Định hướng, giải pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội (Sách chuyên khảo)

Ngày đăng: 14/10/2021 - 14:10

Những năm gần đây, mạng xã hội đã có bước phát triển mạnh mẽ, tác động lớn đến đời sống xã hội ở hầu hết các quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Cùng với các thông tin bổ ích có giá trị tích cực đối với xã hội, mạng xã hội cũng bộc lộ những mặt trái và hệ lụy của nó đối với sự phát triển của đất nước. Nó “được ví như con dao hai lưỡi ẩn chứa nhiều vấn đề bất cập và hiểm họa khó lường đối với người sử dụng không đúng mục đích”. Vô số thông tin, hình ảnh có nội dung xấu độc trên mạng xã hội do các thế lực “mạng đen” tung ra, đã và đang tác động tiêu cực đến tư tưởng, dư luận xã hội, gieo rắc sự hoài nghi, hoang mang, dao động, làm giảm sút lòng tin của một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ ta; gây mất ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở Việt Nam.

Cuốn sách Định hướng, giải pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật ấn hành

Cuốn sách chuyên khảo Định hướng, giải pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội do tập thể tác giả hiện đang nghiên cứu, giảng dạy tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh biên soạn, PGS.TS. Mai Đức Ngọc làm chủ biên là kết quả nghiên cứu của Đề tài khoa học cấp Bộ trọng điểm “Nghiên cứu định hướng, giải pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội” thuộc Chương trình cấp Bộ trọng điểm năm 2019 “Nghiên cứu, đề xuất định hướng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận và văn học nghệ thuật” do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh là cơ quan chủ quản.

Cuốn sách gồm 3 chương, làm rõ một số vấn đề lý luận về định hướng, giải pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội ở Việt Nam hiện nay cũng như kinh nghiệm của một số nước như Trung Quốc, Cuba, Lào. Trên cơ sở đó, đánh giá những thành tựu và hạn chế; dự báo tình hình tác động đến hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội. Đồng thời, cuốn sách cũng nêu lên những định hướng và đề ra các nhóm giải pháp nhằm tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội trong thời gian tới. Cuốn sách là tài liệu học tập, tham khảo hữu ích đối với các nhà lãnh đạo, quản lý và độc giả quan tâm.

Bình luận