Đoàn kết dân tộc ở Việt Nam

 Đoàn kết dân tộc ở Việt Nam
Tác giả: Trung tướng, PGS.TS. Nguyễn Đình Minh (Chủ biên)
Số trang: 324 trang
Giá tiền: 80.000 đ
Xuất bản: Tháng 6-2016
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung cuốn sách luận giải những giá trị truyền thống của đoàn kết dân tộc; cơ sở lý luận, thực tiễn của đường lối, chính sách đoàn kết dân tộc và những thành tựu, bài học kinh nghiệm về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc của Đảng Cộng sản Việt Nam; quan điểm, phương hướng, giải pháp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc hiện nay; vạch rõ âm mưu, thủ đoạn phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở Việt Nam và định hướng giải pháp đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc của các thế lực thù địch; đồng thời làm rõ vai trò và xác định các giải pháp phát huy vai trò của Quân đội nhân dân trong tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở Việt Nam hiện nay.

  Cuốn sách gồm có ba chương:

  Chương 1: Đoàn kết dân tộc - vấn đề chiến lược của cách mạng Việt Nam;

  Chương 2: Đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở Việt Nam của các thế lực thù địch;

  Chương 3: Quân đội nhân dân Việt Nam góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở Việt Nam hiện nay.

   

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Hải Đường
  Giá tiền: 109.000 đ
  Tác giả: Chủ tịch, Đại sứ Chu Công Phùng (Chủ biên)
  Giá tiền: 235.000 đ
  Tác giả: Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Tây Ninh, Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Đỗ Lan Hiền (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Đinh Xuân Dũng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: ThS. Nguyễn Thị Dung, TS. Nguyễn Thị Minh Hạnh, TS. Nguyễn Thị Phương Hoa, TS. Chu Thị Ngân (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 48.000 đ
  Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Trường Lịch
  Giá tiền: 106.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Vũ Văn Hiền
  Giá tiền: 186.000 đ
  Tác giả: TS. Mai K Đa, TS. Dương Quốc Quân, TS. Lê Thị Tuyết
  Giá tiền: 98.000 đ
  Tác giả: TS. Trần Việt Hà (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Can Xuân Tùng, Người dịch: Nguyễn Thành Trung
  Giá tiền: 178.000 đ