Loading...

Bông sen trắng giữa lòng Hà Nội

 Bông sen trắng giữa lòng Hà Nội
Tác giả: TS. Chu Đức Tính
Số trang: 224 trang
Giá tiền: 77.000 đ
Xuất bản: Tháng 7-2020
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách tập hợp những bài viết về quá trình hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; giới thiệu về những nơi, những con người thầm lặng đã có công lao trong việc gìn giữ những di sản về Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong đó, Bảo tàng Hồ Chí Minh chính là cơ quan giữ vai trò quan trọng nhất trong công tác này.

  Nội dung cuốn sách được chia thành 02 phần:

  Phần thứ nhất: Nghiên cứu về tiểu sử - sự nghiệp Hồ Chí Minh;

  Phần thứ hai: Di sản và những người gìn giữ di sản văn hóa Hồ Chí Minh.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Vũ Hoàng Công
  Giá tiền: 128.000 đ
  Tác giả: TS. Đặng Xuân Hoan (Chủ biên), PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Vân (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 150.000 đ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Đặng Xuân Hoan (Chủ biên), PGS.TS. Lương Thanh Cường (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 233.000 đ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng
  Giá tiền: Liên hệ