Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn

Ngày đăng: 28/12/2023 - 19:12

Chiều 28/12/2023, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn (2009 - 2023) theo hình thức trực tiếp và trực tuyến. Đây là dịp nhìn lại một chủ trương hết sức đúng đắn của Ban Bí thư, đồng thời thẳng thắn chỉ ra những ưu điểm và hạn chế trong quá trình thực hiện. Qua đó, đưa ra các giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả của Đề án trong thời gian tới. 

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự chỉ đạo và chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Trần Thanh Lâm, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Chỉ đạo Đề án; đồng chí Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Phó Chủ tịch Hội đồng Chỉ đạo Đề án chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị, có đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương; thành viên Hội đồng Chỉ đạo Đề án, Ban Tổ chức thực hiện Đề án; đại diện lãnh đạo ban tuyên giáo một số tỉnh, thành ủy; đại diện lãnh đạo các đơn vị tham gia xuất bản sách của Đề án. Tham gia các điểm cầu trực tuyến có đại diện Thường trực tỉnh, thành ủy; lãnh đạo ban tuyên giáo một số tỉnh, thành ủy; đại diện lãnh đạo sở văn hóa, thể thao, sở văn hóa, thể thao và du lịch, sở thông tin và truyền thông; đại diện thường trực cấp huyện, ban tuyên giáo cấp huyện; đại diện lãnh đạo một số xã, phường, thị trấn tiêu biểu trong triển khai Đề án.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu chỉ đạo và kết luận tại Hội nghị

Được sự đồng ý của Ban Bí thư Trung ương Đảng, từ năm 2009, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật (đơn vị Thường trực Đề án) triển khai thực hiện thí điểm Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là Đề án) tại 16 tỉnh, thành phố. Mục tiêu của Đề án nhằm nâng cao kiến thức, trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở xã, phường, thị trấn trong sạch, vững mạnh, phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

Ngày 23/11/2010, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Thông báo kết luận số 396-TB/TW, chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án trang bị sách cho tất cả các cơ sở xã, phường, thị trấn của 63 tỉnh, thành phố trong cả nước, trên cơ sở đánh giá việc thực hiện thí điểm Đề án.

Đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trình bày báo cáo Tổng kết Đề án tại Hội nghị

Thay mặt Ban Tổ chức, đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã trình bày Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn (2009 - 2023). Theo đó, từ năm 2009 đến nay, Đề án đã trang bị cho cơ sở xã, phường, thị trấn ở 63 tỉnh, thành phố trên cả nước 593 đầu sách (cả đĩa CD-ROM và CD Audio), với tổng số 14.408.340 bản in. Để tăng cường hiệu quả của Đề án, Trang Thư viện sách điện tử (Thuviencoso.vn) đã được xây dựng từ đầu năm 2020 và cung cấp bản số hóa hơn 500 đầu sách của Đề án, phục vụ việc đọc và tra cứu trực tuyến của cán bộ, đảng viên và nhân dân ở cơ sở.

Báo cáo tập trung làm rõ những kết quả đã đạt được trong việc tổ chức triển khai, thực hiện Đề án trên các mặt: công tác lựa chọn đề tài, tổ chức biên soạn, biên tập sách; công tác tiếp nhận, quản lý sách của Đề án; tình hình nghiên cứu, học tập sách của Đề án; công tác thông tin, tuyên truyền Đề án. Sách của Đề án phong phú, đa dạng với các mảng đề tài: sách học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; sách về công tác xây dựng Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể; sách chính trị - pháp luật; sách kiến thức phổ thông; sách kỹ năng lãnh đạo, quản lý; sách phổ biến kỹ thuật nông, lâm, ngư nghiệp; sách trang bị cho vùng đồng bào dân tộc; sách xây dựng nông thôn mới; sách dành cho thanh thiếu niên…

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã tích cực phối hợp với các đài truyền hình đăng tải tin, bài tuyên truyền về mục đích, yêu cầu, ý nghĩa của sách lý luận, chính trị, pháp luật đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở; xây dựng phóng sự truyền hình tuyên truyền về Đề án, về một số mô hình quản lý, sử dụng sách có hiệu quả ở các địa phương.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai, tổ chức thực hiện Đề án vẫn còn một số khó khăn, hạn chế như: chưa thúc đẩy sự tham gia, vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các sở, ban, ngành khác trên toàn quốc. Ở một số nơi, một số cấp ủy, chính quyền chưa thực sự quan tâm đến công tác quản lý, sử dụng sách của Đề án, chưa có phòng đọc riêng, thiếu trang thiết bị phục vụ người đọc, gây lãng phí nguồn lực, ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả thực hiện Đề án.

