỉnh, các nhận xét, quan điểm…

Với hơn 700 trang sách, mỗi nhân vật nhắc đến trong cuốn sách này, được tác giả giới thiệu qua bốn tiêu chí: cuộc đời, số phận, học thuyết và tư tưởng. Qua đó, giúp người đọc có thể bổ sung và làm giàu kiến thức, tăng cường năng lực hiểu biết, khám phá và sáng tạo của mình.

Đúng như trong Lời nói đầu, P.S.Tarannốp viết: “Cuốn sách này không phải là một hợp tuyển, nhưng cũng có thể sử dụng như một hợp tuyển. Nó không phải là sách giáo khoa vì nó đầy đủ hơn, toàn diện hơn, khách quan hơn và cụ thể hơn rất nhiều. Nhưng nó cũng có thể được sử dụng như một cuốn sách giáo khoa vì nó được biên soạn cho mục đích giảng dạy và tập trung vào việc trình bày tài liệu theo tiến trình thời gian. Nó không phải là trích tuyển vì nó không đặt ra nhiệm vụ “tùy tiện nhặt ra” những đoạn trích dẫn từ một khối tài liệu phong phú và vô tận, để gợi cho độc giả có ý nghĩ là dẫu sao mình cũng lĩnh hội được tài liệu và hiểu thấu đáo nó…”.


Chinh sach cua Dang Nha nuoc ve cham soc nguoi cao tuoi

Tác giả: Hà Văn Thuật

Số trang: 252

Người cao tuổi Việt Nam là những người lao động cần cù, sáng tạo, những người đã từng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc. Những cống hiến to lớn của lớp người cao tuổi Việt Nam đã tạo nên bề dày truyền thống vẻ vang gắn liền với tiến trình lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, người cao tuổi đã góp sức trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc cũng như trong sự nghiệp đổi mới đất nước. Nay tuy tuổi đã cao, nhiều người vẫn tiếp tục cống hiến tài năng, trí tuệ, kinh nghiệm cho công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Đảng và Nhà nước ta luôn đánh giá cao vị trí, vai trò của người cao tuổi đối với đất nước; đồng thời có nhiều chủ trương, chính sách thiết thực đối với người cao tuổi và Hội Người cao tuổi Việt Nam. Đảng ta khẳng định: xây dựng chính sách chăm sóc sức khỏe, quan tâm đến người cao tuổi về y tế, hưởng thụ văn hóa, nhu cầu được thông tin, phát huy khả năng tham gia đời sống chính trị của đất nước và các hoạt động xã hội, nêu gương tốt về giáo dục lý tưởng và truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Thực hiện tốt chính sách đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc người có công với nước. Xây dựng chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi, phát huy vai trò Hội Người cao tuổi Việt Nam.

Nhằm giúp các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, các cơ quan thuộc tổ chức Hội Người cao tuổi Việt Nam và bạn đọc tìm hiểu những nội dung trên, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản cuốn sách: Chính sách của Đảng, Nhà nước về chăm sóc, phụng dưỡng và phát huy vai trò của người cao tuổi (Hỏi và đáp) của tác giả Hà Văn Thuật. Cuốn sách gồm 37 mục hỏi đáp liên quan đến nhiều khía cạnh khác nhau trong công tác chăm sóc, phụng dưỡng và phát huy vai trò của người cao tuổi.


 

Văn kiện Đảng

Untitled document VANKIENDANG2

Hệ thống văn bản

Untitled document van ban phap luat

thiet ke biet thu-- thiet ke kien truc-- điện thoại sky

sky a820l-- sky a830l