Tài liệu bồi dưỡng công tác Đảng cho bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở (tái bản)

 Tài liệu bồi dưỡng công tác Đảng cho bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở (tái bản)
Tác giả:
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 •  

  Tác giả: Ban Tuyên galtiáo Trung ương

  Tài liệu bồi dưỡng công tác đảng cho bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở được Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia được sử dụng trong nhiều năm qua đã đáp ứng được nhu cầu bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng, bao gồm nâng cao năng lực lãnh đạo, trình độ nghiệp của bí thư và cấp ủy viên cơ sở. Trong lần tái bản này, cuốn sách được Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức bổ sung, sửa chữa để đáp ứng nhu cầu bồi dưỡng nghiệp vụ cho bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở theo tinh thần các nghị quyết, chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X.

  Nội dung cuốn sách gồm sáu bài giảng và phần phụ lục, tập trung trình bày những vấn đề cơ bản nhất của công tác xây dựng Đảng, những chủ trương, đường lối của Đảng ta về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, hướng dẫn thực hiện một số nguyên tắc, nghiệp vụ công tác cho bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở.

  Cuốn sách gồm 204 trang, giá 16.000đ.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Lương Thị Quyên (Chủ biên)
  Giá tiền: 119.000 đ
  Tác giả: TS. Trương Quốc Việt - TS. Lý Thị Huệ
  Giá tiền: 145.000 đ
  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 14.000 đ
  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 106.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 35.000 đ
  Tác giả: Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại, Ban Tuyên giáo Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử công an, Bộ Công an
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Văn Giang, PGS.TS. Đinh Ngọc Giang, TS. Nguyễn Ngọc Ánh (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 200.000 đ
  Tác giả: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Đặng Xuân Hoan (Chủ biên), PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Hải - TS. Nguyễn Đăng Quế (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 226.000 đ