Chuyển đổi phương thức phát triển kinh tế và cải cách thể chế chính trị (Sách tham khảo)

Chuyển đổi phương thức phát triển kinh tế và cải cách thể chế chính trị (Sách tham khảo)
Tác giả: Ngô Đại Binh; Người dịch: Nguyễn Xuân Thử
Số trang: 603 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng 12/2021
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách gồm 8 chương, phân tích, lý giải, chứng minh những khía cạnh khác nhau về lý luận, nội hàm, những vấn đề, yêu cầu bức thiết cũng như những thách thức nảy sinh trong bối cảnh chuyển đổi phương thức phát triển kinh tế và cải cách thể chế chính trị ở Trung Quốc, qua đó làm nổi bật ý nghĩa của lý luận về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc. Cuốn sách là công trình nghiên cứu của những học giả, chuyên gia lý luận hàng đầu về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc do Ngô Đại Binh làm chủ biên, là tài liệu tham khảo hữu ích cho các nhà nghiên cứu, hoạch định chính sách và độc giả quan tâm đến vấn đề này. Độc giả có thể tham khảo sách tại Thư viện Quốc gia hoặc thư viện các tỉnh, thành phố trên cả nước.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Nguyễn Tất Thịnh
  Giá tiền: 350.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Phương (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Châu Hoàng Thân
  Giá tiền: 116.000 đ
  Tác giả: Thượng tướng, PGS.TS. Nguyễn Văn Thành - GS. Fredmund Malik - TS. Nam Nguyễn
  Giá tiền: 98.000 đ
  Tác giả: Winston Ma; Biên dịch và Hiệu đính: Lê Tuấn Anh, Phạm Xuân Nam, Trương Như Hiếu, Nguyễn Duy Tuấn, Trịnh Lan Hương
  Giá tiền: 220.000 đ
  Tác giả: Nicholas Johnson, Brendan Markey-Towler
  Giá tiền: 215.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Xuân Phi
  Giá tiền: 214.000 đ
  Tác giả: Fredmund Malik; Biên dịch: Quỳnh Anh, Minh Thu, Anh Đức; Người hiệu đính: Sơn Phạm, Vũ Thị Lanh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Daine Coyle; Người dịch: TS. Dương Hải Hà, TS. Lê Minh Toàn, ThS. Nguyễn Thị Vân Anh; Người hiệu đính; Tô Hoàng Việt Linh
  Giá tiền: 268.000 đ
  Tác giả: TS. Phạm Minh Điển, TS. Hoàng Xuân Hòa, GS.TS. Đỗ Đức Bình, TS. Phạm Ngọc Thắng, TS. Trịnh Mai Vân (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