Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021 của Công đoàn, Đoàn Thanh niên Nhà xuất bản

Ngày đăng: 15/07/2021 - 18:07

Sáng 14/7/2021, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Công đoàn, Đoàn Thanh niên Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021 của Công đoàn, Đoàn Thanh niên Nhà xuất bản. PGS.TS. Phạm Minh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản chủ trì Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị

Dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Hoài Anh, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập; Nguyễn Hữu Việt, Chánh Văn phòng, Chủ tịch Công đoàn; Lê Thị Thu Mai, Bí thư Đoàn Thanh niên; các đồng chí trong Ban Chấp hành Công đoàn, Tổ trưởng các Tổ công đoàn, Ban Thanh tra nhân dân, Ủy ban Kiểm tra, Ban Nữ công, Ban Tuyên giáo, Ban Thi đua - Khen thưởng, Ban Phong trào Công đoàn Nhà xuất bản; Đảng ủy viên phụ trách Đoàn Thanh niên, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên, Bí thư các chi đoàn thuộc Đoàn Thanh niên Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.

Đồng chí Trần Hà Trang, Phó Chủ tịch Công đoàn Nhà xuất bản trình bày tóm tắt Dự thảo Báo cáo sơ kết công tác công đoàn 6 tháng đầu năm, triển khai kế hoạch, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 của Công đoàn Nhà xuất bản

Trong 6 tháng đầu năm 2021, hoạt động của Công đoàn Nhà xuất bản đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, thể hiện rõ vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. Công đoàn đã tổ chức và tiến hành nhiều hoạt động thiết thực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động trong cơ quan: luôn quan tâm, chia sẻ, kịp thời thăm hỏi, động viên và trợ cấp cán bộ, viên chức, đoàn viên Công đoàn trong các dịp lễ Tết và những khi có việc hiếu, hỷ hay khi có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau; vận động cán bộ, đoàn viên nêu cao tinh thần trách nhiệm thi đua lao động, tham gia quản lý cơ quan, thực hiện tốt kỷ luật lao động, thực hành tiết kiệm, cải tiến lề lối làm việc, bảo đảm vệ sinh an toàn lao động; quan tâm, tạo điều kiện cho đoàn viên Công đoàn tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao; v.v.. Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Công đoàn phối hợp với Văn phòng Nhà xuất bản đã tổ chức tiêm vắc xin Covid-19 cho toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động Nhà xuất bản… Ngay từ đầu năm, Công đoàn Nhà xuất bản đã phát động phong trào thi đua năm 2021 với chủ đề: “Tận tuỵ, Kỷ cương, Đoàn kết, thi đua thực hiện thắng lợi toàn diện, vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021”, được chia làm 03 đợt: đợt 1 triển khai trong 6 tháng đầu năm, đợt 2 từ ngày 01/7 đến hết tháng 8, đợt 3 từ tháng 9 đến hết năm.

Sáu tháng cuối năm 2021, trên cơ sở xác định phương hướng chung, đó là thi đua gìn giữ và phát huy truyền thống, uy tín của Nhà xuất bản, thi đua hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao, thi đua hưởng ứng và tham gia tích cực các phong trào thi đua do cấp trên phát động, tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước gắn với việc thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Công đoàn đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Một là, tăng cường vai trò lãnh đạo của các tổ công đoàn trong chỉ đạo, quán triệt và thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW; Hai là, tiếp tục đổi mới nội dung và hình thức tổ chức các phong trào thi đua; Ba là, nâng cao chất lượng công tác công đoàn; Bốn là, thực hiện tốt việc xét tặng các danh hiệu thi đua đối với tập thể, cá nhân theo quy định của Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn; Quy chế khen thưởng của Công đoàn Nhà xuất bản…

Đồng chí Lê Thị Thu Mai, Bí thư Đoàn Thanh niên Nhà xuất bản báo cáo kết quả công tác Đoàn Thanh niên 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021

Về công tác Đoàn Thanh niên, trong 6 tháng đầu năm 2021, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nhưng được sự quan tâm, chăm lo, tạo điều kiện của lãnh đạo, Đảng ủy Nhà xuất bản, phát huy truyền thống tốt đẹp của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, đoàn viên thanh niên Nhà xuất bản không ngừng phấn đấu, xung kích, sáng tạo, phát huy sức trẻ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Công tác thanh niên Nhà xuất bản luôn gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, của ngành, của đất nước, tích cực đổi mới nội dung và phương thức hoạt động. Các buổi sinh hoạt chuyên môn, tọa đàm giao lưu trao đổi kinh nghiệm được tổ chức thường xuyên, tạo không gian để thanh niên đưa ra ý tưởng, sáng kiến góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Đoàn. Nhiều đoàn viên, thanh niên đã tích cực tham gia nghiên cứu đề tài khoa học cấp bộ, tham gia biên tập, xuất bản các đầu sách hay, sách đẹp đạt giải cao hằng năm... Đặc biệt, Đoàn Thanh niên Nhà xuất bản đã phối hợp tổ chức Cuộc thi Viết lời giới thiệu sách và Cuộc thi Khoảnh khắc cùng sách thu hút được sự tham gia nhiệt tình của các đoàn viên, thanh niên và đông đảo đội ngũ cộng tác viên, cán bộ, viên chức Nhà xuất bản. Trên cơ sở những kết quả đạt được, Đoàn Thanh niên Nhà xuất bản xác định một số phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm.

PGS.TS. Phạm Minh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, PGS.TS. Phạm Minh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Công đoàn, Đoàn Thanh niên đã đạt được trên các mảng công tác trong 6 tháng đầu năm, đặc biệt là những thành tích nổi bật trong tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Công đoàn, Đoàn Thanh niên Nhà xuất bản cần nhìn nhận những hạn chế cần khắc phục để tiếp tục thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đặt ra. Đồng chí đề nghị, Ban Chấp hành Công đoàn, Đoàn Thanh niên cần tiếp tục quan tâm và chăm lo hơn nữa đời sống cho người lao động, đổi mới cách thức tổ chức nhằm tạo không khí vui vẻ, phấn khởi, đoàn kết, tạo động lực làm việc cho toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động, đoàn viên, thanh niên Nhà xuất bản.

Hội nghị cũng lắng nghe các ý kiến đóng góp cho Dự thảo Báo cáo và những đề xuất, kiến nghị của đại diện các tổ công đoàn; đồng thời, thể hiện tâm huyết, trách nhiệm cũng như sự tin tưởng của cán bộ, viên chức, người lao động vào sự chỉ đạo của Ban Chấp hành Công đoàn, Đoàn Thanh niên Nhà xuất bản.

Thay mặt Ban Chấp hành Công đoàn, Đoàn Thanh niên Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, đồng chí Nguyễn Hữu Việt, Chánh Văn phòng, Chủ tịch Công đoàn Nhà xuất bản đã tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu và giải đáp tâm tư nguyện vọng các đoàn viên, công đoàn, đoàn thanh niên.

Bình luận