Hội nghị tập huấn về định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động xuất bản và triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 của Bộ Thông tin và Truyền thông

Ngày đăng: 07/04/2021 - 14:04

Sáng 05/4/2021, tại trụ sở Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Cục Xuất bản, In và Phát hành phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính, Trung tâm Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông, Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức chương trình tập huấn định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động xuất bản và triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 của Bộ Thông tin và Truyền thông cho đại diện các nhà xuất bản và một số doanh nghiệp phát hành. Đồng chí Nguyễn Nguyên, Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành chủ trì chương trình tập huấn. Đồng chí Trần Chí Đạt, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông là báo cáo viên.

Các đại biểu dự Hội nghị

Dự Hội nghị có các đồng chí: Phạm Minh Tuấn, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật; Đỗ Quang Dũng, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật; Nguyễn Ngọc Bảo, Phó Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành; đại diện lãnh đạo vụ Kế hoạch - Tài chính; Trung tâm Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông. Tham dự chương trình còn có đại diện lãnh đạo các nhà xuất bản, cán bộ phụ trách các hoạt động liên quan đến thủ tục hành chính, vấn đề tài chính của các nhà xuất bản và một số doanh nghiệp phát hành trên cả nước.

Đồng chí Nguyễn Nguyên, Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành phát biểu khai mạc Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Nguyên, Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành nêu rõ, Quyết định số 684/QĐ-BTTTT ngày 16/4/2020 về phê duyệt Kế hoạch triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 và Thông tư số 42 ngày 31/12/2020 về Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động xuất bản của Bộ Thông tin và Truyền thông. Có thể thấy rằng, đây là hai văn bản hết sức quan trọng, gắn với lợi ích và hoạt động của các nhà xuất bản. Bên cạnh đó, Bộ đã xây dựng Dự thảo Thông tư Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng đối với ngân sách nhà nước, trong đó có nội dung liên quan đến hoạt động xuất bản, tiêu chí của sách được xuất bản. Tuy nhiên, sau khi ban hành văn bản vẫn còn nhiều ý kiến phản hồi từ các nhà xuất bản cho rằng, còn có những nội dung vướng mắc, khó triển khai, đặc biệt là việc áp dụng đơn giá, định mức trong các khâu từ tổ chức biên tập bản thảo đến khâu in và gia công hoàn thiện sản phẩm. Đó là lý do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị tập huấn lần này.

đ

Đồng chí Trần Chí Đạt, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông là báo cáo viên Hội nghị

Tại Hội nghị, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông Trần Chí Đạt đã giới thiệu chuyên đề Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động xuất bản, trong đó nhấn mạnh một số nội dung như: nhu cầu, ý nghĩa của việc ban hành định mức; mục tiêu, yêu cầu, xây dựng định mức; phạm vi và đối tượng áp dụng; nội dung kết cấu của định mức; quy mô số lượng bảng định mức; một số lưu ý khi áp dụng và ví dụ áp dụng định mức để lập phương án giá xuất bản phẩm. Qua đó, giúp cán bộ hoạt động trong lĩnh vực xuất bản hiểu rõ về định mức kinh tế - kỹ thuật trong hoạt động xuất bản; về yêu cầu đổi điểm mới trong quản lý sử dụng ngân sách nhà nước từ giao nhiệm vụ sang đặt hàng cũng như sử dụng kinh phí để thực hiện sách theo nhiệm vụ được giao. Đồng thời, giúp các đơn vị tham gia xuất bản của nhà nước lập đơn giá, dự toán các chi phí xuất bản; giúp công tác đánh giá, quản lý, đầu tư sản xuất các sản phẩm có sở cứ và khoa học.

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã được hướng dẫn chi tiết quy trình và cách đăng ký nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến.

Cán bộ nghiệp vụ của Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn đăng ký dịch vụ công trực tuyến cho các đơn vị xuất bản tham gia buổi tập huấn

Bình luận

Bài viết liên quan | Xem tất cả