Hội nghị cán bộ toàn quốc về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Ngày đăng: 10/12/2021 - 18:12

Sáng 9/12/2021, tại Hội trường Diên Hồng (Nhà Quốc hội, Hà Nội), Bộ Chính trị đã tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận và Quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. 

Dự Hội nghị tại điểm cầu Hội trường Diên Hồng có các đồng chí: Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước; Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Dự Hội nghị còn có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội...

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật

Tại điểm cầu Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, có các đồng chí: PGS.TS. Phạm Minh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc - Tổng Biên tập; Phạm Thị Thinh, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập; các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ; lãnh đạo từ cấp phòng trở lên; toàn thể đảng viên, biên tập viên các đơn vị tại Hà Nội.  

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trình bày Báo cáo những nội dung chủ yếu về Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương; Kế hoạch số 03-KH/TW của Bộ Chính trị về triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW và Quy định số 37-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm.

 Hội nghị cũng được nghe 8 tham luận xoay quanh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở một số đơn vị, địa phương trên cả nước.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt hoan nghênh và chào mừng tất cả đại biểu tham dự Hội nghị ở trung tâm Hà Nội cũng như tại các điểm cầu trong cả nước. Để Hội nghị hiểu rõ, sâu hơn về những nội dung cơ bản và tinh thần chỉ đạo xuyên suốt của Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tập trung nhấn mạnh và làm rõ 3 vấn đề và trả lời 3 câu hỏi: (1) Lâu nay, chúng ta đã từng bàn nhiều, làm nhiều về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; vì sao lần này Trung ương lại tiếp tục bàn và ra Nghị quyết về vấn đề này? (2) Những tinh thần mới, nội dung mới của lần này là gì? và (3) Chúng ta phải làm gì và làm như thế nào để thực hiện có kết quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 lần này, biến Nghị quyết thành hiện thực sinh động?

Đồng thời, Tổng Bí thư tin tưởng rằng, với truyền thống và bản chất tốt đẹp của Đảng ta, với quyết tâm chính trị rất cao của toàn Đảng, toàn hệ thống chính trị, lại được nhân dân đặt nhiều kỳ vọng, hưởng ứng, đồng tình ủng hộ, nhất định chúng ta sẽ vượt qua mọi khó khăn, thực hiện thắng lợi kết luận, quy định của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII và các nghị quyết, quyết định khác, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, tạo bước chuyển biến mới trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, làm cho Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh toàn diện, thật sự là đạo đức, là văn minh, xứng đáng là đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của toàn dân tộc.

Thay mặt Hội nghị tiếp thu ý kiến của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư khẳng định, ngay sau Hội nghị, các cấp ủy, tổ chức Đảng, tổ chức, cơ quan, đơn vị sẽ triển khai sâu rộng trong toàn Đảng và hệ thống chính trị những chỉ đạo của đồng chí, đẩy mạnh nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, sáng tạo, hiệu quả các quan điểm, mục tiêu, giải pháp đã đề ra trong kết luận, quy định của Ban Chấp hành Trung ương, kế hoạch của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tạo sự chuyển biến rõ rệt, thực chất, góp phần quan trọng vào nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa, đưa đất nước tiến lên phát triển vững chắc trong giai đoạn phát triển mới.

Bình luận

Bài viết liên quan | Xem tất cả