Chi nhánh Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tại Thành phố Hồ Chí Minh trao tặng 350kg gạo cho người dân có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19

Ngày đăng: 19/07/2021 - 08:07

Sáng 15/7/2021, tại Thành phố Hồ Chí Minh, đại diện Chi nhánh Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tại Thành phố Hồ Chí Minh thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Thủ Đức đã trao tặng 350kg gạo cho người dân có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Thủ Đức tiếp nhận 350 kg gạo do đại diện Chi nhánh Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tại Thành phố Hồ Chí Minh trao tặng

Nhằm chung tay cùng cả nước hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn trong bối cảnh ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, Chi nhánh Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tại Thành phố Hồ Chí Minh do đồng chí Nguyễn Thị Quỳnh Nga, Giám đốc Chi nhánh làm đại diện đã trao tặng 350kg gạo cho người dân có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Thủ Đức. Số gạo do công đoàn và nhân viên nhà bếp Chi nhánh chung tay đóng góp.

Bên cạnh đó, Chi nhánh Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tại Thành phố Hồ Chí Minh vẫn tiếp tục kêu gọi sự đóng góp,  ủng hộ của mọi người trong việc hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Ngoài ra Chi nhánh sẽ tặng kèm khẩu trang đến các đơn hàng mua sách online trên trang website của Chi nhánh (https://sachsuthattphcm.com.vn/about-us/).

 

Bình luận