Bất cân xứng thông tin trong đào tạo đại học tại Việt Nam (Sách chuyên khảo)

Bất cân xứng thông tin trong đào tạo đại học tại Việt Nam (Sách chuyên khảo)
Tác giả: TS. Phan Hồng Mai (Chủ biên)
Số trang: 224 trang
Giá tiền: 93.000 đ
Xuất bản: Tháng 3-2020
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung cuốn sách được kết cấu thành ba chương:

  Chương I: Cơ sở lý luận và tổng quan nghiên cứu về bất cân xứng thông tin trong đào tạo đại học;

  Chương II: Thực trạng và hệ quả bất cân xứng thông tin trong đào tạo đại học tại Việt Nam;

  Chương III: Giải pháp và khuyến nghị nhằm giảm thiểu bất cân xứng thông tin trong đào tạo đại học tại Việt Nam.

  Qua đó, làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về bất cân xứng thông tin trong đào tạo đại học; phân tích thực trạng bất cân xứng thông tin giữa trường đại học với sinh viên, doanh nghiệp và hệ quả của nó; đề xuất những giải pháp trực tiếp và bổ trợ nhằm giảm thiểu bất cân xứng thông tin trong đào tạo đại học tại Việt Nam.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hoa Lư
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Liên doanh Vietsovpetro
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Đặng Trí Dũng (Chủ biên)
  Giá tiền: 161.000 đ
  Tác giả: Tập Cận Bình
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bình Dương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đảng bộ tỉnh Điện Biên, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Điện Biên Phủ
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đảng bộ tỉnh Gia Lai, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Phú Thiện
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đảng bộ tỉnh Quảng Trị, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Cam Lộ
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bắc Yên
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Võ Văn Thật
  Giá tiền: 225.000 đ
  Tác giả: Huyện ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện Phú Hòa
  Giá tiền: Liên hệ