Chỉ thị và các văn bản hướng dẫn về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng

Chỉ thị và các văn bản hướng dẫn về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng
Tác giả:
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Đầu tháng 1-2011, theo Điều lệ Đảng, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI sẽ diễn ra tại Thủ đô Hà Nội. Theo kế hoạch của Trung ương, từ tháng 5-2010 trở đi, các cấp bộ Đảng sẽ tiến hành đại hội từ cấp cơ sở đến cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
  Ngày 4-8-2009, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 37- CT/TW Về đại hội của Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng. Căn cứ vào chỉ thị này, theo chức trách và quyền hạn được giao, các Ban Đảng Trung ương đã xây dựng các kế hoạch và ban hành các văn bản hướng dẫn để phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp.
  Nhằm giúp các cấp ủy Đảng có đầy đủ và hệ thống các văn kiện của Trung ương để tổ chức và tiến hành Đại hội, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia xuất bản cuốn sách: Chỉ thị và các văn bản hướng dẫn về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.
  Mở đầu cuốn sách là Chỉ thị số 37- CT/TW của Bộ chính trị, tiếp đó là Quyết định số 220- QĐ/TW của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế bầu cử trong Đảng; phần sau của cuốn sách là các văn bản của Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Dân vận Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng.
  Các văn bản của các Ban Đảng Trung ương gồm kế hoạch, hướng dẫn, công văn được xếp theo trật tự thời gian để các cấp bộ đảng dễ theo dõi và thực hiện.
  Sách gồm 240 trang, giá 28.000đ.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 15.000 đ
  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 15.000 đ
  Tác giả: Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 2.917.000 đ
  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 10.000 đ