Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: TS. Đỗ Thị Thanh Loan, TS. Hoàng Thu Thảo (Đồng chủ biên)
Giá tiền: 124.000 đ
Tác giả: Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Tháp (Bộ Tư lệnh Quân khu 9)
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: PGS.TS. Đặng Hoàng Linh
Giá tiền: 120.000 đ
Tác giả: Bộ Công Thương
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: TS. Nguyễn Thị Như (Chủ biên)
Giá tiền: 54.000 đ
Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thị Trường Giang
Giá tiền: 110.000 đ
Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Ea H'Leo (Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk)
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: TS. Phạm Đình Nghiệp - TS. Lê Văn Cầu
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Vân Trường (huyện tiền Hải, tỉnh Thái Bình)
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Bình Thạnh (Đảng bộ huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Kỳ Anh
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Cự Thắng
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: TS. Trần Xuân Biên (Chủ biên)
Giá tiền: 136.000 đ
« 1 2 3 4 5 »