Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong Công an nhân dân - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong Công an nhân dân - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn
Tác giả: Trung tướng Đào Gia Bảo (Chủ biên)
Số trang: 136 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng 2020
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách khái quát những vấn đề lý luận chung, mục đích, yêu cầu, nội dung, hình thức và phương pháp thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong Công an nhân dân. Trên cơ sở phân tích những kết quả đạt được, một số hạn chế và nguyên nhân, các tác giả làm rõ mục tiêu, phương hướng, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục chính trị, tư tưởng trong Công an nhân dân trong thời kỳ mới.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Hội đồng Lý luận Bộ Công an Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đảng ủy Bộ Ngoại giao
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thị Quế - TS. Bùi Đức An (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Hoàng Đình Nhàn
  Giá tiền: 111.000 đ
  Tác giả: TS. Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng - Luật sư Nguyễn Thế Tuấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Vũ Dương Huân
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Trần Cương; Người dịch: Văn Tân – Nguyễn Dương; Người hiệu đính: Quách Quang Hồng
  Giá tiền: Liên hệ