Loading...

Đoàn kết dân tộc ở Việt Nam

 Đoàn kết dân tộc ở Việt Nam
Tác giả: Trung tướng, PGS.TS. Nguyễn Đình Minh (Chủ biên)
Số trang: 324 trang
Giá tiền: 80.000 đ
Xuất bản: Tháng 6-2016
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung cuốn sách luận giải những giá trị truyền thống của đoàn kết dân tộc; cơ sở lý luận, thực tiễn của đường lối, chính sách đoàn kết dân tộc và những thành tựu, bài học kinh nghiệm về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc của Đảng Cộng sản Việt Nam; quan điểm, phương hướng, giải pháp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc hiện nay; vạch rõ âm mưu, thủ đoạn phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở Việt Nam và định hướng giải pháp đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc của các thế lực thù địch; đồng thời làm rõ vai trò và xác định các giải pháp phát huy vai trò của Quân đội nhân dân trong tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở Việt Nam hiện nay.

  Cuốn sách gồm có ba chương:

  Chương 1: Đoàn kết dân tộc - vấn đề chiến lược của cách mạng Việt Nam;

  Chương 2: Đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở Việt Nam của các thế lực thù địch;

  Chương 3: Quân đội nhân dân Việt Nam góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở Việt Nam hiện nay.

   

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Tạp chí Xây dựng Đảng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Ngọc Thanh, GS.TSKH. Phạm Hoàng Hải (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 96.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Lâm Thành - ThS. Triệu Văn Bình (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 80.000 đ
  Tác giả: TS. Hồ Xuân Mai
  Giá tiền: 90.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Tạ Ngọc Tấn
  Giá tiền: 177.000 đ
  Tác giả: Harvey G.Cox – Ikeda Daisaku; Dịch giả: Trần Quang Tuệ
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Đỗ Thanh Hương
  Giá tiền: 101.000 đ
  Tác giả: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Văn phòng Quốc hội, Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TSKH. Thào Xuân Sùng (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Vương Tương Huệ, Thanh Hương dịch
  Giá tiền: 215.000 đ
  Tác giả: TS. Phạm Quỳnh Trang
  Giá tiền: 64.000 đ