Lãnh đạo Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng 6 tháng cuối năm 2024 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

Ngày đăng: 08/07/2024 - 19:07

Triển lãm sách tại Đại hội Đại biểu Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng

Ngày đăng: 05/07/2024 - 14:07

Phổ biến nội dung cuốn sách về xây dựng, phát triển văn hóa của Tổng Bí thư tới lực lượng Quân đội nhân dân

Ngày đăng: 05/07/2024 - 09:07

Hội nghị Công bố quyết định về công tác cán bộ

Ngày đăng: 02/07/2024 - 16:07

Công đoàn Viên chức Việt Nam kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập và tuyên dương cán bộ công đoàn tiêu biểu, giai đoạn 2018 - 2023

Ngày đăng: 02/07/2024 - 10:07

Ký Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2024 - 2030 giữa Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương

Ngày đăng: 28/06/2024 - 16:06

Kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Tạp chí Công an nhân dân

Ngày đăng: 28/06/2024 - 16:06

Hội thảo khoa học quốc gia “Phát triển kinh tế xanh - Lý luận và thực tiễn”

Ngày đăng: 26/06/2024 - 14:06

Công bố quyết định về công tác cán bộ của Nhà xuất bản

Ngày đăng: 25/06/2024 - 14:06
« 1 2 3 4 5 »