Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Ngày đăng: 18/08/2022 - 11:08

Sáng 18/8/2022, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Toàn cảnh Hội nghị

Dự Hội nghị có các đồng chí: Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương; Bùi Trường Giang, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương; Nguyễn Đức Tài, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Văn phòng Trung ương Đảng; Nguyễn Đức Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương;... đại diện các cơ quan, đơn vị: Ban Tuyên giáo Trung ương; Ban Nội chính Trung ương; Cục An ninh Chính trị Bộ Công an; Cục Xuất bản, In và Phát hành, Bộ Thông tin và Truyền thông; Hội Xuất bản Việt Nam.

Các đại biểu dự Hội nghị

Về phía Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật có các đồng chí: Lãnh đạo Nhà xuất bản; Hội đồng Biên tập - Xuất bản; Ban Chấp hành Đảng bộ; Ban Chấp hành Công đoàn; Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh; Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên; Ban Thanh tra nhân dân; Thủ trưởng, Bí thư Chi bộ các đơn vị và toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động Nhà xuất bản tại Hà Nội; Lãnh đạo, Bí thư chi bộ các chi nhánh, trung tâm phát hành sách.

Đồng chí Phạm Thị Thinh, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phát biểu tại Hội nghị

Những kết quả nổi bật của Nhà xuất bản trong 6 tháng đầu năm 2022 đã được đồng chí Phạm Thị Thinh, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật nêu rõ tại Hội nghị qua bản báo cáo sơ kết. Bên cạnh những thành tích, kết quả đạt được, báo cáo cũng thẳng thắn chỉ ra những điểm còn hạn chế trong các mặt công tác của Nhà xuất bản, đặc biệt là trong công tác biên tập, xuất bản 6 tháng đầu năm, từ đó đề ra những nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2022.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Nhà xuất bản đã được cấp phép xuất bản 472 đề tài, xuất bản 348 đầu sách (bằng 78,6% so với cùng kỳ năm 2021) với số lượng in 7.633.216 bản (bằng 197,9% so với cùng kỳ năm 2021).

Lãnh đạo Nhà xuất bản đã tập trung chỉ đạo xây dựng kế hoạch đề tài năm 2022, đặc biệt là đề tài sách Trung ương đặt hàng; sách xã, phường, thị trấn; sách dịch cho nước bạn Lào; sách trọng tâm phục vụ các sự kiện chính trị, các ngày lễ lớn trong năm theo hướng bám sát nhiệm vụ chính trị, nâng cao tính hợp lý, cơ cấu các mảng đề tài làm cơ sở cho công tác quản lý và điều hành.

Công tác tổ chức in và in bảo đảm chất lượng nội dung và hình thức trình bày sách, đáp ứng được yêu cầu tiến độ in, nhất là các sách trọng tâm với số lượng lớn. Trong 6 tháng đầu năm 2022, Nhà xuất bản đã tổ chức in 348 lượt đầu sách, gồm sách in mới, in tái bản và nối bản. Doanh thu của Nhà in Sự thật ước đạt 8,64 tỷ đồng, bằng 67,24% so với cùng kỳ năm 2021. Công tác tuyên truyền, tiếp thị và phát hành sách cũng đạt được nhiều kết quả tích cực. Nhà xuất bản đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giới thiệu sách chính trị, lý luận, pháp luật, các sách, tài liệu tham khảo phục vụ việc quán triệt và triển khai các văn kiện, nghị quyết của Đảng. Nâng cao chất lượng tin bài đối với trang thông tin điện tử (website) của Nhà xuất bản; từng bước đẩy mạnh công tác bán sách online, tuyên truyền, truyền thông, giới thiệu các xuất bản phẩm. Doanh thu phát hành sách ước đạt 30,199 tỷ đồng (bằng 123,31% so với cùng kỳ năm 2021).

