Hướng tới cân bằng cán cân thương mại bền vững trong hội nhập quốc tế

Hướng tới cân bằng cán cân thương mại bền vững trong hội nhập quốc tế
Tác giả: Tô Trung Thành (Chủ biên)
Số trang: 212 trang
Giá tiền: 45.000 đ
Xuất bản: Tháng 6-2017
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung sách trình bày tổng quan nghiên cứu về cán cân thương mại, thực trạng cán cân thương mại Việt Nam trong giai đoạn 1997-2015 và các yếu tố tác động đến cán cân thương mại Việt Nam. Qua phân tích thực tế đánh giá các yếu tố tác động các tác giả đã mạnh dạn đề xuất một số giải pháp về chính sách hướng tới cân bằng cán cân thương mại bền vững trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng như: mô hình tăng trưởng và cơ cấu kinh tế, chính sách nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, chính sách thương mại quốc tế, chính sách tỷ giá… Từ những phân tích, đánh giá trên để chúng ta nhìn nhận cán cân thương mại là vấn đề rộng và phức tạp, bởi sự biến động của cán cân thương mại không những phụ thuộc vào đặc điểm mô hình tăng trưởng và cơ cấu kinh tế, mà còn phụ thuộc vào hệ thống các chính sách có liên quan như chính sách thương mại, chính sách tiền tệ và tỷ giá, chính sách thu hút FDI, chính sách phát triển công nghiệp…

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Winston Ma; Biên dịch và Hiệu đính: Lê Tuấn Anh, Phạm Xuân Nam, Trương Như Hiếu, Nguyễn Duy Tuấn, Trịnh Lan Hương
  Giá tiền: 220.000 đ
  Tác giả: Nicholas Johnson, Brendan Markey-Towler
  Giá tiền: 215.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Xuân Phi
  Giá tiền: 214.000 đ
  Tác giả: Fredmund Malik; Biên dịch: Quỳnh Anh, Minh Thu, Anh Đức; Người hiệu đính: Sơn Phạm, Vũ Thị Lanh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Daine Coyle; Người dịch: TS. Dương Hải Hà, TS. Lê Minh Toàn, ThS. Nguyễn Thị Vân Anh; Người hiệu đính; Tô Hoàng Việt Linh
  Giá tiền: 268.000 đ
  Tác giả: TS. Phạm Minh Điển, TS. Hoàng Xuân Hòa, GS.TS. Đỗ Đức Bình, TS. Phạm Ngọc Thắng, TS. Trịnh Mai Vân (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ngô Đại Binh; Người dịch: Nguyễn Xuân Thử
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Woon Kin Chung - Loo Ya Lee
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Hà Minh Hiệp và GS.TS. Chen-Fu Chien
  Giá tiền: 174.000 đ
  Tác giả: TS. Phạm Đi
  Giá tiền: 196.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Bùi Đức Thọ - PGS.TS. Trương Thị Nam Thắng (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