Loading...

Dạy tốt, học tốt lý luận chính trị ở Học viện Chính trị Khu vực I theo tư tưởng Hồ Chí Minh (Xuất bản lần thứ hai)

Dạy tốt, học tốt lý luận chính trị ở Học viện Chính trị Khu vực I theo tư tưởng Hồ Chí Minh (Xuất bản lần thứ hai)
Tác giả: Học viện Chính trị Khu vực I
Số trang: 222 trang
Giá tiền: 50.000 đ
Xuất bản: Tháng 9/2020
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách tập trung làm rõ các nội dung: Quan điểm, tư tưởng của Hồ Chí Minh về mục đích học lý luận chính trị; nội dung dạy và học lý luận chính trị; yêu cầu đối với người dạy và người học lý luận chính trị; điều kiện để dạy và học tốt lý luận chính trị theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích giúp cán bộ, giảng viên, học viên, viên chức, người lao động của Học viện chính trị Khu vực I thấu hiểu, quán triệt và đồng tâm nhất trí thực hiện tốt để đảm bảo dạy tốt, học tốt lý luận chính trị.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: ThS. Mai Yến Nga (Tuyển chọn)
  Giá tiền: 43.000 đ
  Tác giả: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Ngọc Hà - TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền - TS. Biện Thị Hoàng Ngọc - TS. Đặng Minh Phụng (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại, Ban Tuyên giáo Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
  Giá tiền: 19.000 đ
  Tác giả: Bộ Công an, Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS. TS. Tạ Ngọc Tấn
  Giá tiền: Liên hệ