Nhà xuất bản cũng đã triển khai hệ thống xuất bản, phát hành các tủ sách chuyên đề và phát hành các tủ sách điện tử nhằm phục vụ nhu cầu của đông đảo bạn đọc trong cả nước. Trong 6 tháng đầu năm, Nhà xuất bản đã tổ chức ra mắt 05 tủ sách điện tử: Tủ sách Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; Tủ sách Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Tủ sách Chi bộ; Tủ sách Thanh niên học và làm theo Bác; Tủ sách Công an nhân dân học và làm theo Bác.

Đặc biệt, trang sách điện tử stbook.vn đã xuất bản, phát hành hơn 400 ấn phẩm điện tử, trong đó có nhiều ấn phẩm phục vụ bạn đọc miễn phí. Tủ sách Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng với hơn 160 đầu sách, Tủ sách chi bộ trên stbook.vn đã cập nhật được hơn 60 đầu sách xuất bản điện tử.

Hoạt động nghiên cứu khoa học và triển khai các đề án thu được hiệu quả thiết thực: Nhà xuất bản đã chủ trì, phối hợp với các ban, bộ, ngành ở Trung ương tổ chức 04 cuộc hội nghị, hội thảo, tọa đàm khoa học, góp phần đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư các vấn đề về lĩnh vực xuất bản sách chính trị, lý luận, pháp luật và phục vụ cho việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Các đề tài, đề án đều liên quan trực tiếp đến nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn và phục vụ trực tiếp cho công tác biên tập, xuất bản sách lý luận, chính trị. Triển khai và tổ chức nghiệm thu 07 đề tài, đề án cấp cơ sở của Nhà xuất bản năm 2021. Công tác nghiên cứu và triển khai các đề án, đề tài của Nhà xuất bản từng bước được đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu khoa học của Nhà xuất bản. Đặc biệt, Tạp chí Chính trị và Phát triển đã được Hội đồng Giáo sư Nhà nước công nhận là Tạp chí Khoa học được tính điểm năm 2022 theo Quyết định số 42/QĐ HĐGSNN, ngày 06/7/2022.

Công tác kiện toàn, bổ sung lãnh đạo Nhà xuất bản, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ, thực hiện chế độ đối với người lao động được thực hiện chặt chẽ, kịp thời, bảo đảm đúng quy định, quy trình…

Đồng chí Nguyễn Đức Tài, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Văn phòng Trung ương Đảng phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Đức Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã trình bày tham luận, tập trung phân tích những hạn chế, khó khăn trong hoạt động biên tập, xuất bản, phát hành sách của Nhà xuất bản thời gian qua; đề xuất những giải pháp, kiến nghị để nâng cao chất lượng biên tập - xuất bản cũng như mở rộng mạng lưới phát hành sách trong thời gian tới.

PGS.TS. Phạm Minh Tuấn, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phát biểu tổng kết Hội nghị

Phát biểu tổng kết Hội nghị, PGS.TS. Phạm Minh Tuấn, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản ghi nhận những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2022 của toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động Nhà xuất bản. Đồng chí nhấn mạnh, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022 được dự báo tiếp tục có những khó khăn chung, do vậy, đồng chí đề nghị tập thể cán bộ, viên chức và người lao động Nhà xuất bản cần tập trung, tích cực phấn đấu để hoàn thành tốt kế hoạch xuất bản và các nhiệm vụ khác đã đề ra trong kế hoạch công tác năm 2022.

PGS.TS. Phạm Minh Tuấn, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trao tặng Tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho Văn phòng Nhà xuất bản vì đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2021 của Nhà xuất bản

Đồng chí Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì cho TS. Võ Văn Bé, Trưởng Ban sách Kinh điển - Lý luận, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật  vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2016 đến năm 2020, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc

 

Đồng chí Nguyễn Đức Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tặng Bằng khen cho 01 tổ chức đảng đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu 5 năm liền, 2017 - 2021 và Bằng khen cho 03 đảng viên đạt tiêu chuẩn đảng viên “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền, 2017 - 2021

Các đại biểu chụp hình lưu niệm

Bình luận

Bài viết liên quan | Xem tất cả