Loading...

Hội đàm trực tuyến giữa Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Việt Nam và Nhà xuất bản Nhân dân Giang Tô, Trung Quốc

Ngày đăng: 30/09/2020 - 20:09

Sáng 30/9/2020, Hội đàm trực tuyến giữa Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Việt Nam và Nhà xuất bản Nhân dân Giang Tô, Trung Quốc được tổ chức tại điểm cầu Hà Nội, Việt Nam và Bắc Kinh, Trung Quốc.

Toàn cảnh Hội đàm

Tham dự Hội đàm, về phía Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Việt Nam có các đồng chí: Phạm Chí Thành, Q. Giám đốc - Tổng Biên tập, Chủ tịch Hội đồng Biên tập - Xuất bản; Phạm Thị Thinh, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập; đại diện lãnh đạo một số đơn vị chức năng trực thuộc Nhà xuất bản tại Hà Nội.

Về phía Trung Quốc có các đồng chí: Vương Bảo Đỉnh, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Nhân dân Giang Tô; lãnh đạo Công ty TNHH Cổ phần Xuất bản và Truyền thông Phượng Hoàng, Giang Tô; Trần Diệp, Trưởng phòng Bản quyền, Ban Tuyên truyền Tỉnh ủy tỉnh Giang Tô; đại diện lãnh đạo của phòng biên tập thuộc Nhà xuất bản Nhân dân Giang Tô .

Tại Hội đàm, hai bên cùng thảo luận, trao đổi kinh nghiệm, tình hình, định hướng về vấn đề xuất bản sách theo chủ đề và chuyển đổi mô hình đơn vị xuất bản sang doanh nghiệp, vận hành theo cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

 Trao đổi về vấn đề xuất bản sách, đồng chí Vương Bảo Đỉnh, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Nhân dân Giang Tô, Trung Quốc cho biết, công tác xây dựng kế hoạch đề tài thường niên bám sát chương trình làm việc của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và Tỉnh ủy tỉnh Giang Tô. Thực hiện được nhiệm vụ quan trọng đó là nhờ Nhà xuất bản đã tuyển chọn được đội ngũ cán bộ biên tập có trình độ chuyên môn, có kinh nghiệm trong nghiên cứu về chủ nghĩa Mác, chính trị, triết học. Bên cạnh đó, Nhà xuất bản Nhân dân Giang Tô cũng luôn quan tâm, chú trọng việc tăng cường giao lưu, hợp tác quốc tế về bản quyền sách dịch, trong đó Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Việt Nam là một trong những đối tác thường xuyên của Nhà xuất bản Nhân dân Giang Tô.

Đồng chí Phạm Thị Thinh, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Việt Nam phát biểu tại Hội đàm

Cùng trao đổi về vấn đề này, đồng chí Phạm Thị Thinh, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Việt Nam nhấn mạnh, công tác kế hoạch đề tài của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật bám sát chương trình làm việc của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Nội dung các sách tập trung tuyên truyền, giới thiệu về chủ nghĩa Mác - Lênin, về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, phục vụ kỷ niệm những đợt sinh hoạt chính trị lớn của Đảng Cộng sản Việt Nam. Với những đề tài phục vụ nhiệm vụ chính trị, Nhà xuất bản được Đảng và Nhà nước cấp kinh phí xuất bản; đội ngũ cán bộ biên tập có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ vững. Bên cạnh những đề tài phục vụ nhiệm vụ chính trị, Nhà xuất bản còn xây dựng kế hoạch đề tài phục vụ nhiệm vụ kinh doanh, đáp ứng nhu cầu của bạn đọc. Nội dung của những đề tài này bám sát nhu cầu của thị trường, doanh thu giúp cải thiện đời sống của cán bộ, viên chức, người lao động Nhà xuất bản.

Tại buổi Hội đàm, các đồng chí tham dự cùng chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong chuyển đổi mô hình đơn vị xuất bản sang mô hình doanh nghiệp, trong thực tiễn hoạt động xuất bản; kinh nghiệm tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

Đồng chí Phạm Chí Thành, Q. Giám đốc - Tổng Biên tập, Chủ tịch Hội đồng Biên tập - Xuất bản Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Việt Nam phát biểu tại Hội đàm

Phát biểu tại Hội đàm, đồng chí Phạm Chí Thành, Q. Giám đốc - Tổng Biên tập, Chủ tịch Hội đồng Biên tập - Xuất bản Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Việt Nam khẳng định mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp và sự hợp tác hiệu quả trong công tác biên tập, xuất bản sách giữa Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Việt Nam và Nhà xuất bản Nhân dân Giang Tô, Trung Quốc. Đồng chí bày tỏ sự trân trọng trước những chia sẻ quý báu của Nhà xuất bản Nhân dân Giang Tô, Trung Quốc, đặc biệt là những kinh nghiệm trong việc chuyển đổi mô hình đơn vị xuất bản sang doanh nghiệp sẽ giúp ích cho hoạt động của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trong thời gian tới.

Đồng chí bày tỏ mong muốn Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Việt Nam và Nhà xuất bản Nhân dân Giang Tô, Trung Quốc sẽ tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa mối quan hệ hợp tác hữu nghị thông qua các chương trình thiết thực, cụ thể; tăng cường trao đổi kinh nghiệm trong việc lựa chọn đề tài, khai thác bản quyền, tổ chức biên tập, xuất bản sách phù hợp với yêu cầu của mỗi bên, qua đó góp phần giúp hai Nhà xuất bản thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ chính trị và phát triển sản xuất - kinh doanh, giới thiệu cho độc giả về đất nước, con người và quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân hai nước Việt Nam - Trung Quốc đã dày công vun đắp.

Thu Hằng - Phạm Hương

Bình luận

Bài viết liên quan | Xem tất cả