Tác giả: Klaus Schwab và Thierry Malleret; Biên dịch và hiệu đính: Lý Thị Hải Yến, Bùi Tài Kiên, Vũ Thị Lanh
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hành Minh, Huyện ủy Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: TS. Quách Thu Nguyệt (tổng hợp và tuyển chọn)
Giá tiền: 1.041.000 đ
Tác giả: Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Vĩnh Linh
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Kỳ Anh, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: Trung đoàn 926, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Trà Vinh
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hải Dương
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thị Hoài Lê, PGS.TS. Trần Thị Xuân Anh
Giá tiền: 174.000 đ
Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thế Nghĩa
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ phường Đội Cấn, Đảng bộ Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sơn La
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sơn La
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng
Giá tiền: 47.000 đ
Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Văn Phú, Đảng bộ huyện Thường Tín
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tuyên Quang
Giá tiền: 336.000 đ
« 1 2 3 4 5 »