Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh

Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh
Tác giả:
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Số trang: 290 trang

  Giá tiền: 24.000đ

  Nhằm cung cấp tài liệu học tập, nghiên cứu cho đối tượng là sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên các ngành Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn sách Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh (Dành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh - Tái bản có sửa chữa, bổ sung).

  Trong quá trình biên soạn, tập thể tác giả đã kế thừa những nội dung cơ bản của Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh của Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia các bộ môn khoa học Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và giáo trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức biên soạn. Giáo trình cũng nhận được sự góp ý của nhiều tập thể như: Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên

  giáo Trung ương… và nhiều cá nhân là các nhà khoa học đầu ngành, đội ngũ giảng viên các trường cao đẳng, đại học trong cả nước.

  Nội dung giáo trình được trình bày một cách khoa học và có hệ thống, bao gồm các chương mục, mỗi chương mục trình bày cô đọng, dễ hiểu về một vấn đề trong tính logic chung. Qua đó bạn đọc dễ dàng tiếp cận với những nội dung cơ bản, cốt lõi của tư tưởng Hồ Chí Minh với ý nghĩa như một môn khoa học.

  Kết cấu giáo trình gồm chín chương:

  Chương mở đầu: Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa học tập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh. Đây là chương quan trọng có ý nghĩa định hướng đối tượng, nhiệm vụ, mục đích nghiên cứu và cách tiếp cận tư tưởng Hồ Chí Minh với ý nghĩa là một môn học.

  Chương I: Cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh.

  Chương II: Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc.

  Chương III: Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

  Chương IV: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam

  Chương V: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc và đại đoàn kết quốc tế.

  Chương VI: Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ và xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân.

  Chương VII: Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, đạo đức và xây dựng con người mới.


  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hải Dương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thị Hoài Lê, PGS.TS. Trần Thị Xuân Anh
  Giá tiền: 174.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thế Nghĩa
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ phường Đội Cấn, Đảng bộ Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sơn La
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sơn La
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng
  Giá tiền: 47.000 đ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Văn Phú, Đảng bộ huyện Thường Tín
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tuyên Quang
  Giá tiền: 336.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Huỳnh Thị Gấm (Chủ biên)
  Giá tiền: 165.000 đ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tân Biên, Đảng bộ tỉnh Tây Ninh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Tỉnh ủy Bình Dương, Ban Tổ chức Tỉnh ủy
  Giá tiền: Liên hệ