Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam

Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam
Tác giả: Quốc hội
Số trang: 43 trang
Giá tiền: 4.500 đ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách cung cấp toàn văn Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X thông qua ngày 25-4-2006. Điều lệ Đảng chia thành 12 chương, gồm 48 điều, trong đó có các quy định về đảng viên, nguyên tắc tổ chức và cơ cấu tổ chức của Đảng, cơ quan lãnh đạo của Đảng ở cấp trung ương và địa phương, tổ chức cơ sở đảng, tổ chức đảng trong Quân đội nhân dân Việt Nam và Công an nhân dân Việt Nam, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng và uỷ ban kiểm tra các cấp, khen thưởng và kỷ luật, Đảng lãnh đạo Nhà nước và đoàn thể chính trị - xã hội, Đảng lãnh đạo Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, tài chính của Đảng, chấp hành Điều lệ Đảng.

   Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, giữ mối liên hệ mật thiết với nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.

  Việc nắm vững và thực hiện nghiêm chỉnh Điều lệ Đảng là trách nhiệm của mỗi đảng viên và là cơ sở để đánh giá, xét kết nạp vào Đảng đối với những công dân Việt Nam ưu tú từ mười tám tuổi trở lên.

  Sách gồm 43 trang, giá 4.500đ.

  GIAO LINH

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hoa Lư
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Liên doanh Vietsovpetro
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Đặng Trí Dũng (Chủ biên)
  Giá tiền: 161.000 đ
  Tác giả: Tập Cận Bình
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bình Dương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đảng bộ tỉnh Điện Biên, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Điện Biên Phủ
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đảng bộ tỉnh Gia Lai, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Phú Thiện
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đảng bộ tỉnh Quảng Trị, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Cam Lộ
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bắc Yên
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Võ Văn Thật
  Giá tiền: 225.000 đ
  Tác giả: Huyện ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện Phú Hòa
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Tỉnh ủy Vĩnh Long
  Giá tiền: Liên hệ