Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh

Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh
Tác giả:
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản:
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Số trang: 290 trang

  Giá tiền: 24.000đ

  Nhằm cung cấp tài liệu học tập, nghiên cứu cho đối tượng là sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên các ngành Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn sách Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh (Dành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh - Tái bản có sửa chữa, bổ sung).

  Trong quá trình biên soạn, tập thể tác giả đã kế thừa những nội dung cơ bản của Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh của Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia các bộ môn khoa học Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và giáo trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức biên soạn. Giáo trình cũng nhận được sự góp ý của nhiều tập thể như: Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên

  giáo Trung ương… và nhiều cá nhân là các nhà khoa học đầu ngành, đội ngũ giảng viên các trường cao đẳng, đại học trong cả nước.

  Nội dung giáo trình được trình bày một cách khoa học và có hệ thống, bao gồm các chương mục, mỗi chương mục trình bày cô đọng, dễ hiểu về một vấn đề trong tính logic chung. Qua đó bạn đọc dễ dàng tiếp cận với những nội dung cơ bản, cốt lõi của tư tưởng Hồ Chí Minh với ý nghĩa như một môn khoa học.

  Kết cấu giáo trình gồm chín chương:

  Chương mở đầu: Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa học tập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh. Đây là chương quan trọng có ý nghĩa định hướng đối tượng, nhiệm vụ, mục đích nghiên cứu và cách tiếp cận tư tưởng Hồ Chí Minh với ý nghĩa là một môn học.

  Chương I: Cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh.

  Chương II: Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc.

  Chương III: Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

  Chương IV: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam

  Chương V: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc và đại đoàn kết quốc tế.

  Chương VI: Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ và xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân.

  Chương VII: Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, đạo đức và xây dựng con người mới.


  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Kon Tum
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Lương Trọng Thành, ThS. Nguyễn Ngọc Thắng, ThS. Nguyễn Xuân Anh (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Kon Tum
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đảng bộ huyện Than Uyên (Đảng bộ tỉnh Lai Châu)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
  Giá tiền: 99.000 đ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Bình
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Thanh Quang
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Trần Thị Hải Yến, TS. Đàm Bích Hiên, TS. Ngô Văn Vũ (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Dân vận Trung ương
  Giá tiền: 130.000 đ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Bình An (huyện ủy Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đảng ủy - Ban Chỉ huy quân sự quận Bình Tân (Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ quận Long Biên (Đảng bộ Thành phố Hà Nội)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Bình Đức - xã Thạnh Đức(Đảng bộ huyện Bến Lức)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ quận Hoàng Mai, Đảng bộ Thành phố Hà Nội
  Giá tiền: Liên hệ