Để Đề án được triển khai một cách thiết thực, hiệu quả, báo cáo cũng chỉ rõ, trong thời gian tới, cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm: tìm kiếm các giải pháp để tiếp tục nâng cao chất lượng nội dung và hình thức sách của Đề án, tăng cường xuất bản sách điện tử và phổ biến nội dung sách trên mạng xã hội và các nền tảng số, tăng cường xuất bản thêm nhiều đầu sách nói, sách hình ảnh, sách đa phương tiện, sách bằng nhiều thứ tiếng phục vụ đồng bào các dân tộc thiểu số; thường xuyên khảo sát, kiểm tra, đánh giá thực trạng triển khai tại các tỉnh, thành phố; đồng thời, để phát huy tác dụng của Đề án, các cấp ủy đảng, chính quyền cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan triển khai Đề án; quan tâm sắp xếp, chỉ đạo đầu tư xây dựng, tu bổ các nhà văn hóa, thư viện, tủ sách, bố trí phòng đọc riêng ở xã, phường, thị trấn; các cấp, các ngành, các cơ quan thông tấn, báo chí cần làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, giới thiệu về mục đích, ý nghĩa và nội dung sách của Đề án.

Toàn cảnh Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn

Tại Hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận và thống nhất: Qua 15 năm triển khai (2009 - 2023), Đề án thực sự phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao kiến thức, trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân ở cơ sở; nhận được sự đồng tình, ủng hộ của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể cũng như của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân, trở thành một trong những Đề án có ý nghĩa thiết thực đối với việc đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị cơ sở, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên ở cấp xã, phường, thị trấn. Trong điều kiện nguồn kinh phí của các xã, phường, thị trấn dành cho việc mua sách còn khó khăn, đặc biệt đối với các xã ở miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, việc triển khai trang bị sách của Đề án đã góp phần giúp cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân ở cơ sở có thêm nguồn tài liệu chính thống, tin cậy để nghiên cứu, học tập, ứng dụng trong thực tiễn.

Phát biểu chỉ đạo và Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả, thành tích của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp; Hội đồng Chỉ đạo, Ban Tổ chức thực hiện Đề án; các đơn vị thực hiện Đề án trong việc triển khai quyết liệt, hiệu quả Đề án 15 năm qua, đặc biệt là sự phối kết hợp chặt chẽ, hiệu quả của Ban Tuyên giáo Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật. Trên cơ sở tổng kết các ý kiến tham luận tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đề nghị cần tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm: (1) Các cấp ủy đảng, chính quyền cần nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn về ý nghĩa, mục đích, yêu cầu và tầm quan trọng của Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn; về trách nhiệm trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện; (2) Chú trọng việc nắm bắt nhu cầu của cán bộ, đảng viên và nhân dân ở khu vực nông thôn, miền núi, hải đảo, đồng bào dân tộc thiểu số…, từ đó xác định mục tiêu, kế hoạch xuất bản phù hợp về đề tài, số lượng sách cần trang bị cho cơ sở xã, phường, thị trấn; tiếp tục đổi mới công tác lựa chọn đề tài, biên soạn nội dung sách cho phù hợp với tình hình thực tiễn; (3) Bố trí nguồn kinh phí đầu tư xây dựng phòng đọc sách, trang thiết bị phục vụ cho việc quản lý, bảo quản, sử dụng sách, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn đến đọc sách, tra cứu tìm hiểu kiến thức. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ quản lý sách của Đề án. Phát hiện những mô hình tốt, sáng tạo, những cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác tổ chức thực hiện để biểu dương, khen thưởng, phổ biến rộng rãi; (4) Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng Đề án bằng nhiều hình thức; (5) Căn cứ thực tiễn nhu cầu của cán bộ, đảng viên và nhân dân ở cơ sở, triển khai xuất bản sách theo hướng đa dạng hóa các loại hình ấn phẩm của Đề án, đẩy mạnh số hóa, xuất bản và phát hành sách điện tử trên mạng internet để tạo điều kiện thuận lợi trong việc khai thác, tra cứu, tìm hiểu của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, lịch sử, kịp thời đáp ứng yêu cầu số hóa trong bối cảnh mới. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu Hội đồng Chỉ đạo, Ban Tổ chức Đề án tiếp thu đầy đủ, nghiêm túc những đề xuất, kiến nghị trong báo cáo và tham luận của các đại biểu, khẩn trương hoàn thiện báo cáo, đề xuất Ban Bí thư Trung ương Đảng về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Đề án một cách phù hợp nhất trong giai đoạn tiếp theo, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của cấp cơ sở trong tình hình mới.

Trao tặng bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chỉ đạo triển khai và tổ chức thực hiện Đề án

Qua chặng đường 15 năm (2009 - 2023), những kết quả, thành tích mà Đề án đạt được đã tiếp tục khẳng định ý nghĩa thiết thực, tầm quan trọng của việc thực hiện Đề án đối với việc nâng cao năng lực, trình độ, kiến thức, bản lĩnh chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở xã, phường, thị trấn trong sạch, vững mạnh, phục vụ tốt yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

Tại Hội nghị, Ban Tuyên giáo Trung ương đã trao tặng bằng khen cho 02 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác chỉ đạo, triển khai Đề án và 09 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức, thực hiện Đề án.

Các đại biểu tham quan gian trưng bày sách tại Hội nghị

Bình luận