Chính sách văn hóa triều Nguyễn (1802-1884)

Chính sách văn hóa triều Nguyễn (1802-1884)
Tác giả:
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung cuốn sách trình bày rõ chính sách văn hóa của các đời vua đầu triều Nguyễn từ năm 1802 đến năm 1884, trong đó nhấn mạnh đến việc tăng cường hệ tư tưởng Nho giáo, mở mang khoa cử Nho học, thể chế hóa một số lĩnh vực văn hóa như: cung đình hóa, quan phương hóa văn chương, nghệ thuật, thể chế hóa các hoạt động văn hóa tâm linh, thống nhất phong tục…; về tiếp xúc văn hóa, văn minh trong khu vực và trên thế giới, từ đó rút ra những kinh nghiệm lịch sử và ý nghĩa thực tiễn đối với việc xây dựng chính sách văn hóa ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Cuốn sách sẽ góp phần nhìn nhận, đánh giá lại những tác động và ảnh hưởng của chính sách văn hóa triều Nguyễn dưới cái nhìn đổi mới để hiểu được một phần lịch sử chính sách văn hóa, kinh nghiệm và bài học từ chính sách đó đối với cuộc sống hôm nay.

  Đây sẽ là tài liệu tham khảo bổ ích, giúp bạn đọc hiểu rõ hơn chính sách văn hóa của triều Nguyễn trong giai đoạn đất nước có độc lập, chủ quyền từ năm 1802 đến năm 1884.

   

   

   

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Bùi Xuân Đính
  Giá tiền: 332 đ
  Tác giả: Ma Văn Kháng
  Giá tiền: 96.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Đoàn Triệu Long
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: ThS. Hoàng Đăng Quang - PGS.TS. Vũ Thanh Sơn (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 338.000 đ
  Tác giả: Michael Zweig
  Giá tiền: 328.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Bùi Quang Tuấn - TS. Hà Huy Ngọc
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS. Vũ Ngọc Khánh
  Giá tiền: 68.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Lê Quốc Lý và ThS. Lê Quốc (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS. NGND. Hà Minh Đức
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Nguyễn Minh Hải
  Giá tiền: 128.000 đ