Trang chủ Sách bán chạy Bộ Luật hình sự hiện hành (Bộ Luật năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017)

Bộ Luật hình sự hiện hành (Bộ Luật năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017)

bo luat hinh su 62

Tác giả: Quốc hội

Số trang: 496 trang - Giá tiền: 91.000 đồng

Xuất bản: Tháng 1-2018