Giáo dục phong cách người cán bộ Công an nhân dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay (Sách chuyên khảo)

Giáo dục phong cách người cán bộ Công an nhân dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay (Sách chuyên khảo)
Tác giả: Trung tướng Đào Gia Bảo (Chủ biên)
Số trang: 172 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng 2020
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung cuốn sách gồm 02 chương, tập trung làm rõ những khái niệm cơ bản, nội dung, giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh về phong cách người cán bộ Công an nhân dân; đánh giá thực trạng công tác giáo dục phong cách người cán bộ Công an nhân dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh; đánh giá những tác động và xác định những vấn đề đặt ra đối với công tác giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh về  phong cách người cán bộ Công an nhân dân trong giai đoạn hiện nay; xác định những nội dung, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác giáo dục phong cách người cán bộ Công an nhân dân trong tình hình mới.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Hội đồng Lý luận Bộ Công an Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đảng ủy Bộ Ngoại giao
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thị Quế - TS. Bùi Đức An (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Hoàng Đình Nhàn
  Giá tiền: 111.000 đ
  Tác giả: TS. Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng - Luật sư Nguyễn Thế Tuấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Vũ Dương Huân
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Trần Cương; Người dịch: Văn Tân – Nguyễn Dương; Người hiệu đính: Quách Quang Hồng
  Giá tiền: Liên hệ