Hội nghị Giao ban cơ quan chủ quản nhà xuất bản năm 2023

Ngày đăng: 18/01/2024 - 17:01

Sáng 18/01/2024, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Xuất bản Việt Nam tổ chức Hội nghị Giao ban cơ quan chủ quản nhà xuất bản năm 2023.

Chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Trần Thanh Lâm, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Thanh Lâm, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; Phạm Minh Tuấn, Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam, Phó Tổng Biên tập phụ trách Tạp chí Cộng sản.

Toàn cảnh Hội nghị Giao ban cơ quan chủ quản nhà xuất bản năm 2023

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương; đại diện lãnh đạo các cơ quan chủ quản nhà xuất bản; các đồng chí Giám đốc, Tổng Biên tập, đại diện lãnh đạo các nhà xuất bản; phóng viên các cơ quan báo chí Trung ương và thành phố Hà Nội. PGS.TS. Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật dự Hội nghị.

Hiện nay, cả nước có 57 nhà xuất bản thuộc 53 cơ quan chủ quản, trong đó có 48 nhà xuất bản thuộc Trung ương và 09 nhà xuất bản thuộc địa phương. Về loại hình hoạt động, có 15 nhà xuất bản hoạt động theo mô hình doanh nghiệp (Công ty TNHH một thành viên 100% vốn Nhà nước) và 42 đơn vị sự nghiệp công lập.

Đồng chí Tống Văn Thanh, Vụ trưởng Vụ Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo Trung ương trình bày Báo cáo công tác chủ quản nhà xuất bản năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024

Đánh giá chung về công tác chủ quản nhà xuất bản, đồng chí Tống Văn Thanh, Vụ trưởng Vụ Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết: bám sát nhiệm vụ chính trị năm 2023, các cơ quan chủ quản đã tăng cường chỉ đạo nhà xuất bản thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích; định hướng nâng cao chất lượng xuất bản phẩm; chỉ đạo, đôn đốc đẩy mạnh xuất bản các xuất bản phẩm phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan chủ quản. Nội dung các xuất bản phẩm luôn giữ đúng định hướng chính trị, bảo đảm tính khoa học, đại chúng, đáp ứng nhu cầu bạn đọc. Nhiều xuất bản phẩm có giá trị tiêu biểu về nội dung chính trị, tư tưởng, văn hóa, đạo đức và khoa học, thu hút sự quan tâm lớn của độc giả, có độ lan tỏa cao. Công tác quản lý của cơ quan chủ quản đối với nhà xuất bản trực thuộc cũng đã bám sát thực tiễn hơn. Nhiều cơ quan chủ quản ngày càng xác định rõ hơn trách nhiệm trong chỉ đạo, tăng cường bảo đảm điều kiện hoạt động đối với nhà xuất bản; hỗ trợ tài chính, đầu tư cơ sở vật chất, thực hiện chính sách giao nhiệm vụ nhằm tạo điều kiện để nhà xuất bản ổn định hoạt động và tăng cường hiệu quả sản xuất kinh doanh. Các nhà xuất bản đã nỗ lực trong việc khai thác, tổ chức bản thảo, xuất bản được nhiều xuất bản phẩm có giá trị, phục vụ kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của bộ, ban, ngành, địa phương, đơn vị. Trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ nói chung, ngành xuất bản đã từng bước bắt nhịp thị trường, góp phần nâng cao văn hóa đọc. Điểm nhấn nổi bật trong công tác xuất bản năm 2023 là việc các cơ quan chủ quản tích cực, chủ động phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương cùng các cơ quan liên quan xây dựng, trình Ban Bí thư ban hành Quy định số 100-QĐ/TW, ngày 28/02/2023 về “trách nhiệm, quyền hạn và việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật lãnh đạo nhà xuất bản”, thay thế Quyết định số 282-QĐ/TW, ngày 26/01/2010 của Ban Bí thư về “Quy định trách nhiệm, quyền hạn và việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật cán bộ lãnh đạo nhà xuất bản”, tạo sự thống nhất, đồng bộ với các quy định của Đảng và pháp luật mới ban hành, đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi ngày càng cao đối với cán bộ làm công tác xuất bản.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý cũng như kiểm tra, giám sát hoạt động của nhà xuất bản chưa thật sự được chú trọng tại một số cơ quan chủ quản nhà xuất bản, trong đó có việc chủ động phát hiện, xử lý những vấn đề liên quan tới nội dung các xuất bản phẩm vi phạm, nhất là những vấn đề có tính nhạy cảm, phức tạp. Khi có sai phạm xảy ra, cơ quan chủ quản thiếu phối hợp trong giải quyết, khắc phục hậu quả. Còn tình trạng cơ quan chủ quản thiếu quan tâm trong việc bố trí, quy hoạch cán bộ của nhà xuất bản, dẫn đến tình trạng nhà xuất bản không sắp xếp, tìm được người có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để bổ nhiệm người đứng đầu hay các chức danh lãnh đạo nhà xuất bản; vai trò, trách nhiệm của nhiều cơ quan chủ quản đối với nhà xuất bản còn mờ nhạt, thậm chí buông lỏng; việc thực hiện Quy hoạch ngành xuất bản chưa thực sự hiệu quả; mô hình hoạt động của nhiều nhà xuất bản còn chồng chéo dẫn đến khó khăn, vướng mắc, kéo dài nhiều năm chưa được cơ quan chủ quản quan tâm, giải quyết dứt điểm.

