Công bố Quyết định về công tác cán bộ và tổ chức bộ máy của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật

Ngày đăng: 10/06/2024 - 14:06

Sáng 10/6/2024, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Hội nghị Công bố Quyết định về công tác cán bộ và tổ chức bộ máy của Nhà xuất bản. PGS.TS. Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật chủ trì Hội nghị.

Hội nghị Công bố Quyết định về công tác cán bộ và tổ chức bộ máy của Văn phòng - đơn vị trực thuộc Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật

Dự Hội nghị có các đồng chí: Phạm Thị Thinh, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập; Nguyễn Hoài Anh, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập; Võ Văn Bé, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập; Nguyễn Thái Bình, Phó Giám đốc Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật; Đại diện lãnh đạo Vụ Tổ chức - cán bộ; Tập thể Lãnh đạo, cán bộ, viên chức, người lao động Văn phòng Nhà xuất bản và Ban sách Kinh tế.

Theo Quyết định số 4584-QĐ/NXBCTQGST ngày 07/6/2024, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật quyết định về việc tách phòng Quản trị - Tài vụ, Văn phòng Nhà xuất bản thành Phòng Quản trị và Phòng Tài vụ thuộc Văn phòng Nhà xuất bản.

Đồng chí Bùi Thị Quỳnh Như, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ đọc các quyết định về việc tách phòng Quản trị - Tài vụ và giải thể Phòng Kiểm soát nội bộ và Ứng dụng Công nghệ thông tin; bổ nhiệm lại viên chức quản lý và quyết định phân công nhiệm vụ

Theo Quyết định số 4585-QĐ/NXBCTQGST ngày 07/6/2024, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật quyết định về việc giải thể Phòng Kiểm soát nội bộ và Ứng dụng Công nghệ thông tin về Phòng Quản trị; chuyển chức năng, nhiệm vụ kiểm soát nội bộ và bộ phận Văn phòng Đảng ủy về Phòng Hành chính - Tổng hợp, Văn phòng.

PGS.TS. Vũ Trọng Lâm Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trao quyết định bổ nhiệm lại chức vụ Trưởng Ban sách Kinh tế cho đồng chí Phạm Thị Kim Huế

Theo Quyết định số 4586-QĐ/NXBCTQGST ngày 07/6/2024, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật quyết định về việc bổ nhiệm lại chức vụ Trưởng Ban sách Kinh tế đối với đồng vhis Phạm Thị Kim Huế, thời hạn bổ nhiệm lại là 05 năm, kể từ ngày 16/4/2024.

Theo Quyết định số 4587-QĐ/NXBCTQGST ngày 07/6/2024, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật quyết định về việc phân công đồng chí Nguyễn Thế Vinh, Kế toán trưởng, Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Tài vụ, Văn phòng.

Theo Quyết định số 4593-QĐ/NXBCTQGST ngày 10/6/2024, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật quyết định về việc phân công đồng chí Đặng Đức Chiến, Phó Chánh Văn phòng kiêm Trưởng Phòng Quản trị, Văn phòng.

PGS.TS. Vũ Trọng Lâm Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trao quyết định phân công nhiệm vụ cho các đồng chí: Đặng Đức Chiến, Phó Chánh Văn phòng, Kiêm Trưởng phòng Quản trị, Văn phòng và Nguyễn Thế Vinh, Kế toán trưởng, Phó Trưởng phòng phụ trách phòng Tài vụ, Văn phòng

Trao quyết định, tặng hoa chúc mừng các đồng chí Phạm Thị Kim Huế, Đặng Đức Chiến và Nguyễn Thế Vinh, PGS.TS. Vũ Trọng Lâm ghi nhận những nỗ lực, cống hiến của cá nhân các đồng chí. Giám đốc - Tổng Biên tập đánh giá cao đồng chí Phạm Thị Kim Huế là cán bộ có thâm niên công tác lâu năm tại Nhà xuất bản và đã kinh qua 2 nhiệm kỳ làm Trưởng Ban sách Kinh tế. Các đồng chí Đỗ Đức Chiến và Nguyễn Thế Vinh được đào tạo cơ bản, có nhiệt huyết trong công việc. Đồng chí Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà  xuất bản tin tưởng rằng, với trình độ kiến thức và bề dày kinh nghiệm công tác, đồng chí Phạm Thị Kim Huế và các đồng chí Đặng Đức Chiến, Nguyễn Thế Vinh sẽ cùng tập thể lãnh đạo các đơn vị đoàn kết, thống nhất, tiếp tục lãnh đạo các đơn vị phòng, ban, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào việc thực hiện nhiệm vụ chung của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia sự thật trong tình hình mới.

PGS.TS. Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phát biểu giao nhiệm vụ cho các đồng chí 

PGS.TS. Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản cũng cho biết, việc sắp xếp, tổ chức bộ máy của Văn phòng, đơn vị cấp Vụ trực thuộc Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật là việc làm quan trọng, giúp các đơn vị cấp Phòng trực thuộc Văn phòng Nhà xuất bản thực hiện theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao; đồng thời có sự phối hợp chặt chẽ, khoa học, hiệu quả với các đơn vị trực thuộc Nhà xuất bản trong việc thực thi các nhiệm vụ chính trị mà Lãnh đạo cơ quan Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật giao phó. 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Thị Kim Huế cùng các đồng chí Đỗ Đức Chiến, Nguyễn Thế Vinh đã trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của các đồng chí Lãnh đạo Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật nói chung và đồng chí Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản nói riêng. Các đồng chí đều bày tỏ tâm nguyện sẽ luôn sát cánh cùng tập thể lãnh đạo và cán bộ, viên chức, người lao động trong đơn vị mà mình lãnh đạo, phụ trách đoàn kết, vững vàng hơn trong quá trình lập kế hoạch, triển khai nhiệm vụ công tác và hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Lãnh đạo cơ quan, đơn vị Nhà xuất bản giao phó, góp phần tạo nên sức mạnh mới của cơ quan trước những yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng cao trong thời kỳ mới.

Bình luận

Bài viết liên quan | Xem tất cả