Hồ Chí Minh về chống quan liêu, tham nhũng, tiêu cực

Hồ Chí Minh về chống quan liêu, tham nhũng, tiêu cực
Tác giả: PGS.TS. Phạm Minh Tuấn (Tuyển chọn, biên soạn)
Số trang: 132 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: 12/2022
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Hồ Chí Minh là người sáng lập và rèn luyện Đảng ta, Người sớm nhận rõ được mối nguy hại của các tệ nạn gắn với Nhà nước, với người có chức, có quyền. Trong các bài nói, bài viết của mình, ngay từ những ngày đầu giành được chính quyền cho đến sau này, Người rất chú ý đến việc giáo dục cho cán bộ, đảng viên phải nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân, là người lãnh đạo Nhà nước Việt Nam dân chủ đầu tiên đề cập đến việc chống các bệnh quan liêu, tham ô, tham nhũng, lãng phí… Tư tưởng Hồ Chí Minh về phòng, chống tham nhũng không chỉ “là tài sản tinh thần vô cùng to lớn và quý giá” của Đảng và dân tộc ta mà còn cung cấp những cơ sở khoa học và kinh nghiệm thực tiễn sâu sắc trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở nhiều quốc gia trên thế giới. Người không chỉ bắt đúng bệnh, đưa ra đúng phác đồ điều trị, mà còn kê các phương thuốc đặc trị chứng bệnh tham nhũng của cán bộ, đảng viên.

  Nội dung cuốn sách Hồ Chí Minh về chống quan liêu, tham nhũng, tiêu cực gồm những đoạn trích từ các bài viết, bài nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được in trong bộ sách Hồ Chí Minh Toàn tập (xuất bản năm 2021), thể hiện tư tưởng của Người về công tác phòng, chống quan liêu, tham nhũng, tiêu cực. Cuốn sách được chia thành ba phần: nhận diện quan liêu, tham nhũng, tiêu cực; nguyên nhân, tác hại của quan liêu, tham nhũng, tiêu cực; và quan điểm, cách xử lý, giải pháp phòng, chống quan liêu, tham nhũng, tiêu cực. Đây là tài liệu tham khảo có giá trị cho cán bộ, đảng viên và bạn đọc quan tâm đến công tác phòng, chống quan liêu, tham nhũng, tiêu cực trong giai đoạn hiện nay. 

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 60.000 đ
  Tác giả: Nhiều tác giả
  Giá tiền: 54.000 đ
  Tác giả: Trung tâm Thông tin công tác Tuyên giáo (Ban Tuyên giáo Trung ương)
  Giá tiền: 68.000 đ
  Tác giả: Trung tâm Thông tin công tác Tuyên giáo (Ban Tuyên giáo Trung ương)
  Giá tiền: 88.000 đ
  Tác giả: Trung tâm Thông tin công tác Tuyên giáo (Ban Tuyên giáo Trung ương)
  Giá tiền: 156.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Lại Quốc Khánh
  Giá tiền: 148.000 đ
  Tác giả: Đại tướng Võ Nguyên Giáp
  Giá tiền: 155.000 đ
  Tác giả: T. Lan
  Giá tiền: 34.000 đ
  Tác giả: TS. Trần Viết Hoàn
  Giá tiền: 198.000 đ
  Tác giả: Nguyễn Khắc Nho
  Giá tiền: 76.000 đ
  Tác giả: Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo (Ban Tuyên giáo Trung ương)
  Giá tiền: 107.000 đ
  Tác giả: Giáo sư Đặng Xuân Kỳ (Chủ biên)
  Giá tiền: 101.000 đ
  Tác giả: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh -Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh
  Giá tiền: Liên hệ