Đồng chí Nguyễn Nguyên, Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành, Bộ Thông tin và Truyền thông trình bày Báo cáo hoạt động xuất bản năm 2023 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2024

Báo cáo về hoạt động xuất bản và công tác chủ quản năm 2023, đồng chí Nguyễn Nguyên, Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành nêu rõ: Năm 2023, doanh thu các nhà xuất bản ước đạt 3.700 tỷ đồng (tăng 15,6%); số xuất bản phẩm in là 33.000 xuất bản phẩm với 450 triệu bản (giảm 11% về xuất bản phẩm và giảm 23% về bản so với cùng kỳ năm 2022); số tựa xuất bản phẩm điện tử xuất bản trong năm 2023 đạt 4.600 đầu sách (tăng 31,4% so với năm 2022), đưa tỷ lệ xuất bản phẩm điện tử trên tổng số xuất bản phẩm đạt 15,3% và vượt chỉ tiêu năm 12%, trong đó, quy mô doanh thu thị trường sách nói đạt 80 tỷ đồng; số lượt nghe sách nói, sách điện tử trong năm đạt 40 triệu lượt (tăng 25% so với năm 2022).

Đồng chí Đỗ Quang Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Xuất bản Việt Nam trình bày Báo cáo công tác Hội Xuất bản năm 2023 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2024

Tại Hội nghị, trình bày Báo cáo công tác Hội Xuất bản năm 2023 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2024, đồng chí Đỗ Quang Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Xuất bản Việt Nam cho biết, trong năm 2023, mặc dù còn khó khăn về nhiều mặt, nhất là nguồn kinh phí hoạt động hạn chế, thị trường sách sức mua giảm sút, nhưng các cấp Hội đã nỗ lực cố gắng thực hiện 05 mục tiêu của Hội, đóng góp tích cực vào các hoạt động chung của ngành Xuất bản.

PGS.TS. Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trình bày tham luận “Tăng cường bồi dưỡng, đào tạo kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, biên tập viên ngành xuất bản trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay” tại Hội nghị

Với tinh thần dân chủ, nghiêm túc, thẳng thắn, trách nhiệm, Hội nghị dành nhiều thời gian nghe các đại biểu tham luận, trao đổi, chia sẻ về những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn hoạt động công tác; đề xuất, kiến nghị một số vấn đề cần quan tâm về cơ chế, chính sách... nhằm khắc phục các khó khăn, hạn chế và thực hiện tốt hơn nữa yêu cầu, nhiệm vụ trong thời gian tới.

Đồng chí Trần Thanh Lâm, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu kết luận Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Thanh Lâm, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương biểu dương, đánh giá cao các cơ quan chủ quản nhà xuất bản, các nhà xuất bản đã không ngừng nỗ lực cố gắng, tiếp tục phát huy truyền thống, có những bước phát triển, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị; công tác chỉ đạo, quản lý, công tác chủ quản nhà xuất bản đạt được nhiều kết quả nổi bật trong năm 2023 và nửa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng. Đồng chí Trần Thanh Lâm đề nghị các cơ quan tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước đối với lĩnh vực xuất bản, tăng cường phối hợp, tạo sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động xuất bản. Các cơ quan chủ quản nhà xuất bản thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị xuất bản trực thuộc tập trung nghiên cứu, chủ động xây dựng kế hoạch, đề tài, bảo đảm trọng tâm, trọng điểm; sáng tạo, đổi mới các hình thức xuất bản phẩm, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ; quan tâm, chú trọng tới công tác cán bộ, công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, kiện toàn đội ngũ cán bộ, biên tập viên nhà xuất bản về lý luận chính trị và trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu Quy định 100-QĐ/TW; tập trung đầu tư, nâng cao năng lực hoạt động của các nhà xuất bản, nâng cao chất lượng xuất bản phẩm; bổ sung vốn, đầu tư cơ sở vật chất, kỹ thuật; tăng cường cơ chế đặt hàng, bảo đảm điều kiện hoạt động cho nhà xuất bản; quan tâm, đầu tư cho nhà xuất bản trong việc thúc đẩy phát triển văn hóa đọc và thực hiện chuyển đổi số, đóng góp vào việc đưa ngành Xuất bản phát triển thành ngành kinh tế, công nghệ hiện đại.

Tại Hội nghị, thay mặt Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo Trung ương tặng quà và hoa chúc mừng các đồng chí lãnh đạo nhà xuất bản đã nghỉ chế độ và chuyển công tác.

Vũ The

Bình luận

Bài viết liên quan | Xem tất cả