Loading...

Bất cân xứng thông tin trong đào tạo đại học tại Việt Nam (Sách chuyên khảo)

Bất cân xứng thông tin trong đào tạo đại học tại Việt Nam (Sách chuyên khảo)
Tác giả: TS. Phan Hồng Mai (Chủ biên)
Số trang: 224 trang
Giá tiền: 93.000 đ
Xuất bản: Tháng 3-2020
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung cuốn sách được kết cấu thành ba chương:

  Chương I: Cơ sở lý luận và tổng quan nghiên cứu về bất cân xứng thông tin trong đào tạo đại học;

  Chương II: Thực trạng và hệ quả bất cân xứng thông tin trong đào tạo đại học tại Việt Nam;

  Chương III: Giải pháp và khuyến nghị nhằm giảm thiểu bất cân xứng thông tin trong đào tạo đại học tại Việt Nam.

  Qua đó, làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về bất cân xứng thông tin trong đào tạo đại học; phân tích thực trạng bất cân xứng thông tin giữa trường đại học với sinh viên, doanh nghiệp và hệ quả của nó; đề xuất những giải pháp trực tiếp và bổ trợ nhằm giảm thiểu bất cân xứng thông tin trong đào tạo đại học tại Việt Nam.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Khánh Trung Đảng bộ huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Ngọc Hiển, Đảng bộ tỉnh Cà Mau
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đầm Dơi, Tỉnh ủy Cà Mau
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Liên Hiệp, Đảng bộ huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Tỉnh ủy – Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Kiểm toán nhà nước, Dự án EU - PFMO
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Sở Y tế, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Lý Thị Hải Yến (Chủ biên)
  Giá tiền: 125.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Bành Quốc Tuấn (Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh)
  Giá tiền: 160.000 đ
  Tác giả: TS. Viên Thế Giang - TS. Bùi Hữu Toàn (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 127.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Thị Thanh Hương (Chủ biên)
  Giá tiền: 76.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Vũ Trọng Lâm (Chủ biên)
  Giá tiền: 86.000 đ
  Tác giả: Đỗ Quang Hưng
  Giá tiền: Liên hệ