Địa chiến lược Việt Nam tầm nhìn 2030: Những vấn đề lý luận, thực tiễn và thích ứng chính sách

Địa chiến lược Việt Nam tầm nhìn 2030: Những vấn đề lý luận, thực tiễn và thích ứng chính sách
Tác giả: PGS.TSKH. Trần Khánh
Số trang: 516 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Quý I/2024
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Việt Nam được đánh giá là quốc gia nằm ở vị trí nhạy cảm chiến lược về địa chính trị trong quan hệ quốc tế, nhất là trong quan hệ với Mỹ và Trung Quốc. Với tầm ảnh hưởng đang ngày càng gia tăng, Việt Nam đang vươn lên trở thành quốc gia tầm trung trên thế giới. Do đó, việc nghiên cứu, tổng kết thực tiễn địa chiến lược của Việt Nam và kinh nghiệm của một số nước trên thế giới cũng như dự báo sự biến  động của môi trường địa chính trị, trật tự thế giới, khu vực để từ đó đưa ra phương hướng, đề xuất giải pháp chiến lược cho duy trì, mở rộng không gian an ninh và phát triển của Việt Nam từ nay đến năm 2030 là việc làm cấp thiết.

  Cuốn sách Địa chiến lược Việt Nam tầm nhìn 2030: Những vấn đề lý luận, thực tiễn và thích ứng chính sách của PGS.TSKH. Trần Khánh gồm 4 phần, cung cấp một cách tiếp cận khoa học về địa chính trị, địa chiến lược đối với công tác nghiên cứu, học tập, giảng dạy cũng như gợi ý hoạt động chính sách trong việc duy trì và mở rộng không gian chiến lược cho an ninh và phát triển của Việt Nam trong thập niên tới. Trên cơ sở lý luận làm rõ địa chiến lược như là một đối tượng, một cách tiếp cận đặc thù của khoa học chính trị và là cơ sở, công cụ để nhận diện, dự báo và hoạch định chính sách phát triển quốc gia, trước hết là đối ngoại; đồng thời, đánh giá tác động của thực tiễn địa chiến lược Việt Nam và kinh nghiệm của một số nước trong khu vực (Trung Quốc, Thái Lan, Mianma và Xingapo) hiện nay cũng như dự báo xu hướng biến động địa chính trị kinh tế khu vực châu Á - Thái Bình Dương trong thập niên tới đến không gian an ninh và phát triển của Việt Nam… Từ  đó, đề xuất một số phương hướng, giải pháp địa chiến lược Việt Nam tầm nhìn 2030, nhằm góp phần làm tăng không gian chiến lược, vị thế quyền lực Việt Nam trong khu vực và trên thế giới, đồng thời cung cấp cơ sở lý luận, thực tiễn cho việc xây dựng môn học, chuyên đề về địa chính trị, địa chiến lược, phục vụ công tác nghiên cứu và giảng dạy ở Việt Nam.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Diane Coyle
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Michael E. Kraft - Scott R. Furlong
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Bùi Quang Tuấn - TS. Hà Huy Ngọc (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Văn Thạo -TS. Nguyễn Mạnh Hùng (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Phạm Minh Tuấn - PGS.TS. Nguyễn Thị Tuyết Mai - TS. Nguyễn Thị Thảo (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Trương Quốc Việt - ThS. Phạm Mai Linh (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 99.000 đ
  Tác giả: TS. Trần Xuân Biên (Chủ biên)
  Giá tiền: 152.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Ngọc Sinh, PGS.TS. NGND. Trần Hiếu Nhuệ (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 115.000 đ