Công ty tại Việt Nam. Tình huống - Tranh chấp - Bình luận

Công ty tại Việt Nam. Tình huống - Tranh chấp - Bình luận
Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Lê, Phạm Hoài Huấn
Số trang: 200 trang
Giá tiền: 46.000 đ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách mang lại cho người đọc bức tranh sống động về lĩnh vực pháp luật công ty.28 tình huống/tranh chấp pháp lý được lựa chọn nêu trong cuốn sách mang tính điển hình và dựa trên các vụ việc có thật tại Việt Nam.

  Ngoài phần dẫn nhập, nội dung cuốn sách được chia thành 2 chương:

  - Chương I: Công ty trách nhiệm hữu hạn

  - Chương II: Công ty cổ phần

  Lựa chọn phương pháp tình huống làm xuất phát điểm cho cuốn sách, các tác giả không đi sâu vào các học thuyết pháp lý cũng như các vấn đề mang tính lý luận mà xây dựng dựa trên các tranh chấp điển hình. Do đó, người đọc sẽ được tiếp cận các vấn đề theo từng chủ đề. Tương ứng với mỗi chủ đề, sẽ bắt đầu từ một hoặc các tình huống pháp lý. Thông qua việc phân tích các tình huống, tranh chấp, cuốn sách đưa ra những bình luận về các sự kiện pháp lý dựa trên các quy định của pháp luật; cung cấp những bình luận, khuyến nghị cần thiết nhằm phòng ngừa các rủi ro được đề cập trong các tình huống.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Thượng tướng, PGS.TS. Nguyễn Văn Thành - GS. Fredmund Malik - TS. Nam Nguyễn
  Giá tiền: 98.000 đ
  Tác giả: Winston Ma; Biên dịch và Hiệu đính: Lê Tuấn Anh, Phạm Xuân Nam, Trương Như Hiếu, Nguyễn Duy Tuấn, Trịnh Lan Hương
  Giá tiền: 220.000 đ
  Tác giả: Nicholas Johnson, Brendan Markey-Towler
  Giá tiền: 215.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Xuân Phi
  Giá tiền: 214.000 đ
  Tác giả: Fredmund Malik; Biên dịch: Quỳnh Anh, Minh Thu, Anh Đức; Người hiệu đính: Sơn Phạm, Vũ Thị Lanh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Daine Coyle; Người dịch: TS. Dương Hải Hà, TS. Lê Minh Toàn, ThS. Nguyễn Thị Vân Anh; Người hiệu đính; Tô Hoàng Việt Linh
  Giá tiền: 268.000 đ
  Tác giả: TS. Phạm Minh Điển, TS. Hoàng Xuân Hòa, GS.TS. Đỗ Đức Bình, TS. Phạm Ngọc Thắng, TS. Trịnh Mai Vân (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ngô Đại Binh; Người dịch: Nguyễn Xuân Thử
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Woon Kin Chung - Loo Ya Lee
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Hà Minh Hiệp và GS.TS. Chen-Fu Chien
  Giá tiền: 174.000 đ