Góp phần nghiên cứu giá trị và sức sống trong Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản

 Góp phần nghiên cứu giá trị và sức sống trong Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản
Tác giả: Ths. Trần Thị Kim Cúc
Số trang: 148 trang
Giá tiền: 15.000 đ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nhân dịp kỷ niệm 160 năm ra đời Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia xuất bản cuốn sách Góp phần nghiên cứu giá trị và sức sống trong Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản, do Ths. Trần Thị Kim Cúc làm chủ biên, là kết quả nghiên cứu của nhóm cán bộ nghiên cứu Viện Kinh điển Mác - Lênin thuộc Học Viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh. Các tác giả đã tập trung khẳng định tính đúng đắn và khoa học của những luận điểm trong Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản trước tình hình thế giới và trong nước đã thay đổi nhiều so với thời điểm C.Mác và Ph.Ăngghen viết Tuyên ngôn. Từ đó, làm rõ giá trị và sức sống của nó trên phương diện khoa học để bảo vệ và khẳng định nền tảng tư tưởng của Đảng. Nội dung cuốn sách gồm hai chương:

  Chương I - Một số vấn đề trong nhận thức về giá trị và sức sống của Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản, đề cập các nội dung: quan niệm về giá trị và sức sống của một tác phẩm, một số yêu cầu khi nghiên cứu và phân loại các giá trị trong Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản.

  Chương II - Giá trị và sức sống của các luận thuyết trong Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản, trình bày về giá trị và sức sống của phương pháp luận, giá trị và sức sống của những luận điểm về chủ nghĩa tư bản, của lý luận về chủ nghĩa xã hội, của những luận điểm về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân…

  Sách gồm 148 trang, giá bán 15.000đ.

  GIAO LINH

   

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hoa Lư
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Liên doanh Vietsovpetro
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Đặng Trí Dũng (Chủ biên)
  Giá tiền: 161.000 đ
  Tác giả: Tập Cận Bình
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bình Dương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đảng bộ tỉnh Điện Biên, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Điện Biên Phủ
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đảng bộ tỉnh Gia Lai, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Phú Thiện
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đảng bộ tỉnh Quảng Trị, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Cam Lộ
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bắc Yên
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Võ Văn Thật
  Giá tiền: 225.000 đ
  Tác giả: Huyện ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện Phú Hòa
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Tỉnh ủy Vĩnh Long
  Giá tiền: Liên hệ