Loading...

Dạy tốt, học tốt lý luận chính trị ở Học viện Chính trị Khu vực I theo tư tưởng Hồ Chí Minh (Xuất bản lần thứ hai)

Dạy tốt, học tốt lý luận chính trị ở Học viện Chính trị Khu vực I theo tư tưởng Hồ Chí Minh (Xuất bản lần thứ hai)
Tác giả: Học viện Chính trị Khu vực I
Số trang: 222 trang
Giá tiền: 50.000 đ
Xuất bản: Tháng 9/2020
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách tập trung làm rõ các nội dung: Quan điểm, tư tưởng của Hồ Chí Minh về mục đích học lý luận chính trị; nội dung dạy và học lý luận chính trị; yêu cầu đối với người dạy và người học lý luận chính trị; điều kiện để dạy và học tốt lý luận chính trị theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích giúp cán bộ, giảng viên, học viên, viên chức, người lao động của Học viện chính trị Khu vực I thấu hiểu, quán triệt và đồng tâm nhất trí thực hiện tốt để đảm bảo dạy tốt, học tốt lý luận chính trị.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hội đồng Lý luận Trung ương, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 28.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thị Quế Anh, PGS.TS. Nguyễn Minh Tuấn, PGS.TS. Vũ Công Giao, PGS.TS. Nguyễn Hoàng Anh (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Lê Thị Hằng
  Giá tiền: 67.000 đ
  Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Thị Quế Anh, TS. Bùi Tiến Đạt, PGS.TS. Vũ Công Giao, PGS.TS. Nguyễn Hoàng Anh (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tuyên Quang
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước
  Giá tiền: Liên hệ