Kỷ yếu Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ nhất – 2010

 Kỷ yếu Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ nhất – 2010
Tác giả:
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • alt

  Tác giả: Ủy ban dân tộc

  Số trang: 596 trang

  Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ nhất được tổ chức tại thủ đô Hà Nội từ ngày 12 đến ngày 13-5-2010, là sự kiện chính trị quan trọng, biểu tượng của khối đại đoàn kết dân tộc, 

  thống nhất ý chí, hành động nhằm phát huy sức mạnh của dân tộc Việt Nam vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Đây là lần đầu tiên Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam được Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc tổ chức với quy mô toàn quốc, tập hợp đầy đủ đại biểu 54 dân tộc anh em trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

  Nhằm phục vụ nhu cầu tìm hiểu và nghiên cứu của bạn đọc, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật phối hợp với Ủy ban Dân tộc xuất bản cuốn Kỷ yếu Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ nhất – 2010. Cuốn sách gồm các nội dung:

  -          Các văn bản chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Thủ tướng Chính phủ và các văn bản của Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu toàn quốc các

  dân tộc thiểu số Việt Nam.

  -          Diễn văn khai mạc, bế mạc Đại hội; Báo cáo Chính trị của Đại hội; báo cáo điển hình; phát biểu của lãnh đạo Đảng và Nhà nước; tham luận của các đại biểu tham dự Đại hội;…

  -          Danh sách các đại biểu tham dự Đại hội; danh sách Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số ViệtNam.

  -          Hình ảnh các hoạt động của Đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam.
  Cuốn sách sẽ giúp bạn đọc có cái nhìn tổng quan về công tác dân tộc và chính sách dân tộc trong suốt quá trình đấu tranh giải
  phóng dân tộc và xây dựng đất nước thông qua các báo cáo chính trị, các báo cáo tham luận… được trình bày tại Đại hội; quá trình chuẩn bị, tổ chức Đại hội, diễn biến trước và trong Đại hội được thể hiện tại các văn bản, tài liệu, các hình ảnh được sắp xếp lôgic theo trình tự thời gian, diễn biến các sự kiện. Thông qua các nội dung, bạn đọc sẽ hiểu rõ được đường lối nhất quán của Đảng và Nhà nước trong công tác dân tộc và đại đoàn kết dân tộc, khẳng định, tôn vinh và biểu dương công lao đóng góp to lớn của các dân tộc thiểu số đối với thắng lợi chung của cách mạng Việt Nam.


  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hải Dương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thị Hoài Lê, PGS.TS. Trần Thị Xuân Anh
  Giá tiền: 174.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thế Nghĩa
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ phường Đội Cấn, Đảng bộ Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sơn La
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sơn La
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng
  Giá tiền: 47.000 đ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Văn Phú, Đảng bộ huyện Thường Tín
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tuyên Quang
  Giá tiền: 336.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Huỳnh Thị Gấm (Chủ biên)
  Giá tiền: 165.000 đ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tân Biên, Đảng bộ tỉnh Tây Ninh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Tỉnh ủy Bình Dương, Ban Tổ chức Tỉnh ủy
  Giá tiền: Liên hệ