Hội nghị nghiệm thu Đề án cấp cơ sở Nhà xuất bản năm 2023

Ngày đăng: 10/07/2024 - 14:07

Chiều 9/7/2024, tại trụ sở Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Hội đồng Khoa học Nhà xuất bản tổ chức Hội nghị nghiệm thu Đề án cấp cơ sở Nhà xuất bản năm 2023. Hội đồng nghiệm thu gồm 5 thành viên, do PGS.TS. Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Nhà xuất bản làm Chủ tịch Hội đồng.

Quang cảnh Hội nghị nghiệm thu Đề án cấp cơ sở Nhà xuất bản năm 2023

Dự buổi nghiệm thu, có các thành viên Hội đồng Khoa học Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, thành viên Hội đồng nghiệm thu và ban chủ nhiệm của 3 đề án.

Các thành viên trong Hội đồng nghiệm thu

Các đề án được nghiệm thu gồm:

Đề án “Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động thư viện của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đáp ứng yêu cầu thực tiễn mới”, do CN. Mai Thu Hiền, Biên tập viên chính, Trung tâm Thông tin và Nghiên cứu khoa học làm Chủ nhiệm.

Đề án “Nâng cao chất hoạt động của Văn phòng Đảng ủy, Đảng bộ cơ quan Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật”, do ThS. Phạm Tuyết Nhung, Chánh văn phòng, Văn phòng Đảng ủy Nhà xuất bản làm Chủ nhiệm.

Đề án “Tăng cường quản lý chất lượng sản phẩm tại Nhà in Sự thật”, do KS. Nguyễn Hữu Thạch, Giám đốc Nhà in Sự thật làm Chủ nhiệm.

CN. Mai Thu Hiền, Biên tập viên chính, Trung tâm Thông tin và Nghiên cứu khoa học, Chủ nhiệm Đề án “Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động thư viện của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đáp ứng yêu cầu thực tiễn mới” trình bày báo cáo tóm tắt nội dung Đề án

ThS. Phạm Tuyết Nhung, Chánh văn phòng, Văn phòng Đảng ủy Nhà xuất bản, Chủ nhiệm Đề án “Nâng cao chất hoạt động của Văn phòng Đảng ủy, Đảng bộ cơ quan Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật” trình bày báo cáo tóm tắt nội dung Đề án

KS. Nguyễn Hữu Thạch, Giám đốc Nhà in Sự thật, Chủ nhiệm Đề án “Tăng cường quản lý chất lượng sản phẩm tại Nhà in Sự thật” trình bày báo cáo tóm tắt nội dung Đề án

Tại Hội nghị, các phản biện và ủy viên Hội đồng nghiệm thu đã nhận xét, đánh giá một cách khoa học, khách quan về tính cấp thiết, mục tiêu, nhiệm vụ, bố cục, nội dung, hình thức và ý nghĩa thực tiễn của 3 đề án; đồng thời chỉ ra hạn chế, một số nội dung cần chỉnh sửa để các đề án được hoàn chỉnh, đạt hiệu quả.

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, khoa học, các thành viên Hội đồng nghiệm thu nhất trí cho rằng, các đề án có tính cấp thiết cả về lý luận và thực tiễn. Nhóm tác giả của 3 đề án đã tổ chức nghiên cứu nghiêm túc, thể hiện sự tâm huyết, trách nhiệm. Các đề án có những đóng góp có giá trị cả về khoa học và thực tiễn. Hệ thống các giải pháp, kiến nghị do các nhóm nghiên cứu đề án đề xuất, nếu được hiện thực hóa, sẽ góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả của hoạt động thư viện Nhà xuất bản; hoạt động của Văn phòng Đảng ủy, Đảng bộ cơ quan Nhà xuất bản cũng như chất lượng sản phẩm tại Nhà in Sự thật trong thời gian tới. Đề nghị Ban Chủ nhiệm tiếp thu ý kiến đóng góp của các thành viên Hội đồng nghiệm thu, chỉnh sửa để các sản phẩm của các đề án được hoàn thiện đạt chất lượng cao hơn.

PGS.TS. Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Nhà xuất bản, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu phát biểu kết luận Hội nghị

Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đã nhất trí đánh giá 03 đề án đạt yêu cầu.

Bình luận

Bài viết liên quan | Xem tất cả